(Đề tài NCKH) “Nghiên cứu sử dụng thân và lá tươi của một số giống cao lương ngọt làm thức ăn nuôi trâu, bò thịt

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống cao lương ngọt tại tỉnh Tuyên Quang

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống cao lương ngọt tại tỉnh Tuyên Quang
... số giống cao lương tỉnh Tuyên Quang Mục đích, yêu cầu đối tƣợng nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Lựa chọn giống cao lương có suất, chất lượng cao khả chống chịu tốt từ làm sở để lựa chọn giống ... chung, sáu giống cao lương đưa khảo nghiệm tỉnh Tuyên Quang giống kháng sâu bệnh tốt giống số KCS105, EN8 NL3 Những giống bị sâu bệnh hại nhiều giống số FS902 EN6 Hai giống to cao, tiềm năng suất ... cao lương vụ thu, sau khảo nghiệm 87 dòng, giống cao lương Kharif tìm 12 dòng triển vọng (Bapat, 1987) Một số kết nghiên cứu hàm lượng đường thân số giống cao lương: Cao lương sử dụng nghuồn nguyên...
 • 109
 • 484
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống cao lương ngọt tại thái nguyên

nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống cao lương ngọt tại thái nguyên
... ethanol sinh học Phú Thọ thuận lợi để phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho nhà máy Xuất phát từ thực tiễn tiến hành đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số giống cao lương Thái Nguyên ... giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên ban chủ nhiệm khoa Nông Học, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số giống cao lương Thái Nguyên Tƣớc hết tôi, xin chân thành ... việc phát triển cao lương - Phát triển chế biến cao lƣơng vấn đề Việt Nam Khó khăn lớn Việt Nam nghiên cứu chọn lọc lai tạo đƣợc giống cao lƣơng cao sản có hàm lƣợng đƣờng cao Hiện Việt Nam có số...
 • 140
 • 261
 • 0

Nghiên Cứu Khả Năng Sinh Trưởng Phát Triển Của Một Số Giống Cao Lương Ngọt Tại Tỉnh Tuyên Quang

Nghiên Cứu Khả Năng Sinh Trưởng Phát Triển Của Một Số Giống Cao Lương Ngọt Tại Tỉnh Tuyên Quang
... trưởng phát triển giống cao lương 27 Bảng 3.4 Động thái tăng trưởng chiều cao giống cao lương thí nghiệm Tuyên Quang 30 Bảng 3.5 Động thái số cuối giống cao lương thí nghiệm Tuyên Quang ... số giống cao lương tỉnh Tuyên Quang Mục đích, yêu cầu đối tượng nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Lựa chọn giống cao lương có suất, chất lượng cao khả chống chịu tốt từ làm sở để lựa chọn giống ... dung nghiên cứu - Nghiên cứu khả sinh trưởng, suất chất lượng giống cao lương thí nghiệm qua hai vụ xuân hè - Nghiên cứu khả chống chịu sâu bệnh, khả chống đổ phục hồi sau đổ giống cao lương...
 • 104
 • 151
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống cao lương ngọt trồng thời vụ tháng 5 tại thái nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống cao lương ngọt trồng thời vụ tháng 5 tại thái nguyên
... Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số giống cao lương trồng thời vụ tháng Thái Nguyên 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu - Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh trưởng giống ... đường dòng giống cao lương thí nghiệm 1.2.2 Mục đích nghiên cứu So sánh khả sinh trưởng, phát triển khả chống chịu giống cao lương hằm xác định giống cao lương khả cho suất sinh khối cao, chất ... ngày Giống B8 -5 thời gian sinh trưởng 111 ngày chín sớm so với giống lại giống B6 -5 thời gian sinh trưởng 130 ngày, giống B9 -5 thời gian sinh trưởng 112 ngày, giống B16 -5 thời gian sinh...
 • 47
 • 2,824
 • 0

Nghiên cứu sử dụng các hợp chất polyphenol trong một số giống chè ở việt nam

Nghiên cứu sử dụng các hợp chất polyphenol trong một số giống chè ở việt nam
... giá trị chè Việt Nam hướng tới ứng dụng hợp chất Polyphenol từ chè Việt Nam vào mục đích bảo vệ sức khỏe thực đề tài: “ Nghiên cứu sử dụng hợp chất polyphenol số giống chè trồng Việt Nam ” Những ... hoạt chất chè vùng địa lý khác 2.2.4 Cơ cấu giống chè Về cấu giống chè, Quỹ gen Tập đoàn giống chè có khoảng 150 giống chè, có chủ yếu là: giống chè địa nhóm giống chè Trung du, nhóm giống chè ... Flavonoid khác) coi hoạt chất chủ yếu chè Việt Nam, năm gần giống chè truyền thống trồng sử dụng lâu đời chè TDLX có nhiều giống chè khác như: chè lai 35 LDP1; giống chè di thực từ Đài Loan...
 • 75
 • 1,714
 • 4

Đánh giá khả năng nảy mầm sinh trưởng cây con trong dung dịch KClO3 của một số giống cao lương ngọt nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất cây cao lương tại quế võ bắc ninh

Đánh giá khả năng nảy mầm và sinh trưởng cây con trong dung dịch KClO3 của một số giống cao lương ngọt và nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu che phủ đến sinh trưởng, phát triển, năng suất cây cao lương tại quế võ  bắc ninh
... Durra (D) (Võ Văn Quang, 2010) [10] 2.1.3 Giá tr s d ng c a cao lương Theo hư ng s d ng, cao lương ñư c chia thành nhóm: Cao lương h t, cao lương ng t, cao lương ch i cao lương c Cao lương lương ... iii K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 35 4.1 ðánh giá kh n y m m sinh trư ng dung d ch KCLO3 c a gi ng cao lương ng t nghiên c u 4.1.1 Kh n y m m dung d ch KCLO3 c a gi ng cao lương ng t nghiên c ... 34 K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N 4.1 ðánh giá kh n y m m sinh trư ng dung d ch KCLO3 c a gi ng cao lương ng t nghiên c u 4.1.1 Kh n y m m dung d ch KCLO3 c a gi ng cao lương ng t nghiên c u...
 • 88
 • 361
 • 1

Nghiên cứu sự sinh tr ưởng phát triển của một số giống sắn mới tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên n ăm 2014

Nghiên cứu sự sinh tr ưởng phát triển của một số giống sắn mới tại huyện phú lương tỉnh thái nguyên n ăm 2014
... lượng mưa nhiều n n thu n lợi cho tr nh sinh tr ởng phát tri n thời kỳ s n giai đo n sinh tr ởng th n Nh n chung thời tiết Thái Nguy n n m 2014 qua tháng phù hợp cho sinh tr ởng phát tri n s n ... Phú Lương, tỉnh Thái Nguy n 4.2 Ki n nghị C n tiếp tục nghi n cứu đánh giá dòng, giống tri n vọng qui mô rộng để nh n xét xác n định phát tri n sinh tr ởng dòng, giống s n tr ng điều ki n ... nghi n cứu, ch n tạo giống s n giới quan tâm phát tri n mạnh Đã từ lâu s n mệnh danh cứu đói thường phát tri n di n rộng S n tr ng người nghèo s n xuất người n ng d n nghèo n n có thời gian sắn...
 • 44
 • 76
 • 0

Nghiên cứu khẳ năng sinh trưởng phát triển khả năng tái sinh chồi của một số giống cao lương ngọt cao sản năm 2011 tại Thái Nguyên

Nghiên cứu khẳ năng sinh trưởng phát triển và khả năng tái sinh chồi của một số giống cao lương ngọt cao sản năm 2011 tại Thái Nguyên
... ng cao lương thí nghi m v tái sinh ch i năm 2011 t i Thái Nguyên 59 B ng 3.15 Năng su t hàm lư ng ñư ng c a gi ng cao lương thí nghi m v tái sinh ch i năm 2011 t i Thái Nguyên 60 Số ... hình thái c a gi ng cao lương thí nghi m v tái sinh ch i năm 2011 t i Thái Nguyên 56 B ng 3.13 M c ñ nhi m sâu, b nh h i gi ng cao lương thí nghi m tái sinh ch i năm 2011 t i Thái Nguyên ... C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN - PH M TH TH O TRANG NGHIÊN C U KH NĂNG SINH TRƯ NG PHÁT TRI N VÀ KH NĂNG TÁI SINH CH I C A M T S GI NG CAO LƯƠNG NG T CAO S N NĂM...
 • 92
 • 282
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất chất lượng của một số giống cao lương ngọt triển vọng trong điều kiện vụ xuân năm 2013 tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng của một số giống cao lương ngọt triển vọng trong điều kiện vụ xuân năm 2013 tại tỉnh Vĩnh Phúc.
... BẾ THỊ LOAN Tên đề tài: T NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CAO LƯƠNG NGỌT TRIỂN VỌNG TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ XUÂN NĂM 2013 TẠI TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... tiến hành thực tập tốt nghiệp với đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, suất chất lượng số giống cao lương triển vọng điều kiện vụ xuân năm 2013 tỉnh Vĩnh Phúc” Hoàn thành đề tài này, trước hết ... dòng, giống cao lương suất hàm lượng đường cao phù hợp với điều kiện sinh thái vụ xuân tỉnh Vĩnh Phúc 1.2.2 Yêu cầu - Nghiên cứu giai đoạn sinh trưởng giống cao lương thí nghiệm - Nghiên cứu...
 • 68
 • 230
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất chất lượng của một số giống cao lương ngọt triển vọng trong vụ xuân tại tỉnh Thái Nguyên.

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng của một số giống cao lương ngọt triển vọng trong vụ xuân tại tỉnh Thái Nguyên.
... đất phù hợp cho phát triển cao lương Xuất phát từ thực tiễn tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, suất chất lượng số giống cao lương triển vọng vụ xuân tỉnh Thái Nguyên” 1.2 Mục ... chủ nhiệm khoa Nông học, em tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, suất chất lượng số giống cao lương triển vọng vụ xuân tỉnh Thái Nguyên” Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn chân thành ... Lựa chọn giống cao lương suất, hàm lượng đường cao khả chống chịu tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Thái Nguyên 1.2.2 Yêu cầu - Nghiên cứu đặc điểm hình thái số giống cao lương thí...
 • 71
 • 155
 • 0

Nghiên cứu sự di truyền biểu hiện của một số biến dị thực nghiệm của hai giống lúa tẻ, tám thơm đột biến, tám dự khi chịu tác động của tia gamma nguồn co 60

Nghiên cứu sự di truyền và biểu hiện của một số biến dị thực nghiệm của hai giống lúa tẻ, tám thơm đột biến, tám dự khi chịu tác động của tia gamma  nguồn co 60
... học Nghiên cứu di truyền biểu số biến dị thực nghiệm hai giống lúa tẻ: Tám thơm đột biến, Tám- Dự chịu tác động tia Gamma nguồn Co6 0” công trình nghiên cứu cá nhân Các số liệu luận văn số liệu ... điểm số giống lúa đặc sản phục vụ chương trình cải tiến giống, định chọn đề tài Nghiên cứu di truyền biểu số biến dị thực nghiệm hai giống lúa tẻ: Tám thơm đột biến, Tám- Dự chịu tác động tia Gamma ... 2.2 Các giống lúa xử lý tia gamma (nguồn Co6 0) liều lượng phóng xạ: • Tám thơm đột biến: 10kR • Tám thơm đột biến: 15kR • Tám- Dự 1: 10 kR • Tám Dự 1: 15 kR • Tám Dự 2.2: 10 kR Hạt giống lúa PGS.TS...
 • 129
 • 158
 • 1

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất chất lượng của một số giống cao lương ngọt triển vọng trong vụ xuân năm 2013 tại tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng của một số giống cao lương ngọt triển vọng trong vụ xuân năm 2013 tại tỉnh tuyên quang
... VĂN THƯỞNG Tên đề tài: "NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ GIỐNG CAO LƯƠNG NGỌT TRIỂN VỌNG TRONG ĐIỀU KIỆN VỤ XUÂN NĂM 2013 TẠI TỈNH TUYÊN QUANG" KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ... tài: Nghiên cứu khả sinh trưởng, suất chất lượngcủa số giống cao lương triển vọng điều kiện vụ xuân năm 2013 tỉnh Tuyên Quang 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Xác định suất, chất lượng khả chống chịu giống ... giống cao lương triển vọng điều kiện vụ xuân Tuyên Quang 1.3 Mục đích nghiên cứu Lựa chọn giống cao lương suất, chất lượng cao khả chống chịu tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái tỉnh Tuyên Quang...
 • 96
 • 34
 • 0

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa chất lượng cao hiệu quả sử dụng chế phẩm neb-26 kết hợp với đạm trên giống lúa đs1 tại hiệp hòa - bắc giang

nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa chất lượng cao và hiệu quả sử dụng chế phẩm neb-26 kết hợp với đạm trên giống lúa đs1 tại hiệp hòa - bắc giang
... chất lượng cao hiệu sử dụng chế phẩm Neb- 26 kết hợp với đạm giống lúa ĐS1 Hiệp Hoà - Bắc Giang" 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định đƣợc 01 giống lúa có suất cao , chất lƣợng tốt hiệu kinh tế cao ... lúa 1.3 YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI - Đánh giá khả sinh trƣởng phát triển số giống lúa chất lƣợng cao - Xác định đƣợc lƣợng đạm bón thích hợp kết hợp với chế phẩm Neb - 26 cho giống lúa nghiên cứu 3- ... mức đạm bón kết hợp với chế phẩm Neb-26 đến suất yếu tố cấu thành suất giống lúa ĐS1 65 Bảng 4.17 Hiệu kinh tế sử dụng chế phẩm Neb-26 kết hợp với đạm giống ĐS1 67 Số hóa Trung tâm...
 • 100
 • 162
 • 2

Góp phần nghiên cứu sự tăng trưởng lột xác của nhông cát leiolepis reevesii (gray, 1831) trong điều kiện nuôi tại thành phố vinh nghệ an

Góp phần nghiên cứu sự tăng trưởng và lột xác của nhông cát leiolepis reevesii (gray, 1831) trong điều kiện nuôi tại thành phố vinh  nghệ an
... nhốt Nhông cát để lấy thực phẩm dợc liệu Từ lý chọn đề tài: Góp phần nghiên cứu tăng trởng lột xác Nhông cát Leiolepis reveesii (Gray,1 831) điều kiện nuôi thành phố Vinh Nghệ An Mục đích nghiên ... Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu tăng trởng lột xác Nhông cát điều kiện nuôi nhằm cung cấp dẫn liệu làm sở cho việc khoanh nuôi, bảo vệ Nhông cát Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu tăng trởng theo ... Dị nghiên cứu đặc điểm hình thái sinh thái Nhông cát điều kiện tự nhiên Thanh Hoá Nh rõ ràng cha có công trình nghiên cứu nói quần thể Nhông cát Leiolepis reevesii điều kiện nuôi tỉnh Nghệ An...
 • 54
 • 274
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CỦ SẮN Ủ XANH TRONG KHẨU PHẦN LỢN THỊT F1 (ĐB X MC) " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... 3.2.2 Kết sử dụng củ sắn chua phần thức ăn nuôi lợn thịt F1 (ĐB x MC) nông hộ - x Hồng Hạ Bảng 6: Ảnh hưởng việc sử dụng sắn chua phần thức ăn nuôi lợn thịt F1 (ĐB x MC) củ sắn chua đến ... thành phần hóa học: VCK (DM), protein thô (CP), mỡ thô (EE), x thô (CF), dẫn xuất không đạm, khoáng tổng số (Ash) HCN 2.2 Nghiên cứu sử dụng củ sắn Ba Trăng chua để nuôi lợn thịt F1 (ĐB x MC) x ... 6,7% chất khoáng 3.2 Nghiên cứu sử dụng củ sắn chua để nuôi lợn thịt F1 (ĐB x MC) 3.2.1 Thành phần dinh dưỡng thay đổi pH HCN trình chua Bảng 4: Kết phân tích thành phần dinh dưỡng loại thức...
 • 15
 • 321
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyênnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại thái nguyên ppsnghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng của một số giống cây mới và xây dựng cơ cấu cây trồng nhằm đạt hiệu quả kinh tees cao ở một số vùng đất bạc màu tỉnh bắc giangnghiên cứu khả năng chống chịu bệnh hxvk của một số giống lạc khoai tây trong điều kiện chậu vạimot so giong cay co trong lam thuc an cho denghiên cứu sử dụng thân lá lạc ủ chua nuôi bò thịt tại tỉnh sơn langhiên cứu sử dụng than trấunghiên cứu sử dụng thân lá ngô ủ chua nuôi bò thịt trong giai đoạn vỗ béonghiên cứu sử dụng thân cây lạc ủ chua chăn nuôi bò thịt giai đoạn vỗ béo trong nông hộnghiên cứu sử dụng thân lục bình làm giá thể dính bám kết hợp quá trình bùn hoạt tính trong xử lý nước thải nhà máy giấy afc huyện bình chánh thành phố hồ chí minhnghien cuu su dung than la ngoluận văn nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho một số cơ sở sản xuất giấy tái sinh trên địa bàn quận bình tânluận văn nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho một số cơ sở sản xuất giấy tái sinh trên địa bàn quận bình tân tp hồ chí minhnghiên cứu sự ảnh hưởng và hậu quả của tin đồn thất thiệt với ngân hàngnghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số dòng giống đậu tương tại huyện vị xuyên tỉnh hà giangchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn