bộ luật lao động hoàn chỉnh

Nghị định chính phủ về quy định thi hành bộ luật lao động luật giáo dục về dạy nghề năm 2001

Nghị định chính phủ về quy định thi hành bộ luật lao động luật giáo dục về dạy nghề năm 2001
... binh Xã hội, Nghị định : Chơng I Những quy định chung Điều Nghị định quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động Luật Giáo dục tổ chức, hoạt động dạy nghề hoạt động dịch vụ, t vấn dạy nghề; loại ... 2 Chính phủ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng năm 1992; Căn Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng năm 1994; Căn Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998; Xét đề nghị Bộ trởng Bộ Lao động - ... ngành dạy nghề Bộ trởng Bộ Lao động - Thơng binh Xã hội quy định Chơng V Điều khoản thi hành Điều 43 Bộ trởng Bộ Lao động - Thơng binh Xã hội, Bộ trởng Bộ có liên quan hớng dẫn thi hành Nghị định...
 • 26
 • 172
 • 0

Nghị định số 44/2002/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động pps

Nghị định số 44/2002/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động pps
... theo quy định khoản Điều 62 Bộ luật Lao động Điều 10 Tạm hoãn thực hợp đồng lao động quy định Điều 35 Bộ luật Lao động quy định sau: Hết thời hạn tạm hoãn hợp đồng lao động trường hợp quy định ... loại hợp đồng lao động Điều Hình thức, nội dung giao kết hợp đồng lao động quy định Điều 28 Điều 29 Bộ luật Lao động quy định sau: Hội đồng lao động ký kết văn bản, theo mẫu quy định Bộ Lao động ... tạm giam theo quy định Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật Lao động tiền lương Trường hợp người lao động người phạm...
 • 11
 • 308
 • 0

Hoàn thiện pháp luật về sử dụng người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong Bộ Luật Lao động Việt Nam hiện nay

Hoàn thiện pháp luật về sử dụng người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong Bộ Luật Lao động Việt Nam hiện nay
... luận hoàn thiện pháp luật sử dụng người trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao luật Lao động Việt Nam Chương Thực trạng pháp luật sử dụng người trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao Luật Lao động Việt ... lao động người trình độ cao, đến năm 1994 Bộ luật Lao động đời người lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao lần quy định Bộ luật - Thuật ngữ người lao động trình độ chuyên môn, kỹ ... dụng lao động sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao 15 1.2.2 Pháp luật sử dụng lao động trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao cấp, chứng 19 1.2.3 Pháp luật sử dụng lao...
 • 126
 • 177
 • 0

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1995.doc

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 1995.doc
... hộ lao động, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động cho người lao động Người lao động phải tuân thủ quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động nội quy lao động ... NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG Điều 185 Thanh tra Nhà nước lao động bao gồm Thanh tra lao động, Thanh tra an toàn lao động Thanh tra vệ sinh lao động Bộ Lao động - Thương binh Xã hội quan lao động địa phương ... quy lao động Nội quy lao động không trái với pháp luật lao động pháp luật khác Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động văn 2- Trước ban hành nội quy lao động, ...
 • 30
 • 372
 • 1

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2002

LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2002
... định khoản Điều 133 Bộ luật này." 52 Điều 185 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 185 Thanh tra nhà nước lao động có chức tra sách lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động Bộ Lao động - Thương binh ... việc chấm dứt sử dụng lao động Người sử dụng lao động phải lập sổ lao động, sổ lương, sổ bảo hiểm xã hội." 50 Điều 183 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 183 Người lao động cấp sổ lao động, sổ bảo hiểm ... dụng lao động mức bồi thường tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động bị suy giảm khả lao động từ 5% đến 81%." 24 Khoản Điều 111 sửa đổi, bổ sung sau: "3- Người sử dụng lao động...
 • 13
 • 569
 • 6

Những bất cập trong Bộ luật Lao động hiện hành

Những bất cập trong Bộ luật Lao động hiện hành
... luật nước, chi nhánh công ty luật nước ngoài, văn phòng luật sư (thành lập theo Luật Luật sư); - Các văn phòng công chứng (thành lập theo Luật Công chứng) Thiết nghĩ, tổ chức thành lập theo luật ... tục hòa giải tranh chấp lao động hội đồng hòa giải lao động sở nộp đơn khởi kiện Tòa án nộp thẳng đơn khởi kiện Tòa án bị đơn phương chấm dứt HĐLĐ Do đó, Chính phủ Bộ Lao động - Thương binh xã ... Việt Nam nói chung Tuy nhiên, số người lao động, vào lỗ hổng pháp luật lao động hành, đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn theo quy định pháp luật, không thực cam kết làm việc cho...
 • 5
 • 451
 • 1

Bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động

Bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động
... này, Luật không quy định quyền hạn cho Sở Sở Lao động Thương binh Xã hội có chức tra sách lao động theo quy định điều 185 Bộ luật lao động Đây tranh chấp lao động tập thể lợi ích Điều 169 Bộ luật ... ký thoả ước lao động tập thể Căn vào nội dung điều 45 Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung 2007 (sau gọi tắt Bộ luật lao động) Ban chấp hành công đoàn có quyền đại diện cho tập thể lao động để đưa ... Bộ luật lao động quy định thẩm quyền giải tranh chấp lao động tập thể lợi ích cho: - Hội đồng hoà giải lao động cở sở hoà giải viên lao động - Hội đồng trọng tài lao động Trường hợp Ban chấp hành...
 • 10
 • 248
 • 0

Phân tích và bình luận về các chủ thể có quyền lãnh đạo đình công theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2006

Phân tích và bình luận về các chủ thể có quyền lãnh đạo đình công theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2006
... 03 LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM NỘI DUNG Phân tích bình luận chủ thể quy n lãnh đạo đình công theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật lao động năm 2006 Từ Bộ luật lao động (BLLĐ) năm ... BLLĐ năm 2006 Đình công quy n người lao động Khoản Điều BLLĐ quy định: “Người lao động quy n đình công theo quy định pháp luật Điều 172 Luật sửa đổi bổ sung số điều BLLĐ năm 2006 quy định: Đình ... LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐỀ BÀI Phân tích bình luận chủ thể quy n lãnh đạo đình công theo quy định Luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật lao động năm 2006 Cho tình huống: Lấy lý hoạt động...
 • 18
 • 280
 • 0

hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về khiếu nại tố cáo về lao động.

hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về khiếu nại tố cáo về lao động.
... tiết hướng dẫn thi hành số điều luật lao động khiếu nại, tố cáo lao động) Thẩm quyền giải khiếu nại Người sử dụng lao động có trách nhiệm giải khiếu nại lần đầu người lao động, tập thể lao động ... quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Bộ luật lao động khiếu nại tố cáo lao động Tòa lao động Tòa án nhân dân tối cao, Nguyễn Việt Cường (chủ biên), 72 vụ án tranh cấp lao động điển hình ... trình tự giải khiếu nại lần đầu Người lao động, tập thể lao động khiếu nại lần đầu định lao động, hành vi lao động người sử dụng lao động người sử dụng lao động tra viên lao động tiến hành tra (sau...
 • 17
 • 239
 • 0

Bộ luật lao động

Bộ luật lao động
... hộ lao động, bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động cải thiện điều kiện lao động cho người lao động Người lao động phải tuân thủ quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động nội quy lao động ... NHÀ NƯỚC VỀ LAO ĐỘNG Điề u 185 Thanh tra Nhà nước lao động bao gồm Thanh tra lao động, Thanh tra an toàn lao động Thanh tra vệ sinh lao động Bộ Lao động - Thương binh Xã hội quan lao động địa phương ... quy lao động Nội quy lao động không trái với pháp luật lao động pháp luật khác Doanh nghiệp sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động văn 2- Trước ban hành nội quy lao động, ...
 • 44
 • 159
 • 1

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG nước CỘNG hòa xã hội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG nước CỘNG hòa xã hội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
... BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Đã sửa đổi, bổ sung năm 2002) Lời nói đầu Lao động hoạt động quan trọng người, tạo cải vật chất giá trị tinh thần hội Lao động ... định Hiến pháp nước Cộng hoà hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 lao động, sử dụng lao động quản lý lao động Bộ luật Lao động bảo vệ quyền làm việc, lợi ích quyền khác người lao động, đồng thời ... quan, tổ chức nước quốc tế Việt Nam, làm việc cho cá nhân người nước Việt Nam người nước lao động Việt Nam phải tuân theo pháp luật lao động Việt Nam pháp luật lao động Việt Nam bảo vệ Điều 132* Các...
 • 48
 • 361
 • 2

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ Luật Lao động

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ Luật Lao động
... định khoản Điều 133 Bộ luật này." 52 Điều 185 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 185 Thanh tra nhà nước lao động có chức tra sách lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động Bộ Lao động - Thương binh ... cách sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động giao kết giao kết hợp đồng lao động Trường hợp hai bên không thoả thuận việc sửa đổi, bổ sung giao kết hợp đồng lao động tiếp tục thực hợp đồng lao động ... việc chấm dứt sử dụng lao động Người sử dụng lao động phải lập sổ lao động, sổ lương, sổ bảo hiểm xã hội." 50 Điều 183 sửa đổi, bổ sung sau: "Điều 183 Người lao động cấp sổ lao động, sổ bảo hiểm...
 • 16
 • 226
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Những điểm mới về tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động theo luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động năm 2006 " pdf

Tài liệu Báo cáo
... c a ng i lao ng cng nh m c ti n bự p cho gia ỡnh ng i lao ng theo ch t tu t ng i lao ng ch t l c nh theo t ng tr ng h p ó c phỏp lu t v b o hi m xó h i xỏc nh tr c Vỡ v y m i ng i lao ng u ... d ng lao ng, ng i lao ng d i s i u ti t c a Nh n c nh m m b o ph n thu nh p tho nh ng nhu c u thi t y u c a ng i ng i lao ng v gia ỡnh h g p nh ng bi n c lm gi m ho c m t thu nh p theo lao ng.(6) ... gi m ho c m t thu nh p bỡnh th ng m au, tai n n lao ng, b nh ngh nghi p, thai s n, th t nghi p, h t tu i lao ng theo quy nh c a tạp chí luật học số 7/2007 phỏp lu t ho c ch t(3) + B o hi m xó...
 • 8
 • 365
 • 0

Xem thêm