Bửu sơn kỳ hương ton giao dan toc

TÌM đến một VIỆT lộ CHO tôn GIÁO dân tộc

TÌM đến một VIỆT lộ CHO tôn GIÁO dân tộc
... tôn giáo Do vậy, việc tiếp tục tôn vinh Phật giáo cần phải đồng thời trình hợp luyện với giá trị truyền thống, tâm dân tộc để khẳng định tìm đến cốt cách riêng biệt, sinh lực cho phát triển dân ... sáng lập dòng phái tôn giáo thể ngã dân tộc Họ gắng công tìm đường khác biệt, Việt lộ cho dân tộc Vương triều Trần lựa chọn Thiền (Dhyana, Zen) giới tôn giáo đa dạng Không câu nệ, viện dẫn ... lịch sử, Phật giáo đồng hành với đất nước, gánh chịu hy sinh, tổn thất để sống, cứu đời trường tồn dân tộc Trong ý nghĩa Phật giáo Dân tộc, gắn với tư tưởng dân tộc lợi ích dân tộc Mặc dù vào...
 • 8
 • 258
 • 0

bài giảng môn tôn giáo học chương 3 một số tôn giáo dân tộc ở việt nam

bài giảng môn tôn giáo học  chương 3  một số tôn giáo dân tộc ở việt nam
... Ân Hiếu Nghĩa Phật giáo Hòa Hảo? 6 .3. 3 .3 Phật giáo Hòa Hảo: • Do tác động phong trào chấn hưng Phật giáo (ảnh hưởng Bửu Sơn Kỳ Hương) Phật giáo Hòa Hảo đời ngày 15 tháng năm 1 939 làng Hòa Hảo, ... 3. 1 Hoàn cảnh đời • 3. 1.1 Điều kiện lịch sử: • Chính quyền thực dân Pháp đặt cai trị Nam theo chế độ thuộc địa Sự du nhập phương thức sản xuất • 3. 1.2 Hoàn cảnh kinh tế - xã hội: • Nam có ... sáng lập Phật giáo Hòa Hảo ông Huỳnh Phú Sổ (1920 – 1947) • Ra đời năm 1 939 , đến năm 1940 số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo có đến vài trăm ngàn người • Năm 1954, tổng số tín đồ Phật giáo Hòa Hảo khoảng...
 • 38
 • 414
 • 0

Báo cáo khoa học : Bản di chúc lịch sử trường tồn cùng dân tộc pdf

Báo cáo khoa học : Bản di chúc lịch sử trường tồn cùng dân tộc pdf
... bd xa hdi""*' Trong Di chiie, Bac Hd danh muc cudi eiing dd ndi "ve vide ridng" Tuy ndi la viec rieng, nhung cOng chi vl lpi ich ehung Ngudi viet: "Sau tdi da qua ddi, chd ndn td chire didu phiing ... giira Viet Nam vdi ban be trdn the' gidi Nghi quye't Dai hdi X ciia Dang khang dinh: "Giii virng mdi trudng hoa binh, tao cac didu kien qud'c te thuan lpi eho cdng cudc ddi mdi, day manh phat ... Md'i ban tam day diii ciia Ngudi trudc liie di xa, ehinh la vide bat hda phong trao cdng san va cdng nhan qudc te Trong Di ehiic, Ngudi nhac nhd Dang ta: "Tdi mong rang Dang ta se su:e hoat ddng,...
 • 6
 • 162
 • 0

Xuân Sơn kỳ thú và hấp dẫn pptx

Xuân Sơn kỳ thú và hấp dẫn pptx
... Minh Đài, Xuân Đài, Xuân Sơn thuộc huyện Tân Sơn đầu tư nâng cấp, ý nghĩa mặt mở rộng giao lưu phát triển kinh tế vùng cao mà tạo tiền đề mở khai thác tiềm du lịch tương lai VQG kỳ thú hấp dẫn này./ ... VQG Xuân Sơn cảnh quan đẹp hùng vĩ hấp dẫn Có thể nói, mẫu rừng nguyên sinh độc đáo lại hoi rừng miền Bắc Việt Nam Đồng thời, nguồn tài nguyên quý để phát triển loại hình du lịch sinh thái VQG Xuân ... Bản Cỏi - xã Xuân Sơn Vườn quốc gia Xuân Sơn có nhiều loài động vật đặc hữu ghi nhận như: vượn đen tuyền, voọc xám, sóc bay...
 • 5
 • 51
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp ẩm thực chay trong du lịch hành hương, tôn giáo và bảo vệ sức khỏe

Khóa luận tốt nghiệp ẩm thực chay trong du lịch hành hương, tôn giáo và bảo vệ sức khỏe
... IV ẨM THỰC CHAY TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 74 Vai trò ẩm thực chay hoạt động du lịch 74 Sụ gắn kết ẩm thực chay với du lịch hành hương kiện, lễ hội tôn giáo 75 2.1 Ẩm thực chay với du lịch ... sống thông qua “pháp hành tôn giáo CHƯƠNG II: ẨM THỰC CHAY TRONG TÔN GIÁO, DU LỊCH VÀ BẢO VỆ SỨC KHỎE I NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĂN CHAY Thành phần dinh dưỡng thực phẩm chay     Chất đạm ... triển du lịch hành hương Việt Nam 23 Hiện trạng khai thác du lịch hành hương Việt Nam 26 Đối tượng tham gia du lịch hành hương Việt Nam 29 CHƯƠNG II: ẨM THỰC CHAY TRONG TÔN GIÁO, DU LỊCH VÀ BẢO...
 • 21
 • 398
 • 0

ảnh hưởng tôn giáo ấn độ đến kiến trúc và điêu khắc chăm

ảnh hưởng tôn giáo ấn độ đến kiến trúc và điêu khắc chăm
... nhân Chăm gửi gắm vào hướng tôn giáo, tôn giáo đặc trưng người Ấn Độ Trong phải nói đến tài tình điêu khắc vị thần: Shiva, Bratman, Visnu, hình tượng điêu khắc liên quan đến vị thần tam trụ Ấn Độ ... thờ Linga thờ thần ShiVa Cho nên tôn giáo Ấn Độ vào Chăm Pa người Chăm lấy cải biến thành Shiva giáo trở thành tôn giáo thống vua chúa Chăm Trong điêu khắc điêu khắc thần Shiva chiếm số lượng lớn, ... tôn giáo ảnh hưởng sâu rộng xã hội Chăm án độ giáo, nhân vật dược nghệ nhân Chăm điêu khắc không phần sinh động thực đất nước sản sinh tôn giáo Trong tôn giáo mà văn hóa chăm chịu tác động nói...
 • 6
 • 746
 • 6

Nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông bắc Việt Nam

Nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông bắc Việt Nam
... CHNN dân tộc Tày vùng ĐB Chương 2: Vị tiếng Tày vùng ĐB bối cảnh hội nhập phát triển Việt Nam Chương 3: CHNN dân tộc Tày với PTBV vùng ĐB Việt Nam Chương 4: Giải pháp trì nâng cao vị tiếng Tày vùng ... “Tiếng dân tộc, vật cản hay sức đẩy việc học tiếng Việt học sinh dân tộc , Kỷ yếu hội thảo Song ngữ giáo dục song ngữ Việt Nam, tr.36-45 53 Hoàng Nam (2000), “Đặc điểm ngôn ngữ dân tộc Việt Nam, ... Viện ngôn ngữ học (1987), Cảnh sách ngôn ngữ quốc gia đa dân tộc 104 Viện Ngôn ngữ học (1993), Những vấn đề sách ngôn ngữ Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 105 Viện Ngôn ngữ học (2002), Cảnh...
 • 14
 • 284
 • 0

Tiểu Luận ảnh hưởng tôn giáo ấn độ đến kiến trúc và điêu khắc chăm

Tiểu Luận ảnh hưởng tôn giáo ấn độ đến kiến trúc và điêu khắc chăm
... nhân Chăm gửi gắm vào hướng tôn giáo, tôn giáo đặc trưng người Ấn Độ Trong phải nói đến tài tình điêu khắc vị thần: Shiva, Bratman, Visnu, hình tượng điêu khắc liên quan đến vị thần tam trụ Ấn Độ ... thờ Linga thờ thần ShiVa Cho nên tôn giáo Ấn Độ vào Chăm Pa người Chăm lấy cải biến thành Shiva giáo trở thành tôn giáo thống vua chúa Chăm Trong điêu khắc điêu khắc thần Shiva chiếm số lượng lớn, ... tôn giáo ảnh hưởng sâu rộng xã hội Chăm án độ giáo, nhân vật dược nghệ nhân Chăm điêu khắc không phần sinh động thực đất nước sản sinh tôn giáo Trong tôn giáo mà văn hóa chăm chịu tác động nói...
 • 12
 • 2,150
 • 5

anh huong ton giao den doi song

anh huong ton giao den doi song
... HNG TI I SNG V SINH HOT CA NGI DN VIT NA S HèNH THANH V NH HNG CA PHT GIO N I SNG V SINH HOAT CA NGI DN ViT S hỡnh thnh v phỏt trin ca pht giao ao pht vi vic hỡnh thnh nhõn cỏch ngui vit nam ... Con Thiờn Chỳa" Mat 27.54) Ngoi ra, ngi cũn cú mt s danh xng khỏc nh "ng Tiờn tri", "Chỳa" v "Vua dõn Do thỏi" a s tớn hu C c tin rng cỏc danh xng ny dựng tụn vinh thn tớnh ca Chỳa Giờ-su Thi ... giỏo ngun t Chỳa Kitụ (Chỳa C c), mc dự cng c dựng theo ngha hp ch tụn phỏi ca ngi núi Trong ting Anh, Thiờn Chỳa giỏo cú tờn l Christian Tt c nhng ngi theo Thiờn Chỳa giỏo u theo hc mt mụn gi...
 • 37
 • 100
 • 0

Sử dụng công cụ phát triển cộng đồng giúp người dân giữ gìn bản sắc dân tộc (trường hợp người thái ở bản khoan, xã mường sại, huyện quỳnh nhai, tỉnh sơn la) luận văn ths dân tộc học 60 22 70 pdf

Sử dụng công cụ phát triển cộng đồng giúp người dân giữ gìn bản sắc dân tộc (trường hợp người thái ở bản khoan, xã mường sại, huyện quỳnh nhai, tỉnh sơn la)  luận văn ths dân tộc học 60 22 70 pdf
... hướng hội chủ nghĩa quản lý Nhà nước Luận án dụng nhiều phương pháp luận hội học, đặc biệt hội học Giới, hội học Gia đình, hội học đồ thị, hội học quản lý, hội học lứa tuổi Luận ... đồng vừa có nét khác biệt Luận án góp phần bổ sung cho chuyên ngành hội học lứa tuổi, hội học gia đình, hội học giới, hội học đồ thị, hội học quản lý v.v - Về mặt thực tiễn: Luận ... dùng cá nhân hội, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển lực người cá nhân Lao động phương thức tồn tại, phát triển cá nhân mà phương thức tồn phát triển mối quan hệ người hội Trong hội, lao...
 • 224
 • 165
 • 0

ẢNH HƯỞNG PHẬT GIÁO ĐẾN ĐỜI SỐNG XÃ HỘI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM VÀO THỜI KỲ PHONG KIẾN VÀ HIỆN NAY

ẢNH HƯỞNG PHẬT GIÁO ĐẾN ĐỜI SỐNG XÃ HỘI CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM VÀO THỜI KỲ PHONG KIẾN VÀ HIỆN NAY
... PH T GIÁO ð N ð I S NG XÃ H I C A DÂN T C VI T NAM VÀO CÁC TRI U ð I PHONG KI N VÀ NGÀY NAY 15 2.1 nh hư ng c a Ph t giáo tri u ñ i phong ki n 15 2.1.1 nh hư ng c a Ph t giáo dư ... hi u “ nh hư ng Ph t giáo ñ n ñ i s ng h i c a dân t c Vi t Nam vào th i kỳ phong ki n hi n nay ñ hi u sâu v tôn giáo này, nh ng g n bó gi a t m nh hư ng c a Ph t giáo dân t c ta T ñó có nhìn ... giáo Vi t Nam v sau, mà ñ nh ñi m giai ño n th k X – XIV Chương 2: NH HƯ NG PH T GIÁO ð N ð I S NG XÃ H I C A DÂN T C VI T NAM VÀO CÁC TRI U ð I PHONG KI N VÀ NGÀY NAY 2.1 nh hư ng c a Ph t giáo...
 • 36
 • 446
 • 6

GIẢI QUYẾT vấn đề dân tộc, tôn GIÁO TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội

GIẢI QUYẾT vấn đề dân tộc, tôn GIÁO TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội
... hớng giải vấn đề tôn giáo TKQĐ lên CNXH a Quan điểm, phơng hớng CNMLN * Quan điểm: Giải phóng quần chúng nhân dân khỏi ảnh hởng tiêu cực tôn giáo lập trờng quán ngời cộng sản; đồng thời vấn đề ... Tính tất yếu khách quan việc giải vấn đề tôn giáo TKQĐ lên CNXH a Khái niệm tôn giáo (Có nhiều cách tiếp cận dới góc độ khác nhau) * Tôn giáo hình thái ý thức hội bao gồm quan niệm dựa sở ... GCCN dân tộc t tởng quan trọng - ý nghĩa : Nó vạch rõ chất, phơng hớng giải vấn đề dân tộc, sở lý luận, phơng pháp luận cho Đảng cộng sản việc giải vấn đề dân tộc cách mạng XHCN * Kết hợp chủ nghĩa...
 • 12
 • 668
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tôn giáo dân tộc thiểu sốchính sách tôn giáo dân tộcquản lý nhà nước về tôn giáo dân tộcvấn đề tôn giáo dân tộcvấn đề tôn giáo dân tộc hiện nayvấn đề tôn giáo dân tộc ở việt namvan de ton giao dan toc va su van dung cua dang ta trong giai quyet van decông tác tôn giáo dân tộchôn nhân tự nguyện tiến bộ một vợ một chồng bình đẳng vợ chồng bình đẳng nam nữ không phân biệt tôn giáo dân tộc quốc tịch bảo vệ quyền lợi của cha mẹ và các con bảo vệ bà mẹ và trẻ emtieu phuong huong bao ton ke thua va phat trien chu nhac loi ky am co truyen dan tocảnh hưởng tôn giáosự trường tồn của dân tộcsự trường tồn của dân tộc việt namảnh hưởng tôn giáo đến xã hội2 xu hướng phát triển dân tộcufma so kc 06 11 1522262ufma so kc 10 11 1522266ufma so kx 06 11 1522270ufthu tuc quy trinh thanh toan de tai235031f9c0 THONG BAO TUYEN DUNG CONG TY O TO HAI AUuftai ve tai day22456bctc cong ty me ban nien nam 2010BAI 2 xac dinh dungcu dienhệ thống lạnh RefrigerationBiomass gasification and pyrolysis practical design and theoryGiay uy quyen du hop DHCD 2014HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 CVQuy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL320100210 - DQC - Thuyet minh BCTC hop nhat Quy 04-2009TÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBao Cao thuong Nien 20150326 FA webBáo cáo thường niên 2009 (PHẦN I)Báo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013Bia - Phu luc Chien luoc 2011-2020