BÁO cáo bài tập lớn TRẮC địa CAO cấp 1 (có code đầy đủ)

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP LỚN TRẮC ĐỊA

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP LỚN TRẮC ĐỊA
... bảng H7 Trong directories, đường dẫn thư mục lưu file số liệu, file name tên file số liệu Ở ví dụ file SL.dat file name thư mục ổ C (như lấy ví dụ trên, tốt làm ví dụ ấy) Roài click OK Ra tiếp ... 50XD4 H8 Trong bảng Chọn sau Data colums: X Column C (vì file số liệu có cột tên, X, Y, H) tọa độ trắc địa trục X y tọa độ đềcác nên X Colum C Các bạn chọn mục Data Columns, Gridding Method hình vẽ ... contours, amount chọn High Nguyễn Tuấn Anh 50XD4 Click vô Level, khoảng cách cao jữa đường đồng mức, tập yêu cầu 0.5m chỉnh Ra H10 H11 Trong contour levels, ý đến Interval thôi, khác để nguyên, chỉnh...
 • 12
 • 3,683
 • 22

Tài liệu HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP LỚN TRẮC ĐỊA pdf

Tài liệu HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP LỚN TRẮC ĐỊA pdf
... bảng H7 Trong directories, đường dẫn thư mục lưu file số liệu, file name tên file số liệu Ở ví dụ file SL.dat file name thư mục ổ C (như lấy ví dụ trên, tốt làm ví dụ ấy) Roài click OK Ra tiếp ... Nguyễn Tuấn Anh 50XD4 H8 Trong bảng Chọn sau Data colums: X Column C (vì file số liệu có cột tên, X, Y, H) tọa độ trắc địa trục X y tọa độ đềcác nên X Colum C Các bạn chọn mục Data Columns, Gridding ... Hình - Trong file Notepad (đã mở) bạn nhấn Ctrl V (lệnh Paste) Số liệu thị là: Hình Việc lại Save thành file *.dat Tiếp tục Notepad, bạn vào File – Save, hộp thoại...
 • 12
 • 1,360
 • 12

BÀI tập lớn TRẮC địa lý THUYẾT

BÀI tập lớn TRẮC địa lý THUYẾT
... 133.6 -48.3 -30.5 -78.8 III- Bản đồ dị thờng BàI TậP ( i = 22 ) SVTH: Phạm Công Hng Lớp: Trắc Địa C K52 Bài tập lớn Trắc Địa Thuyết Bộ môn Trắc Địa Cao Cấp Tính độ lệch dây rọi dị thờng độ ... V 33.3 VI 48.5 VII 70.6 VIII 102.6 SVTH: Phạm Công Hng Lớp: Trắc Địa C K52 Bài tập lớn Trắc Địa Thuyết Bộ môn Trắc Địa Cao Cấp Bài làm 2.1 Phơng pháp giải tích: '' = '' f m.r cos 206265 ... 26528.9 25416.5 24225.4 23595.7 20789.7 8987.6 Lớp: Trắc Địa C K52 Bài tập lớn Trắc Địa Thuyết STT 10 11 12 13 14 15 16 = STT 10 11 12 I Bộ môn Trắc Địa Cao Cấp Bảng tính giá trị g tính Paletka II...
 • 6
 • 1,468
 • 12

bài tập lớn trắc địa

bài tập lớn trắc địa
... XD HTCS K-57 Page 15 BÀI TẬP LỚN TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG Giảng viên: Th.S Võ Ngọc Dũng Sinh Viên: Nguyễn Thái Sơn * MSV : 1221070134 * Lớp: XD HTCS K-57 Page 16 BÀI TẬP LỚN TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG Giảng ... XD HTCS K-57 Page 17 BÀI TẬP LỚN TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG Giảng viên: Th.S Võ Ngọc Dũng Sinh Viên: Nguyễn Thái Sơn * MSV : 1221070134 * Lớp: XD HTCS K-57 Page 18 BÀI TẬP LỚN TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG Giảng ... MSV : 1221070134 * Lớp: XD HTCS K-57 Page 10 BÀI TẬP LỚN TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG Giảng viên: Th.S Võ Ngọc Dũng Bài :Bình sai gần dung lưới tứ giác trắc địa sau : Tọa độ điểm gốc : 10i = 370 mm 8i =...
 • 19
 • 165
 • 0

Bài Tập Lớn Trắc Địa Đại Học Xây Dựng

Bài Tập Lớn Trắc Địa Đại Học Xây Dựng
... Tổn g Bài tập lớn Trắc địa ∑ D i, i + 1 f = v= Họ tên : Mã số sinh viên: STT (No): ∑ ∆X i , i + 1 ∑ VX i, i +1 ∑ ∆Y i , i + 1 ∑ VY i, i +1 Các bước tính: Bài tập lớn Trắc địa ... m0 - sai số 1km đường đo; i=A đó: Bài tập lớn Trắc địa Họ tên : Mã số sinh viên: STT (No): L - chiều dài đường đo tính theo km Tính đường chuyền trắc địa khép kín Góc định hướng cạnh ... Bài tập lớn Trắc địa Họ tên : Mã số sinh viên: STT (No): = … MBD = TÍNH SỔ ĐO CAO Máy Ni...
 • 12
 • 627
 • 0

BÀI TẬP LỚN TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG TRẮC ĐỊA MỎ

BÀI TẬP LỚN TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG TRẮC ĐỊA MỎ
... trí tính đại lượng cần thiết để bố trí điểm A E thực địa? Nêu quy trình thực bố trí điểm A E thực địa theo phương pháp chọn? e Vẽ mặt cắt địa hình tỉ lệ 1: 500 theo tuyến khoan AE? Bài làm: a ... Bài 1: Cho tọa độ điểm :A(4630,447; 8209,298), B(4575,000; 8255,000), C(4483,607; 8196,660) a Hãy vẽ ba điểm A, B, C hệ tục tọa độ vuông góc phẳng Trắc địa ? b Hãy tính ba ... độ điểm Q: = = = 3000,000 = 2550,001 Tọa độ điểm Q (3000,000; 2550,001) 15 Bài 7: Thành lập lưới khống chế tọa độ cao mỏ lộ thiên đạt độ xác lưới độ cao kỹ thuật hình: Biết độ cao điểm A: HA =...
 • 25
 • 384
 • 6

Báo cáo Bài tập lớn trí tuệ nhân tạo :Không gian trạng thái được mô tả là trò chơi cờ tướng. Hãy xây dựng chương trình giải quyết bài toán theo phương pháp cắt tỉa alpha-beta

Báo cáo Bài tập lớn trí tuệ nhân tạo :Không gian trạng thái được mô tả là trò chơi cờ tướng. Hãy xây dựng chương trình giải quyết bài toán theo phương pháp cắt tỉa alpha-beta
... phức tạp thuật toán Alpha-Beta: Trong trường hợp điều kiện lý tưởng, thuật toán Alpha-Beta cần xét số nút: +Số d chẵn: +Số d lẻ: b số nút, d độ sâu Phương pháp alpha-beta: -Giả sử trình tìm kiếm ... eval(u)eval(v) Thuật toán cắt tỉa Alpha-Beta: private int AlphaBeta(int[][] gt, int[][] ch, Point vitri, int buoc, int val, int hang) //Thu+Hq0-t to+AOE-n c+Hq8-t c+HuU-t alpha-beta ... i; } } } } } return min; } } Thiết kế chương trình: Nút Newgame để chơi lại từ đầu Nút Caidatdulieu để thiết lập database cho máy Nút Close đóng chương trình ...
 • 5
 • 2,976
 • 49

Báo cáo bài tập lớn Phân tích thiết kế hệ thống và xây dựng một website đặt hàng qua mạng

Báo cáo bài tập lớn Phân tích thiết kế hệ thống  và xây dựng một website đặt hàng qua mạng
... TK3(1) Bài tập lớn: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Mối quan hệ bảng CSDL: 11 Nhóm SV: Trần Thị Bốn –Trần Thị Hồng Dương –Phùng Hải Đăng Lớp: TK3(1) Bài tập lớn: Phân tích thiết kế hệ thống ... Đăng Lớp: TK3(1) Bài tập lớn: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Nhóm SV: Trần Thị Bốn –Trần Thị Hồng Dương –Phùng Hải Đăng Lớp: TK3(1) Bài tập lớn: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Nhóm ... TK3(1) Bài tập lớn: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Lược Đồ Dữ Liệu ERD Nhóm SV: Trần Thị Bốn –Trần Thị Hồng Dương –Phùng Hải Đăng Lớp: TK3(1) Bài tập lớn: Phân tích thiết kế hệ thống thông...
 • 15
 • 662
 • 0

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN LẬP TRÌNH JAVA Đề tài Thiết kế game đua xe

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN LẬP TRÌNH JAVA Đề tài Thiết kế game đua xe
... tin cần thiết, thức điều khiển trò chơi - Người điều khiển xe đua: người chơi sử dụng máy tính để điều khiển xe - Đường đua: nơi xe tham gia đua Trên đường đua gồm có xe người chơi, xe đối thủ, ... 21 IV Tài liệu tham khảo 32 I Mô tả toán phương hướng giải toán Lập trình phần mềm trò chơi đua ô tô với yêu cầu: 1: Sử dụng kỹ thuật lập trình hướng đối tượng 2: Có xe đối thủ ... RacingCar Lớp RacingCar kế thừa từ lớp GameCore Lớp ReadWriteFile Lớp ResourceManager Lớp Rival Lớp Rival kế thừa từ lớp Car Lớp StartGame Lớp StartGame kế thừa từ lớp GameCore lắng nghe kiện...
 • 31
 • 980
 • 5

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC MẠNG MÁY TÍNH Đề tài: Xây dựng hệ thống mạng phòng học 404, 405 A9

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN MÔN HỌC MẠNG MÁY TÍNH Đề tài: Xây dựng hệ thống mạng phòng học 404, 405 A9
... phần Khảo sát hệ thống mạng thực tế, Xây dựng hệ thống mạng cho phòng 404, 405 A9 phần Tìm hiểu thiết bị ghép nối mạng PHẦN 1: KHẢO SÁT HỆ THỐNG MẠNG THỰC TẾ I Hệ thống mạng phòng Game Net ... vụ mạng để giải trường hợp khẩn cấp PHẦN 2: XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG CHO PHÒNG 404, 405 A9 I Xác định yêu cầu, khảo sát phân tích 1.Yêu cầu mạng thiết kế Xây dựng hệ thống mạng máy tính cho phòng ... ráp phòng máy hệ thống máy tính hoạt động ổn định, bền bỉ ta lắp đặt hệ thống mạng máy tính Server dùng máy trạm không ổ cứng (hệ thống mạng Bootrom) 11 - Sơ đồ hệ thống mạng Bootrom với máy...
 • 26
 • 208
 • 1

BÁO CÁO ĐỀ TÀI BÀI TẬP LỚN MATHLAB Môn: Giải tích 1 ĐH BÁCH KHOA TP.HCM

BÁO CÁO ĐỀ TÀI BÀI TẬP LỚN MATHLAB Môn: Giải tích 1 ĐH BÁCH KHOA TP.HCM
... Dương 15 10596 Lê Mai Thu Hoài 15 110 94 Nguyễn Thị Hồng 15 111 81 Nguyễn Phan Lê Nhi 15 12 316 Trần Duy Khải 15 115 40 Phạm Ê Ly 15 119 23 10 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 15 13640 Bài tập lớn giải tích- Đề tài ... HỌC BÁCH KHOA TP.HCM BÁO CÁO ĐỀ TÀI BÀI TẬP LỚN Môn: Giải tích Giảng viên: Đậu Thế Phiệt Đề tài Thành viên: Võ Thị Hương 14 116 56 Nguyễn Thị Minh Anh 15 10080 3, Nguyễn Thị Ngọc Diệu 15 10 410 Lê ... tập lớn giải tích- Đề tài Page2 MỤC LỤC A B ĐỀ TÀI PHẦN TỰ CHỌN Bài tập lớn giải tích- Đề tài Page3 BÁO CÁO ĐỀ TÀI BÀI TẬP LỚN Môn: Giải tích A ĐỀ TÀI Cho hàm y=y(x) xác định phương trình tham...
 • 10
 • 542
 • 1

BẢO VỆ BÀI TẬP LỚN Tìm hiểu về cổng LPT potx

BẢO VỆ BÀI TẬP LỚN Tìm hiểu về cổng LPT potx
... bit song song.Cho đến cổng song song có mặt hầu hết máy tính PC sản xuất năm gần Cổng song song gọi cổng máy in (lpt) hay cổng Centronics - Cổng song song, cổng máy in - LPT viết tắt từ Line PrinterTerminal ... DOS dự tính đến bốn cổng song song đặt tên là: LPT1 , LPT2 , LPT3 LPT4 Tuy vậy, hầu hết máy tính PC có nhiều hai cổng song song , với lí giảm giá thành, cổng song song lại Về mặt phần cứng, nhà ... trang bị vài cổng song song Các cổng song song BIOS tìm thấy xếp theo tên mà DOS định là: LPT1 , LPT2 … Điều giải thích tài liệu khác địa ấn định cho LPT1 , LPT2 … lại sai lệch Phần lớn phiên BIOS...
 • 22
 • 737
 • 8

162 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài tập lớn môn tài chính tiền tệ có đáp án

162 câu hỏi trắc nghiệm và 2 bài tập lớn môn tài chính tiền tệ có đáp án
... kể từ: a) tháng 7 /20 01 tháng 6 /20 02 b) tháng 7 /20 02 tháng 7 /20 03 c) tháng 7 /20 01 tháng 7 /20 02 d) tháng 7 /20 02 tháng 7 /20 03 TL: a) 139 Cơ quan quản lý hoạt động ngân hàng thơng mại hiệu an toàn ... 1996 tình trạng giảm phát, đứng giác độ sách tiền tệ, điều nghĩa gì? a) Cung tiền tệ lớn cầu tiền tệ b) Lãi suất cao c) Cung tiền tệ nhỏ cầu tiền tệ cầu tiền tệ tăng nhanh d) Cán cân toán ... hàng hoá -tiền tệ Vì lưu thông tiền tệ phải quản lý dựa sở xác định mức cung cầu tiền tệ nhằm đảm bảo cân cung cầu tiền tệ Mức cung tiền tệ xác định mức cung tiền tệ: Khái niệm cung tiền tệ: Tổng...
 • 62
 • 969
 • 2

bài tập lơn môn địa chất hoạt động phun trào macma và những tai biến mà chúng gây ra

bài tập lơn môn địa chất  hoạt động phun trào macma và những tai biến mà chúng gây ra
... nứt nẻ đá vây quanh nhiều 6.Các hoạt động macma hoạt động Hoạt động xâm nhập macma Hoạt động phun trào macma II Hoạt động phun trào macma Magma bắt đầu phun trào mặt đất tượng phát nổ Ngoài ... hướng vào khứ lâu dài trước có dấu vết sống nảy sinh Hoạt động macma phun trào macma phạm vi nghiên cứu địa chất học Để hiểu rõ vấn đề tìm hiểu thông qua tiểu luận : hoạt động phun trào macma tai ... K56Page 23 BTL ĐỊA CHẤT Qua tiểu luận em hiểu rõ hoạt động phun trào macma tai biến chúng gây Vì cần phải có biện pháp cụ thể để phòng tránh phương pháp cứu hộ cứu nạn núi lửa phun trào Bài làm e...
 • 25
 • 850
 • 5

Bài tập lớn: Thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu phân tán bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server cho quản lí giao dịch tại ngân hàng theo phân mảng ngang trên địa chỉ ở Đà Nẵng,Hà Nội,Sài Gòn

Bài tập lớn: Thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu phân tán bằng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server cho quản lí giao dịch tại ngân hàng theo phân mảng ngang trên địa chỉ ở Đà Nẵng,Hà Nội,Sài Gòn
... liệu SQL Server cho quản giao dịch ngân hàng theo phân mảng ngang địa Đà Nẵng, Hà Nội, Sài Gòn I NỘI DUNG CHÍNH Thiết kế cài đặt sở liệu phân tán hệ quản trị sở liệu SQL Server cho quản giao ... chương : - Chương : Thiết kế CSDL phân tán cho hệ thống - Chương : Xây dựng CSDL phân tán hệ quản trị CSDL - Chương : Cài đặt hệ thống CSDL phân tán Thiết kế CSDL phân tán cho hệ thống 1.1 Khảo ... tập trung bộc lộ nhiều nhược điểm Vì xây dựng hệ thống phân tán để thay hệ thống tập trung truyền thống điều tất yếu, nhóm chúng em đề xuất Thiết kế cài đặt sở liệu phân tán hệ quản trị sở liệu...
 • 16
 • 337
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn làm bài tập lớn trắc địa đại cươngbài tập lớn trắc địa đại cươngbài tập lớn trắc địagiải bài tập lớn trắc địagiai bài tập lớn trắc địa đại cươngfile excel bài tập lớn trắc địacách làm bài tập lớn trắc địabài tập lớn trắc địa đhxdfile excel bài tập lớn trắc địa đại cươngbài tập phương trình vi phân cấp 1 có lời giảibài tập toán cao cấp 1 có lời giảibai tap toan cao cap 1 cua dang ngoc ducbáo cái bài tập lớngiải bài tập môn trắc địa đại cươngbài tập môn trắc địa đại cươngMẫu slide PowerPoint đẹp và chuyên nghiệp 0018 – Mẫu slide PowerPoint đẹp 2017 powerpoint.vn 14Số 42 CTTCKT Ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017Chuong trinh nghi su cua Dai hoiGiay dang ky du hopPhuong an tra co tuc bang co phieu 8% 2016 L61The le bau cu tai Dai hoiMEC giai trinh tong hop signedMEC BCTC tong hop 2016 sau ktoan signedMẫu slide PowerPoint đẹp và chuyên nghiệp 0020 – Mẫu slide PowerPoint đẹp 2017 3057Bao cao phan phoi LN 20151 TB gửi TTLK về ngày ĐKCC (mẫu mới)+) Phụ Lục 2: Báo cáo tóm tắt Dự án đầu tư xây dựng và Kinh doanh khai thác cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Quán Ngang – giai đoạn 3- Báo cáo Hội đồng quản trị công ty- Báo cáo Ban Kiểm soát- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức 2015, tạm ứng cổ tức 2016 và quyền mua cổ phiếuMau dangkydatmua co phanTB phat hanh ko ban het 15 8BC phat hanh cp thuong LIGVăn bản hành chính: Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên 1Kehoach canhanVăn bản-Pháp luật - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA