Hộp công cụ nông nghiệp bền vững để đáp lại với những thách thức khí hậu ở vùng Á nhiệt đới

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH học để PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP bền VỮNG VIỆT NAM

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH học để PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP bền VỮNG ở VIỆT NAM
... điều kiện cần thiết để vững bước vào thời kỳ hoàng kim Thế kỷ vàng công nghệ sinh học, Khoa học phổ thông Nguyễn Ngọc Hải (2005), Công nghệ sinh học nông nghiệp - Nxb Khoa học- Kỹ thuật ... trường sinh thái rộng lớn sản xuất nông nghiệp, nhà nông học sinh học cần tập trung giải yêu cầu nhằm giữ gìn bảo vệ môi trường, bảo đảm cho phát triển bền vững: + Lựa chọn hệ thống canh tác ... vi ứng dụng rộng rãi, cho phép vi viết đề cập đến phát độc hại trình ứng dụng CNSH lĩnh vực sản xuất, thức ăn hay hệ sinh nông nghiệp thái (trong đất, nôi vi sinh ) Kỹ thuật Kỹ thuật cấy mô sinh...
 • 6
 • 203
 • 1

Thiết kế một số công thức luân canh mang lại hiệu quả sản xuất nông nghiệp bền vững cho huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc

Thiết kế một số công thức luân canh mang lại hiệu quả sản xuất nông nghiệp bền vững cho huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc
... hành canh tác học III KẾT LUẬN Trên số tìm hiểu phân tích em điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội huyện Linh, tỉnh Vĩnh Phúc Đồng thời thiết kế số công thức luân canh cho vùng hy vọng áp dụng mang ... Nếu nông dân áp dụng khuyến cáo chắc mang lại hiệu kinh tế cao khai thác đất bền vững Hiện người dân nơi áp dụng công thức luân canh không theo khuyến cáo mà chủ yếu theo kinh nghiệm sản xuất ... chuyên canh lúa chất lượng cao, vùng rau xanh, hoa tươi) Hàng hoá nông sản khẳng định thị trường Công nghiệp xây dựng:  Công nghiệp Linh trình hình thành; tốc độ tăng trưởng GDP công nghiệp...
 • 15
 • 6,747
 • 8

Đánh giá hiện trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện tam đường, tỉnh lai châu

Đánh giá hiện trạng và đề xuất sử dụng đất nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện tam đường, tỉnh lai châu
... s d ng ñ t huy n Tam ðư ng t nh Lai Châu nên ñi nghiên c u ñ tài v ñánh giá hi n tr ng ñ xu t s d ng nông nghi p b n v ng ñ a bàn huyên Tam ðư ng t nh Lai Châu Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N ... - ðánh giá hi n tr ng lo i hình s d ng ñ t ñ a bàn huy n Tam ðư ng, t nh Lai Châu - ð xu t lo i hình s d ng ñ t nông nghi p theo hư ng hi u qu , b n v ng cho huy n Tam ðư ng, t nh Lai Châu 1.3 ... quy ho ch s n xu t nông nghi p c a huy n Tam ðư ng ñ t hi u qu ñi nghiên c u ñ tài: “ðánh giá hi n tr ng ñ xu t s d ng ñ t nông nghi p b n v ng ñ a bàn huy n Tam ðư ng t nh Lai Châu 1.2 M c ñích...
 • 132
 • 439
 • 1

Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội dải ven biển đồng bằng sông hồng làm cơ sở cho phát triển nông nghiệp bền vững

Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên  kinh tế xã hội dải ven biển đồng bằng sông hồng làm cơ sở cho phát triển nông nghiệp bền vững
... DẢI VEN BIỂN 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Dải ven biển Để thuận tiện cho việc đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên, kinh tế - hội, tác giả luận văn đồng ý với quan niệm Dải ven biển (hay vùng ven ... kiện tự nhiên - kinh tế hội dải ven biển ĐBSH làm sở cho phát triển nông nghiệp bền vững đòi hỏi cấp bách có ý nghĩa lớn kinh tế, hội môi trường nhằm: - Đánh ... điều kiện tự nhiên, kinh tế hội dải ven biển ĐBSH để khai thác, sử dụng bền vững vùng - Lựa chọn cấu trồng, vật nuôi hợp lý để phát triển nông nghiệp bền vững dải ven biển ĐBSH CHƢƠNG - TỔNG QUAN...
 • 10
 • 402
 • 0

Một số vấn đề lý luận và giải pháp trong xây dựng nông nghiệp bền vững VN

Một số vấn đề lý luận và giải pháp trong xây dựng nông nghiệp bền vững ở VN
... ngành nông nghiệp ĐỀ TÀI: Một số vấn đề luận giải pháp xây dựng nông nghiệp bền vững VN PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ XÂY DỰNG NỀN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG ... lại nông nghiệp công nghiệp hóa nảy sinh nước phát triển như: -Nông nghiệp sinh học Anh Mỹ -Nông nghiệp sinh động học Đức -Nông nghiệp hữu Thụy Sĩ -Nông nghiệp sinh học Pháp Có biến dạng nông nghiệp ... theo nông nghiệp bền vững nông nghiệp sinh thái học Nông nghiệp sinh thái học-khuynh hướng phát triển nông nghiệp xuất từ vài ba thập kỷ nay, trước phá hoại môi trường, công nghiệp mà thân nông nghiệp, ...
 • 67
 • 921
 • 1

Tài liệu Sử dụng chế phẩm phân bón lá Fito-humat và phân bón hữu cơ vi sinh Fitohoocmon trên cây lúa tại Phú Xuyên - Hà Tây (cũ) theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững ppt

Tài liệu Sử dụng chế phẩm phân bón lá Fito-humat và phân bón hữu cơ vi sinh Fitohoocmon trên cây lúa tại Phú Xuyên - Hà Tây (cũ) theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững ppt
... theo Tiờu chuN 10TCN 37 7-9 9 n - Xỏc nh lõn tng s v d tiờu theo Tiờu chuN 10TCN 37 3-9 9 v 10TCN 37 4-9 9 n - Xỏc nh kali tng s v d tiờu theo Tiờu chuN 10TCN 37 1-9 9 v 10TCN 37 2-9 9 n 2.4 X lý s liu bng ... bún HCVS Fitohoocmon + Ch phNm phõn bún lỏ Fito-humat Hai loi phõn bún trờn ó c Cc s hu cụng nghip cp bng c quyn gii phỏp hu ớch theo Quyt nh s 146/QHI ngy 1 5-6 -1 998 v bng c quyn sỏng ch theo Quyt ... hu c vi sinh v phun ch phNm thng cho t l go thu hi cao hn so vi /C t 0,60,8%, t l ny dao ng t 70, 0-7 1,6% + Hm lng protein: S dng phõn hu c vi sinh Fito cú tỏc dng nõng cao hm lng protein so vi...
 • 7
 • 329
 • 0

TỐI ƯU HÓA TRONG VIỆC LỰA CHỌN CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG CẤP HUYỆN NGHIÊN CỨU CỤ THỂ HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG pdf

TỐI ƯU HÓA TRONG VIỆC LỰA CHỌN CÁC MÔ HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG CẤP HUYỆN NGHIÊN CỨU CỤ THỂ HUYỆN TRÀ ÔN, TỈNH VĨNH LONG pdf
... triển huyện để xác định hình sử dụng đất bền vững đơn vị sản xuất huyện Do đó, đề tài: Tối ưu hóa việc lựa chọn hình sử dụng đất bền vững cấp huyện, nghiên cứu cụ thể huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh ... hoạch sử dụng đất đai Việt Nam Huyện Trà Ôn huyện chuyên sản xuất nông nghiệp chọn để nghiên cứu sử dụng phương pháp sử dụng hình toán tối ưu để đánh giá đa mục tiêu: kinh tế, xã hội, môi trường ... Các hình phần mềm tối ưu hóa ứng dụng nông nghiệp Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội Phòng thống kê huyện Trà ôn, tỉnh Vĩnh Long, 2010 Niên giám thống kê huyện Trà ôn 2010 Phòng NN PTNT huyện...
 • 10
 • 518
 • 2

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNGNHỮNG BÀI HỌC CHO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP CAMPUCHIA potx

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG VÀ NHỮNG BÀI HỌC CHO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở CAMPUCHIA potx
... Một số vấn đề luận, thực tiễn phát triển nông nghiệp bền vững học cho phát triển nông nghiệp Campuchia Campuchia phát triển cách bền vững? Để giải vấn đề nêu trên, cần phải ... tả thực tiễn phát triển nông nghiệp bền vững số quốc gia, từ đưa học kinh nghiệm cho phát triển nông nghiệp Campuchia KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Khái niệm phát triển nông nghiệp bền vững Phát triển ... triển bền vững khía cạnh môi trường Nông dân đề phương án sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu Nghĩa trồng chăm sóc 443 Một số vấn đề luận, thực tiễn phát triển nông nghiệp bền vững học cho phát...
 • 8
 • 369
 • 3

Đánh giá tiềm năng đất đai va đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

Đánh giá tiềm năng đất đai va đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định
... sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Hải Hậu 139 3.7.1 Đề xuất định hƣớng sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Hải Hậu 139 3.7.2 Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp bền ... chí đánh giá sử dụng đất bền vững để xem xét đánh giá loại hình sử dụng đất bền vững tƣơng lai, xác định loại hình sử dụng đất phù hợp, đánh giá tiềm đất đai định hƣớng sử dụng đất nông nghiệp bền ... đánh giá đất đai 1.1.1 Khái niệm đất, đánh giá đất đai, sử dụng đất, hệ thống sử dụng đất 1.1.2 Tiềm đất đai đánh giá tiềm đất đai 1.1.3 Các nghiên cứu đánh giá đất đai giới 1.1.4 Đánh giá đất theo...
 • 235
 • 1,373
 • 6

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG HUYỆN THẠCH THẤT- HÀ NỘI pot

ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG HUYỆN THẠCH THẤT- HÀ NỘI pot
... điều kiện phát triển nhanh yêu cầu phát triển nhanh đặt cấp thiết Phát triển bền vững sở để phát triển nhanh, phát triển nhanh để tạo nguồn lực cho phát triển bền vững Phát triển nhanh bền vững phải ... DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG I NỘI DUNG Quan điểm phát triển nông nghiệp bền vững Quan điểm tổng thể là: phát triển bền vững phát triển đáp ứng nhu cầu mà không làm ... nước giới Phát triển nông nghiệp cần có kết hợp hài hòa nhà; nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp nhà nông Các cấp quyền, ngân hàng, doanh nghiệp tư nhân cần có sách hỗ trợ vốn, ngân hàng hỗ...
 • 19
 • 2,903
 • 96

Đề tài phát triển nông nghiệp bền vững của việt nam hiện nay

Đề tài phát triển nông nghiệp bền vững của việt nam hiện nay
... số lý thuyết chung phát triển nông nghiệp bền vững 1.1 Một số vấn đề nông nghiệp: 1.1.1 Đặc điểm nông nghiệp : Trong kinh tế, phát triển nông nghiệp gắn liền với trình phát triển kinh tế nói chung, ... đảy phát triển kinh tế đất nước Thực tế nhiều nước chứng minh nước có nông nghiệp phát triển vững đạt phát triển bền vững cho kinh tế 1.2 Một số khái niệm liên quan - Phát triển bền vững phát triển ... học… - Nông nghiệp bền vững phạm trù tổng hợp, vừa đảm bảo yêu cầu sinh thái, kỹ thuật vừa thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển Phần II: Thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững Việt Nam nay: 2.1...
 • 26
 • 418
 • 4

đánh giá tiềm năng đất đai va đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện hải hậu, tỉnh nam định

đánh giá tiềm năng đất đai va đề xuất giải pháp sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện hải hậu, tỉnh nam định
... hiệu sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Hải Hậu - Đề xuất định hướng sử dụng đất nông nghiệp huyện Hải Hậu - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu sử dụng đất nông nghiệp bền vững huyện Hải Hậu ... định số tiêu định tính định lượng để đánh giá tính bền vững LUT sử dụng đất nông nghiệp huyện Hải Hậu - Đề xuất loại hình sử dụng đất nông nghiệp cấu sử dụng đất nông nghiệp hợp lý, có hiệu bền ... cứu tiềm đất đai, đánh giá hiệu sử dụng đất LUT huyện Hải Hậu, phân hạng thích hợp đất đai, đánh giá hiệu mô hình sản xuất nông nghiệp, đánh giá tính bền vững LUT lựa chọn, đề xuất định hướng giải...
 • 27
 • 1,300
 • 5

Đề tài : Thực trạng và giải pháp phát triển nền nông nghiệp bền vững của Việt Nam pptx

Đề tài : Thực trạng và giải pháp phát triển nền nông nghiệp bền vững của Việt Nam pptx
... nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa số sở lý luận phát triển nông nghiệp bền vững - Đánh giá thực trạng ngành nông nghiệp Việt Nam - Đề số giải pháp để phát triển nông nghiệp bền vững 1.3 Phương pháp ... hiểu thực trạng nông nghiệp nước nhà đề xuất số giải pháp để phát triển tốt ngành nông nghiệp, em mạnh dạn chọn tiến hành nghiên cứu đề tài tiểu luận: Thực trạng giải pháp phát triển nông nghiệp ... 2009 Đề án “Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn” Phát triển hội nhập: Phát triển Nông nghiệp nông thôn thời kỳ đổi mới, Viện Chính sách Chiến lược phát triển Nông nghiệp nông thôn, Báo Nông nghiệp...
 • 18
 • 420
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nông nghiệp bền vữngquản lý và sử dụng tài nguyên đất dốc ở tỉnh phú thọ để phát triển nông nghiệp bền vữngquản lý dịch hại tổng hợp cho cây cà phê một giải pháp sinh thái trong chiến lược phát triển nông nghiệp bền vữngquản lý bảo vệ đất dốc trên cơ sở phương pháp truyền thống để sản xuất nông nghiệp bền vữngnông nghiệp bền vữngsản xuất nông nghiệp bền vữngphát triển nông nghiệp bền vữngchính sách phát triển nông nghiệp bền vữnghệ sinh thái nông nghiệp bền vữnggiáo trình nông nghiệp bền vữngmục tiêu của phát triển nông nghiệp bền vữngmục tiêu phát triển nông nghiệp bền vữngphát triển nông nghiệp bền vững ở việt namkhái niệm phát triển nông nghiệp bền vữngmô hình phát triển nông nghiệp bền vữngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn