Giới thiệu về Phổ Phát xạ nguyên tử(AES)

TÀI LIỆU VỀ QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ

TÀI LIỆU VỀ QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ
... tâm,các nguyên tử dễ dàng kích thích để tạo xạ, xạ lan truyền bên dễ dàng bị nguyên tử vùng bên (chưa bị kích thích hấp thụ) II/ Thiết bị phân tích: Hình 4: Sơ đồ máy quang phổ phát xạ nguyên tử Nguồn ... 5 • Một vài đặc trưng phổ phát xạ nguyên tử: - Vạch cuối cùng: Chúng ta biết phân tích nguyên tố có mẫu, ta thu loạt vạch phổ đặc trưng cho nguyên tố trải dài từ vùng tử ngoại tới vùng hồng ... hấp thụ xạ tượng thường xảy nguồn kích thích, đặc biệt nồng độ nguyên tố mẫu cao Hiện tượng gây ảnh hưởng đáng kể lên vạch phổ mà thu Hiện tượng tự hấp thụ xảy xạ nguyên tử bị nguyên tử khác...
 • 13
 • 778
 • 3

Giới thiệu về thông tấn Việt Nam

Giới thiệu về thông tấn xã Việt Nam
... I GIỚI THIỆU VỀ CƠ QUAN THỰC TẬP: Giới thiệu thông Việt Nam: Ngày 15/9/1945, Việt Nam Thông xã, với tên viết tắt tiếng Việt VNTTX, tiếng Anh VNA tiếng Pháp AVI phát toàn giới ba thứ tiếng Việt, ... Nam Việt Nam Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam hợp với Việt Nam Thông Theo Nghị số 84/UBTVQH ngày 12/5/1977 Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Việt Nam Thông ... Việt Nam Thông (VNTTX) đổi thành Thông Việt Nam (TTXVN) Là quan nghiệp thuộc Chính phủ, TTXVN thực chức thông Nhà nước việc phát tin, văn kiện thức Đảng Nhà nước; cung cấp thông tin phục...
 • 7
 • 527
 • 0

giới thiệu về máy phát điện xoay chiều

giới thiệu về máy phát điện xoay chiều
... điện áp máy phát điện đồng cực lồi Khi máy phát điện làm việc, từ trờng cực từ sinh sđđ E0 dây quấn stato.Khi có tải có dòng điện I điện áp U tải Ta có phơng trình cân điện áp máy phát điện đồng ... trờng quay, với tốc độ n1 = 60f/p, tốc độ n rôto Do kiểu máy điện máy điện đồng I.4 Phản ứng phần ứng máy phát điện đồng Khi máy phát điện làm việc, từ trờng cực từ rôto cắt dây quấn stato cảm ... dòng điện kích từ Muốn tăng công suất phản kháng phát ra, phải tăng kích từ I.7 Đặc tính đặc tính điều chỉnh I.7.1 Đặc tính máy phát điện đồng bộ: Đặc tính máy phát điện quan hệ điện áp U cực máy...
 • 9
 • 793
 • 16

Chương 3. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử doc

Chương 3. Phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử doc
... Schaibe-Lomakin phát biểu mối liên hệ cường độ vạch phổ phát xạ nguyên tử với nồng độ chất có plasma Trình bày phương pháp phân tích định lượng phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử 15 ... kích thích phát phổ phát xạ Tất nhiên mức độ khác tùy thuộc vào khả kích thích nguồn lượng Phổ phát xạ vật mẫu bao gồm ba thành phần: - Nhóm phổ vạch Đó phổ nguyên tử ion Nhóm phổ vạch nguyên tố ... tố nhiễu 3.1 .3 Các loại vạch phổ đặc trưng nguyên tố Trong ba thành phần: phổ vạch nguyên tử ion; phổ đám phân tử nhóm phân tử; phổ liên tục phổ vạch thành phần đặc trưng cho nguyên tử ion trạng...
 • 15
 • 2,815
 • 69

Giới thiệu về phổ khối Introduction to mass spectrometry

Giới thiệu về phổ khối Introduction to mass spectrometry
... all TOF mass specs use an ion reflector; when a reflector is not used, the genre is known as "linear TOF" The main purpose of the ion reflector is to lengthen the ion flight path (to improve mass ... Spectrometry Primer (from Waters) Mass Spectrometers - A Short Explanation for the Absolute Novice (from JEOL) ASMS "What is Mass Spectrometry" tutorial Introduction to Mass Spectrometry (from the University ... Neutral: in mass spectrometry, this refers to any particle (usually a molecule) which has no electrical charge Mass: in mass spectrometry, a synonym for "molecular weight" (or atomic weight);...
 • 38
 • 2,239
 • 0

đề tài 'các phương pháp nâng cao độ nhạy của phép phân tích bằng quang phổ phát xạ nguyên tử '

đề tài 'các phương pháp nâng cao độ nhạy của phép phân tích bằng quang phổ phát xạ nguyên tử '
... nêu lên cần thiết việc nâng cao độ nhạy phép phân tích quang phổ phát xạ nguyên tử • Đã giới thiệu ba phương pháp nâng cao độ nhạy phương pháp sử dụng chất phụ gia, phương pháp sử dụng điện trường ... nguyên tắc phương pháp nâng cao độ nhạy phép phân tích quang phổ phát xạ nguyên tử Đó phương pháp đưa vào nguồn chất phụ gia, tác dụng lên nguồn từ trường điện trường bên ngoài, phương pháp phổ ... có cường độ lớn nguên tác ta nâng cao độ nhạy độ ổn định nguồn quang phổ 6 Kết luận Phương pháp phân tích quang phổ phát xạ nguyên tử tiến hành cách có hiệu quả, xác có nguồn sáng quang phổ ổn...
 • 7
 • 470
 • 0

TCVN 7866 : 2008 DẦU BÔI TRƠN XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ PHỤ GIA BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ PLASMA KẾT NỐI CẢM ỨNG (ICP)

TCVN 7866 : 2008 DẦU BÔI TRƠN XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ PHỤ GIA BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ PLASMA KẾT NỐI CẢM ỨNG (ICP)
... coupled plasma atomic emission spectrometry (ICP-AES) (Phương pháp xác định nguyên tố phụ gia, kim loại mài mòn, tạp chất dầu bôi trơn sử dụng xác định nguyên tố chọn lọc loại dầu gốc quang phổ phát ... thuật phụ gia đóng gói quy định phần dựa vào thành phần nguyên tố Các dầu bôi trơn thường pha trộn phụ gia đóng gói, tiêu kỹ thuật chúng xác định thành phần nguyên tố Phương pháp áp dụng, phụ gia ... dụng cụ 6.1 Máy quang phổ phát xạ nguyên tử plasma kết nối cảm ứng - Máy quang phổ phân tích phân tích đồng thời thích hợp, trang bị với đuốc ICP thạch anh máy phát r-f để tạo trì plasma 6.2 Cân...
 • 10
 • 547
 • 0

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PHỔ PHÁT xạ NGUYÊN TỬ(ATOMIC EMISSION SPECTROCOPY – AES)

PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PHỔ PHÁT xạ NGUYÊN TỬ(ATOMIC EMISSION SPECTROCOPY – AES)
... PHÁP ĐO Phương pháp phân tích bán định Phân tích định lượng Phương pháp phân tích định tính lượng Phương pháp Phương pháp Phương pháp Phương pháp Phương pháp vạch quang phổ so cặp vạch phân tích ... http://www.mientayvn.com/Trang%20chu/Flash_Powerpoint.html PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ(ATOMIC EMISSION SPECTROCOPY AES) Cần chèn vào tập tin flash: Quang nguyen tu Helium.swf QUÁ TRÌNH PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ Mô hình nguyên tử ... Màn quang diốt CÁC THUẬT NGỮ THƯỜNG DÙNG AES : Atomic emission spectroscopy (quang phổ phát xạ nguyên tử) ICP AES: Inductively couple plasma –atomic emission spectrocopy (quang phổ phát xạ nguyên...
 • 44
 • 1,305
 • 0

PHỔ PHÁT xạ NGUYÊN tử

PHỔ PHÁT xạ NGUYÊN tử
... nguyên tử bị kích thích Trạng thái dừng kích thích : 10-7 - 10-8 s, sau quay trạng thái Sự giải phóng lượng dạng xạ quang học Bức xạ phổ phát xạ nguyên tử B PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ B PHỔ PHÁT XẠ ... trình phát xạ • Sự chuyển mức lượng điện tử En  Eo.Ứng với bước chuyển mức ta có tia xạ • Khi nguyên tố bị kích thích phát nhiều vạch phổ phát xạ II TÍNH ĐA DẠNG CỦA PHỔ PHÁT XẠ NGUYÊN TỬ Phổ phát ... A CẤU TẠO NGUYÊN TỬ • Hạt nhân • Điện tử ( đám mây điện tử ) A CẤU TẠO NGUYÊN TỬ • Nguyên tử phần tử nhỏ giữ tính chất hóa học nguyên tố • Nguyên tử nguyên tố hóa học có cấu tạo...
 • 24
 • 499
 • 0

