Phân tích và đánh giá các điều kiện tự nhiên tỉnh quảng nam phục vụ phát triển du lịch

Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên huyện Văn Chấn phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp

Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên huyện Văn Chấn phục vụ phát triển nông, lâm nghiệp
... phương có điều kiện tự nhiên phục vụ cho phát triển nông – lâm nghiệp thuận lợi, chưa đánh giá điều kiện tự nhiên địa phương nên việc khai thác điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển nông – lâm nghiệp ... SƢ PHẠM NGHIÊM THỊ THƠM ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN HUYỆN VĂN CHẤN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG - LÂM NGHIỆP Chuyên ngành : Địa lí tự nhiên Mã số : 60.44.02.17 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ĐỊA ... phát triển nông – lâm nghiệp manh mún Trên tinh thần đó, việc chọn đề tài “ Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên Huyện Văn Chấn phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp hoàn toàn phù hợp đáp ứng yêu...
 • 100
 • 344
 • 3

Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản trên các dải cát ven biển quảng bình

Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản trên các dải cát ven biển quảng bình
... triển nuôi trồng thủy hải sản bền vững dải cát ven biển Bắc Quảng Bình 3.1 Các loại hình phát triển nuôi trồng thủy hải sản cát 3.1.1 Nuôi tôm cát 3.1.2 Nuôi cá cá loài thủy sản khác cát 3.2 Môi trường ... cho phát triển bảo vệ môi trường nên học viên lựa chọn đề tài: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản dải cát ven biển Quảng Bình Kết đề tài có ý ... dải cát ven biển Quảng Bình - Định hướng tổ chức nuôi trồng thủy sản dải cát ven biển Quảng Bình b) Ý nghĩa Ý nghĩa khoa học: Đề xuất định hướng nuôi trồng thủy hải sản bền vững cho dải cát ven...
 • 11
 • 576
 • 4

Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản trên các dải cát ven biển Quảng Bình

Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản trên các dải cát ven biển Quảng Bình
... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Phương Thảo PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN TRÊN CÁC DẢI CÁT VEN BIỂN QUẢNG BÌNH ... cho phát triển bảo vệ môi trƣờng nên học viên lựa chọn đề tài: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên môi trường phục vụ nuôi trồng thủy hải sản dải cát ven biển Quảng Bình Kết đề tài có ý ... Niên giám thống kê tỉnh Quảng Bình huyện phía Bắc dải cát Quảng Bình năm 2009 - Các liệu đồ hợp phần tỉnh Quảng Bình - Các tài liệu đánh giá điều kiện tự nhiên dải cát ven biển tỉnh Quảng Bình phục...
 • 80
 • 414
 • 0

phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, kế toán - xh trong mối quan hệ với sử dụng đất của thành phố hưng yên

phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, kế toán - xh trong mối quan hệ với sử dụng đất của thành phố hưng yên
... trớc Đánh giá tiềm đất đai phù hợp trạng sử dụng đất so với tiềm đất đai, so với xu hớng phát triển KT - XH, khoa học, công nghệ địa phơng Đánh giá kết thực quy hoạch sử dụng đất kỳ trớc Đánh giá ... hoạch sử dụng đất Phân tích hiệu KT - XH, môi trờng phơng án quy hoạch sử dụng đất Lựa chọn phơng án quy hoạch sử dụng đất hợp lý Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất Xây dựng đồ quy hoạch sử dụng đất ... nghiên cứu, phân tích tổng hợp điều kiện tự nhiên, KT - XH, hin trng s dng t - Nắm rõ số lợng chất lợng đất đai làm để tiến hành phân phối điều chỉnh cấu sử dụng đất - Phân phối hợp lý quỹ đất đô...
 • 82
 • 401
 • 0

Đánh giá các điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển cây cao su với sự trợ giúp của viễn thám GIS ở huyện mường la, tỉnh sơn la

Đánh giá các điều kiện tự nhiên phục vụ phát triển cây cao su với sự trợ giúp của viễn thám và GIS ở huyện mường la, tỉnh sơn la
... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - TRẦN TUẤN ANH ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CÂY CAO SU VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA VIỄN THÁM VÀ GIS HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA Chuyên ngành: ... trồng cao su Từ thực tế chọn đề tài nghiên cứu Đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ cho phát triển cao su với trợ giúp viễn thám GIS huyện Mường La, tỉnh Sơn La nhằm góp phần khai thác tốt tiềm tự ... trồng cao su huyện Mường La, tỉnh Sơn La 78 Bảng 3.9 Đặc tính hóa học đất trồng cao su huyện Mường La, tỉnh Sơn La 78 Bảng 3.10 Đặc tính hóa học đất trồng cao su huyện Mường La, tỉnh Sơn La ...
 • 128
 • 345
 • 0

phân tích đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng tmcp phát triển thành phố hồ chí minh chi nhánh cần thơ

phân tích và đánh giá hoạt động tín dụng cá nhân tại ngân hàng tmcp phát triển thành phố hồ chí minh chi nhánh cần thơ
... PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NH TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH CẦN THƠ .32 4.1 Khái quát tình hình tín dụng NH TMCP phát triển Thành phố Hồ ... THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHI NHÁNH CẦN THƠ 19 3.1 Khái quát NH TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 19 3.1.1 Thông tin chung ngân hàng .19 ... 39 4.2 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng cá nhân NH TMCP phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Cần Thơ 40 4.2.1 Tình hình tín dụng phân theo thời hạn tín dụng 40 4.2.2...
 • 111
 • 80
 • 0

Đánh giá điều kiện tự nhiên Vịnh Bái Tử Long - Quảng Ninh phục vụ phát triển du lịch

Đánh giá điều kiện tự nhiên Vịnh Bái Tử Long - Quảng Ninh phục vụ phát triển du lịch
... đánh giá điều kiện tự nhiên điểm du lịch thuận lợi mức độ cho phát triển du lịch Xác định giá trị điều kiện tự nhiên điểm du lịch chủ yếu Xác định loại hình du lịch phù hợp với điều kiện tự nhiên ... đích du lịch 37 Chƣơng 2: MỨC ĐỘ THUẬN LỢI CỦA ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VỊNH BÁI TỬ LONG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 2.1 Tổng quan Vịnh Bái Tử Long 2.1.1 Điều kiện tự nhiên Vịnh Bái Tử Long vùng lõm vịnh ... để đánh giá điều kiện tự nhiên phục vụ cho mục đích phát triển du lịch Vịnh Bái Tử Long phương pháp đánh giá tổng hợp đánh giá mức độ thuận lợi 1.2.2 Xác định thang đánh giá Phương pháp đánh giá...
 • 123
 • 127
 • 0

Nghiên cứu giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trọng điểm triều Trần tại Quảng Ninh phục vụ phát triển du lịch

Nghiên cứu giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trọng điểm triều Trần tại Quảng Ninh phục vụ phát triển du lịch
... thác di tích lịch sử văn hóa triều Trần Quảng Ninh phục vụ phát triển Du lịch CHƢƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CHUNG VỀ DU LỊCH VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA TẠI CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HOÁ ... triều Trần phục vụ phát triển du lịch Quảng Ninh Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài * Đối tượng nghiên cứu: Đề tài Nghiên cứu giá trị di tích lịch sử - văn hóa trọng điểm triều Trần Quảng Ninh ... Nghiên cứu giá trị di tích lịch sử - văn hóa trọng điểm triều Trần Quảng Ninh phục vụ phát triển du lịch nhằm tìm định hướng giải pháp để nâng cao hiệu khai thác giá trị cụm di tích lịch sử...
 • 87
 • 348
 • 0

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên địa hình karst vịnh hạ long bái tử long tỉnh quảng ninh phục vụ phát triển bền vững

Nghiên cứu đánh giá tài nguyên địa hình karst vịnh hạ long và bái tử long tỉnh quảng ninh phục vụ phát triển bền vững
... phân tích, đánh giá địa hình theo tiêu chí cụ thể chưa thực Đề tài luận văn Nghiên cứu đánh giá tài nguyên địa hình karst Vịnh Hạ Long Bái tử Long tỉnh Quảng Ninh phục vụ phát triển bền vững nhằm ... khai thác tài nguyên địa hình .43 CHƢƠNG III ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐỊA HÌNH KARST VỊNH HẠ LONG VỊNH BÁI TỬ LONG 45 3.1 Đặc điểm địa hình karst Vịnh Hạ Long Vịnh Bái Tử Long ... Khang NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN ĐỊA HÌNH KARST VỊNH HẠ LONG VÀ BÁI TỬ LONG TỈNH QUẢNG NINH PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên môi trường Mã số: 60850101 LUẬN VĂN THẠC...
 • 111
 • 332
 • 1

Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật ca trù ở đồng bằng bắc bộ tại việt nam phục vụ phát triển du lịch

Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật ca trù ở đồng bằng bắc bộ tại việt nam phục vụ phát triển du lịch
... khai thác tối đa giá trị kinh tế mang lại Vì chọn nghệ thuật ca trù làm đối tượng nghiên cứu cho đề tài: Khai thác giá trị văn hóa nghệ thuật ca trù đồng Bắc Bộ Việt Nam phục vụ phát triển du ... nghệ thuật ca trù tên gọi, lịch sử phát triển, giá trị văn hóa nghệ thuật ca trù Trong chương 1, tìm hiểu trình ca trù trở thành di sản văn hóa giới khẳng định rõ giá trị văn hóa loại hình nghệ thuật ... 2: Thực trạng khai thác giá trị nghệ thuật ca trù áp dụng vào du lịch Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu khai thác giá trị văn hoá nghệ thuật ca trù phát triển du lịch Đóng góp...
 • 31
 • 756
 • 4

Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật chèo cổ ở vùng đồng bằng bắc bộ việt nam phục vụ phát triển du lịch

Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật chèo cổ ở vùng đồng bằng bắc bộ  việt nam phục vụ phát triển du lịch
... pháp sáng tạo kỹ thuật 44 15 Hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ triển khai cho đơn vị 415 16 Số lượng sản phẩm (vật tư kỹ thuật) phục vụ sửa chữa cải tiến vũ khí, 215 trang bị kỹ thuật cho quân ... chức nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ; + Trường đại học, học viện, trường cao đẳng; + Các tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ Một loại hình tổ chức khoa học công nghệ đặc biệt quan trọng ... vào phát triển bền vững xã hội 2.2.2 Trách nhiệm xã hội công tác đào tạo Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn có nhiệm vụ đào tạo đội ngũ nhân lực khoa học, kỹ thuật có trình độ, chất lượng cao phục vụ...
 • 17
 • 481
 • 0

Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật múa rối nước ở vùng đồng bằng bắc bộ việt nam phục vụ phát triển du lịch

Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật múa rối nước ở vùng đồng bằng bắc bộ việt nam phục vụ phát triển du lịch
... tồn, phát huy nghệ thuật múa rối nước, khai thác phục vụ phát triển du lịch Nội dung: - Tập trung tìm hiểu nghệ thuật múa rối nước, giá trị văn hóa nghệ thuật múa rối nước vùng đồng Bắc Bộ Việt Nam, ... khai thác giá trị văn hóa nghệ thuật nghệ thuật múa rối nước vùng đồng Bắc Bộ phục vụ hoạt động khai thác phục vụ du lịch Chƣơng TỔNG QUAN VỀ NGHỆ THUẬT MÚA RỐI NƢỚC TÀI NGUYÊN DU LỊCH MÚA RỐI ... thác vào hoạt động du lịch phạm vị đồng Bắc Bộ chưa có nghiên cứu cụ thể Đề tài khai thác giá trị văn hóa nghệ thuật múa rối nước vùng đồng Bắc Bộ Việt Nam phục vụ phát triển Du lịch đề tài mới,...
 • 32
 • 1,523
 • 7

Tìm hiểu các công trình kiến trúc Pháp ở Hải Phòng phục vụ phát triển du lịch

Tìm hiểu các công trình kiến trúc Pháp ở Hải Phòng phục vụ phát triển du lịch
... phỏt trin du lch Hi Phũng Sinh viên: Nguyễn Thị Th-ơng Giang Lớp: VH 1101 Tìm hiểu công trình kiến trúc Pháp Hải Phòng phục vụ phát triển Du lịch CHNG TNG QUAN V KIN TRC PHP V QU TRèNH DU NHP KIN ... cc cht ch, ng nột hin i, mc du ó tri qua 70 nm m Sinh viên: Nguyễn Thị Th-ơng Giang 28 Lớp: VH 1101 Tìm hiểu công trình kiến trúc Pháp Hải Phòng phục vụ phát triển Du lịch khụng h lc hu - Kin trỳc ... Th-ơng Giang 32 Lớp: VH 1101 Tìm hiểu công trình kiến trúc Pháp Hải Phòng phục vụ phát triển Du lịch sch s, giu cú cũn mt bờn l nhng khu ph nghốo kh x xỏc tm ti [2] Du sao, ngi Phỏp cng ó li trờn...
 • 99
 • 301
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 2 các điều kiện và thực trạng khai thác một số làng nghề truyền thống ở tỉnh hà nam phục vụ phát triển du lịchphần 2 đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện trạngkhái quát đánh giá các điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của khu vực nghiên cứukhai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật chèo cổ ở vùng đồng bằng bắc bộ việt nam phục vụ phát triển du lịchkhai thác cụm đền và lễ hội đền tại tràng kênh – minh đức – thủy nguyên phục vụ phát triển du lịch phân tích và đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợpphân tích và đánh giá các chỉ tiêu kinh tế xã hội của dự án đầu tưphân tích và đánh giá các chỉ tiêu hiệu suất sử dụng chi phíphân tích và đánh giá các phương pháp khởi động động cơphân tích và đánh giá các yếu tố ảnh huởng đến công tác đảm bảo chất luợng đào tạophân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh dịch vụ điện thoại di động của vinaphonephân tích và đánh giá các thông số chỉ tiêu của động cơphân tích và đánh giá hoạt động marketing công ty điện quangphân tích và đánh giá tạo động lực từ công tác tiền lươngphân tích và đánh giá kết quả của công ty một vài năm gần đâyHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBảng nhân 6Bảng nhân 6