“Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp canh tác vải chín sớm có giá trị kinh tế cao tại tỉnh Bắc Giang và Hải Dương”

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Khảo nghiệm,đánh giá áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribeae Thông lai giá trị kinh tế cao tại Việt Nam - Báo cáo 6 " docx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... thỏng 20 06) 10 ỳng thi gian HOT NG 1.1.1 Bàn bạc với nhà nghiên cứu Việt Nam công tác nghỉ hu tình hình số liệu khảo nghiệm Thông T1-T2/20 06 (UQ) bao gm c cỏc chuyn sỏt hin trng Trong bỏo cỏo tin ... nhõn ging tiờn tin cho vic phỏt trin rng trng thụng caribeae v thụng lai cú giỏ tr kinh t cao ti Vit Nam Phớa Vit Nam Trung tõm nghiờn cu ging cõy rng Vin khoa hc Lõm nghip Vit Nam TS H Huy Thnh ... nghiờn cu lõm nghip ti Vit Nam v cung cp mt nn tng cho vic xem xột chin lc chn ging tng lai cho tim nng trng thụng caribeae var hondurensis (PCH) v thụng lai Vit Nam) Gi nh Kt qu ỏnh giỏ kho...
 • 18
 • 252
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Khảo nghiệm, đánh giá áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribeae Thông lai giá trị kinh tế cao tại Việt Nam " ppt

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... nhõn ging tiờn tin cho vic phỏt trin rng trng Thông caribê v Thụng lai cú giỏ tr kinh t cao ti Vit Nam Phớa Vit Nam Trung tõm nghiờn cu ging cõy rng Vin khoa hc Lõm nghip Vit Nam TS H Huy Thnh ... Ging cho nhng mụ hỡnh trỡnh din ó c chuyn cho Vit Nam v cõy ó c trc tip chm súc ti cỏc im kho nghim, v cỏc i tỏc s cú nhng bỏo cỏo cui cựng chuyn kho sỏt vo thỏng 2007 4.2 Xây dựng lực nghiên cứu ... Queensland v Vit Nam, xõy dng cỏc vt liu v m trỡnh din quy mụ nh, v mt chuyn thm quan hc Australia cho cỏc nh qun lý/ nghiờn cu lõm nghip Vit Nam Cui cựng, d ỏn s to dng mi quan tõm cho cỏc nh trng...
 • 6
 • 262
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Khảo nghiệm, đánh giá áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribeae Thông lai giá trị kinh tế cao tại Việt Nam - MS6 " pdf

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... nhõn ging tiờn tin cho vic phỏt trin rng trng Thông caribê v Thụng lai cú giỏ tr kinh t cao ti Vit Nam Phớa Vit Nam Trung tõm nghiờn cu ging cõy rng Vin khoa hc Lõm nghip Vit Nam Giỏm c d ỏn phớa ... i Vit Nam, c bit l Thụng caribê v xõy dng thờm cỏc kho nghim s dng vt liu ó c ci thin tớnh di truyn gm c ging thụng lai D ỏn cng s tng cng nng lc cho cỏc c quan nghiờn cu lõm nghip Vit Nam nhng ... Queensland v Vit Nam, xõy dng cỏc vt liu v m trỡnh din quy mụ nh, v mt chuyn thm quan hc Australia cho cỏc nh qun lý/ nghiờn cu lõm nghip Vit Nam Cui cựng, d ỏn s to dng mi quan tõm cho cỏc nh trng...
 • 6
 • 246
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Khảo nghiệm, đánh giá áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribê Thông lai giá trị kinh tế cao tại Việt Nam " docx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... trồng rừng trình diễn cộng tác vùng ưu tiên cho việc mở rộng diện tích rừng trồng Thông giúp đỡ kỹ thuật khoá đào tạo Báo cáo mốc tóm tắt khảo nghiệm thông Việt nam nhấn mạnh khả thích ứng Thông ... cung cấp thông tin chi tiết liên quan đến mô hình rừng trồng Attachment C D sơ đồ khảo nghiệm Nghệ an Quảng Trị Thông nhựa loài trồng giá trị kinh tế khu vực Page of Table 2: Tóm tắt thông tin ... xét đánh giá lại khảo nghiệm sinh trưởng số loài kim nhiệt đới Việt Nam, đặc biệt thông caribê xây dựng thêm khảo nghiệm mới, sử dụng vật liệu cải thiện di truyền, bao gồm giống Thông lai...
 • 6
 • 286
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Khảo nghiệm,đánh giá áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribeae Thông lai giá trị kinh tế cao tại Việt Nam - MS4 " docx

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... Sơ đồ khảo nghiệm Thông caribê Thông lai Đội Ngọc Mỹ - Lập Thạch (một phần dự án CARD 033/05 VIE) Thời gian trồng: 29/07/2006 Xem file excel Vị trí 3: Sơ đồ khảo nghiệm Thông caribê Thông lai Đại ... P.kesiya (chọn) Đà Lạt Vị trí 5: Sơ đồ khảo nghiệm Thông caribê Thông lai Pleiku phần dự án CARD 033/05) (Ngày trồng: 7/ 2006) Tỉnh Gia Lai (một Khảo nghiệm Thông ba trồng 1986 13 19 25 31 14 20 26 ... Lạt Vị trí 6: Sơ đồ khảo nghiệm Thông caribê Thông lai Hoành Bồ - Quảng Ninh (một phần dự án CARD 033/05 VIE) (Thời gian trồng: 24/2 5-0 7/2006) + Thiết kế: hàng - cột + Số lợng công thức: 10 + Số...
 • 14
 • 256
 • 0

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp " Khảo nghiệm, đánh giá áp dụng công nghệ nhân giống tiên tiến cho việc phát triển các rừng trồng Thông caribê Thông lai giá trị kinh tế cao tại Việt Nam - Milestone 10 " doc

Báo cáo nghiên cứu nông nghiệp
... rừng nghèo (đặc biệt vùng dân tộc thiểu số Tây nguyên) nhà trồng rừng công nghiệp khu vực rừng trồng thông, giống Thông caribê cải thiện (bao gồm giống Thông lai) thông qua việc xây số rừng trồng ... thích ứng tốt giống lai Thông caribê so sánh với loài thông khác, xác định lập địa thích hợp cho rừng trồng Thông Các biện pháp thực là: • Đánh giá lại khảo nghiệm • Xây dựng thêm khảo nghiệm ... (tham khảo mốc đánh giá 8) Báo cáo đưa gợi ý cho chương trình cải thiện giống Thông caribe Việt Nam Chương trình thực Trung tâm nghiên cứu giống rừng (RCFTI), đơn vị thuộc Viện khoa học Lâm nghiệp...
 • 4
 • 190
 • 0

NGHIÊN CứU TUYểN CHọN GIốNG MộT Số BIệN PHáP CANH TáC THíCH HợP CÂY CảI DầU ở VùNG CAO VIệT NAM

NGHIÊN CứU TUYểN CHọN GIốNG Và MộT Số BIệN PHáP CANH TáC THíCH HợP CÂY CảI DầU ở VùNG CAO VIệT NAM
... trình by số kết nghiên cứu thích nghi, tuyển chọn giống với số biện pháp canh thích hợp cho cải dầu vùng cao Việt Nam PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 Vật liệu, địa điểm v thời vụ thí nghiệm Giống Hyola ... LUậN Cây cải dầu có khả sinh trởng v phát triển tốt vùng cao Việt Nam vụ thu đông Lâm Đồng tuyển 602 chọn số giống có suất hạt v suất dầu bình quân cao nh 07821-1RA (2890 kg hạt/ha v 1190 kg dầu/ ha), ... hợp lý Do có dầu khác cần đợc phát triển bên cạnh có dầu ngắn ngy truyền thống nh lạc, vừng, đậu tơng Việt Nam cải dầu đợc trồng thử, song nghiên cứu lựa chọn giống v biện pháp canh tác ny Bi báo...
 • 9
 • 289
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP CANH TÁC THÍCH HỢP CÂY CẢI DẦU Ở VÙNG CAO VIỆT NAM " ppt

Tài liệu BÁO CÁO
... trình by số kết nghiên cứu thích nghi, tuyển chọn giống với số biện pháp canh thích hợp cho cải dầu vùng cao Việt Nam PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU 2.1 Vật liệu, địa điểm v thời vụ thí nghiệm Giống Hyola ... Viết Toản v Lê Giang Linh (2009) Nghiên cứu tuyển chọn giống v số biện pháp canh tác cải dầu phục vụ mục tiêu phát triển vùng nguyên liệu cho ngnh dầu thực vật, Báo cáo nghiệm thu Hội đồng khoa học ... LUậN Cây cải dầu có khả sinh trởng v phát triển tốt vùng cao Việt Nam vụ thu đông Lâm Đồng tuyển 602 chọn số giống có suất hạt v suất dầu bình quân cao nh 07821-1RA (2890 kg hạt/ha v 1190 kg dầu/ ha),...
 • 9
 • 270
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn giống một số biện pháp kỹ thuật canh tác đậu dải thích hợp với điều kiện sinh thái tỉnh bình định

Nghiên cứu tuyển chọn giống và một số biện pháp kỹ thuật canh tác đậu dải thích hợp với điều kiện sinh thái tỉnh bình định
... trình nghiên c u v ñ u d i Xu t phát t th c t trên, ñã ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u n ch n gi ng m t s bi n pháp k thu t canh tác ñ u d i thích h p v i ñi u ki n sinh thái t nh Bình ... cao, ch t lư ng t t, thích nghi v i ñi u ki n sinh thái t nh Bình ð nh; - Xác ñ nh ñư c m t ñ xây d ng ñư c công th c bón phân thích h p cho ñ u d i v i ñi u ki n sinh thái t nh Bình ð nh 2.2 Yêu ... DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 2.1 V t li u nghiên c u V t li u nghiên c u g m có 10 gi ng ñ u d i: Huy t Hu , ð Gia Lai, L4G5, ðen Ngh An, Tr ng Gia Lai, ð Hu , ðen Bình ð nh, CO-4, tr ng Bình...
 • 117
 • 164
 • 0

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG BIỆN PHÁP CANH TÁC NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT ỚT CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ BIỆN PHÁP CANH TÁC NHẰM NÂNG CAO NĂNG SUẤT ỚT CHO VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ
... 3.1 Nghiên cứu tuyển chọn giống ớt cay cho vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 3.1.1 Đặc điểm thực vật học thời gian sinh trưởng giống ớt cay tham gia thí nghiệm Qua theo dõi đặc điểm thực vật học giống ... cáo tổng kết đề tài nghiên cứu tuyển chọn giống biện pháp canh tác số loại rau (cà tím, ớt cay, dưa chuột, rau cải, cà chua) thích hợp với vùng duyên hải Nam Trung Bộ , 2006 - 2008 AVRDC (2009) ... 28,4 tấn/ha - Nghiên cứu biện pháp canh tác: + Mật độ trồng 20.500 cây/ha cho suất cao đạt đến 18,6tấn/ha + Lượng phân bón: NPK (20 - 20 - 15) lượng bón 650 kg/ha cho suất cao suất đạt đến 17,5...
 • 9
 • 179
 • 1

Nghiên cứu tuyển chọn giống biện pháp canh tác cho giống lúa thuần triển vọng tại tỉnh bắc kạn

Nghiên cứu tuyển chọn giống và biện pháp canh tác cho giống lúa thuần có triển vọng tại tỉnh bắc kạn
... Bắc Kạn, triển khai thực đề tài Nghiên cứu tuyển chọn giống biện pháp canh tác cho giống lúa triển vọng tỉnh Bắc Kạn Mục đích, yêu cầu đề tài 2.1 Mục đích Tuyển chọn giống lúa thời gian ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ QUANG VŨ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ BIỆN PHÁP CANH TÁC CHO GIỐNG LÚA THUẦN CÓ TRIỂN VỌNG TẠI TỈNH BẮC KẠN NGÀNH: KHOA HỌC CÂY TRỒNG MÃ SỐ: 60 62 01 10 ... triển vụ đông nhằm nâng cao thu nhập đơn vị diện tích canh tác bước thay giống lúa cũ nhiễm sâu bệnh Từ năm 2012, Bắc Kạn triển khai thực đề tài Nghiên cứu tuyển chọn số giống lúa tỉnh Bắc Kạn ...
 • 92
 • 181
 • 1

NGHIÊN CứU TUYểN CHọN GIốNG VậT LIệU CHE PHủ THíCH HợP CHO LạC XUÂN TạI xã Lệ VIễN - huyện SƠN ĐộNG - tỉnh BắC GIANG

NGHIÊN CứU TUYểN CHọN GIốNG Và VậT LIệU CHE PHủ THíCH HợP CHO LạC XUÂN TạI xã Lệ VIễN - huyện SƠN ĐộNG - tỉnh BắC GIANG
... ti nghiên cứu vật liệu che phủ thích hợp lạc v tuyển chọn giống lạc phù hợp huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang thực có giá trị kinh tế v ý nghĩa thực tiễn cao VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Giống ... Tuyển chọn giống lạc thích hợp cho vùng khô hạn Lệ Viễn, huyện Sơn Động (Bắc Giang) Công thức 1: Giống lạc L08 Công thức 2: Giống lạc L12 Công thức 3: Giống lạc L14 34 Công thức 4: Giống lạc ... L14 34 Công thức 4: Giống lạc đỏ Bắc Giang LĐP (đối chứng) Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vật liệu che phủ thích hợp cho vùng khô hạn Lệ Viễn, huyện Sơn Động (Bắc Giang) Công thức 1: Nilon tự huỷ...
 • 7
 • 295
 • 0

NGHIÊN CứU TUYểN CHọN GIốNG VậT LIệU CHE PHủ THíCH HợP CHO CÂY Cà TíM TạI Xã GIáO LIÊM - SƠN ĐộNG - BắC GIANG

NGHIÊN CứU TUYểN CHọN GIốNG Và VậT LIệU CHE PHủ THíCH HợP CHO CÂY Cà TíM TạI Xã GIáO LIÊM - SƠN ĐộNG - BắC GIANG
... địa phơng l công thức đối chứng Thí nghiệm nghiên cứu vật liệu che phủ thích hợp cho c tím vùng khô hạn Giáo Liêm (Sơn Động - Bắc Giang) đợc thực giống c tím hai mũi tên đỏ, gồm có công thức: nilon ... Công ty giống Chủng Đô Nghiên cứu gồm thí nghiệm Thí nghiệm tuyển chọn giống c tím thích hợp cho vùng khô hạn Giáo Liêm (Sơn Động - Bắc Giang) đợc bố trí công thức, giống cá tìm tròn địa phơng ... huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang góp phần phát triển hệ thống trồng phù hợp cho vùng đất khô hạn ny VậT LIệU V PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Các giống tham gia thí nghiệm l giống c tím hai mũi tên đỏ, c tím...
 • 6
 • 442
 • 1

nghiên cứu tuyển chọn giống thời điểm thu hoạch giống sắn mới triển vọng tại huyện sơn dương - tỉnh tuyên quang

nghiên cứu tuyển chọn giống và thời điểm thu hoạch giống sắn mới có triển vọng tại huyện sơn dương - tỉnh tuyên quang
... tham gia nghiên cứu - Nghiên cứu yếu tố cấu thành suất suất dòng, giống tham gia nghiên cứu - Nghiên cứu chất lƣợng của dòng, giống sắn nghiên cứu - Nghiên cứu thời điểm thu hoạch dòng, giống tham ... chất lƣợng dòng, giống sắn vấn đề cần thiết Với lý tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn giống thời điểm thu hoạch giống sắn triển vọng huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên Quang Mục đích, ... Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang - Xác định thời điểm thu hoạch thích hợp giống sắn tham gia nghiên cứu tỉnh Tuyên Quang 2.2 Yêu cầu đề tài - Nghiên cứu đặc điểm sinh trƣởng, phát triển dòng, giống sắn tham...
 • 99
 • 109
 • 0

nghiên cứu tuyển chọn giống công nghệ trồng cây dầu mè jatropha curcas l. để sản xuất diesel sinh học góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường thành phố

nghiên cứu tuyển chọn giống và công nghệ trồng cây dầu mè jatropha curcas l. để sản xuất diesel sinh học góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường thành phố
... PHẦN MỞ ĐẦU Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN GIỐNG VÀ CÔNG NGHỆ TRỒNG CÂY DẦU MÈ JATROPHA CURCAS L ĐỂ SẢN XUẤT DIESEL SINH HỌC GÓP PHẦN GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG THÀNH PHỐ Chủ nhiệm đề tài: ... (RCBD) gồm công thức lần lặp lại Công thức 1: Giống Australia Công thức 2: Giống Ninh Thuận Công thức 3: Giống Thái Lan Công thức 4: Giống Thái Lan Công thức 5: Giống Ấn Độ Công thức 6: Giống Ấn ... song chưa thành hệ thống giống chưa phân lập, tuyển chọn Không phải có Việt Nam mà tất quốc gia khác trồng Jatropha để sản xuất diesel sinh học chưa có giống công nhận thức, nguồn giống chưa...
 • 171
 • 378
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phần i nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất surimi từ một loài cá kém giá trị kinh tếcác giống cây trồng có giá trị kinh tế caogiống cây trồng có giá trị kinh tế caosử dụng lưới hỗn hợp khai thác một số đối tượng có giá trị kinh tế cao ở vùng biển xa bờ nước tanghiên cứu tuyển chọn giống môn sápnghiên cứu tuyển chọn giốngkết quả nghiên cứu tuyển chọn giống hoa đào mãn thiên hồng ở miền bắc việt nam potkết quả nghiên cứu tuyển chọn giống dương cam cúc đà lạtnhững chính sách và biện pháp đã thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của tỉnhnghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng đông bắc việt nam phục vụ phát triển một số cây trồng nông lâm nghiệp có giá trị kinh tếnghiên cứu đánh giá tài nguyên sinh khí hậu vùng đông bắc việt nam cho phát triển một số cây trồng nông lâm nghiệp có giá trị kinh tếcác biện pháp phân tích thống kê kiểm trình giá trị t biểu đồ định tính phân tích tương quan phân tích phương sai anova một chiềuphần ii nghiên cứu sản xuất khô cá ướp gia vị một số loài cá có giá trị kinh tế thấpbiện pháp bảo vệ động vật hoang dã xây dựng khu bảo tồn động vật tổ chức chăn nuôi những loài có giá trị kinh tếcá biển có giá trị kinh tếPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây