khoa hoc vat lieu co khi-chuong 7 - NHIET LUYEN

đề cương chi tiết học phần vật liệu khí và nhiệt luyện

đề cương chi tiết học phần vật liệu cơ khí và nhiệt luyện
... thông dụng, Nghiêm Hùng, ĐHBKHN 1997 -Kim Loại Học Nhiệt Luyện, Nghiêm Hùng -Vật Liệu Học, Geller, Raxstt, NXB Luyện Kim” Mockva 1989 -Vật Liệu Học, Laxtin, Leonteva, NXB “Chế tạo máy” Mockva ... t luy n thép V Các cơng ngh hóa b n b m t thép VI Các cơng ngh x x lí khác Chương 3: V t li u kim l s d ng ngành khí - I Phân l v t li u khí - II Thép - III Gang - IV H p kim màu Ph n th c hành: ... 2: Lí thut cơng ngh x lí thép I Các chuy n bi n x y nung nóng thép II Các chuy n bi n x y gi nhi t III Các chuy n bi n x y làm ngu i thép IV Các cơng ngh b n nhi t luy n thép V Các cơng ngh hóa...
 • 3
 • 220
 • 3

khoa hoc vat lieu co khi chuong 13 KIM LOAI VA HOP KIM MAU THONG DUNG

khoa hoc vat lieu co khi chuong 13 KIM LOAI VA HOP KIM MAU THONG DUNG
... I Đồng hợp kim đồng Hợp kim Đồng thau (Cu-Zn) latông a Đồng thau đơn giản - Hàm lượng Zn ...
 • 9
 • 297
 • 0

sở khoa học vật liệu ví dụ và bài tập về giản đồ pha

Cơ sở khoa học vật liệu  ví dụ và bài tập về giản đồ pha
... 14 Vẽ tổ chức tế vi pha sau giản đồ hợp kim Cu-Ag a) 40 % kl Ag 900 oC, 780 oC, 778 oC b) 71,9 % kl Ag 778 oC c) 95 % kl Ag 779 oC, 500 oC BÀI TẬP GIẢN ĐỒ PHA Cho giản đồ pha hệ hai cấu tử a) ... Bản chất pha α a) Dung dịch rắn xen kẽ b) Dung dịch rắn thay c) Pha trung gian d) Pha liên kết kim loại B Cho giản đồ pha hệ Sn – Pb sau Xét hợp kim 46% Sn –54% Pb Ở 44 oC hệ tồn dạng pha a) L ... tinh E làm nguội từ lỏng c) Tính lượng pha α β tinh E’ Cho giản đồ pha cấu tử A B hòa tan có hạn trạng thái lỏng a) Hãy điền tồn pha khu vực trống giản đồ b) Khi Hợp kim có thành phần 60% A 40...
 • 10
 • 1,866
 • 20

sở khoa học vật liệu ví dụ và bài tập về tính chất

Cơ sở khoa học vật liệu  ví dụ và bài tập về tính chất cơ
... Cho bảng số liệu sau (K = σ Πa ): Vật liệu Độ bền đứt, MPa Độ bền chảy, MPa m Al 7075 – T6 28 525 Thép 300 66 2.100 a) Các vật liệu có chứa vết nứt dạng đường hầm dài 1,7 mm Hỏi vật liệu đứt trước ... b) Hai loại vật liệu thường sử dụng ngành hàng không với ứng suất làm việc theo thiết kế 70% độ bền chảy Thiết bị kiểm tra phát vết nứt chiều dài vết nứt lớn 1,5 mm Hòi vật liệu sử dụng an toàn ... tâm phẳng phép thử kéo Tính ứng suất cho phép tối đa mà không bị đứt Biết độ bền chảy vật liệu 900 MPa, bề dày phẳng cm Giải: Đối với vết nứt dạng đồng xu cường độ ứng suất tính theo: K = 2σ a /...
 • 9
 • 579
 • 9

Tóm tắt luận án tiến sĩ khoa học vật liệu nghiên cứu chế tạo cảm biến khí monoxit cacbon và hydrocacbon trên sở oxit perovskite ABO33

Tóm tắt luận án tiến sĩ khoa học vật liệu nghiên cứu chế tạo cảm biến khí monoxit cacbon và hydrocacbon trên cơ sở oxit perovskite ABO33
... khí sở vật liệu oxit perovskite tập trung vào số loại sau: cảm biến dạng điện hóa; cảm biến dạng độ dẫn cảm biến dạng nhiệt xúc tác Cảm biến bán dẫn sử dụng vật liệu perovskite như: cảm biến ... (ii) Nghiên cứu chế tạo cảm biến độ dẫn điện cho khí CO cảm biến nhiệt xúc tác cho khí HC dựa hệ vật liệu (LnFe1-xCoxO3) Nghiên cứu ứng dụng cảm biến CO HC thiết bị đo khí Phương pháp nghiên cứu: ... quan trọng Luận án tập trung nghiên cứu, chế tạo hai loại cảm biến khí là: cảm biến độ dẫn cho khí CO cảm biến nhiệt xúc tác cho khí HC Hai loại cảm biến sở vật liệu oxit kim loại có ưu điểm về:...
 • 26
 • 365
 • 0

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu ferit cấu trúc lục giác laxsr1 xfe12o19 kích thước nano luận văn ths khoa học vật liệu PDF

Nghiên cứu, chế tạo vật liệu ferit cấu trúc lục giác laxsr1 xfe12o19 có kích thước nano  luận văn ths khoa học vật liệu PDF
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Lê Thành Công CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU VẬT LIỆU FERIT CẤU TRÚC LỤC GIÁC Sr1-xLaxFe12O19 CÓ KÍCH THƯỚC NANÔ Chuyên ngành: Vật liệu Linh kiện ... khối R cấu trúc M khối T cấu siêu trao đổi cấu trúc M Y trúc Y Trong khối T cấu trúc Y hai lớp chứa Bari liền kề 1.2 TÍNH CHẤT TỪ 1.2.1 Tương tác trao đổi cấu trúc M Do tương đồng mặt cấu trúc ... thức hóa học BaFe12O19 = BaO.6Fe2O3 [1, 2], oxit phức cấu trúc lục giác 1.1.2 Cấu trúc lục giác xếp chặt Hình 1.2 biểu diễn trật tự cấu trúc lục giác xếp chặt, ion A, ion B, ion C kí hiệu hình ion...
 • 27
 • 153
 • 0

Bài tập sở khoa học vật liệu

Bài tập cơ sở khoa học vật liệu
... 0.55 μm – 0.7 μm Câu 8:Một loại vật liệu suốt có bề dày 20 mm có độ truyền qua T = 0.85 Biết chiết suất vật liệu n = 1.6, tính: (a) Độ phản xạ R (b) bề dày vật liệu có T = 0.75 Giải: (a) Từ PT ... polystyrene PS Page 26 of 35 Câu 39: Tính chất nhiệt vài vật liệu cho bảng 19.1 Tính lượng cần thiết để nâng nhiệt độ mẫu kg từ 20 lên 100oC vật liệu sau: (a) Nhôm; (b) Thép; (c) Thuỷ tinh hệ soda ... pha Cementite (Fe3C) 6.7%KL C pha α (Firrite) 0.022% KL C Page 18 of 35 Phần độ bền cơ: Câu 33: Độ bền kéo vật liệu dòn cho từ PT Tính bán kính tới hạn (bán kinh cong) vết nứt Al2O3 độ bền kéo...
 • 35
 • 100
 • 1

vật liệu và phương pháp nhiệt luyện và gia công khí chi tiết chốt nhíp ôtô, làm việc trong điều kiện chịu mài mòn

vật liệu và phương pháp nhiệt luyện và gia công cơ khí chi tiết chốt nhíp ôtô, làm việc trong điều kiện chịu mài mòn
... biện pháp xử lý nhiệt áp dụng trước sau gia công khí : • Sơ lược nhiệt luyện phương pháp nhiệt luyện: - Nhiệt luyện công nghệ nung nóng kim loại, hợp kím đến nhiệt độ xác định, giữ nhiệt thời gian ... (chi m tỷ lệ cao) : dẻo, dai, mềm, bền Câu 5: a.Trình bày phương pháp gia công khí thường dùng để chế tạo chi tiết: - Với chi tiết có hình dáng tròn đường kính nhỏ chốt nhíp, phương pháp gia công ... làm nguội với tốc độ định để làm thay đổi tổ chức, biến đổi tính tính chất khác theo phương hướng chọn trước Nhiệt luyện phương pháp gia công có đặc điểm riêng phân biệt với nguyên công gia công...
 • 17
 • 2,628
 • 7

Chọn vật liệu và phương pháp nhiệt luyện và gia công khí chi tiết chốt nhíp ôtô, làm việc trong điều kiện chịu mài mòn.

Chọn vật liệu và phương pháp nhiệt luyện và gia công cơ khí chi tiết chốt nhíp ôtô, làm việc trong điều kiện chịu mài mòn.
... biện pháp xử lý nhiệt áp dụng trước sau gia công khí : • Sơ lược nhiệt luyện phương pháp nhiệt luyện: - Nhiệt luyện công nghệ nung nóng kim loại, hợp kím đến nhiệt độ xác định, giữ nhiệt thời gian ... (chi m tỷ lệ cao) : dẻo, dai, mềm, bền Câu 5: a.Trình bày phương pháp gia công khí thường dùng để chế tạo chi tiết: - Với chi tiết có hình dáng tròn đường kính nhỏ chốt nhíp, phương pháp gia công ... làm nguội với tốc độ định để làm thay đổi tổ chức, biến đổi tính tính chất khác theo phương hướng chọn trước Nhiệt luyện phương pháp gia công có đặc điểm riêng phân biệt với nguyên công gia công...
 • 17
 • 1,537
 • 7

Chương 3:Giáo trình Khoa học vật liệu

Chương 3:Giáo trình Khoa học vật liệu
... giòn Nhờ hợp kim loại vật liệu có kết hợp tốt đặc tính học kể với tỷ lệ áp đảo máy móc thiết bị 2) Tính công nghệ đa dạng thích hợp Để tạo thành bán thành phẩm sản phẩm, vật liệu phải có khả chế ... (thường gặp nhiều vật liệu vô - ceramic) với tư cách pha tham gia định tính chất (có thể thấy chúng hợp kim dạng vật lẫn, tạp chất ôxyt, sunfit với lượng nhỏ) Phần lớn hợp chất hóa học hợp kim có ... âm điện Trong hóa học tính âm điện thường dùng để biểu thị khả tương tác hóa học tạo thành phân tử Nếu hai nguyên tố có tính âm điện khác biệt nhiều dễ tạo nên hợp chất hóa học, pha trung gian,...
 • 32
 • 415
 • 3

Giáo trình Khoa học vật liệu

Giáo trình Khoa học vật liệu
... tiếp theo, tức nhiệt luyện Thép vật liệu thông dụng hợp kim nhạy cảm với nhiệt luyện công nghệ phổ biến sản xuất khí Những dạng nhiệt luyện áp dụng cho hợp kim vật liệu khác hiểu thông qua nhiệt ... bền hơn, nhẹ hơn, khỏe với tính tốt Để đạt điều không sử dụng thành vật liệu kim loại nhiệt luyện, sử dụng triệt để tiềm vật liệu mặt tính Bằng phương pháp nhiệt luyện thích hợp + ram, bề mặt, ... máy, thiết bị phụ tùng thay phụ thuộc nhiều vào cách sử dụng vật liệu nhiệt luyện chúng Những máy làm việc tốt không sử dụng vật liệu tốt (một cách hợp lý, chỗ) nhiệt luyện bảo đảm b Cải thiện...
 • 53
 • 271
 • 2

Khoa học vật liệu pdf

Khoa học vật liệu pdf
... trúc tinh thể điển hình vật rắn 1.3.1 Mạng tinh thể điển hình vật liệu kim loại a) Lập phương tâm khối (A2) Ô sở : Khối lập phương cạnh a 1.3.1 Mạng tinh thể điển hình vật liệu kim loại a) Lập phương ... điển hình vật liệu kim loại Sáu phương xếp chặt (A3) Kim loại có kiểu mạng A3: Tiα Zn, Mg, Mg, Be, Cd, Zr 1.3 Một số cấu trúc tinh thể điển hình vật rắn 1.3.2 Một số mạng tinh thể vật liệu phi ... 1.3.2 Một số mạng tinh thể vật liệu phi kim b) Chất rắn có liên kết ion 1.3.2 Một số mạng tinh thể vật liệu phi kim c) Cấu trúc polyme 1.3.2 Một số mạng tinh thể vật liệu phi kim c) Cấu trúc polyme...
 • 13
 • 460
 • 2

Giáo trình Khoa học vật liệu ppt

Giáo trình Khoa học vật liệu ppt
... ram Hóa - nhiệt luyện: Nhiệt luyện có kèm theo thay đổi thành phần hóa học bề mặt nhiệt luyện để cải thiện tí nh chất vật liệu: Thấm đơn đa nguyên tố:C,N, Cơ - nhiệt luyện: biến dạng dẻo thép ... hỗ n hợp học A + B tá c: Khi có tơng tác: trờng hợp xả y ra: - hòa tan nh dung dị ch rắ n, tổ chức pha nh kim loạ i nguyê n chấ t (hì nh 3.2b) dung môi - phả n ứ ng với nh hợp chấ t hóa học, tạ ... tố theo công thức hóa học AmBn 3) Tí nh chấ t : c hẳ n cá c nguyê n tố nh phầ n giòn 4) Có nhiệ t độ chả y xá c đị nh, tạ o nh tỏa nhiệ t 5) c vớ i cá c hợp chấ t hóa học thông thờng, cá c pha...
 • 118
 • 355
 • 0

Xem thêm