Báo cáo nghiên cứu khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của sinh viên

PHIẾU KHẢO sát NHU cầu sử DỤNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG của SINH VIÊN

PHIẾU KHẢO sát NHU cầu sử DỤNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG của SINH VIÊN
... hàng dịch vụ ngân hàng nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng khách hàng để nâng cao doanh số lợi nhu n hoạt động dịch vụ Nhóm xây dựng Phiếu khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ ... sinh viên sử dụng thêm dịch vụ khác  Thời gian sử dụng dịch vụ ngân hàng: Có 40% sinh viên sử dụng dịch vụ ngân hàng năm, 40% sinh viên sử dụng đến năm, lại 10% sử dụng năm Từ thấy hầu hết bạn sinh ... sắm nhiều  Mức độ sử dụng dịch vụ ngân hàng sinh viên: Nhìn chung mức độ sử dụng dịch vụ ngân hàng sinh viên không nhiều 70% sinh viên sử dụng dịch vụ vài lần/ tháng, 30% sử dụng vài lần/năm Nguyên...
 • 17
 • 1,463
 • 7

thảo luận quản trị ngân hàng thương mại đề tài khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của sinh viên

thảo luận quản trị ngân hàng thương mại đề tài khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của sinh viên
... đa số sinh viên sử dụng đến dịch vụ ngân hàng a Dịch vụ ngân hàng sinh viên sử dụng Bảng 1: Bảng tổng hợp dịch vụ ngân hàng sinh viên sử dụng Dịch vụ Dịch vụ tài khoản Dịch vụ thẻ Dịch vụ chuyển ... dịch vụ ngân hàng bán buôn dịch vụ ngân hàng đầu tư II KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA SINH VIÊN Đánh giá chung nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng sinh viên Đại học Thương Mại Đối ... vụ ngân hàng sử dụng nói không sử dụng ngân hàng cũ mà chuyển sang ngân hàng khác Theo khảo sát 60 sinh viên sử dụng dịch vụ ngân hàng, sinh viên chọn không tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng...
 • 24
 • 300
 • 0

Khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển nhà của người tiêu dùng thành phố Long Xuyên.doc

Khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển nhà của người tiêu dùng thành phố Long Xuyên.doc
... Hồng Nhung Trang 13 Khảo sát nhu cầu dịch vụ chuyển nhà người tiêu dùng thành phố Long Xuyên Nghiên cứu sơ nhằm mục đích tìm hiểu sơ nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển nhà người tiêu dùng thành phố Long ... tiêu dùng thành phố Long Xuyên” để thực nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu  Đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển nhà người tiêu dùng địa bàn thành phố Long Xuyên  Mô tả yêu cầu sử dụng dịch vụ chuyển ... Cao Thị Hồng Nhung Trang 10 Khảo sát nhu cầu dịch vụ chuyển nhà người tiêu dùng thành phố Long Xuyên Dịch vụ chuyển nhà cung cấp gói dịch vụ sau: Khảo sát, tư vấn lập kế hoạch vận chuyển miễn...
 • 22
 • 1,224
 • 6

Đề tài: Khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển nhà của người tiêu dùng thành phố Long Xuyên docx

Đề tài: Khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển nhà của người tiêu dùng thành phố Long Xuyên docx
... trả (demands) người tiêu dùng thành phố Long Xuyên thành phần dịch vụ chuyển nhà: địa SV: Cao Thị Hồng Nhung Trang Khảo sát nhu cầu dịch vụ chuyển nhà người tiêu dùng thành phố Long Xuyên điểm, ... người tiêu dùng thành phố Long Xuyên để thực nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu  Đánh giá nhu cầu sử dụng dịch vụ chuyển nhà người tiêu dùng địa bàn thành phố Long Xuyên  Mô tả yêu cầu sử dụng dịch ... http://khudothimoi.com/tintuc/van-ban-chinh-sach/758quyet-dinh-thanh-pho -long- xuyen-la-do-thi-loai-ii.html.(đọc ngày 24.03.2011) SV: Cao Thị Hồng Nhung Trang Khảo sát nhu cầu dịch vụ chuyển nhà người tiêu dùng thành phố Long Xuyên sử dụng dịch vụ chuyển nhà người...
 • 22
 • 302
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC VÀ TÍNH TOÁN CÂN BẰNG NƯỚC TRÊN LƯU VỰC SÔNG HƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... trạng sử dụng nước dự báo nhu cầu dùng nước lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 Hình 1: Sơ đồ phân vùng sử dụng nước lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế 2.1 Phân vùng sử dụng nước ... cầu dùng nước lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 2.3.1 Kết tính toán trạng sử dụng nước lưu vực sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế Dựa vào phát triển ngành kinh tế tiêu dùng nước tương ... toàn lưu vực + Cân nước tuyến công trình dự kiến 3.1.2 Tính toán cân nước Cân nước lưu vực sông Hương tính sở lượng nước đến lượng nước sử dụng theo tháng ứng với tần suất 75% Do đó, lượng nước...
 • 10
 • 371
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÊN NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... doanh nghiệp sử dụng (41,17%) 50 doanh nghiệp chưa sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài (chiếm 58,83%) Bảng Thông tin chung doanh nghiệp sử dụng chưa sử dụng dịch vụ kiểm toán Doanh nghiệp sử ... nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán công ty kiểm toán độc lập cung cấp doanh nghiệp địa bàn Thừa Thiên Huế Một số kết nghiên cứu 2.1 Tổng quan nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán Trong 85 doanh nghiệp ... Lý doanh nghiệp sử dụng chưa sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài ý định mong muốn tương lai Kết điều tra lý sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài kiểm toán độc lập cung cấp doanh nghiệp sử dụng...
 • 10
 • 251
 • 1

KHẢO sát NHU cầu sử DỤNG DỊCH vụ cơm văn PHÒNG tại TP LONG XUYÊN

KHẢO sát NHU cầu sử DỤNG DỊCH vụ cơm văn PHÒNG tại TP LONG XUYÊN
... excel để xác định nhu cầu sử dụng dịch vụ cơm văn phòng người tiêu dùng TP Long Xuyên GVHD: Th.s Cao Minh Toàn Trang Đề tài: Khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ cơm văn phòng TP Long Xuyên 4.2 Quy trình ... nghiên cứu nhu cầu sử dụng dịch vụ trưa văn phòng TP Long Xuyên 4.3 Mẫu nghiên cưu: ́ GVHD: Th.s Cao Minh Toàn Trang 10 Đề tài: Khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ cơm văn phòng TP Long Xuyên - Phạm ... 2010 TÓM TẮT Đề tài khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ cơm văn phòng TP Long Xuyên nhằm tìm hiểu lượng cầu sử dụng dịch vụ TP Long Xuyên Mặt khác, đề tài làm tài liệu tham khảo cho doanh nghiệp...
 • 19
 • 717
 • 3

KHẢO sát NHU cầu sử DỤNG DỊCH vụ dọn dẹp NHÀ cửa của NGƯỜI TIÊU DÙNG ở THÀNH PHỐ LONG XUYÊN

KHẢO sát NHU cầu sử DỤNG DỊCH vụ dọn dẹp NHÀ cửa của NGƯỜI TIÊU DÙNG ở THÀNH PHỐ LONG XUYÊN
... ĐỒ  DANH MỤC HÌNH Khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ dọn dẹp nhà cửa người tiêu dùng TP .Long Xuyên Khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ dọn dẹp nhà cửa người tiêu dùng TP .Long Xuyên CHƯƠNG GIỚI THIỆU ... thấy mong muốn người tiêu dùng thành phố Long Xuyên việc sử dụng dịch vụ dọn dẹp nhà cửa đa dạng Trang 22 Khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ dọn dẹp nhà cửa người tiêu dùng TP .Long Xuyên CHƯƠNG 6: ... tâm người tiêu dùng tiêu chí định sử dụng dịch vụ Trang 16 Khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ dọn dẹp nhà cửa người tiêu dùng TP .Long Xuyên  Tóm lại: tiêu chí thể biểu đồ, tiêu chí người người tiêu...
 • 36
 • 769
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA GIẢNG VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY" pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... trách giảng viên loại hình công việc dịch vụ chuyên môn phục vụ cộng đồng, nhà trường Nếu xem giảng dạy - nghiên cứu - phục vụ cộng đồng trách nhiệm trường đại học, nhiệm vụ nhiệm vụ giảng viên Trong ... ròi giảng dạy, giảng dạy sau đại học nghiên cứu, nghiên cứu dịch vụ phục vụ cộng đồng với thực nghĩa vụ công dân Cũng có số công trình nghiên cứu xem xét yếu tố: giảng dạy, nghiên cứu, phục vụ ... nghiên cứu phân bổ tỷ trọng cho hoạt động nghiên cứu khoa học học giả phải cao giảng viên chức danh đại học khác - Theo lực giảng viên Như biết, có giảng viên mạnh giảng dạy nghiên cứu, giảng viên...
 • 6
 • 251
 • 0

Khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ vệ sinh nhà ở của viên chức tại Thành phố Long Xuyên

Khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ vệ sinh nhà ở của viên chức tại Thành phố Long Xuyên
... sử dụng DVVSNO viên chức thành phố Long Xuyên Đánh giá nhu cầu sử dụng DVVSNO viên chức Thành phố Long Xuyên 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU - Đối tượng nghiên cứu: Nhu cầu sử dụng DVVSNO Đối tượng khảo ... thành phố lớn Nhu cầu cần thiết Thành phố Long Xuyên có người giúp việc đơn lẻ chưa có xuất dịch vụ hoàn thiện Vì vậy, đề tài nghiên cứu Khảo sát nhu cầu sử dụng DVVSNO viên chức Thành phố Long ... viên chức Thành phố Long Xuyên cần thiết tiến hành nghiên cứu 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng DVVSNO viên chức Thành phố Long Xuyên Đo lường nhu cầu sử...
 • 63
 • 180
 • 0

Báo cáo về việc sử dụng điện thoại di động và nhu cầu sử dụng điện thoại di động của sinh viên hiện nay

Báo cáo về việc sử dụng điện thoại di động và nhu cầu sử dụng điện thoại di động của sinh viên hiện nay
... chiếm tỉ lệ lớn, sau sử dụng điện thoại phục vụ cho học tập, tìm kiếm tài liệu  Về nhu cầu sử dụng điện thoại sinh viên - Hầu hết sinh viên hỏi có nhu cầu mua điện thoại nhu cầu mua hãng có thương ...  Về việc sử dụng điện thoại sinh viên - Sinh viên sử dụng phổ biến hãng điện thoại có phân khúc thị trường đa dạng Sam Sung, hay hãng điện thoại khác Asus, Oppo… có nhiều mức giá phù hợp để sinh ... sinh viên lựa chọn Do tiện dụng hình cảm ứng tinh thời trang loại điện thoại nên hầu hết sinh viên sở hữu điện thoại có hình càm ứng - thay cho điện thoại bàn phím Mục đích sinh viên mua điện thoại...
 • 6
 • 362
 • 0

BẢNG KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG RAU AN TOÀN (RAT) CỦA NGƯỜI DÂN

BẢNG KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG RAU AN TOÀN (RAT) CỦA NGƯỜI DÂN
... 5 Anh/Chị thường xuyên sử dụng loại rau gì?  A Rau ăn (xà lách, rau thơm )  B Rau ăn (rau lang, rau muống, đọt bí…)  C Rau cải (cải xanh, cải trắng, cải thìa, cải ... cô-ve, đậu ván…)  F Khác…………… Anh/Chị có biết Rau an toàn không?  A Có biết  B Không biết CÓ BIẾT Theo Anh/Chị Rau An Toàn (RAT)? (đáp án có nhiều lựa chọn)  A Rau đảm bảo phẩm cấp chất lượng ... vụ Phú Lộc  H Khác ………………………………………………………… Anh/Chị có mua RAT sử dụng cho bữa ăn gia đình hay không?  A Có sử dụng  B Không sử dụng CÓ SỬ DỤNG RAT Anh/Chị mua RAT đâu?  A Siêu thị  B Cửa hàng...
 • 12
 • 495
 • 5

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ internet banking của sinh viên chính quy và tại chức trường đh kinh tế huế

nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ internet banking của sinh viên chính quy và tại chức trường đh kinh tế huế
... dụng dịch vụ Internet Banking sinh viên quy chức trường ĐH Kinh tế Huế Đề tài đề cập đến nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ đối tượng khách hàng cá nhân đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân ... yếu tố ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến ý định sử dụng dịch vụ IB khách hàng cá nhân đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố v Xem xét khác nhận thức, cảm nhận nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ... có ảnh hưởng thuận chiều đến dự định sử dụng IB H4: Thái độ ảnh hưởng thuận chiều đến dự định sử dụng Internet Banking H5a: Ảnh hưởng xã hội ảnh hưởng thuận chiều đến dự định sử dụng IB H5b: Ảnh...
 • 140
 • 405
 • 1

Khảo sát ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố hồ chí minh

Khảo sát ý định sử dụng dịch vụ mobile banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP phát triển thành phố hồ chí minh
... O CHÍ MINH NGUY N PHAN KH NH S D NG D CH V MOBILE BANKING C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T I NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRI N TP HCM Chuyên ngành: Tài Ngân hàng Mã s : 60340201 LU NG D N KHOA H C: TP.H Chí Minh ... d ng nhân t nh s d ng d ch v Mobile Banking c a khách hàng nhân t i HDBank * Xây d ng c a nhân t nh s d ng Mobile Banking c a khách hàng nhân t i HDBank Mô hình ph i phù h p v i lý thuy ... pháp LÝ LU N VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN C NH S D NG D CH V MOBILE BANKING C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 1.1 T NG QUAN D CH V MOBILE BANKING: 1.1.1 Khái ni m Mobile Banking: Mobile Banking lo i d ch v ngân hàng...
 • 116
 • 299
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tiềm năng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàngtiềm năng về nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàngkhảo sát nhu cầu học tiếng anh giao tiếp viết của sinh viên không chuyên ngữ trường đại học quảng bìnhluan van tim hieu nhu cau su dung dien thoai di dong cua sinh viennhu cầu sử dụng điện thoại di động của sinh viên hiện naynghiên cứu khảo sát tình hình triển khai dịch vụ hội nghị truyền hình trên thế giới và ở việt namphiếu khảo sát nhu cầu sử dụng internetkhảo sát nhu cầu sử dụng internetnghiên cứu nhu cầu sử dụng dịch vụ 3gnghiên cứu nhu cầu sử dụng dịch vụ bankplus của khách hàng đối với ngân hàngf agribankphan co so li luan bai nghien cuu nhu cau su dung dich vu mobile bankplus doi voi ngan hang dong a tam kybảng hỏi khảo sát nhu cầu sử dụng điện thoại của sinh viênmẫu phiếu khảo sát nhu cầu sử dụng hàng nội thấtkhảo sát nhu cầu sử dụng hàng nội thấtkhảo sát nhu cầu sử dụng sản phẩm nội thấtOutlet for PR analyse Q1 2011 -ver 12 05 2011 - finalChương I. §7. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ sốThông báo vv tổ chức thi giữa kì 2 năm học 2013 - 2014Thông báo v v thi công cầu sắt Nông LâmDANG KY DANH HIEU THI DUABai 4 ve giao duc xa vienket qua dieu tra ho ngheo 2011ket qua dieu tra ho ngheo 2012Kết quả Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011CV 221 Nhac nop BC DTBDCV 228 QL FDS Chuyen de CLBCV 268 KH ontap thi B2Quy trình nghiên cứu khoa họcCông văn 160 BGDĐT-SEQAP V v: Báo cáo tổng kết FDS năm học 2013-2014 | SEQAP.EDU.VN CV 160 FDS (36 so)CV 283 HD Phan bo TV 1Văn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận Danh muc van ban 0Văn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnCV 101 giai ngan 36 SoDA IOE LOP 5 vong truong2352017TT 23 Đat đai