Bai giang ky thuat dam phan 2016

Bài giảng kỹ thuật đàm phán kết thúc hợp đồng ngoại thương

Bài giảng kỹ thuật đàm phán kết thúc hợp đồng ngoại thương
... đồng xảy trường hợp : Những tình bất khả kháng Quá trình thực hợp đồng XNK hàng hoá Quá trình thực hợp đồng gia công quốc tế Quá trình thực hợp đồng chuyển giao công nghệ Quá trình thực hợp đồng ... chúng từ cam kết, • Người mua từ chối nhận hàng tóan dù hàng hóa người bán cung cấp phù hợp với qui định hợp đồng • Người mua không toán toán không theo thỏa thuận đôi bên hợp đồng 3) Những ... thiếu giấy nhập hay cư trú thiếu chấp thuận cần thiết cho việc thực hợp đồng Những tranh chấp, bất đồng trình thực hợp đồng XNK hàng hoá • Người bán cung cấp hàng hóa không : Theo tên gọi,...
 • 27
 • 352
 • 0

Slide bài giảng kỹ năng đàm phán trong kinh doanh

Slide bài giảng kỹ năng đàm phán trong kinh doanh
... KINH DOANH 3.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG  Đòa điểm đàm phán  Thời gian đàm phán  Văn hoá đàm phán  Đối tượng đàm phán  Yếu tố khác CHƯƠNG 2: CÁC KIỂU ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH CHƯƠNG 2: CÁC KIỂU ĐÀM ... tiêu đàm phán  Môi trường đàm phán  Vò thương trường bên  Thành phần đàm phán, lực đoàn đàm phán  Thông tin cho đàm phán CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM-ĐẶC ĐIỂM-CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀM PHÁN TRONG KINH ... ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 2.ĐẶC ĐIỂM: Đàm phán kinh doanh khoa học đồng thời nghệ thuật CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM-ĐẶC ĐIỂM-CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 3.CÁC YẾU...
 • 81
 • 10,422
 • 138

Bài giảng kỹ năng đàm phán Viện quản lý việt Nam

Bài giảng kỹ năng đàm phán Viện quản lý việt Nam
... Ahead Competitors NGAYHOIVIECLAM.VN Make Own Opportunities ASSESSMENT.VN Make Right Decisions 1- phán VIM.EDU.VN Move Ahead Competitors NGAYHOIVIECLAM.VN Make Own Opportunities ASSESSMENT.VN Make ... Ahead Competitors BR NGAYHOIVIECLAM.VN Make Own Opportunities ASSESSMENT.VN Make Right Decisions 3- phán III Transactions VIM.EDU.VN Move Ahead Competitors NGAYHOIVIECLAM.VN Make Own Opportunities...
 • 54
 • 486
 • 1

Bài giảng Kỹ năng đàm phán - thương lượng trong hoạt động doanh nghiệp - TS. Lưu Trường Văn

Bài giảng Kỹ năng đàm phán - thương lượng trong hoạt động doanh nghiệp - TS. Lưu Trường Văn
... TS Lưu Trư ng Văn 30 CÁC KỸ THUẬT ĐÀM PHÁN Kỹ thuật đàm phán kỹ thuật mà giúp người đàm phán đạt mục tiêu đàm phán tránh nhượng không mong đợi Biên so n & gi ng: TS Lưu Trư ng Văn 31 KỸ THUẬT ĐÀM ... tác đàm phán Biên so n & gi ng: TS Lưu Trư ng Văn 44 Các ngun t c d n đ n thành cơng đàm phán • Ngư i đàm phán c n ph i bi t có th đư c phép t i đâu, t đàm phán t i gi i h n – Ngư i đàm phán ... Biên so n & gi ng: TS Lưu Trư ng Văn Các hình th c & phương pháp đàm phán Biên so n & gi ng: TS Lưu Trư ng Văn 10 Các phương pháp đàm phán V nđ ðàm phán m m ðàm phán c ng ðàm phán ngun t c ð i tác...
 • 142
 • 720
 • 1

Bài giảng Kỹ thuật điện: Phần 1 - ĐH Nha Trang

Bài giảng Kỹ thuật điện: Phần 1 - ĐH Nha Trang
... Cộng, trừ: 11 (a+jb )- (c+jd) = (a-c)+j(b-d) b Nhân, chia: (a+jb).(c+jd) = ac + jbc + jad + j2bd= (ac-bd) + j(bc+ad) c Nhân số phức với ±j ej 90 = 1. ( cos90 + j sin90) = j; ej -9 0 = 1[ cos (-9 0) + ... trở phức nhánh ZCD = R.ZL/ ( R+ ZL) = ( 1+ j) (Ω); 18 Tổng trở phức ZAC = - jXC = -1 0 j (Ω); Tổng trở phức toàn mạch ZAB = ZAC +ZCD = ( 1+ j) - 10 j = ( 1- j) ( Ω); Dòng điện phức mạch chính: Giá ... toàn mạch: P = I22 R = 10 0 10 = 10 00(W) Công suất phản kháng toàn mạch: Q = I12 XL – I2 XC = 10 0 10 – 200 10 = - 10 00 (Var) Công suất biểu kiến toàn mạch : S = UAB.I = 10 00 (VA) 3.3 CÁC PHƯƠNG...
 • 43
 • 290
 • 1

Bài giảng Kỹ thuật điện: Phần 2 - ĐH Nha Trang

Bài giảng Kỹ thuật điện: Phần 2 - ĐH Nha Trang
... áp thứ cấp U2 là: U2 = U2đm - U2 = U2đm (1 - ∆U2%/100) c Tổn hao hiệu suất máy biến áp - Tổn hao điện trở dây quấn sơ cấp thứ cấp gọi tổn hao đồng ∆Pđ =∆Pđ1+∆P 2 = I12R1 +I22R2 = kt2Pn Pn công ... rôto có tần số : f2= p (n 1- n )/60=sf Sức điện động pha dây quấn rôto lúc quay: E2s=4,44.f2W2 kdq2φmax =sE2 Điện kháng tản dây quấn rôto lúc quay: X2s = 2 f2.L2 =s 2 f.L2 = s.X2 ke: Hệ số quy đổi ... = Φmax sinωt Ta có: e1 = - W1 dΦ/dt = 4,44 f W1Φmax sin(ωt- π /2) e2 = - W2 dΦ/dt = 4,44 f W2Φmax sin(ωt- π /2) 48 E1=4,44 f W1Φmax, E2 =4,44 f W2Φmax k = E1/ E2= W1/ W2 , k gọi hệ số biến áp Bỏ...
 • 68
 • 224
 • 1

bài giảng kỹ năng đàm phán hợp đồng

bài giảng kỹ năng đàm phán hợp đồng
... chung hợp đồng đàm phán hợp đồng II Các bước trình đàm phán hợp đồng  Chuẩn bị  Tiến hành đàm phán  Ký kết hợp đồng III.Kinh nghiệm đàm phán hợp đồng I Khái quát chung hợp đồng đàm phán hợp đồng ... đoạn thực hợp đồng Lợi ích việc đàm phán hợp đồng?  Đạt kết mong muốn  Giảm thiểu rủi ro phát sinh tranh chấp II Các bước trình đàm phán hợp đồng Chuẩn bị Tiến hành đàm phán Ký kết hợp đồng CHUẨN ... tiêu đàm phán  Mục tiêu Kỳ vọng (giới hạn tối đa)  Mục tiêu Chấp nhận (giới hạn tối thiểu)  Xác lập chiến lược đàm phán  Chuẩn bị kế hoạch (ai người dẫn đầu đàm phán, địa điểm, đàm phán vấn...
 • 11
 • 501
 • 1

Bài giảng kỹ thuật điện phần 2 hệ thống điện tử tương tự và số

Bài giảng kỹ thuật điện  phần 2 hệ thống điện tử tương tự và số
... = - RC dt 48 BI TP n n 7 .2. 1; 7 .2. 3; 7 .2. 5; 7 .2. 7; 7 .2. 8; 7 .2. 9; 7 .2. 13; 7 .2. 14; 7 .2. 15; 7 .2. 27; 7 .2. 28; 7 .2. 29; 7.3.1; 7.3.3; 7.3.4; 7.3.5; 7.3.6; 7.3.7; 7.3.11; 7.3. 12; 7.3.14; 7.3.15; 7.3.16; ... chung, E chung tựy thuc vo cc no tham gia c cc vo v Mc chung gc: 25 CCH MC TRANSISTOR Mc chung phỏt: Mc chung gúp: 26 KHI NIM CHUNG V TRANSISTOR LNG CC (BJT) n C TUYN V-I CA TRANSISTOR 27 KHI NIM ... cỏc ngun mt chiu n S dung s ụ tng ng ca transistor tớn hiu nho 32 KHUYCH I PHT CHUNG t RB = R1 || R2 = v1 = vp = Ai = R1R2 R1 + R2 vS Rin RS + Rin iL - g m (r0 || RC )(rp || RB ) = iS RL + (r0...
 • 93
 • 88
 • 0

Bài giảng kỹ thuật điện phần 3 hệ thống năng lượng

Bài giảng kỹ thuật điện  phần 3 hệ thống năng lượng
... HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG n n n n HỆ THỐNG ĐIỆN XOAY CHIỀU MẠCH TỪ VÀ MÁY BIẾN ÁP KĨ THUẬT ĐIỆN CƠ MÁY ĐIỆN QUAY CHƯƠNG 10 HỆ THỐNG ĐIỆN XOAY CHIỀU GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HỆ THỐNG ĐIỆN ... 440V Để nâng hệ số cơng suất lên 0,95 ta mắc thêm tụ điện ba pha hình Y Tính điện dung pha tụ điện 43 BÀI TẬP n n n n n 11.2.1; 11.2 .3; 11.2.4 11 .3. 1; 11 .3. 2; 11 .3. 3; 11 .3. 4; 11 .3. 5; 11 .3. 6 11.4.1 ... điện) phía cao áp hạ áp 21 CHƯƠNG 12 ĐiỆN CƠ Các ngun lý Sức điện động Từ trường quay 22 CÁC NGUN LÝ CƠ BẢN Động Năng lượng Năng lượng điện Máy phát n n Máy điện gồm phận bản: Hệ thống điện Hệ...
 • 53
 • 80
 • 0

Bài giảng kỹ năng đàm phán trong kinh doanh nguyễn thế hùng

Bài giảng kỹ năng đàm phán trong kinh doanh  nguyễn thế hùng
... KINH DOANH 3.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG  Địa điểm đàm phán  Thời gian đàm phán  Văn hoá đàm phán  Đối tượng đàm phán  Yếu tố khác CHƯƠNG 2: CÁC KIỂU ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH CHƯƠNG 2: CÁC KIỂU ĐÀM ... tiêu đàm phán  Môi trường đàm phán  Vị thương trường bên  Thành phần đàm phán, lực đoàn đàm phán  Thông tin cho đàm phán CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM-ĐẶC ĐIỂM-CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀM PHÁN TRONG KINH ... ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 2.ĐẶC ĐIỂM: Đàm phán kinh doanh khoa học đồng thời nghệ thuật CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM-ĐẶC ĐIỂM-CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH 3.CÁC YẾU...
 • 81
 • 745
 • 0

Bài giảng kỹ năng đàm phán

Bài giảng kỹ năng đàm phán
... chẽ Kỹ đàm phán  Tổng quan đàm phán Kỹ đàm phán  Văn hóa đàm phán Kỹ đàm phán  Tổng quan đàm phán Kỹ đàm phán  Văn hóa đàm phán Khái niệm đàm phán  Là hành vi trình  Các bên trao đổi, ... chuẩn khách quan 20 Biết nhiều điều 21 Kỹ đàm phán  Tổng quan đàm phán Kỹ đàm phán  Văn hóa đàm phán 22 Không chuẩn bị chuẩn bị cho thất bại 23 Chuẩn bị đàm phán  Ngôn ngữ:  Tiếng mẹ đẻ  Ngoại ...  Các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ  Các kỹ đàm phán hiệu 28 Chuẩn bị đàm phán Năng lực đoàn đàm phán:  Thành phần  Thuê chuyên gia  Tổ chức nghiên cứu 29 Chuẩn bị đàm phán  Thời gian: ...
 • 98
 • 283
 • 0

Tài liệu Bài giảng kỹ thuật phần mềm docx

Tài liệu Bài giảng kỹ thuật phần mềm docx
... kể đến dạng phần mềm đặc biệt phần mềm phục vụ kỹ nghệ phần mềm Đó phần mềm chương trình dịch, phần mềm gỡ rối, công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế (CASE) Các phần mềm xuất dạng phần mềm máy tính ... ứng dụng phần mềm a Phần mềm hệ thống b Phần mềm thời gian thực c Phần mềm nghiệp vụ d Phần mềm khoa học công nghệ e Phần mềm nhúng ... ước lượng chi phí cho bảo trì phần mềm c Phần lớn phần mềm xây dựng từ đầu, lắp ráp từ thành phần có sẵn • Phần mềm danh mục thành phần cố định phần cứng • Phần mềm thường đặt hàng theo đơn vị...
 • 77
 • 356
 • 1

Tài liệu Bài giảng: Kỹ thuật phần mềm pdf

Tài liệu Bài giảng: Kỹ thuật phần mềm pdf
... kể đến dạng phần mềm đặc biệt phần mềm phục vụ kỹ nghệ phần mềm Đó phần mềm chương trình dịch, phần mềm gỡ rối, công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế (CASE) Các phần mềm xuất dạng phần mềm máy tính ... ứng dụng phần mềm a Phần mềm hệ thống b Phần mềm thời gian thực c Phần mềm nghiệp vụ .3 d Phần mềm khoa học công nghệ e Phần mềm nhúng ... ước lượng chi phí cho bảo trì phần mềm c Phần lớn phần mềm xây dựng từ đầu, lắp ráp từ thành phần có sẵn • Phần mềm danh mục thành phần cố định phần cứng • Phần mềm thường đặt hàng theo đơn vị...
 • 78
 • 749
 • 3

bài giảng kỹ thuật phản ứng khái niệm mở đầu

bài giảng kỹ thuật phản ứng khái niệm mở đầu
... 1: KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU I Những khái niệm II Động hóa học nhiệt động học III Phân loại phản ứng IV Vận tốc phản ứng V Thiết bị phản ứng I Những khái niệm 1.1 Hỗn hợp phản ứng Chất tham gia phản ứng ... bị phản ứng dạng ống Chương 4: Áp dụng phương trình thiết kế o Hệ bình phản ứng o Hệ nhiều bình phản ứng o Thiết kế cho phản ứng đa hợp Chương 5: Thời gian lưu động học trình phản ứng o Khái niệm ... TẬP  Tài liệu học tập    Bải giảng Kỹ Thuật Phản Ứng Vũ Bá Minh - Kỹ Thuật Phản Ứng – ĐHBK Tp.HCM Tài liệu tham khảo    Ngô Thị Nga – Kỹ Thuật Phản Ứng – NXB KHKT Nguyễn Bin – Các Quá Trình...
 • 39
 • 1,094
 • 0

Xem thêm