CỔ KHUẨN ( ARCHAEA)

Các nhóm vi khuẩn chủ yếu: Cổ khuẩn(Archaea)

Các nhóm vi khuẩn chủ yếu: Cổ khuẩn(Archaea)
... sinh vật: Vi khuẩn (Bacteria), Cổ khuẩn (Archaea) Sinh vật nhân thật (Eukarya) Cổ khuẩn nhóm vi sinh vật đặc biệt Cổ khuẩn (Archaea) bắt nguồn từ tiếng La tinh Archaios có nghĩa cổ, nhóm vi sinh ... protein cổ khuẩn có nhiều điểm tương đồng với sinh vật nhân thật với vi khuẩn Giống vi khuẩn, cổ khuẩn có nhiễm sắc thể dạng vòng, nhiên genom cổ khuẩn thường nhỏ nhiều so với genom vi khuẩn Chẳng ... định tồn khác biệt nhóm Nanoarchaeota so với nhóm cổ khuẩn lại Đa dạng nhóm cổ khuẩn đại diện Xét đặc điểm sinh lý, cổ khuẩn phân thành bốn nhóm sinh methane (methanogens), cổ khuẩn ưa nhiệt cao...
 • 20
 • 511
 • 1

Cổ khuẩn(Archaea)

Cổ khuẩn(Archaea)
... so với nhóm cổ khuẩn lại Đa dạng nhóm cổ khuẩn đại diện Xét đặc điểm sinh lý, cổ khuẩn phân thành bốn nhóm sinh methane (methanogens), cổ khuẩn ưa nhiệt cao (hyper-therrmophiles), cổ khuẩn ưa ... cổ khuẩn tiếp tục tranh luận Hình Một nơi cổ khuẩn tìm thấy: suối nước nóng công viên Quốc gia Yellowstone (Mỹ) Phả hệ cổ khuẩn dựa trình tự 16S rARN Dựa so sánh trình tự 16S rARN đại diện cổ ... nhà nghiên cứu cổ khuẩn hàng đầu giới, công bố diện nhóm cổ khuẩn thứ tư, Nanoarchaeota, gồm cổ khuẩn có kích thước nhỏ với đại diện tìm thấy Nanoarchaeum equitans (Hình 7) Loài cổ khuẩn có tế...
 • 16
 • 340
 • 0

Các nhóm vi khuẩn chủ yếu: Cổ khuẩn(Archaea) (tt) ppsx

Các nhóm vi khuẩn chủ yếu: Cổ khuẩn(Archaea) (tt) ppsx
... cổ khuẩn sinh methane nhóm vi khuẩn cộng sinh bắt buộc, Hình : Cộng đôi bên sinh cần đến Methanobr nhau, ví dụ evibacter (tế tượng cộng bào trực sinh khuẩn) Synth Methanobr rophobacter (tế evibacter ... cần phải nhóm vi khuẩn khác chuyển hoá thành chất thích hợp đến lượt cổ khuẩn chuyển thành khí methane Có hai hình thức cộng sinh: bắt buộc không bắt buộc Trong hình thức cộng sinh cổ khuẩn sinh ... cộng sinh cổ khuẩn sinh methane vi khuẩn lên men, có cổ khuẩn phụ thuộc vào mối liên hệ nhu cầu thức ăn hoạt động trao đổi chất chúng hoàn toàn ảnh hưởng tới vi khuẩn lên men, hình thức gọi cộng...
 • 17
 • 189
 • 0

Các nhóm vi khuẩn chủ yếu: Cổ khuẩn(Archaea) (tt) pdf

Các nhóm vi khuẩn chủ yếu: Cổ khuẩn(Archaea) (tt) pdf
... định tồn khác biệt nhóm Nanoarchaeota so với nhóm cổ khuẩn lại Đa dạng nhóm cổ khuẩn đại diện Xét đặc điểm sinh lý, cổ khuẩn phân thành bốn nhóm sinh methane (methanogens), cổ khuẩn ưa nhiệt cao ... năm Các nghiên cứu dựa trình tự 16S rARN cho thấy cổ khuẩn, đặc biệt nhóm cổ khuẩn ưa nhiệt cao, tiến hoá chậm đáng kể so với vi khuẩn sinh vật nhân thật Tuy nhiên tốc độ tiến hoá chậm cổ khuẩn ... nghiệm Hình Các đại diện hai nhóm cổ khuẩn Crenarchaeota Euryarch aeota Hình Hình thái số đại diện hai nhóm cổ khuẩn Euryarchaeota Cren archaeota Hình Mối liên quan phả hệ ba nhóm c ổ khuẩn Euryar...
 • 15
 • 125
 • 1

Các nhóm vi khuẩn chủ yếu: Cổ khuẩn(Archaea) (tt) ppt

Các nhóm vi khuẩn chủ yếu: Cổ khuẩn(Archaea) (tt) ppt
... bào Hoá dưỡng vô phổ biến cổ khuẩn, hydro thường sử dụng làm chất cho điện tử Tự dưỡng đặc biệt phổ biến cổ khuẩn diễn nhiều hình thức khác Ở cổ khuẩn sinh methane cổ khuẩn hoá dưỡng vô ưa nhiệt ... (Ljungdahl-Wood) Các thành phần chuỗi vận chuyển điện tử vi khuẩn tìm thấy cổ khuẩn, cytochroma, b c có loài ưa mặn cực đại, cytochroma có số loài ưa nhiệt cao Mô dựa chuỗi chuyển điện tử phần lớn cổ khuẩn ... cố định CO2 thực trình theo chu trình Calvin, tương tự vi khuẩn sinh vật nhân thật Khả quang hợp có số loài cổ khuẩn ưa mặn cực đoan, nhiên khác với vi khuẩn, trình thực hoàn toàn tham gia chlorophill...
 • 6
 • 107
 • 0

Vấn đề về vi sinh vật 3: Cố khuẩn

Vấn đề về vi sinh vật 3: Cố khuẩn
... giống với vi khuẩn (70S) cổ khuẩn lại có nhiều bước trình sinh tổng hợp protein giống với sinh vật nhân thật (80S ribosom) Nhiều chất kháng sinh ức chế trình sinh tổng hợp protein vi khuẩn lại ... nhiều điểm tương đồng với sinh vật nhân thật với vi khuẩn Giống vi khuẩn, cổ khuẩn có nhiễm sắc thể dạng vòng, nhiên genom cổ khuẩn thường nhỏ nhiều so với genom vi khuẩn Chẳng hạn ADN Escherichia ... nhỏ (40S) sinh vật nhân thật thức chức giải mã cách bình thường, vi c ghép tương tự vi khuẩn sinh vật nhân thật lại hoàn toàn không tương thích Như cấu trúc máy sinh tổng hợp protein cổ khuẩn có...
 • 69
 • 447
 • 0

So sánh sự biểu hiện gen ở vi khuẩn, archaea và sinh vật nhân thật pptx

So sánh sự biểu hiện gen ở vi khuẩn, archaea và sinh vật nhân thật pptx
... ribosome vi khuẩn sinh vật nhân thật khác đôi chút Ribosome archaea có kích thước giống ribosome vi khuẩn, tính mẫn cảm với chất ức chế ribosome lại tương đồng với ribosome sinh vật nhân thật Sự ... nhân thật Sự khởi đầu dịch mã khác vi khuẩn sinh vật nhân thật Nhưng trình diễn archaea giống với vi khuẩn Sự khác biệt quan trọng vi khuẩn sinh vật nhân thật trình biểu gen tế bào vi khuẩn phân ... phức tạp tinh vi tế bào sinh vật nhân thật Cuối cùng, tế bào sinh vật nhân thật có chế phức tạp để vận chuyển prôtêin tới ngăn (cơ quan tử) tế bào Những hiểu biết prôtêin ARN tham gia vào trình...
 • 3
 • 262
 • 2

Vi sinh vật - Cổ khuẩn docx

Vi sinh vật - Cổ khuẩn docx
... Halomethanococcus -nt- -nt- Methanococcoides -nt- -nt- Methanohalobium Vi sinh vat -nt- -nt- Methanohalophilus -nt- -nt- Methanolobus -nt- -nt- Methanosarcina (T) -nt- -nt- Methanosaeta (Methanothrix) -nt- Methanomicrobiacaea ... Methanomicrobiacaea (T) Methanoculleus -nt- -nt- Methanogenium -nt- -nt- Methanolacinia -nt- -nt- Methanomicrobium (T) -nt- -nt- Methanoplanus -nt- -nt- Methanospirillum -nt- Methanocorpusculaceae Methanocorpusculum ... Vi sinh vat Hình Ba lĩnh giới sinh vật: Vi khuẩn (Bacteria), Cổ khuẩn (Archaea) Sinh vật nhân thật (Eukarya) Cổ khuẩn nhóm vi sinh vật đặc biệt Cổ khuẩn (Archaea) bắt nguồn...
 • 24
 • 116
 • 0

Các hình thức dinh dưỡng ở cổ khuẩn pdf

Các hình thức dinh dưỡng ở cổ khuẩn pdf
... tế bào Hoá dưỡng vô phổ biến cổ khuẩn, hydro thường sử dụng làm chất cho điện tử Tự dưỡng đặc biệt phổ biến cổ khuẩn diễn nhiều hình thức khác cổ khuẩn sinh methane cổ khuẩn hoá dưỡng vô ưa ... nhiên, hình thức quang hợp cổ khuẩn ưa mặn cực đoan sinh trưởng với tốc độ thấp điều kiện kỵ khí, môi trường thiếu chất dinh dưỡng hữu Môi trường sống cổ khuẩn giả thuyết hình thành sống trái đất Cổ ... số loài cổ khuẩn khác (như Thermoproteus) cố định CO2 theo chu trình citric acid đảo ngược, tương tự vi khuẩn lam lưu huỳnh Mặc dù loài cổ khuẩn ưa nhiệt cực đoan thực hình thức dinh dưỡng hữu...
 • 6
 • 146
 • 0

Phả hệ cổ khuẩn dựa trên trình tự 16S rARN docx

Phả hệ cổ khuẩn dựa trên trình tự 16S rARN docx
... nhóm cổ khuẩn Crenarchaeota Hình Hình thái số đại diện hai nhóm cổ khuẩn Euryarchaeota Crenarchaeota Hình Mối liên quan phả hệ ba Hình Nanoarchaeum equitans nhóm cổ khuẩn Euryarchaeota (cầu khuẩn ... Nhiều trình tự 16S rARDN trực tiếp có từ môi trường có nhiệt độ cao khẳng định tồn khác biệt nhóm Nanoarchaeota so với nhóm cổ khuẩn lại Đa dạng nhóm cổ khuẩn đại diện Xét đặc điểm sinh lý, cổ khuẩn ... cho thấy tương đồng phân loại dựa trình tự 16S rARN phân loại dựa trình tự acid amin đơn vị coenzyme M Bảng Phản ứng tạo methane chất khác lượng giải phóng từ Phản ứng sinh methane Năng lượng...
 • 15
 • 65
 • 0

Môi trường sống của cổ khuẩn và giả thuyết về hình thành sự sống trên trái đất

Môi trường sống của cổ khuẩn và giả thuyết về hình thành sự sống trên trái đất
... sống cổ khuẩn giả thuyết hình thành sống trái đất Hình Các đại diện hai nhóm cổ khuẩn Crenarchaeota Euryarchaeota 3/5 Môi trường sống cổ khuẩn giả thuyết hình thành sống trái đất Hình Hình thái ... Môi trường sống cổ khuẩn giả thuyết hình thành sống trái đất Tảo 56 Nấm 60 Vi khuẩn thường Cổ khuẩn 90 113 Khả thích nghi điều kiện sống cực đoan cổ khuẩn sở để giả thuyết chúng sinh vật sống ... sinh methane (methanogens), cổ khuẩn ưa nhiệt cao (hyper-therrmophiles), cổ khuẩn ưa mặn 4/5 Môi trường sống cổ khuẩn giả thuyết hình thành sống trái đất (halophiles) cổ khuẩn ưa acid (acidophiles)...
 • 5
 • 45
 • 0

Mở đầu về cổ khuẩn

Mở đầu về cổ khuẩn
... Mở đầu cổ khuẩn Hình Ba lĩnh giới sinh vật: Vi khuẩn (Bacteria), Cổ khuẩn (Archaea) Sinh vật nhân thật (Eukarya) Cổ khuẩn nhóm vi sinh vật đặc biệt Cổ khuẩn (Archaea) bắt ... nghĩa cổ, nhóm vi sinh vật có nhiều đặc điểm khác biệt (Bảng 1) Bảng Những đặc điểm khác biệt cổ khuẩn so với vi khuẩn sinh vật nhân thật 2/6 Mở đầu cổ khuẩn Cũng tế bào vi khuẩn, tế bào cổ khuẩn ... mặt 3/6 Mở đầu cổ khuẩn Hình Lipid màng tế bào cổ khuẩn (ete-lipid) khác với vi khuẩn sinh vật nhân thật (este-lipid) Thành phần cấu trúc lipid màng tế bào đặc điểm bật phân biệt cổ khuẩn hai...
 • 6
 • 42
 • 0

nghiên cứu tách chiết và tìm hiểu tính chất của chất kháng sinh nguồn gốc từ một số chủng xạ khuẩn phân lập tại Thái Nguyên

 nghiên cứu tách chiết và tìm hiểu tính chất của chất kháng sinh có nguồn gốc từ một số chủng xạ khuẩn phân lập tại Thái Nguyên
... vàng An Giang Như vậy, hợp chất sterol cô lập từ Lược vàng phù hợp với kết nghiên cứu tác giả trước Hỗn hợp Stigmasterol -Sitosterol Lược vàng số tác dụng sinh học như: tác dụng chống oxi hóa, ... học hợp chất MC5, kết cho thấy tương đồng với chất -sitosterol stigmasterol Vậy hợp chất MC5 cô lập từ cao clorofom hỗn hợp stigmasterol -sitosterol Đây hợp chất Sterol khảo sát Lược vàng An ... cholesterol máu làm tăng hàm lượng chất HDL-C thành phần quan trọng để bảo vệ tim mạch, phòng chống xơ vữa động mạch, tăng sức đề kháng cho thể, nghiên cứu stigmasterol chất tác dụng phòng chống ung...
 • 3
 • 790
 • 16

Đánh giá đa dạng tập đoàn giống lúa tính kháng khác nhau với bệnh bạc lá vi khuẩn Xanthomonas oryzae bằng kỹ thuật RAPD

Đánh giá đa dạng tập đoàn giống lúa có tính kháng khác nhau với bệnh bạc lá vi khuẩn Xanthomonas oryzae bằng kỹ thuật RAPD
... tính đa dạng ADN 36 giống lúa nguồn gốc, tính kháng khác với kháng bệnh bạc vi khuẩn nguồn gốc tính kháng bệnh khác do Bộ môn Di truyền Miễn dịch, Vi n Khoa học Kkỹ thuật Nnông nghiệp Vi t ... RAPD 36 giống lúa mức độ kháng khác với bệnh bạc vi khuẩn với mồi C19 (Thứ tự giống nh bảng 1), M: Thang ADN chuẩn ( kb) 27 3.3 Mối quan hệ di truyền giống lúa tập đoàn kháng bệnh bạc vi khuẩn ... điểm đánh giá tính khángchỉ d/nhiễm giống lúa với nòi vi khuẩn phổ biến vùng Đồng sông Hồng) Bảng Danh sách tập đoàn giống lúa kháng bệnh bạc vi khuẩn STT Tên giống Nguồn gốc Điểm STT Tên giống...
 • 37
 • 651
 • 2

Xem thêm