bO DE kiem tra hoc ky i nam 2016 thuvienvatly com 35d25 43263

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010-2011
... liên kết hóa học D khả nhận electron nguyên tử hình thành liên kết hóa học Câu 27: Ion X2- có cấu hình electron 1s22s22p6 Vị trí X bảng tuần hoàn : A chu kì 2, nhóm VIIIA B chu kì 2, nhóm VIA ... RIÊNG: Thí sinh chọn hai phần A B để làm M i phần gồm có Nếu chọn hai phần để làm i m phần riêng Phần A Câu 1: (1,5 i m) a) Viết công thức cấu tạo của: CO2, H2SO4 b) Lập phương trình hóa học phản ... VIA C chu kì 2, nhóm IVA D chu kì 3, nhóm IIA Câu 28: Các chất dãy sau xếp theo chiều tính axit tăng dần: (Cho Na(Z=11); Mg(Z=12); Al(Z=13); Si(Z=14); P(Z=15); S(Z=16)) A H2SiO3, Mg(OH)2 , H3PO4,...
 • 3
 • 248
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học 2007-2008 Môn: Tiếng Anh Lớp 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I – Năm học 2007-2008 Môn: Tiếng Anh Lớp 11 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN
... beings This time, the athletes wore clothes The Olympics in ancient Greece didn’t include winter sports The first winter Olympics took place in France in 1924 The sports included skiing, skating ... hockey Women didn’t participate in the ancient Olympics Women didn’t participate in the first modern Olympics Games, either, but that soon changed In the 1900 Olympics, women participated in several ... Olympics, the first modern Olympics in 1896 included running It had more modern sports, too These included swimming, gymnastics, and bicycling The organizers felt that sports and exercises made people...
 • 3
 • 417
 • 9

bộ đề kiểm tra học kỳ I

bộ đề kiểm tra học kỳ I
... h i Liên Xô từ ( 1925 – 1941)? Câu 2: (4 i m) Nhận xét phong trào đấu tranh giành độc lập Đông Nam Á sau chiến tranh gi i thứ Câu (2 i m) Cho biết kết cục chiến tranh gi i thứ hai ĐÁP ÁN - BIỂU ... triệu ngư i Nga Đưa ngư i lao động lên nắm quyền , xây dựng chế độ - chế độ xã h i chủ nghĩa (1,5đ) *Đ i v i gi i : Dẫn đến thay đ i lớn lao gi i , để l i nhiều học quý báu cho đấu tranh gi i ... i u kiện thuận l i cho phát triển phong trào cộng sản công nhân quốc tế … (1,5đ) Câu 3: ( i m ) - Nhật Bản thu nhiều l i nhuận chiến tranh gi i thứ Tuy kinh tế phát triển v i năm đầu sau chiến...
 • 13
 • 126
 • 0

Đề Kiểm tra học kỳ I năm học 2010 - 2011

Đề Kiểm tra học kỳ I năm học 2010 - 2011
... Đáp án biểu i m Câu ( i m) M i ý làm đợc i m a) 32.5 - 12.3 = 9.5 - 36 = 45 - 36 = b) (- 15) + 3.7 + (- 8) = [ (- 15) + (- 8)] + 21 = ( - 23) + 21 = - 20,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đc) 15.12 - {22.3.[ ... {22.3.[ 33 + (- 22)]} = 180 - { 4.3.[ 27 + (- 22)]} = 180 - { 12 [ 5]} = 180 - 60 = 120 0,5 đ 0,25 đ 0,25 đCâu ( i m) a) x - 12 = (-1 3 ) x = (- 13) + 12 x =-1 b) ( 15 - x) + 3.4 = 17 ( 15 - x ) + 12 ... ngày ba bạn l i đến th viện lần 0,25 đ Câu 4( i m) - Vẽ hình 0,25 đ A M B a) i m B nằm hai i m A C AB < AC Do i m B nằm hai i m A C nên ta có: AB + BC = AC BC = AC - AB BC = - = ( cm) Vậy...
 • 3
 • 146
 • 0

đề kiểm tra học kỳ I năm 2010 - 2011

đề kiểm tra học kỳ I năm 2010 - 2011
... THANG I M Môn Sinh học I PHẦN TRẮC NGHIỆM (M i câu 0,5 đ) Câu - A; Câu - D; Câu - D; Câu - B I PHẦN TỰ LUẬN Câu - Giống nhau: - chúng phân hóa nhiều hệ quan: tuần hoàn, tiêu hóa, thần kinh dạng ... ho i cho trồng vật nu i, phá ho i hật ngũ cốc, đồ gỗ 0,5đ Câu - Chăng lư i bắt m i nhện - Chăm sóc hệ sau - Dự trữ thức ăn - Tấn công bảo vệ đàn - ….… Câu - Rửa tay trước ăn, sau di vệ sinh - ... kinh dạng chu i hoạch, … 0,5đ - Khác nhau: Hệ quan Giun đất Châu chấu - Tiêu hóa - phân hóa - phân hóa 0,5đ - Tuần hoàn - tuần hoàn kín - tuần hoàn hở 0,5đ - Hô hấp - chưa phân hóa - hệ thống ống...
 • 2
 • 172
 • 0

đề kiểm tra học kỳ I năm học 2010 - 2011

đề kiểm tra học kỳ I năm học 2010 - 2011
... ÁN – BIỂU I M MÔN HOÁ I Phần trắc nghiệm: Câu 1: C Câu 2: B Câu 3: A Axit B Oxitbazơ (0.5đ) (0.5đ) (0.25đ) (0.25đ) II Phần tự luận Câu 1: t -Tác dụng v i kim lo i : Cl2 + Cu  CuCl2 → t0 -Tác ... dụng v i kim lo i : Cl2 + Cu  CuCl2 → t0 -Tác dụng v i hidro : Cl2 + H2  2HCl → -Tác dụng v i nước : Cl2 + H2O € HCl + HClO -Tác dụng v i dung dịch NaOH :Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O 0.75đ ... hợp, ta có hệ phương trình đ i số sau:  27 x + 56 y = 16.6 0,5đ  1.5 x + y = 0.5 Gi i x = y = 0.2 0,5đ Trong hỗn hợp có: Kh i lượng nhôm: 27*0.2 = 5.4(g) 0,25đ Kh i lượng sắt : 56*0.2 = 11.2(g)...
 • 2
 • 162
 • 0

Đề kiểm tra học kỳ I - năm học 2010-2011

Đề kiểm tra học kỳ I - năm học 2010-2011
... làm vật trang trí? Câu (3đ) Nêu đặc i m Sán dây thích nghi v i l i sống ký sinh? B i làm: Trờng TH-THCS Hng Trạch Họ tên: Lớp: Kiểm tra học kỳ - Năm học 2010 - 2011 Môn: Sinh học Th i gian: 45 ... tiêu hóa m i Nhện? B i làm: Trờng TH-THCS Hng Trạch Họ tên: Lớp: i m Kiểm tra học kỳ - Năm học 2010 - 2011 Môn: Sinh học Th i gian: 45 Số phách GT1: GT2: Số phách Đề 01: Câu (3đ) Ng i có nhóm ... Lớp: i m Kiểm tra học kỳ - Năm học 2010 - 2011 Môn: Sinh học Th i gian: 45 Số phách Số phách GT1: GT2: Đề 02: Câu (3đ) Đột biến gen gì? Nêu số dạng Đột biến gen? Vì Đột biến gen thờng có h i cho...
 • 9
 • 175
 • 0

đề kiểm tra học kỳ I năm 2010 -2011

đề kiểm tra học kỳ I năm 2010 -2011
... nuclêôtit +Thêm cặp nuclêôtit +Thay cặp nuclêôtit -Đột biến gen thường có h i cho sinh vật phá vỡ m i quan hệ h i hoà kiểu gen m i trường chon lọc tự nhiên di truyền từ lâu đ i Câu Ưu i m nhân giống ... Câu I Câu Câu Câu Câu II Câu ĐÁP ÁN VÀ THANG I M MÔN: SINH HỌC Đáp án C C D A -Đột biến gen biến đ i mặt cấu trúc gen có liên quan t i1 số cặp nuclêôtit -Một số dạng đột biến gen + Mất ... tính ống nghiệm: -Tăng nhanh số lượng cá thể -Rút ngắn th i gian tạo -Bảo tồn số nguồn genquys có nguy tuyệt chủng Câu a Cây vàng x vàng P: aa x aa GP : a a F1 : aa Kiểu gen: aa Kiểu hình: 100%...
 • 3
 • 180
 • 0

Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2010-2011 môn Tiếng Anh lớp 9

Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2010-2011 môn Tiếng Anh lớp 9
... Câu I (1.0 i m ) ( M i ý 0.25 i m ) D lost B material D opinion C laughed Câu II ( 3.0 i m ) ( M i ý 0.5 i m ) D were B shall we A inspiration D in / for C viewers 10 A access Câu III ( 2.0 ... ……………………………………………………………………… 26 I ve never been to a less exciting concert It was ……………………………………………………………………………… THE END OF THE TEST ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Tiếng Anh lớp năm học: 2010 – ... English at school because it is one of their subjects 22 Yes, it is Câu V ( 2.0 i m ) ( M i ý 0.5 i m ) 23 The teacher asked Mai if she spoke any other language 24 I wish I could go camping ưith...
 • 5
 • 169
 • 0

Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2010 - 2011

Đề kiểm tra học kỳ I năm học 2010 - 2011
... c BiÕn trë nµy cã i n trë lín nhÊt lµ 25Ω, ®îc quÊn b»ng d©y nicrom cã i n trë suÊt lµ 1,1.10 -6 Ω.m, cã tiÕt diÖn 0,22 mm2 TÝnh chiÒu d i cña d©y nicrom nµy? 10 Mét Êm i n ghi 220V- 1000W ... sö dông v i hiÖu i n thÕ 220V ®Ó ®un s i lÝt níc tõ nhiÖt ®é ban ®Çu 20oC HiÖu suÊt cña Êm lµ 90% a.TÝnh nhiÖt lîng cÇn cung cÊp ®Ó ®un s i lîng níc trªn vµ nhiÖt lîng Êm to¶ ®ã BiÕt Cníc = ... cung cÊp ®Ó ®un s i lîng níc trªn vµ nhiÖt lîng Êm to¶ ®ã BiÕt Cníc = 4200J/kg.K b TÝnh th i gian ®un s i lîng níc trªn ...
 • 2
 • 175
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 -2011

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2010 -2011
... Câu N i Dung Câu ý a ( 1.0 i m) 1) 2.0 i m 3sin x 2sin x + = 3sin x + 2sin x = sin x = 1,sin x = (loai ) sin x = x = + k KL : x = + k i m 0.5đ 0.5 đ ý b) 1.0 i m 2) cos x + sin ... 0.5 i m ( x + a )3 ( x b)6 = ( C3k x k a k ) ( C 6i x i ( b )i ) k =0 Ta cú: i= 0 = C3k C 6i a k ( b )i x k i ữ k = i= +) S hng cha x tng ng vi k i = hay k + i = 0.5 đ k = 0, i = Suy ... em học sinh 15 học sinh = C15 Goi A biến cố chọn đợc em học sinh nam ta có A = C8 0.5đ A C7 = Vậy P( A) = C15 ý b) 0.5 i m G i B biến cố chọn đợc em có nam nữ Số cách chọn 5b em 15 em học...
 • 5
 • 145
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2011-2012 Môn Công nghệ 7 ppt

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC: 2011-2012 Môn Công nghệ 7 ppt
... CHẤM MÔN CÔNG NGHỆ A/ Phần trắc nghiệm khách quan:(4đ) I/ Khoanh tròn câu 0,25 i m Câu Ý D A C B II/ i n chỗ trống 0,25 i m (1): không bình thường (2): sinh vật (3): nhiệt độ (4): hoá chất III/ ... trạng th i không bình thường vi sinh 4/……… lót thường vật gây h i i u kiện sống bất l i gây nên B/ Phần trắc nghiệm tự luận:(6đ) Câu 1:(2đ) Trồng trọt có vai trò đ i sống nhân dân kinh tế địa ... ngư i - Cung cấp thức ăn cho chăn nu i - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp - Cung cấp nông sản để xuất Câu 2:(2đ) - Tác h i sâu, bệnh:(1đ) Sâu, bệnh ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng, phát triển...
 • 3
 • 173
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN 6 docx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN 6 docx
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012 MÔN TOÁN B i 1: Thực phép tính ( i m ) a) 147 + 230 + 53 + 70 = ( 147 + 53 ) + ( 230 + 70 ) = 200 + 300 = 500 b) 35 .61 ... 0,25đ B i 4: ( i m ) G i x số học sinh kh i ( 200 < x < 400 ) Vì x chia hết cho 12, 15, 18 nên x € BC(12; 15; 18 ) BCNN (12; 15; 18 ) = 180 BC(12; 15; 18 ) = { 0; 180; 360 ; 540 } Nên x = 360 Vậy ... = 180 BC(12; 15; 18 ) = { 0; 180; 360 ; 540 } Nên x = 360 Vậy số học sinh kh i 360 học sinh 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ B i 5: ( 0,5 i m ) 30 + 33 + 35 + 37 + 39 + …… + 397 + 399 = + 33 ( + 32 ) +...
 • 3
 • 91
 • 0

De kiem tra hoc ky I nam 09-10 CO MA TRAN

De kiem tra hoc ky I nam 09-10 CO MA TRAN
... BC diện tích tam giác ABC C Híng dÉn chÊm vµ biĨu i m : PhÇn 1: Tr¾c nghiƯm (3®) M i c©u ®óng ®ỵc 0,25 i m C©u 10 11 12 §¸p ¸n B A B C D C B D D A B B PhÇn 2: Tù ln (7®) B i §¸p ¸n BiĨu i m ... +2 1 d (1 + ) : (1 − ) x x B i (3,5đ) : Cho tam giác ABC vuông A, đường trung tuyến AM, E đ i xứng v i M qua AB a Chứng minh AEBM hình thoi b Tìm i u kiện tam giác ABC để AEBM hình vuông c Cho ... KL Tam giác ABC vuông A, đường trung tuyến AM, E đ i xứng v i M qua AB c)AM = 2,5cm, AC = 3cm a AEBM hình thoi b Tìm i u kiện tam giác ABC để AEBM hình vuông c Tính BC diện tích tam giác ABC...
 • 5
 • 81
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề kiểm tra học kỳ i lớp 12 sở giáo dục và đào tạo an giang năm học 2012 2013 môn lịch sửđề kiểm tra học kỳ i tiếng việt 1đề kiểm tra học kỳ i tiếng anh 10đề kiểm tra học kỳ i tiếng anh 10 dạng trắc nghiệmđề kiểm tra học kỳ i môn tiếng anh 10đề kiểm tra học kỳ i toán 3đề kiểm tra học kỳ i môn toánđề kiểm tra học kỳ i toán lớp 2đề kiểm tra học kỳ i môn công nghệ lớp 6đề kiểm tra học kỳ i môn công nghệ 9đề kiểm tra học kỳ i toán lớp 3de kiem tra hoc ky i toan 9đề kiểm tra học kỳ i tiếng anh 3đề kiểm tra học kỳ i sinh học 10đề kiểm tra học kỳ i toán 7chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại