Môtíp truyện trong nhà thờ đức bà pari của v huygô

Khoá luận tốt nghiệp môtíp truyện trong nhà thờ đức pari của v huygô

Khoá luận tốt nghiệp môtíp truyện trong nhà thờ đức bà pari của v huygô
... cửu Chúng v o tìm hiểu môtíp nhân v t, môtíp cốt truyện V. Huygô sử dụng tiểu thuyết Nhà thờ Đức Pari Chỉ sáng tạo V. Huygô việc sử dụng môtíp truyện Nhà thờ Đức Parỉ Đối tượng, phạm vi nghiên ... dạng môtíp truyện Nhà thờ Đức Pari Chương 2: Sự sáng tạo V. Huygô việc xây dựng môtíp truyện PHÀN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: Sự ĐA DẠNG CỦA MÔTÍP TRUYỆN TRONG NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARI 1.1 Khái niệm môtíp ... đánh giá môtíp môtíp tiếu thuyết Nhà thờ Đức Pari, v o tìm hiếu ý ken đánh giá tiểu thuyết V Huy gô Nhà thờ Đức Pari: Những ý kiến đánh giá tiểu thuyết V. Huygô Nhà thờ Đức Parì: Trong trình...
 • 52
 • 307
 • 1

Bút pháp lãng mạn trong tiểu thuyết nhà thờ đức pari của v hugo luận văn tốt nghiệp đại học

Bút pháp lãng mạn trong tiểu thuyết nhà thờ đức bà pari của v hugo luận văn tốt nghiệp đại học
... Vinh 2011 Trờng Đại học Vinh Khoa ngữ v n ====*****==== Bút pháp lãng mạn tiểu thuyết nhà thờ đức pari v. hugo Khoá luận tốt nghiệp đại học Chuyên ngành: v n học nớc Giáo viên hớng ... vo vic ging dy, hc ca thy v trũ v tỏc phm ca V. Hugo nh trng II Lch s V. Hugo l ting vng õm vang ca thi i, tờn tui v s nghip sỏng tỏc hc ca ụng tri di khụng ch sut th k XIX m cũn nh hng ln i vi ... tỏc ca V. Hugo V Nh th c b Pari mang tớnh cht ca tiu thuyt s thi - phc dng li Pari th k XV, nhng trờn ht h cng tha nhn rng nú l mt tỏc phm hc lóng mn in hỡnh v cú giỏ tr: Nhng nhõn vt ca V. Hugo...
 • 66
 • 3,416
 • 15

Nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết nhà thờ đức pari của victo huygô

Nghệ thuật nghịch dị trong tiểu thuyết nhà thờ đức bà pari của victo huygô
... K29EVăn Nghệ thuật nghịch dị tiểu thuyết Nhà thờ Đức Pari Victo Huygô Nội dung Chương Một số khía cạnh nghệ thuật nghịch dị tiểu thuyết Nhà thờ Đức Pari 1.1 Tìm hiểu chung khái niệm Nghịch dị ... khía cạnh nghệ thuật nghịch dị hình tượng nghịch dị tiểu thuyết Nhà thờ Đức Pari Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Nghệ thuật nghịch dị tiểu thuyết Nhà thờ Đức Pari Phạm ... thường Nhà thờ Đức Pari Trần Thị Thu Hằng K29EVăn Nghệ thuật nghịch dị tiểu thuyết Nhà thờ Đức Pari Victo Huygô tiểu thuyết lớn ông theo hướng đạt thành tựu đáng kể Nên tìm hiểu nghệ thuật nghịch...
 • 64
 • 638
 • 0

Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết nhà thờ đức paris của v huygô

Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết nhà thờ đức bà paris của v huygô
... quyn Nh th c b Paris l kit tỏc ca loi tiu thuyt lch s thi k lóng mn ch ngha Lỳc ang vit, V Huygụ nhn nh v cun truyn nh sau: õy l bc tranh v Paris vo th k XV v v th k XV i vi Paris Vua Luy XI s ... quan h vi ngi Mt iu ỏng lu ý l, khỏi nim nhõn vt hc ụi b dựng ln ln, b ng nht vi cỏc khỏi nim nh vai hay tớnh cỏch Thc vai cú ni hm hp hn nhõn vt v thng dựng ch loi nhõn vt hot ng hay nhõn vt suy ... lun V mt lý lun vi khúa lun ny, ngi vit s nghiờn cu mt cỏch chuyờn sõu v cú h thng v th gii nhõn vt v ngh thut xõy dng nhõn vt tiu thuyt Nh th c b Paris ca V Huygụ ng thi khúa lun s khng nh thờm...
 • 73
 • 361
 • 2

THỦ PHÁP TƯƠNG PHẢN TRONG NHÀ THỜ đức PARI

THỦ PHÁP TƯƠNG PHẢN TRONG NHÀ THỜ đức bà PARI
... Quasimodo ôm xác Esméralda vào chết chung hầm mộ II .Thủ pháp tương phản tiểu thuyết “ Nhà thờ đức Paris” 1 .Thủ pháp tương phản gì? Là thủ pháp nghệ thuật sử dụng hai hay nhiều khác nhau, đối ... phẩm Thủ pháp tương phản với số biện pháp nghệ thuật khác tiểu thuyết Nhà thờ Đức Paris” thành công cương vị III Một số thủ pháp nghệ thuật khác tiểu thuyết Nhà thờ Đức Paris” – Victor ... nét mô tả, đồng thời thấy khác biệt cặp đối lập Thủ pháp tương phản tiểu thuyết “ Nhà thờ đức Paris” 2.1 Sự tương phản xã hội Thời đại cắt nghĩa người, người cắt nghĩa tác phẩm Trong văn, kịch,...
 • 24
 • 4,419
 • 19

Cái nghịch dị trong Nhà thờ Đức Paris của Victor Hugo

Cái nghịch dị trong Nhà thờ Đức Bà Paris của Victor Hugo
... sỏng to ca Victor Hugo Victor Hugo cỏi nghch d khụng bao gi hin din m khụng cú cỏi cao thng i kốm Chỳng b sung cho Nguyn Vn Kho ó khng nh Victor Hugo v ngh thut s dng phm trự thụ kch: Hugo coi ... ngh thut cỏc sỏng tỏc ca Victor Hugo c bit tiu thuyt Nh th c B Paris v Nhng ngi khn kh Lun H nhõn vt tiu thuyt tớch cc mang tỡ vt ca Victor Hugo tiu thuyt Nh th c B Paris, Nhng ngi khn kh v ... hai phm cht m cho n Victor Hugo cũn b tỏch ri V cỏi nghch d: Victor Hugo thng t cnh cỏc phm cht: cỏi thin v cỏi ỏc, cỏi p v cỏi xu, cỏi tht v cỏi gi, cỏi n v cỏi bi Victor Hugo sỏng to cỏi nghch...
 • 95
 • 1,180
 • 8

Nghệ thuật tương phản trong tổ chức nhân vật tiểu thuyết nhà thờ đức paris của victor huygo

Nghệ thuật tương phản trong tổ chức nhân vật tiểu thuyết nhà thờ đức bà paris của victor huygo
... Tu vi Victor Huygo - NXBGD 1978 ng Anh o vi Cuc i v tỏc phm Victor Huygo NXBGD c Hiu, Tm vúc Nh th c b Paris, NXB tỏc phm - Hi nh Vit Nam 1985 V Tin Qunh, Phờ bỡnh bỡnh lun hc Balzac v Huygo, ... thut c ỏo Trong ú cỏc phng thc nh th hin nhõn vt rt a dng, phong phỳ Vn hc nhiu mu sc n õu thỡ cỏc phng thc, phng tin th hin nhõn vt a dng n ú Trong tiu thuyt Nh th c b Paris, Victor Huygo ó s ... tiu thuyt ca Huygo c bit l Nh th c b Paris (Notre Dame de Paris) v Nhng ngi khn kh (Les Miserables) c bn c ngy trờn ton th gii yờu thớch m ớt cú tỏc phm no sỏnh kp Cng nh b De Stan, Huygo ó vit...
 • 79
 • 146
 • 0

Nghệ thuật xây dựng cốt truyện trong tiểu thuyết nhà thờ đức pari

Nghệ thuật xây dựng cốt truyện trong tiểu thuyết nhà thờ đức bà pari
... Nh th c B Pari l kt qu ca s dng v kt hp ti tỡnh cỏc yu t ngh thut núi trờn Trong cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca tỏc gi nhiu nc trờn th gii, h cng khng nh giỏ tr ngh thut ca Nh th c B Pari nhng ... NGH THUT XY DNG CT TRUYN TRONG TIU THUYT NH TH C B PARI CA V.HUYGễ 2.1 Ct truyn c to dng bi nhiu mụ tớp a dng, phong phỳ Vt qua s tn phỏ ca thi gian, tiu thuyt Nh th c B Pari l mt im sỏng ta nhc ... ngi tt bng Trong tỏc phm Nh th c B Pari, dự cnh gp g din ht sc ngn ngi sau ú l s chia ly vnh vin song mụtớp ny lm nờn giỏ tr nhõn o cao c ca tỏc phm Mụtớp hoỏ thõn Tiu thuyt Nh th c B Pari ó xõy...
 • 68
 • 278
 • 0

Hình tượng nhân vật Esméralda trong tiểu thuyết Nhà thờ Đức Paris của Vích-to Huy-gô

Hình tượng nhân vật Esméralda trong tiểu thuyết Nhà thờ Đức Bà Paris của Vích-to Huy-gô
... Văn Bài tiểu luận: Học phần Văn học nước GVHD: Th.s Đặng Thị Lan Chương 2: HÌNH TƯỢNG NHÂN VẬT ESMÉRALDA TRONG TIỂU THUYẾT NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS CỦA VÍCH-TO HUY-GÔ 2.1 Hình tượng nhân vật Esméralda ... tài Hình tượng nhân vật Esméralda tiểu thuyết Nhà thờ Đức Paris Vích-to Huy-gô giúp rút khám phá mang tính chất cá nhân Trong chừng mực đó, tiểu luận mang đến nhìn mẻ Vích-to Huy-gô, Nhà thờ ... TƯỢNG NHÂN VẬT ESMÉRALDA TRONG TIỂU THUYẾT NHÀ THỜ ĐỨC BÀ PARIS CỦA VÍCH-TO HUY-GÔ 2.1 Hình tượng nhân vật Esméralda .9 2.1.1 Nàng Esméralda tài sắc vẹn toàn 2.1.2 Esméralda- tâm...
 • 19
 • 1,257
 • 8

Nhà thờ đức Pari

Nhà thờ đức bà Pari
... kéo chuông nhà thờ Đức nhờ cha nuôi Claude Frollo trở thành phó giám mục Với thời gian hình thành quan hệ thân thiết người đánh chuông nhà thờ Quasimodo coi nhà thờ tổ ấm mình, nhà mình, vũ ... vậy, phạm vi nhà thờ Đức Bà, nữ phạm nhân thành bất khả xâm phạm Nhà thờ nơi trú ẩn Mọi luật pháp người hiệu lực trước ngưỡng cửa nhà thờ Quasimodo dừng lại cổng lớn Y túm chặt cô gái bàn tay đầy ... rình rập không ngừng mồi Như nơi trú ẩn nhà nhà tù khác Thông thường nhà thờ có gian nhỏ để đón tiếp kẻ cầu lụy Tại nhà thờ Đức hầm bên sườn trái nhà vòm chống Nơi đó, sau chạy đua thắng...
 • 71
 • 297
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: linh muc frollo trong nha tho duc ba paringhe thuat tuong phan trong nha tho duc ba parimộng tưởng trong tieu thuyet nha tho duc ba paritu tuong nhan dao trong tieu thuyet nha tho duc ba parinhan vat quaismodo trong tieu thuyet nha tho duc ba parikiến trúc bên trong nhà thờ đức bà parisnhân vật chính trong nhà thờ đức bànhân vật chính trong nhà thờ đức bà pariscác nhân vật trong nhà thờ đức bà paristhu phap nghe thuat tuong phan trong nha tho duc ba pảiluận văn nhà thờ đức bà pariđiển hình hóa tronh nhà thờ đức bà parithủ pháp tương phản trong tiểu thuyết nhà thờ đức bà paris của victor hugođặc trưng thi pháp chủ nghĩa lãng mạn qua tiểu thuyết những người khốn khổ và nhà thờ đức bà paris của victor hugotruyện nhà thờ đức bà parisbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoại