Co so Hóa Môi Trường phan II

Tài liệu PHẦN III:CƠ SỞ VÀ MÔI TRƯỜNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MAI ĐIÊN TỬ pdf

Tài liệu PHẦN III:CƠ SỞ VÀ MÔI TRƯỜNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MAI ĐIÊN TỬ pdf
... 28 III MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI Mục đích tạo virus * Thoạt đâu: Trò chơi tinh nghịch xuất phát từ học sinh sinh viên  gây rối… * Sử dụng để bảo vệ quyền phần mềm, bảo mật liệu * Sử dụng vào mục ... xác định có hành động phạm tội hay không, chế tài xử lý ? ( Quảng cáo, thông tin nhiễu…) 34 III MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI    TOÀN CẦU HOÁ VÀ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ KHUNG TMĐT TÒAN CẦU LUẬT GIAO ... nhập vào “cơ thể máy tính”, có khả lưu trú, nhân nhanh, phá hoại máy tính lây lan sang máy tính khác kết nối với * Tác hại : xóa dũ liệu, chép trộm gửi liệu, thay đổi làm sai lệch liệu, ...
 • 67
 • 558
 • 0

Tài liệu Hóa môi trường - chương III doc

Tài liệu Hóa môi trường - chương III doc
... H2O → H2CO3 HCO 3- + H+ M(HCO3)2 → M2+ + 2HCO3HCO 3- → CO3 2- + H+ CO3 2- + H2O → HCO 3- + OH- (3 - 17) (3 - 18) (3 - 19) (3 - 20) ThS: Huỳnh Ngọc Phương Mai © Copyright 2006 gree-vn.com, All rights ... (08)8114594 www.gree-vn.com Điểm uốn hydroxide carbonate Điểm uốn OH-+H+ H2O CO3 2-+ H+ HCO 3- HCO 3-+ H+ H2CO3 mL acid Hình 3.1 Đường cong đònh phân hỗn hợp hydroxide-carbonate Bicarbonate [HCO 3-] nồng độ ... GREEN EYE ENVIRONMENT CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH Tel: (08)5150181 Fax: (08)8114594 www.gree-vn.com GREE 3.2 Ý NGHĨA MÔI TRƯỜNG Như biết, độ kiềm nước có ý nghóa mặt sức khỏe cộng đồng Nước...
 • 13
 • 337
 • 0

Tài liệu Hóa môi trường - chương II ppt

Tài liệu Hóa môi trường - chương II ppt
... trình (2 – 7) mô tả ví dụ sau Nếu KAl = 4,3 x 1 0-7 , [H+] =1 0-7 [HCO 3-] = 4,3 x 1 0-7 , nồng độ CO2 phải (1 0-7 ) x (4,3 x 1 0-3 ) / (4,3 x 1 0-7 ) = 1 0-3 mol/L 44 mg/L Mặc dù vậy, để tính toán xác, cần ... Fe 2- + 2H+ + 2SO4 2- (2 – 3) Muối kim loại nặng, đặc biệt ion kim loại hóa trò ba, Fe (III) Al (III) thủy phân nước để giải phóng độ acid vô FeCl3 + 3H2O Fe(OH)3 + 3H+ + 3Cl- (2 – 4) Sự có mặt ... 2-2 CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH GREE GREEN EYE ENVIRONMENT 2S + 3O2 + 2H2O FeS2 + 1,5O2 + H2O Tel: (08)5150181 Fax: (08)8114594 www.gree-vn.com Vi khuẩn 4H+ + 2SO4 2- (2 – 2) Vi khuẩn Fe2-...
 • 7
 • 237
 • 0

SỞ VÀ MÔI TRƯỜNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ pot

CƠ SỞ VÀ MÔI TRƯỜNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ pot
... Quảng cáo, thông tin nhiễu…) 34 III MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI    TOÀN CẦU HOÁ VÀ MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ KHUNG TMĐT TÒAN CẦU LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ – Bảo hộ quyền sở hữu, chế tài đối với vi ... trang cấp HẠ TẦNG CƠ SỞ NHÂN LỰC Moderators – Quan hệ với Phòng, Ban hỗ trợ kinh doanh: – Quảng cáo, tiếp thị – Hỗ trợ khách hàng – Kế tóan, tài chính, tóan điện tử – Phụ trách ... tin không đầy đủ ( dối tác, hàng hóa…) Thông tin, giao dịch môi trường “mở” dễ bị xâm nhập Giao dịch xuyên quốc gia, quốc tế 16 III MÔI TRƯỜNG XÃ HỘI III.2.Yêu cầu giao dịch Mua Bán * Tính...
 • 67
 • 1,311
 • 0

