Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài muồng trắng (zenia insignis) làm cơ sở cho việc bảo t ồn tại khu bảo tồn thiên nhiên phia oắc – phia đén tỉnh cao bằng

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài muồng trắng (zenia insignis) làm sở cho việc bảo t ồn tại khu bảo tồn thiên nhiên phia oắc phia đén tỉnh cao bằng

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học loài muồng trắng (zenia insignis) làm cơ sở cho việc bảo t ồn tại khu bảo tồn thiên nhiên phia oắc – phia đén tỉnh cao bằng
... t i t t nghiệp : Nghiên cứu số đặc điểm sinh học loài Muồng trắng (Zenia insignis) làm sở cho việc bảo t n Khu bảo t n thiên nhiên Phia Oắc Phia Đén t nh Cao Bằng 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên ... cứu số đặc điểm hình thái sinh thái Muồng trắng (Zeniainsignis) khu bảo t n thiên nhiên Phia Oắc Phia Đén t nh Cao Bằng Làm sở đề xu t số biện pháp bảo t n loài Muồng trắng 1.3 Ý nghĩa đề t i ... hình thái b t loài Muồng trắng - M t số đặc điểm sinh thái loài Muồng trắng - T c động người v t nuôi t i khu bảo t n loài nghiên cứu - Đề xu t số biện pháp ph t triển bảo t n loài Muồng trắng khu...
 • 66
 • 214
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cây Muồng trắng (Zenia insignis Chun) làm sở cho việc bảo tồn và phát triển Muồng tại Vườn Quốc Gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cây Muồng trắng (Zenia insignis Chun) làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển Muồng tại Vườn Quốc Gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn
... im sinh hc cõy Mung trng (Zenia insignis Chun) lm c s cho vic bo tn v phỏt trin Mung ti Vn Quc Gia Ba B tnh Bc Kn 1.2 Mc tiờu - Nghiờn cu mt s c im hỡnh thỏi v sinh thỏi ca cõy Mung Trng (Zenia ... rng cỏc khu vc khỏc - Tng thi gian thc khúa lun tt nghip cho sinh viờn, to iu kin cho sinh viờn thc c tt hn - B trớ cho sinh viờn nhiu t thc ngh nghip hn giỳp cho sinh viờn cú th lm quen c vi ... nghiờn cu i tng cõy l Mung trng (Zenia insignis) ti Vn Quc Gia Ba B tnh Bc Kn 3.2 a im v thi gian nghiờn cu - a im nghiờn cu: Vn Quc Gia Ba B tnh Bc Kn - Thi gian nghiờn cu: ti thc hin t thỏng...
 • 58
 • 121
 • 1

Nghiên cứu một vài đặc điểm sinh học của rickettsia like bacteria (RLB) ở tôm hùm bông (panulirus ornatus fabricius, 1798)

Nghiên cứu một vài đặc điểm sinh học của rickettsia like bacteria (RLB) ở tôm hùm bông (panulirus ornatus fabricius, 1798)
... c a Rickettsia- like tôm hùm (Panulirus ornatus Fabricius, 1798) M c tiêu c a tài nh m xác nh c i m hình thái, kích thư c c a ch ng RLB tôm hùm bi t c s phân b c a chúng th c ăn nuôi tôm Nghiên ... s h p h i (Hình 3.1) A - Tôm hùm kh e Nha trang - Khánh Hòa B - Tôm hùm b b nh s a thu Khánh Hòa Hình 3.1: Hình tôm hùm máu tôm hùm kh e m nh (A); Hình tôm hùm máu tôm hùm b b nh s a (B) 3.1.2 ... Hình 2.2: Sơ kh i n i dung nghiên c u 38 Hình 3.1: Hình tôm hùm máu tôm hùm kh e m nh (A); Hình tôm hùm máu tôm hùm b b nh s a (B) 41 Hình 3.2: Th c ăn tôm hùm c bán t i ch Ba Ngòi...
 • 79
 • 375
 • 2

nghiên cứu một vài đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá sọc ngựa danio rerio (f.hamilton, 1822) nuôi tại khánh hòa

nghiên cứu một vài đặc điểm sinh học sinh sản và thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá sọc ngựa danio rerio (f.hamilton, 1822) nuôi tại khánh hòa
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG LÊ THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU MỘT VÀI ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC SINH SẢN VÀ THỬ NGHIỆM SINH SẢN NHÂN TẠO CÁ SỌC NGỰA Danio rerio (F.HAMILTON, 1822) NUÔI TẠI KHÁNH HÒA ... nghiên cứu 2.4.1 Sơ đồ khối nội dung nghiên cứu 18 Nghiên cứu vài đặc điểm sinh học sinh sản thử nghiệm sản xuất nhân tạo sọc ngựa Danio rerio (Hamilton, 1822) nuôi Khánh Hòa Đặc điểm sinh học sinh ... nhân tạo Danio rerio  Mục tiêu đề tài: - Xác định số đặc điểm sinh học sinh sản sọc ngựa Danio rerio nuôi Khánh Hòa Hòa Nắm quy trình sinh sản nhân tạo sọc ngựa Danio rerio nuôi Khánh...
 • 60
 • 448
 • 2

Nghiên cứu thành phần, đặc điểm sinh học và biện pháp phòng trừ loài mối gây hại chính đối với rừng trồng bạch đàn, keo ở một số tỉnh miền núi phía bắc việt nam

Nghiên cứu thành phần, đặc điểm sinh học và biện pháp phòng trừ loài mối gây hại chính đối với rừng trồng bạch đàn, keo ở một số tỉnh miền núi phía bắc việt nam
... tiêu nghiên cứu Nghiên cứu mối gây hại rừng trồng bạch đàn, keo số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam đề xuất biện pháp phòng trừ chúng hợp lý, thân thiện môi trường 2.2 Đối tượng nghiên cứu - Các loài ... thuộc số tỉnh miền Bắc Việt Nam - Nghiên cứu hiệu phòng chống mối hại rừng trồng bạch đàn, keo trồng biện pháp lâm sinh, sinh học hóa học Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN Ý nghĩa khoa học ... sinh học, sinh thái học loài mối gây hại rừng bạch đàn, keo làm sở khoa học cho việc lựa chọn biện pháp phòng chống mối đạt hiệu cao Ý nghĩa thực tiễn - Nghiên cứu biện pháp phòng chống mối hại rừng...
 • 24
 • 288
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cây vàng tâm (magnolia fordiana) làm sở cho việc bảo tồn các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên phia oắc phia đén tỉnh cao bằng

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học cây vàng tâm (magnolia fordiana) làm cơ sở cho việc bảo tồn các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên phia oắc  phia đén tỉnh cao bằng
... nghiờn cu ti: Nghiờn cu mt s c im sinh hc cõy Vng tõm (Magnolia fordiana) lm c s cho vic bo tn cỏc loi thc vt quý him ti khu bo tn thiờn nhiờn Phia Oc - Phia ộn tnh Cao Bng Trong thi gian nghiờn ... nghip nhm: Nghiờn cu mt s c im sinh hc cõy Vng tõm (Magnolia fordiana) lm c s cho vic bo tn cỏc loi thc vt quý him ti khu bo tn thiờn nhiờn Phia Oc - Phia ộn tnh Cao Bng 1.2 Mc tiờu - Tỡm hiu ... nhng s liu trờn cho thy Khu bo tn thiờn nhiờn Phia Oc Phia ộn ang hin hu 56 loi ng vt hoang dó quý him, õy l ngun ti nguyờn vụ cựng quý, l di sn ca Khu bo tn Nhng ngun gen ng vt quý him ny cú giỏ...
 • 75
 • 187
 • 2

Nghiên cứu thành phần, đặc điểm sinh học, sinh thái học và biện pháp phòng trừ sâu hại chính trên đậu đỗ tại thừa thiên huế

Nghiên cứu thành phần, đặc điểm sinh học, sinh thái học và biện pháp phòng trừ sâu hại chính trên đậu đỗ tại thừa thiên huế
... u t ny ph n ỏnh trỡnh ủ phỏt tri n, m c ti n nghi sinh ho t c a ng i dõn ủụ th v ủ c xỏc ủ nh theo nh ng tiờu chu n c b n nh: ch tiờu c p n c sinh ho t, m t ủ ủ ng ph , ủ c ủi m giao thụng, t ... c ủụ th m i, lao ủ ng nụng nghi p v i nh ng thúi quen sinh ho t c a ng i nụng dõn s n xu t nh lm tng thờm s ph c t p v xó h i v mụi tr ng sinh thỏi, hi n t ng l n chi m v a hố, lũng ủ ng ngy cng ... ủi u ki n phỏt tri n nhanh cỏc m ng l i ủi n cho s n xu t cng nh sinh ho t cỏc vựng ngo i vi T ch ch t l ng ủi n th p sỏng ph c v sinh ho t th p ủó d n ủ c ủ u t s a ch a nõng c p ủ ng dõy ủ ủ...
 • 138
 • 296
 • 0

Nghiên cứu một số giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học sự tham gia của cộng đồng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, tỉnh Đăk Nông

Nghiên cứu một số giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học có sự tham gia của cộng đồng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng, tỉnh Đăk Nông
... đề tài "Nghiên cứu số giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tham gia cộng đồng Khu bảo tồn thiên nhiên Đùng, tỉnh Đăk Nông thực 4 CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu ... BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP - LÊ QUANG DẦN NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÀ ĐÙNG, ... ) (4) Các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tham gia cộng đồng địa phương Khu BTTN Đùng 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Quan điểm cách tiếp cận đề tài - Bảo tồn đa dạng sinh học nhiệm...
 • 154
 • 701
 • 5

nghiên cứu thành phần, đặc điểm sinh học sinh thái và biện pháp phòng trừ sâu hại chính trên đậu đỏ tại thừa thiên huế

nghiên cứu thành phần, đặc điểm sinh học sinh thái và biện pháp phòng trừ sâu hại chính trên đậu đỏ tại thừa thiên huế
... số sâu hại đậu đỏ sinh chúng - Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học loài ruồi đục hại đậu đỏ biện pháp phòng trừ chúng 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu: 2.2.1 Thời gian nghiên cứu: ... 1.1.3.2 Phòng trừ sâu hại đậu biện pháp hóa học Để trừ sâu hại đậu biện pháp dùng thuốc trừ sâu đóng vai trò quan trọng Nhiều loại thuốc trừ sâu khác nghiên cứu để trừ sâu đục đậu, ruồi đục đậu, ruồi ... - Nghiên cứu tình hình gây hại loài sâu hại đậu đỏ sản xuất - Thu thập, xác định thành phần sâu hại chính, thành phần kí sinh biến động số lượng chúng đậu đỏ vùng nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm...
 • 92
 • 289
 • 0

Nghiên cứu tính đa dạng của các loài thực vật làm sở cho việc bảo tồn và phát triển nguồn gen cây rừng quý hiếm tại xã thành công thuộc khu bảo tồn thiên nhiên phia đén phia oắc

Nghiên cứu tính đa dạng của các loài thực vật làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển nguồn gen cây rừng quý hiếm tại xã thành công thuộc khu bảo tồn thiên nhiên phia đén – phia oắc
... tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tính đa dạng loài thực vật làm sở cho việc bảo tồn phát triển nguồn gen rừng quý Thành Công thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Đén Phia Oắc, huyện ... cấp loài thực vật quý Thành Công người dân thực trạng loài thực vật quý Để phục vụ cho công tác bảo tồn phát triển loài thực vật quý Thành Công thuộc Khu bảo tồn Thiên nhiên Phia Đén Phia ... dạng loài thực vật làm sở cho việc bảo tồn phát triển nguồn gen rừng quý Thành Công thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Đén Phia Oắc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng” 1.2 Mục đích đề tài Nghiên...
 • 62
 • 231
 • 0

Luận văn nghiên cứu, đánh giá một số đặc điểm sinh học và khả năng sẳn suất hai giống lợn ngioại landrace và yorkshire nuôi tại nghệ an

Luận văn nghiên cứu, đánh giá một số đặc điểm sinh học và khả năng sẳn suất hai giống lợn ngioại landrace và yorkshire nuôi tại nghệ an
... xuất hai giống lợn Landrace Yorkshire nuôi Nghệ An Mục đích nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đặc điểm giống: * Đặc điểm ngoại hình * Khả sinh sản Yêu cầu đề tài * Đánh giá đặc điểm ngoại hình hai giống ... đẩy nhanh tốc độ phát triển chăn nuôi, Nghệ An nhập gần 1.000 lợn giống thuộc hai giống Landrace Yorkshire nuôi Để góp phần vào việc đánh giá khả thích ứng khả sản xuất hai giống lợn ngoại Yorkshire ... chung giống lợn Yorkshire khả thích nghi cao so với giống lợn Landrace, giống lợn Duroc (Lê Khắc Thận, 2000) [25] Một số đặc điểm sinh khả sản xuất lợn 4.1 Đặc điểm sinh lý 4.1.1 Khả tiêu...
 • 64
 • 267
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sự đa dạng di truyền nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn và sử dụng hợp lý giống gà hồ và gà mía của việt nam

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sự đa dạng di truyền nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn và sử dụng hợp lý giống gà hồ và gà mía của việt nam
... GIANG NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN NHẰM PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC BẢO TỒN VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ GIỐNG GÀ HỒ VÀ GÀ MÍA CỦA VIỆT NAM Chuyên ngành: Chăn nuôi động vật Mã số: 60 ... triển sử dụng hợp giống địa phương vấn đề cần thiết Vì vậy, đề tài Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, đa dạng di truyền nhằm phục vụ cho công tác bảo tồn sử dụng hợp giống Hồ Mía Việt Nam ... giúp cho việc đánh giá lại đặc điểm sinh học, xác định đa hình gen hai giống: Hồ Mía, nhằm mục đích chọn tạo giống tốt, phục vụ công tác lai tạo, nhân giống phục vụ công tác tìm kiếm, bảo...
 • 83
 • 352
 • 2

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học phân tử của virus lở mồm long móng type o phân lập được tại hà nội năm 2013

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học phân tử của virus lở mồm long móng type o phân lập được tại hà nội năm 2013
... type, phân lập giải trình tự gen virus lở mồm long móng Xuất phát từ thực tiễn tiến hành đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học phân tử virus lở mồm long móng Type O phân lập Nội năm 2013 ... GI O DỤC VÀ Đ O T O BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ TH O NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA VIRUS LỞ MỒM LONG MÓNG TYPE O PHÂN LẬP ĐƯỢC TẠI HÀ NỘI NĂM ... Kết phân lập virus Lở mồm long móng type O Cả mẫu bệnh phẩm có kết RT-PCR dương tính O/ VN/HN1 /2013, O/ VN/HN2 /2013, O/ VN/HN3 /2013, O/ VN/HN4 /2013, O/ VN/HN5 /2013, O/ VN/HN6 /2013 tiến hành phân lập...
 • 71
 • 179
 • 0

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài Thông Tre lá ngắn (Podocarpus pilgeri Foxworthy) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài Thông Tre lá ngắn (Podocarpus pilgeri Foxworthy) tại Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.
... Phia Oắc - Phia Đén, tìm hiểu số đặc điểm sinh học loài Thông Tre ngắn, thống kê số lượng, tình hình sinh trưởng đặc điểm sinh thái học loài địa bàn nghiên cứu Đây sở thứ hai để thực nghiên cứu ... sinh học loài Thông Tre ngắn (Podocarpus pilgeri Foxworthy), làm sở đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển loài Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng" Mục ... dân loài Thông tre ngắn + Nội dung 2: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học loài Thông tre ngắn Tìm hiểu đặc điểm bật phân loại, hình thái loài (Rễ, thân, lá, hoa, ) + Nội dung 3: Nghiên cứu số đặc điểm...
 • 87
 • 401
 • 1

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây Thông đỏ Nam (Taxus wallichiana Zucc) làm sở cho việc bảo tồn và phát triển nguồn gen thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc Phia Đén huyện Nguyên B

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài cây Thông đỏ Nam (Taxus wallichiana Zucc) làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển nguồn gen thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc – Phia Đén huyện Nguyên B
... cứu < /b> đề tài: Nghiên < /b> cứu < /b> số < /b> đặc < /b> điểm < /b> sinh < /b> học < /b> loài < /b> Thông < /b> đỏ < /b> Nam < /b> (Taxus < /b> wallichiana < /b> Zucc) < /b> làm < /b> sở < /b> cho < /b> việc < /b> b o < /b> tồn < /b> phát < /b> triển < /b> nguồn < /b> gen < /b> thực < /b> vật < /b> quý < /b> khu < /b> b o < /b> tồn < /b> thiên < /b> nhiên < /b> Phia < /b> Oắc < /b> < /b> Phia < /b> Đén huyện < /b> ... wallichiana < /b> Zucc làm < /b> sở < /b> cho < /b> việc < /b> b o < /b> tồn < /b> phát < /b> triển < /b> nguồn < /b> gen < /b> thực < /b> vật < /b> quý < /b> khu < /b> b o < /b> tồn < /b> thiên < /b> nhiên < /b> Phia < /b> Oắc < /b> - Phia < /b> Đén huyện < /b> Nguyên < /b> B nh - tỉnh Cao B ng" làm < /b> sở < /b> cho < /b> việc < /b> b o < /b> tồn < /b> nhân rộng loài < /b> 1.2 Mục ... đề tài nghiên < /b> cứu < /b> sở < /b> cho < /b> việc < /b> b o < /b> tồn < /b> nhân rộng loài < /b> Thông < /b> đỏ < /b> Nam < /b> 1.4.2 Ý nghĩa thực < /b> tiễn - Kết nghiên < /b> cứu < /b> đề tài sở < /b> cho < /b> việc < /b> xây dựng biện pháp b o < /b> tồn < /b> phát < /b> triển < /b> Thông < /b> đỏ < /b> Nam < /b> khu < /b> b o < /b> tồn < /b> cách...
 • 79
 • 402
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đặc điểm sinh học loài kiêu hùng alcimandra cathcartii dandy tại vườn quốc gia hoàng liên huyện sa pa tỉnh lào cainghiên cứu đặc điểm phân bố sinh thái và đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài cây bách vàng tại xã ca thành huyện nguyên bình tỉnh cao bằng làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển loàinghiên cứu côn trùng và nhện lớn bắt mồi sâu cuốn lá đậu tương đặc điểm sinh học loài thiên địch phổ biếnmột vài đặc điểm sinh học chủ yếu và thuật ngữnghiên cứu một số biến chứng ở bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn cấp tại bệnh viện đa khoa củ chinghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính ipnghiên cứu một số chế độ bảo hiểm xã hội đáp ứng mục tiêu phát triển bhxh trong giai đoạn tớinghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản nhân tạo và công nghệ sản xuất giống tôm he chân trắng litopenaeus vannamei boone 1931nghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họcnghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học và biện pháp kỹ thuật trồng cây bò khai erythropalum scanden blume tại tỉnh thái nguyên bắc kạnnghiên cứu một số đặc điểm sinh học của tôm títnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh hóa và kỹ thuật nuôi nghêu meretrix lyrata đạt năng suất caonghiên cứu thực trạng sản xuất đặc điểm sinh học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cam sành hàm yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái của một số sâu hại rau họ thập tự vùng đồng bắng sông hồngĐề cương bài giảng động lực học thẳng đứng và hệ thống treo ô tôBài giảng kỹ thuật xung sốBài giảng lập trình c ứng dụngBài giảng lý thuyết mạch (phần 2)Bài giảng lý thuyết mạch 1 (đại học liên thông VHVL từ TCN)Bài giảng điều khiển hệ thống khí nén thuỷ lựcBài giảng thông tin vô tuyếnBài giảng thực tập máy điệnBài giảng tính toán kinh tế và quản lý điện năngBài giảng thiết kế mẫu 3Bài giảng công nghiệp thời trangBài 9. Tổng kết về từ vựng (Từ đơn, từ phức,... từ nhiều nghĩa; Từ đồng âm,... trường từ vựng)Đề cương bài giảng điện phân thoát kim loạiĐề cương bài giảng động học và thiết bị phản ứngBài giảng đánh giá tác động môi trường và rủi roĐề cương bài giảng suy thoái và bảo vệ đấtĐề cương bài giảng thiết bị phản ứng trong công nghệ hóa dầuĐề cương bài giảng tổng hợp điện hóa các hợp chất hữu cơĐề cương bài giảng hóa học hữu cơPigments, inorganic