Bảng mô tả công việc của Kế toán trưởng

tả công việc của kế toán công nợ

Mô tả công việc của kế toán công nợ
... tra báo cáo công nợ soft 13 Lập báo cáo công nợ công nợ đặc biệt 14 Lập thông báo toán công nợ 15 Lập báo cáo tình hình thực hợp đồng, thông tin chung công nợ 16 Kiểm tra số liệu công nợ để lập ... nhập hàng nhận dịch vụ Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với Chi nhánh /công ty 10 Định kỳ làm xác nhận công nợ với chi nhánh /công ty 11 Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá điều chỉnh ... thời hạn toán - Kiểm tra chi tiết công nợ khách hàng theo chứng từ phát sinh công nợ, hạn toán, số tiền hạn, báo cho phận bán hàng, cán thu nợ cán quản lý cấp - Kiểm tra chi tiết công nợ nhà cung...
 • 4
 • 1,021
 • 7

tả công việc của kế toán công nợ

Mô tả công việc của kế toán công nợ
... mềm kế toán) liệu kế toán theo hóa đơn chứng từ kế toán công trình cung cấp Kiểm tra củng cố hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu phù hợp với quy đònh Pháp luật chế độ kế toán thống ke Thực công tác kế ... trách Phòng trường hợp toán có vướng mắc - Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hữu hiệu - Chủ động nhắc nhở toán công nợ - Đề xuất Trưởng Phòng mức toán lòch toán công nợ khách hàng - Đề xuất ... quan xác khoản chi phí, báo cáo tài chính, công trình, dự án… Phụ trách phần hành kế toán Công trình - Công nợ Công trình - - - 2.Quyền hạn: - Khi chứng từ toán chưa hoàn chỉnh chủ động trao đổi...
 • 3
 • 674
 • 6

tả công việc của kế toán kho

Mô tả công việc của kế toán kho
... Hiểu biết nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán Cần mẫn , có trách nhiệm với công việc Thi hành nghiệp vụ xác qui đònh Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán) ...
 • 2
 • 908
 • 10

tả công việc của kế toán tổng hợp

Mô tả công việc của kế toán tổng hợp
... lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài Có lực nghiệp vụ kế toán, có khả tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán Tự tổ chức, xếp xây dựng kế hoạch để thực nhiệm vụ phân công Biết tổng hợp phân tích báo ... cáo Thi hành nhiệm vụ xác qui đònh Có kiến thức công nghệ qui trình sản xuất công ty Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán) ...
 • 2
 • 1,288
 • 14

tả công việc của kế toán thuế

Mô tả công việc của kế toán thuế
... KTCS thực việc kê khai báo cáo thuế theo qui đònh - Các công việc khác có liên quan đến thuế 3.Mối liên hệ công tác : - Trực thuộc Phòng Kế toán - Tài vụ Công Ty : nhận đạo , phân công , điều ... thuộc Công Ty pham vi trách nhiệm đảm nhiệm để hoàn thành tốt công tác - Nhận trao đổi thông tin với kế toán sở nội Tiêu chuẩn yêu cầu : - Mã số : CV - Trình độ Đại học kinh tế - Am hiểu Luật thuế ... báo công nợ đơn vò sở 2.Quyền hạn : - Đề xuất hướng xử lý trường hợp hóa đơn cần điều chỉnh ,hoặc huỷ theo qui đònh Luật thuế hành - Nhận xét đánh giá có chênh lệch số liệu báo cáo thuế toán...
 • 2
 • 720
 • 7

Tài liệu tả công việc của kế toán công trình docx

Tài liệu Mô tả công việc của kế toán công trình docx
... lý nói chung) Quy trình tạm ứng, hoàn ứng, toán phải thực quy trình kế toán Quản lý kho vật tư, tài sản cố đònh, công cụ dụng cụ, vật tư thừa trình thi công theo nguyên tắc kế toán, chòu trách ... 3.Mối liên hệ công tác: - Trực thuộc Phòng Tài vụ Công Ty : nhận đạo , phân công , điều hành trực tiếp Trưởng phòng Tài vụ - Nhận thông tin toán kế toán sở - Quan hệ với Đơn vò nội thuộc Công Ty pham ... Phụ trách Phòng trường hợp toán có vướng mắc - Đề xuất biện pháp thu hồi công nợ hữu hiệu - Chủ động nhắc nhở toán công nợ - Đề xuất Trưởng Phòng mức toán lòch toán công nợ khách hàng - Đề xuất...
 • 3
 • 503
 • 2

Tài liệu tả công việc của kế toán kiểm tra ppt

Tài liệu Mô tả công việc của kế toán kiểm tra ppt
... cầu kế toán viên cung cấp chứng từ , sổ sách, liệu báo cáo đáp ứng cho công tác kiểm tra kế toán sở theo qui đònh phụ trách phòng Kế toán -tài vụ − Yêu cầu kế toán viên giải trình số liệu số liệu ... thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài Kinh nghiệm: năm lãnh vực kế toán kiểm toán Nắm vững nghiệp vụ kế toán, chế độ kế toán Tự tổ chức, xếp xây dựng kế hoạch để thực nhiệm vụ phân công Tính trung ... không rõ ràng − Yêu cầu kế toán viên thay đổi chỉnh sửa số liệu, nghiệp vụ sai sót kiểm tra sau thông qua phụ trách phòng KT-TV − Đến đơn vò sở để kiểm tra kế toán theo phân công phụ trách phòng...
 • 2
 • 268
 • 1

BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG KẾ TOÁN

BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG KẾ TOÁN
... kế toán tùy theo yêu cầu phần hành qui định Trang: / 16 / Công việc chi tiết theo chức vụ phần hành kế toán sau: 4.1 Kế toán trưởng: a> Trách nhiệm: - Tổ chức công tác kế toán, thống kê máy kế ... cho phần kế toán tổng hợp * Nội dung công việc kế toán phần hành bao gồm lập chứng từ kế toán, nhập liệu, ghi sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, kiểm tra phân tích số liệu, tài liệu kế toán, lưu ... công việc: * Công việc kế toán Công ty gồm 02 phần kế toán tổng hợp kế toán chi tiết + Phần kế toán tổng hợp thể tiền phản ánh tổng quát tình hình tài sản hoạt động đơn vị + Phần kế toán chi tiết...
 • 16
 • 17,835
 • 39

tả công việc phòng kế toán

Mô tả công việc phòng kế toán
... phòng CT, lập toán văn phòng cty Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty Xác định đề xuất lập dự phòng xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty In sổ ... Document name: MÔ TẢ CÔNG VIỆC KẾ TOÁN NGÂN HÀNG I/ Thông tin chung: Vị trí Thời gian làm việc Bộ phận Quản lý trực tiếp II/ Mục đích công việc Quản lý toàn tài khoản ngân hàng công ty III/ Nhiệm ... trữ liệu kế toán theo qui định IV/ Tiêu chuẩn: Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài Có lực nghiệp vụ kế toán, có khả tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán Tự tổ...
 • 18
 • 878
 • 0

MẪU BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG KẾ TOÁN

MẪU BẢN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC PHÒNG KẾ TOÁN
... kế toán tùy theo yêu cầu phần hành qui định Trang: / 16 / Công việc chi tiết theo chức vụ phần hành kế toán sau: 4.1 Kế toán trưởng: a> Trách nhiệm: - Tổ chức công tác kế toán, thống kê máy kế ... cho phần kế toán tổng hợp * Nội dung công việc kế toán phần hành bao gồm lập chứng từ kế toán, nhập liệu, ghi sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, kiểm tra phân tích số liệu, tài liệu kế toán, lưu ... công việc: * Công việc kế toán Công ty gồm 02 phần kế toán tổng hợp kế toán chi tiết + Phần kế toán tổng hợp thể tiền phản ánh tổng quát tình hình tài sản hoạt động đơn vị + Phần kế toán chi tiết...
 • 16
 • 1,174
 • 8

tả CÔNG VIỆC tổ kế TOÁN

MÔ tả CÔNG VIỆC tổ kế TOÁN
... dẫn: - Mỗi cá nhân tự tả công việc theo mẫu + Công việc: ghi ngắn gọn 10 từ Nêu tên gọi công việc thân đảm nhiệm + tả: ghi rõ hoạt động cần thực để hoàn thành công việc trên, ghi thời gian ... NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢN TỔNG HỢP MÔ TẢ CÔNG VIỆC Phan Trương Tuấn Nghĩa 01 Kế toán công nợ phải thu Cập nhật công nợ phải thu phát sinh ngày lập bảng công nợ chi tiết cho đơn vị ( Bạc ... Giám Đốc Lưu công văn, hồ sơ pháp lý Chi Nhánh Đảm bảo việc quản lý dấu an toàn Khi cần giải công việc khác, nghỉ việc riêng phải gửi dấu lại cho Kế Toán Trưởng phân công, quản lý Thực việc đóng...
 • 9
 • 312
 • 3

bản tả công việc của trưởng phòng kế hoạch

bản mô tả công việc của trưởng phòng kế hoạch
... Page of 16 Giám sát việc lý hợp đồng thu hồi công nợ khách hàng công ty 17 Thực công việc khác theo yêu cầu CT HĐQT công ty 18 Lập báo cáo với Giám đốc công ty định kỳ tháng lần tình hình thực nhiệm ... khách hàng ( nội công ty bên ngoài) phong cách chuyên môn nghiệp vụ Đảm bảo bí mật thông tin công ty Hành vi tác phong công việc : Tích cực động, sáng tạo, vui vẽ hòa nhã với người công ty, tạo uy ... nhân tốt công ty, với khách hàng đơn vị có liên quan Cần phát huy tinh thần đồng đội công việc Cần phát huy tính sáng tạo tinh thần tự giác Đáp ứng thời gian tốt với công việc giao Đảm bảo việc báo...
 • 3
 • 1,977
 • 34

Phương pháp xây dựng bảng tả công việc bảng tiêu chuẩn công việc và quy trình vệ sinh của nhân viên làm phòng và trưởng bộ phận khách sạn

Phương pháp xây dựng bảng mô tả công việc bảng tiêu chuẩn công việc và quy trình vệ sinh của nhân viên làm phòng và trưởng bộ phận khách sạn
... thiết Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng bảng tả công việc, bảng tiêu chuẩn công việc quy trình làm việc cho nhân viên phận buồng phòng Đối tượng nghiên cứu Nhân viên phận buồng phòng khách sạn Empress, ... công viêc, bảng tiêu chuẩn công việc cho trưởng phận Ý nghĩa nghiên cứu Từng bước xây dựng bảng tả bảng tiêu chuẩn công việc cho toàn nhân viên khách sạn Xây dựng quy trình làm phòng để trách ... nhân viên hoàn thành tốt công việc Kiến nghị: Do hạn chế thời gian làm đề tài nên xây dựng quy trình làm phòng bảng tả công việc, bảng tiêu chuẩn công việc cho nhân viên làm phòng trưởng phận...
 • 20
 • 2,170
 • 0

Bảng tả công việc giảng viên của đại học ngoại ngữ đà nẵng

Bảng mô tả công việc giảng viên của đại học ngoại ngữ đà nẵng
... Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng có sư m ạng đào tạo, nâng cao tri thức ngôn ngữ, văn hóa nhân loại nhằm phuc vu nghiệp xây dựng, phat tri ên đ ất nước hôi nhâp quốc tế.Xây dựng Trường Đại ... Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại h ọc Đà N ẵng x ưng t ầm sở giáo dục đại học nòng cốt ca nước, hướng tới đẳng cấp khu vực qu ốc tế Tuyển dụng 12 Sô lương chât lương giảng viên 330 cán bộ, viên chưc, ... sô lương sinh viên đươc tăng lên Theo đó, không nh ưng s ô l ương gi ảng viên công tác Đại học Đà Nẵng nói chung Đại h ọc Ngo ại Ngư nói riêng đ ươc tăng lên mà s ô công – nhân viên đơn vị đươc...
 • 35
 • 612
 • 0

Xem thêm