Giáo trình Mô hình hóa môi trường: Phần 2 - TSKH: Bùi Tá Long

Giáo trình Mô hình hóa môi trường: Phần 2 - TSKH: Bùi Tá Long
... 0,000 32 92, 9 0 ,28 5 11 ,28 5,5 0,33 0,3 8,6 6,6 0,3 42/ 1, 02 0 ,29 10,53 6 ,2 0,368/1, 02 5,66 0 ,29 5 12, 0 49 0,3 32/ 1, 02 0,07 (0,3) (0,0 125 ) 0, 12 (0,45) (0,0 125 ) 0,48 (0,30) (0,0 125 ) 0, 12 (0, 42) (0,0 125 ) ... εt Giáo trình hình hóa môi trường 178 Trong D = hệ số khuếch tán phân tử, L2T-1 εm = hệ số khuếch tán rối khối lượng, L2T-1 υ = độ nhớt động học, L2T-1 εv = độ nhớt xốy, L2T-1 α = khuếch tán ... White × 1 0-6 Hồ Eric × 1 0-6 90 × 1 0-5 137 × 1 0-5 90 Sr × 1 0-6 90 Sr × 1 0-5 137 Cs × 10 24 0 Pb 24 0 Pb Hồ Ontairo Vịnh Green, Hồ Michigan - 26 .3 × 10 Hồ Greifensee 10 -9 Sr Cs -1 0 23 0 Th -9 22 6 Ra...
 • 240
 • 674
 • 3

Đề cương bài giảng học phần sở cảnh quan học: Phần II

Đề cương bài giảng học phần Cơ sở cảnh quan học: Phần II
... nghiên cứu môn khoa học hình thái học cảnh quan Đó môn khoa học cảnh quan có nhiệm vụ nghiên cứu qui luật phân chia lãnh thổ bên cảnh quan tƣơng quan lẫn phận cấu tạo hình thái cảnh quan * Diện địa ... học nghiên cứu chức cảnh quan: + Địa vật lý cảnh quan + Địa hoá cảnh quan + Sinh học cảnh quan (địa sinh vật quần lạc) Theo Ixatsenko có kênh liên lạc thành phần cấu tạo cảnh quan là: Sự vận chuyển ... động nguyên tố hóa học phận lớp vỏ địa lý khác tập hợp thành phần cấu tạo cảnh quan, tức toàn vẹn cảnh quan định e, Năng lượng cảnh quan Thành phần cấu tạo lƣợng cảnh quan quan trọng xạ Mặt Trời...
 • 91
 • 757
 • 6

Giáo trình Công nghệ môi trường Phần II - Đại học quốc gia Hà Nội

Giáo trình Công nghệ môi trường Phần II - Đại học quốc gia Hà Nội
... Quá trình giai đoạn suất thông thường: Quá trình giai đoạn, bể chứa khuấy trộn, nước thải vào thành dòng liên tục, suất cao Quá trình hai giai đoạn - Quá trình tiếp xúc kị khí Một số chất thải công ... Các thông số kỹ thuật làm phân hữu cơ: - Độ ẩm: 50 - 60% - Nhiệt độ: 50 - 60oc - Độ pa gần trung tính - C/N: 20 - 25 - O2 = - 15% Phân huỷ yếm khí Quá trình phân huỷ yếm khí chất hữu lý thuyết ... chất thải nguy hại - Các trình hoá học: để biến đổi hóa học chất thải nguy hại thành chất không độc hay độc - Các trình sinh học: để phân huỷ sinh học chất thải nguy hại hữu - Các kỹ thuật thải...
 • 74
 • 265
 • 4

Tài liệu GD Môi trường (phần II)

Tài liệu GD Môi trường (phần II)
... giá trị môi trường học sinh thực có ý nghĩa giáo dục điều xẩy bối cảnh có thực II MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NGOẠI KHOÁ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Tổ môi trường Tổ môi trường loại ... Tổ môi trường hình thức hoạt động linh động, thuận lợi cho tiến hành hạt động GDBVMT trường học Các thành viên tổ môi trường hạt nhân nhóm Tình nguyện Xanh bảo vệ môi trường cộng đồng Để Tổ môi ... thời: - Giáo dục Về môi trường (kiến thức, nhận thức); - Giáo dục Trong môi trường (kĩ hành động); - Giáo dục Vì môi trường (ý thức, thái độ) III CƠ HỘI GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CÁC MÔN...
 • 18
 • 178
 • 0

Công nghệ môi trường - Phần II potx

Công nghệ môi trường - Phần II potx
... rn l lng nc thi l: - Phốn Al(SO4)nH2O (n = 1 3-1 8) - Sụa kt hp vi phốn Na2CO3 + Al2(SO4)3 - St Sunphat FeSO4.7H2O - Nc vụi Ca(OH)2 - Natrialuninat Na2Al2O4 - St Clorua v st (III) sunphat FeSO4 ... bún: - Tỏch nc ca bựn 100 - Kh mựi - Gim vi sinh vt gõy bnh - To cnh quan v sn phm hu c cú li - Phõn hu c ci to t, gi m v cõy d mc r Cỏc thụng s k thut lm phõn hu c: - m: 50 - 60% - Nhit : 50 - ... si - Bựn c bm tri u trờn mt sõn phi mt lp dy 200 - 300 mm - Sõn cú b mt din tớch phi khong 6m chiu rng, - 30m chiu di 98 Phớa di cú h thng cng ngm vi ng thi xa 2,5 - 6m - Hm lng m bựn cho 10 -...
 • 60
 • 163
 • 1

Công nghệ môi trường - Phần III doc

Công nghệ môi trường - Phần III doc
... Khoa học - Công nghệ Môi trường, Tiêu chuẩn Việt Nam môi trường, 1995 [2] Lê Thạc Cán, Cơ sở khoa học môi trường, Viện Đại học mở, 1995 [3] Trần Hiếu Nhuệ, Thoát nước xử lý nước thải công nghiệp, ... nghiệp, công nghiệp định cư - Tác động môi trường xung quanh việc chế biến tái chế rác (tại khu vực bãi thải) trình xây dựng vận hành bãi rác - Khoảng cách chuyên chở rác: đảm bảo yêu cầu môi trường ... mẹ, tầng chứa nước ngầm, chấn động, sụt lún - Điều kiện môi trường địa phương: môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội xung quanh bãi thải dự kiến 143 - Tiềm sử dụng tối đa bãi thải, quỹ đất c Phương...
 • 36
 • 184
 • 0

giáo trình hóa tinh thể phần 6 docx

giáo trình cơ sơ hóa tinh thể phần 6 docx
... học tinh thể mica–pyroxen–amphibol 22 6. 5.2 Một số khoáng vật biopyribol 25 6. 6 PYROXEN 25 6. 6.1 Cấu trúc tinh thể 26 6 .6. 2 Đặc điểm hoá học 30 6. 7 AMPHIBOL ... Về mặt hóa học tinh thể, amphibol, pyroxen mica liên quan chặt chẽ với (xem 6. 5) 6. 7.1 Cấu trúc tinh thể Cấu trúc tinh thể amphibol dựa sở chuỗi kép Si4O11 (các hình 4.5, 4. 36; 6. 10,a 6. 18), ... 1,708 0, 562 0,084 0,340 0,2 76 – 4,7 76 6, 038 – 0,034 1,7 46 1,780 0,335 0,322 0, 166 1,930 0,028 2,980 – 5, 761 0,117 0,057 1,514 1 ,68 8 0 ,61 0 0,337 0,417 2,873 0, 162 1,404 – 5,803 – 0,1 26 1,889...
 • 99
 • 204
 • 0

giáo trình hóa tinh thể phần 5 docx

giáo trình cơ sơ hóa tinh thể phần 5 docx
... 1 ,53 4 LiBr 43 1,784 RbF LiI 54 } = 0,388 } = 40 1,396 1, 955 } = 0 ,50 7 } = 52 CsF MgS 1,448 65 2,271 } = 46 CaO 19 CaTe 75 } = 0,433 1,838 2 ,51 0 } = 54 } = 0, 355 BaS 21 2, 155 Hợp chất % mối liên kết ... 5. 4.8 Carbonat 28 5. 5 C TNH HO L CA TINH TH LIấN QUAN VI CU TRC CA CHNG 31 5. 5.1 5. 5.2 5. 5.3 5. 5.4 c tớnh hoỏ lớ liờn quan vi dng liờn kt hoỏ hc tinh th 31 Tớnh cht in ... hoỏ hc tinh th 31 Tớnh cht in 34 Tớnh cht quang 35 Tớnh rốn c ca kim loi 37 5. 5 .5 5 .5. 6 5. 5.7 5. 5.8 Tớnh cỏt khai 38 Cỏc h s co c, gión nhit 39 cng...
 • 50
 • 137
 • 0

giáo trình hóa tinh thể phần 4 ppsx

giáo trình cơ sơ hóa tinh thể phần 4 ppsx
... 4. 3.1 Cách thức thể loại cấu trúc 24 4.3.2 Phân loại cấu trúc tinh thể .26 4. 4 KHÁI QUÁT VỀ CÁC LOẠI CHẤT KHÁC NHAU 33 4. 4.1 Kim loại hợp kim 33 4. 4.2 4. 4.3 4. 4 .4 ... hệ điểm sau (hình 4. 30,c d) Tl : 000 Al : 111 113 ; Na : 00 44 4 44 4 113 313 ; Fe : 000; 00 44 4 44 4 Nhìn chung, cấu trúc đơn giản hợp kim loại này, nguyên tử nguyên tố chiếm phần, hay chiếm hết ... 6,009 FeSe 3, 643 5,970 Vte 3,813 6,132 FeTe 3,816 5,673 TiS 3,30 6 ,44 CoS 3,3 74 5,187 TiSe 3, 548 5,998 CoSe 3,62 94 5,3006 TiTe 3, 842 6 ,40 3 CoTe 3,8921 5,3 744 CrS 3 ,46 2 5,765 NiS 3 ,42 8 5, 340 CrSe 3,691...
 • 74
 • 294
 • 0

giáo trình hóa tinh thể phần 3 pot

giáo trình cơ sơ hóa tinh thể phần 3 pot
... tia giao thoa .19 3. 4 .3 3.4.4 Các phương pháp thu ảnh nhiễu xạ 19 bước phân tích cấu trúc tinh thể 23 Chương HÌNH HỌC CẤU TRÚC TINH THỂ Những nội dung 32 nhóm điểm 47 hình đơn ... thái, thuộc tinh thể học vĩ mô Sau xuất phương tiện phân tích cấu trúc tinh thể (chẳng hạn, tia X lực nhiễu xạ mạng tinh thể, đầu kỉ XX), khả sâu vào cấu trúc bên tinh thể, vào tinh thể học vi ... song với trục xoay tinh thể Đỉnh nón trùng với tinh thể, trục c trục chung chúng (hình 3. 14) Hình 3. 14 Mặt nón cắt phim hình ống thành đường lớp đồ chụp tinh thể xoay (hình 3. 15) Góc φ xác định...
 • 30
 • 185
 • 0

giáo trình hóa tinh thể phần 2 pdf

giáo trình cơ sơ hóa tinh thể phần 2 pdf
... chứng minh, 32 dạng đối xứng có ví dụ thực tế Cho tới nay, số hàng vạn chất bao gồm tinh thể tự nhiên (khoáng vật) nhân tạo chưa có trường hợp nằm 32 lớp tinh thể 12 2 .2. 2 Hạng, hệ tinh thể Căn đặc ... mặt trục Hai mặt Lăng trụ (trực thoi) 2) 3) C1 Ci = S2 C2 CS C2h m 2/ m 3L2 L22P 3L23PC D2 C2v D2h 22 2 mm2 Mmm 4/m 422 4mm 4/mmm Trực thoi Bốn mặt trực thoi Tháp trực thoi Tháp đôi trực thoi Bốn ... Bảng 2. 1 Hệ thống tinh thể theo hệ lớp Hệ/phụ hệ Kí hiệu lớp* Lớp tinh thể 1) Ba nghiêng Một nghiêng Một mặt Đôi mặt Hai mặt trục Hai mặt Lăng trụ (trực thoi) 2) 3) C1 Ci = S2 C2 CS C2h m 2/ m 3L2...
 • 19
 • 349
 • 2

Xem thêm