GIỚI THIỆU VỀ CỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN HỘI VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUNG TÂM CHỮA BỆNH GIÁO DỤC LAO ĐỘNG HỘI

GIỚI THIỆU VỀ CỤC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUNG TÂM CHỮA BỆNH GIÁO DỤC LAO ĐỘNG XÃ HỘI
... II HỆ THỐNG TRUNG TÂM CHỮA BỆNH - GIÁO DỤC- LAO ĐỘNG XÃ HỘI Vai trò, nhiệm vụ cấu tổ chức Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động hội 1.1 Vai trò ,nhiệm vụ Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục ... toàn cho người bị đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động hội Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động hội phòng kỷ luật để giáo dục đối ng có hành vi chống đối người thi ... III SỰ CẦN THIẾT PHẢI TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUNG TÂM CHỮA BỆNH – GIÁO DỤC – LAO ĐỘNG XÃ HỘI Thực trạng tình hình tệ nạn mại dâm nghiện ma túy 1.1 Thực trạng nghiện ma túy a Về...
 • 11
 • 626
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Giới thiệu về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố- trung tâm nghiên cứu và phát triển cây xanh hoa kiểng

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Giới thiệu về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố- trung tâm nghiên cứu và phát triển cây xanh hoa kiểng
... viên xanh thành phố- trung tâm nghiên cứu phát triển xanh hoa kiểng CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CÔNG VIÊN CÂY XANH THÀNH PHỐ Công ty Công Viên Cây Xanh thành lập theo định số 389/QĐ-UB ... trưởng vào cành giâm rút ngắn thời gian rễ cành giâm tạo nhiều thuận lợi cho người trồng cảnh Nội dung báo cáo Giới thiệu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên công viên xanh thành phố- trung tâm ... Đài Loan lấy từ công viên Gia Định trực thuộc Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Công Viên Cây Xanh Thành Phố Giá thể : Xơ dừa, tro trấu, cát, đất Hóa chất: NAA (xuất xứ Trung Quốc) với...
 • 18
 • 353
 • 0

Giới thiệu về mạng hội Zing Me

Giới thiệu về mạng xã hội Zing Me
... • Mạng hội & chuẩn Open Social 0.9 Zing Me hỗ trợ Open Social Ứng dụng mẫu Cuộc thi viết Ứng dụng Open Social Zing Me Hỏi & đáp Xây dựng Ứng dụng Web Mạng hội Chuẩn Open Social Mạng hội ... Web Mạng hội Chuẩn Open Social Phát triển ứng dụng Mạng hội Vấn đề gặp phải Mỗi mạng hội có chuẩn riêng dẫn tới •Mất thời gian viết •Tốn chi phí •Thiếu nhân … Xây dựng Ứng dụng Web Mạng ... Ứng dụng Web Mạng hội Chuẩn Open Social “Hello worlds”: Hiện danh sách bạn bè Xây dựng Ứng dụng Web Mạng hội Chuẩn Open Social Zing Me h ỗ trợ Open Social Unique visitor me .zing. vn 5,100,000...
 • 38
 • 2,675
 • 15

Giới thiệu về Viện Nghiên cứu & Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ.DOC

Giới thiệu về Viện Nghiên cứu & Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ.DOC
... vùng - Nguồn lực phát triển bền vững vùng - Liên kết phát triển vùng - Vốn xã hội phát triển bền vững vùng - Lợi so sánh phát triển bền vững vùng - Tiêu dùng bền vững - Sử dụng tri thức địa phát ... tế Nghiên cứu SDIN chủ trì phối hợp nghiên cứu số đề tài nghiên cứu phát triển bền vững vùng, tập trung nhiều vào vấn đề về: - Xác định nguồn lực ưu tiên ( Priority Setting) phát triển bền vững ... chức nghiên cứu triển khai vấn đề phát triển bền vững Vùng Bắc Bộ, đối tượng nghiên cứu SDIN vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, thể chế, trị liên quan tới trình phát triển bền vững vùng...
 • 12
 • 569
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giới thiệu về đại thi hào nguyễn dumáy quang phổ phát xạ nguyên tửphương pháp quang phổ phát xạ nguyên tửphương pháp phổ phát xạ nguyên tửquang phổ phát xạ nguyên tửphổ phát xạ nguyên tửgiới thiệu về công ty trung nguyênpho phat xa nguyen tuphương pháp phân tích phổ phát xạ nguyên tửgiới thiệu về sử thi tây nguyênphổ phát xạ nguyên tử là gìphổ phát xạ nguyên tử aesgiới thiệu về cà phê trung nguyênsự xuất hiện phổ phát xạ nguyên tửưu điểm của phương pháp phổ phát xạ nguyên tửPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học