Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất kích thích sinh trưởng indole 3 aceric acid và indole 3 butanic acid đến khả năng ra rễ của hom cây phay

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường, nồng độ chất kích thích sinh trưởng chất hữu cơ tự nhiên đến khả năng nhân giống hoa lan hồ điệp phalaenopsis sp từ phát hoa bằng kỹ thuật in vitro

Nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường, nồng độ chất kích thích sinh trưởng và chất hữu cơ tự nhiên đến khả năng nhân giống hoa lan hồ điệp phalaenopsis sp từ phát hoa bằng kỹ thuật in vitro
... tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MÔI TRƯỜNG, NỒNG ĐỘ CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT HỮU CƠ TỰ NHIÊN ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN GIỐNG HOA LAN HỒ ĐIỆP (Phalaenopsis sp. ) TỪ PHÁT HOA BẰNG KỸ THUẬT IN VITRO ... trường chất kích thích sinh trưởng đến khả tái sinh chồi từ phát hoa lan Hồ Điệp Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng chất hữu tự nhiên đến khả nhân nhanh từ phát hoa lan Hồ ... sinh chồi từ phát hoa lan Hồ Điệp - Xác định ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng chất hữu tự nhiên đến khả nhân nhanh chồi hoa lan Hồ Điệp kỹ thuật in vitro - Xác định ảnh hưởng chất kích thích...
 • 59
 • 307
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của flavonoid cây núc nác đối với an pha chymotrpsin liên quan đến quá trình viêm

Nghiên cứu ảnh hưởng của flavonoid cây núc nác đối với an pha  chymotrpsin liên quan đến quá trình viêm
... dùng: Cây núc nác cho hai vị thuốc + Vỏ núc nác (Cortex Oroxyli): v ỏ thân phơi hay sấy khơ núc nác + Hạt núc nác (Semen Oroxyli): Hạt phơi hay sấy khơ núc nác - Thành phần hố học: Vỏ núc nác chứa ... to lớn với việc nghiên cứu thuốc chống viêm Nhiều cơng trình nghiên cứu tác dụng chống viêm dược liệu cho thấy nhóm hoạt chất xuất nhiều dược liệu có khả chống viêm ílavonoid Cây núc nác dược ... thể gây viêm quan bị viêm Nhìn chung viêm phản ứng bảo vệ thể, giúp cho thể chống lại tác nhân gây viêm Tuy nhiên, viêm nặng kéo dài dẫn đến rối loạn chức quan, phận thể, gây nhiều ảnh hưởng xấu,...
 • 34
 • 99
 • 0

Ảnh hưởng của chất kích thích IBA( idolbutylic acid) đến khả năng ra rễ của hom cây lộc vừng (barringtonia acutangula (l ) gaertn) tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Ảnh hưởng của chất kích thích IBA( idolbutylic acid) đến khả năng ra rễ của hom cây lộc vừng (barringtonia acutangula (l ) gaertn) tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ THỊ TRANG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH IBA (Idolbutylic acid) ĐẾN KHẢ NĂNG RA RỄ CỦA HOM CÂY LỘC VỪNG(Barringtonia acutangula ... Khoa Lâm nghiệp – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên THÁI NGUYÊN – 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ THỊ TRANG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH IBA (Idolbutylic acid) ... IBA (Idolbutylic acid) ĐẾN KHẢ NĂNG RA RỄ CỦA HOM CÂY LỘC VỪNG(Barringtonia acutangula (L. )Gaertn) TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Khoa Khoá học :...
 • 60
 • 343
 • 1

nghiên cứu phương pháp phân tích các chất kích thích tăng trưởng họ beta-agonist trong thịt heo, gan heo, thức ăn nuôi heo bằng phương pháp phân tích sắc ký ghép khối phổ (gc-ms)

nghiên cứu phương pháp phân tích các chất kích thích tăng trưởng họ beta-agonist trong thịt heo, gan heo, thức ăn nuôi heo bằng phương pháp phân tích sắc ký ghép khối phổ (gc-ms)
... Đề xuất phương pháp phân tích CLEN, SAL thòt heo, thức ăn nuôi heo, gan heo phương pháp sắc khí ghép khối phổ - Báo cáo đánh giá trạng tồn dư CLEN, SAL thòt heo, thức ăn nuôi heo, gan heo, th ... THU NGHIÊN C U PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CÁC CH T KÍCH THÍCH TĂNG TRƯ NG H BETA-AGONIST (CLENBUTEROL, SALBUTAMOL) TRONG TH T HEO, GAN HEO, TH C ĂN NI HEO B NG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH S C KÝ KHÍ GHÉP ... dựng phương pháp phân tích Clenbuterol Salbutamol thòt heo, gan heo, thức ăn nuôi heo kỹ thuật sắc khí ghép khối phổ (GC/MS) Báo cáo hi n tr ng t n dư Clenbuterol Salbutamol th t heo, gan heo, ...
 • 195
 • 751
 • 2

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ THỜI GIAN NGÂM HÓA CHẤT ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI ĐỘ ẨM CHẤT LƯỢNG CỦA MỰC

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN NGÂM HÓA CHẤT ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI ĐỘ ẨM VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỰC
... đổi độ ẩm chất lượng mực 41 3.1.1 Ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm hóa chất tới biến đổi độ ẩm mực 41 3.1.2 Ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm hóa chất đến biến đổi hàm lượng ... lại mực (%) - 41 - CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm hóa chất đến biến đổi độ ẩm chất lượng mực 3.1.1 Ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm hóa ... gian ngâm hóa chất tới biến đổi độ ẩm mực Nồng độ chitosan thời gian ngâm mực dung dịch chitosan có ảnh hưởng lớn đến thay đổi độ ẩm mực Thật vậy, ta tiến hành sấy mực chế độ nhiệt độ t= 400c vận...
 • 69
 • 280
 • 0

ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ THỜI GIAN NGÂM HÓA CHẤT ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI ĐỘ ẨM CHẤT LƯỢNG CỦA MỰC”

ĐỀ TÀI: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA NỒNG ĐỘ VÀ THỜI GIAN NGÂM HÓA CHẤT ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI ĐỘ ẨM VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỰC”
... NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm hóa chất đến biến đổi độ ẩm chất lượng mực 3.1.1 Ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm hóa chất tới biến đổi độ ẩm mực Nồng độ chitosan ... đổi độ ẩm chất lượng mực 41 3.1.1 Ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm hóa chất tới biến đổi độ ẩm mực 41 3.1.2 Ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm hóa chất đến biến đổi hàm lượng ... thuộc vào mức độ lien kết nước nguyên liệu với chitosan, mức độ lien kết lại phụ thuộc vào nồng độ ngâm thời gian ngâm mẫu Kết cho thấy ảnh hưởng nồng độ hóa chất lớn thời gian ngâm mẫu hóa chất...
 • 69
 • 470
 • 1

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thời gian ngâm hóa chất đến sự biến đổi độ ẩm chất lượng của mực docx

Tài liệu Luận văn: Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm hóa chất đến sự biến đổi độ ẩm và chất lượng của mực docx
... gian ngâm hóa chất đến biến đổi độ ẩm chất lượng mực 41 3.1.1 Ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm hóa chất tới biến đổi độ ẩm mực 41 Nồng độ chitosan thời gian ngâm mực dung ... lại mực (%) xác định Viện nghiên cứu ứng dụng Nha Trang - 41 - CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm hóa chất đến biến đổi độ ẩm chất lượng mực ... lượng mực 3.1.1 Ảnh hưởng nồng độ thời gian ngâm hóa chất tới biến đổi độ ẩm mực chitosan có ảnh hưởng lớn đến thay đổi độ ẩm mực Thật vậy, ta tiến hành sấy mực chế độ nhiệt độ t= 400c vận tốc...
 • 67
 • 576
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng NAA đến khả năng ra rễ của cây tràm bông đỏ (callistemon citrinus) tại vườn ươm trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng NAA đến khả năng ra rễ của cây tràm bông đỏ (callistemon citrinus) tại vườn ươm trường đại học nông lâm thái nguyên
... độ thích hợp với khả rễ lại vấn đề cần nghiên cứu Xuất phát từ vấn đề thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng NAA đến khả rễ Tràm đỏ (Callistemon citrinus) vườn ươm trường ... trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. ” 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng thuốc kích thích sinh trưởng NAA đến khả rễ hom Tràm đỏ, góp phần tạo giống phục vụ cho trồng làm đẹp cảnh ... 3.2.1 Địa điểm nghiên cứu Đề tài thực vườn ươm khoa lâm nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 3.3.2 Thời gian nghiên cứu Đề tài thực từ tháng đến tháng năm 2012 3.3 Nội dung nghiên cứu Để đạt...
 • 45
 • 3,079
 • 9

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất điều tiết sinh trưởng GA đến sinh trưởng, phát triển của hoa lily Yelloween trong vụ Xuân Hè 2014 tại Thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất điều tiết sinh trưởng GA đến sinh trưởng, phát triển của hoa lily Yelloween trong vụ Xuân Hè 2014 tại Thái Nguyên.
... định nồng độ GA3 thích hợp hoa lily Yelloween vụ Xuân 2014 Thái Nguyên 1.3 Yêu cầu đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ GA3 đến khả sinh trưởng, phát triển giống hoa lily Yelloween vụ Xuân Thái ... nâng cao suất, chất lượng hoa lily, tiến hành đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chất điều tiết sinh trưởng GA3 đến sinh trưởng, phát triển hoa lily Yelloween vụ Xuân 2014 Thái Nguyên” 1.2 ... 4.5 Ảnh hưởng nồng độ GA3 đến động thái hoa lily Yelloween 36 Bảng 4.6 Ảnh hưởng nồng độ GA3 đến tốc độ hoa lily Yelloween 38 Bảng 4.7 Ảnh hưởng nồng độ GA3 đến số tiêu hình thái...
 • 63
 • 250
 • 2

nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đường rượu đến tính chất lý hóa nhiệt độ bảo quản đến chất lượng sản phẩm cá điêu hồng (oreochromis sp) fillet xông khói nóng

nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng đường và rượu đến tính chất lý hóa và nhiệt độ bảo quản đến chất lượng sản phẩm cá điêu hồng (oreochromis sp) fillet xông khói nóng
... THỦY SẢN NGUYỄN MAI TRINH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG VÀ RƯỢU ĐẾN TÍNH CHẤT LÝ HÓA VÀ NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN ĐẾN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CÁ ĐIÊU HỒNG (Oreochromis sp) FILLET XÔNG KHÓI NÓNG ... Trinh i TÓM TẮT Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng đường rượu đến tính chất hóa nhiệt độ bảo quản đến chất lượng sản phẩm điêu hồng (Oreochromis sp) fillet xông khói nóng thực nhằm tìm ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Ảnh hưởng hàm lượng đường rượu đến tính chất hóa điêu hồng xông khói nóng 29 4.1.1 Ảnh hưởng hàm lượng đường rượu đến chất lượng cảm quan sản phẩm...
 • 95
 • 224
 • 0

ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHÂN GIỐNG NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của NỒNG độ các CHẤT KÍCH RA rễ đến sự RA rễ của CÀNH vú sữa CHIẾT tại HUYỆN CHÂU THÀNH – TIỀN GIANG

ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH NHÂN GIỐNG và NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của NỒNG độ các CHẤT KÍCH RA rễ đến sự RA rễ của CÀNH vú sữa CHIẾT tại HUYỆN CHÂU THÀNH – TIỀN GIANG
... thụ mạnh • Nhân giống hạt • Tạo nguồn giống • Đề tài Điều tra tình hình nhân giống nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chất kích thích rễ đến rễ cành sữa chiết huyện Châu Thành Tiền Giang ’ tiến ... từ tháng đến tháng năm 2011 huyện Châu Thành Tiền Giang Trong đó: + Điều tra thực xã Long Hưng, Bàng Long, Vĩnh Kim + Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chất kích thích rễ đến rễ cành sữa chiết thực ... bầu NT5 Hình 3.3: Cành sữa chiết 14 tuần sau bó bầu Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Tại huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang giống sữa trồng phổ biến giống sữa Lò Rèn để nhân giống...
 • 37
 • 255
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất phụ gia mixed phosphate đến khả năng hạn chế quá trình ôxy hóa của cơ thịt cá tra (pangasius hypophthalmus) phi lê trong bảo quản lạnh

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ chất phụ gia mixed phosphate đến khả năng hạn chế quá trình ôxy hóa của cơ thịt cá tra (pangasius hypophthalmus) phi lê trong bảo quản lạnh
... nước thịt tra phi trình bảo quản lạnh .41 Hình 3.3 Ảnh hưởng nồng độ chất phụ gia mixed- phosphate đến hàm lượng lipid thịt tra phi trình bảo quản lạnh .43 Hình 3.4 Ảnh hưởng nồng ... tượng tra phi Chính vậy, việc thực đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ chất phụ gia mixed- phosphate đến khả hạn chế trình ôxy hóa lipid thịt tra (Pangasius hypophthalmus) phi bảo quản ... 3.1 Ảnh hưởng nồng độ chất phụ gia phosphate đến phần trăm tăng trọng tra phi 40 3.2 Ảnh hưởng nồng độ chất phụ gia mixed- phosphate đến hàm lượng nước tra phi trình bảo quản...
 • 74
 • 351
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thuốc PEG (Polyetylen Glycol ) thời gian ngâm thuốc đến sự trương nở khả năng trang sức của gỗ Keo lá tràm

nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thuốc PEG (Polyetylen Glycol ) và thời gian ngâm thuốc đến sự trương nở và khả năng trang sức của gỗ Keo lá tràm
... dính Nồng độ chất kết dính (nồng độ keo) ảnh hởng lớn đến chất lợng mối dán trình dán ép dung môi chủ yếu chất kết dính đợc gỗ hút, thấm Nếu nồng độ keo thấp làm cho độ ẩm ván sau tráng keo ... đó: 1: Là thời gian nạp ván 2: Thời gian đóng khoang máy ép 3: Thời gian tạo áp suất max 4: Thời gian trì áp suất max 5: Thời gian giảm áp suất 6: Thời gian mở khoang máy ép 7: Thời gian dỡ ván ... mỏng Gỗ sau đợc xử lý ta để nguội thời gian dài, thời gian cho phép nên tiến hành để nguội gỗ cho mẻ thời gian ngày nhiệt độ gỗ giảm từ từ, tránh tợng nhiệt độ gỗ giảm đột ngột làm cho gỗ dễ...
 • 54
 • 428
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thuốc PEG (Polyetylen Glycol ) thời gian ngâm thuốc đến sự trương nở khả năng trang sức của gỗ Keo lá tràm

Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ thuốc PEG (Polyetylen Glycol ) và thời gian ngâm thuốc đến sự trương nở và khả năng trang sức của gỗ Keo lá tràm
... dụng ngâm tẩm PEG gỗ Keo tràm 1.4 Nội dung nghiên cứu: + Nghiên cứu ảnh hởng nồng độ PEG thời gian ngâm thuốc đến trơng nở gố Keo tràm + Nghiên cứu ảnh hởng nồng độ PEG thời gian ngâm thuốc đến khả ... dùng vào làm nguyên liệu cho ván sàn, chi tiết mỹ nghệ + Đánh giá ảnh hởng nồng độ PEG (Polyetylen Glycol ) thời gian ngâm thuốc đến trơng nở gỗ Keo tràm + Đánh giá ảnh hởng nồng độ PEG( Polyetylen ... nớc ta, tiến hành nghiên cứu chuyên đề: Nghiên cứu ảnh hởng nồng độ thuốc PEG (Polyetylen Glycol ) thời gian ngâm thuốc đến trơng nở khả trang sức gỗ Keo tràm Luận văn tốt nghiệp Đại ca: nguyễn...
 • 26
 • 433
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng naa đến khả năng ra rễ của cây tràm bông đỏ callistemon citrinus tại vườn ươm trường đại học nông lâm huếnghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm hóa chất đến sự biến đổi độ ẩm và chất lượng của mựcnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ép tới một số tính chất của ván lvl sản xuất từ gỗ keo lainghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng thép x12m đã qua tôi đến chất lượng bề mặt và mòn ứng dụng cụ khi tiện cứngnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ và khí quyển bảo quản đến sự biến đổi chất lượng của sản phẩm mít chế biến tối thiểunghiên cứu ảnh hưởng của mật độ phân và bón đến sinh trưởng phát triển của giống cao lương ngọt nl3 tại trường đại học nông lâm thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ bảo quản và chất bảo quản tới sự biến đổi chất lượng của dầu đầu cá ngừ trong quá trình bảo quảnnghiên cứu ảnh hưởng của nồng độnghiên cứu ảnh hướng của nồng độ bạcnghiên cứu ảnh hưởng của malachite green và nhiệt độ lên một số chỉ tiêu sinh lý và men cholinesterase trên cá tranghiên cứu ảnh hưởng của tương tác đại dương khí quyển đến cường độ và quỹ đạo bão bằng mô hình hwrfđề tài nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ tưới nước đến sinh trưởng phát triển của cà phê vối trồng trên đất bazan tại tỉnh daklaknghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã yên ninh huyện phú lương tỉnh thái nBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 17. Bài luyện tập 3Tiết 9. Bình thông nhau - Máy nén thuỷ lựcUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 3. People''''s backgroundUnit 6. CompetitionsUnit 3. A trip to the countrysidechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNCHƯƠNG 7 CHUYỂN ĐỘNG PHỨC HỢP CỦA ĐIỂMchương8 CHUYỂN ĐỘNG SONG PHẲNG CỦA VẬT RẴNKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014KHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGBAI 10 SINH SAN o SINH VATUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018IZOME hóa trong hóa dầuUnit 4. Big or small?Môn công nghệ phần mềm nâng caoBài tập ôn Toeic cho người luyện thi ToeicĐường lối cách mạng Chương 4: Đường lối công nghiệp hóa