Nghiên cứu mã hóa kênh, phân tích về mã chập (mã xoắn) , chương trình mô phỏng quá trình tạo mã chập

Báo cáo "Nghiên cứu polyme hóa anilin bằng phân cực điện hóa " docx

Báo cáo
... thiết lập đ ờng cong phân cực E - t Chúng giới thiệu d ới đặc điểm polyme hóa anilin (ANi) dung dịch axit ba ph ơng pháp phân cực điện hóa nói trên, việc ứng dụng ph ơng pháp phân cực dòng tĩnh ... giới thiệu với nội dung b.i II - Polyme hóa điện hóa ANi Ph ơng pháp phân cực vòng CV Điều kiện polyme hóa ANi phân cực vòng đa chu kỳ đ ợc giới thiệu [1, - 5] Phân cực vòng đ ợc thực bình điện ... ợng túy polyme hóa ANi a: C1 - C4 b: C5 - C44 c: C45 - C50 Hình 2: Phổ phân cực vòng polyme hóa ANi tạo m.ng PANi thép CT3 H2SO4 2M + 2% anilin, 300-700mV, 30mV/s, 53 III - Ph0ơng pháp phân cực...
 • 5
 • 229
 • 0

Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại khách sạn the nam hải

Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại khách sạn the nam hải
... qu n lý Văn hóa M c tiêu nghiên c u doanh nghi p m nh s mang l i nhi u l i th cho The Nam H i b i M c tiêu c a nghiên c u nh m nghiên c u văn hóa doanh vai trò nh hư ng l n c a văn hóa doanh nghi ... hư ng không ñ n văn hóa doanh nghi p t i The Nam H i Do v y, vi c nghiên c u văn hóa The Nam H i s giúp cho ngư i ñi u hành m i nhanh chóng ti p nh n vi c qu n lý phù h p v i văn hóa t i ñây, ... n văn hóa doanh nghi p dài 1.1.7.1 Lãnh ñ o kh i xư ng văn hóa doanh nghi p 1.1.2.3 Văn hóa doanh nghi p mang tính b n v ng 1.1.7.2 Ngư i lãnh ñ o g n k t truy n t i văn hóa 1.1.2.4 Văn hóa doanh...
 • 13
 • 538
 • 1

nghiên cứu văn hóa sử dụng hàng việt nam trong sinh viên tại thành phố đà nẵng

nghiên cứu văn hóa sử dụng hàng việt nam trong sinh viên tại thành phố đà nẵng
... phát triển Văn hóa sử dụng hàng Việt Nam sinh viên thành phố Đà Nẵng 3.Chương III-Một sô giải pháp phát triển văn hóa sử dụng hàng Việt Nam sinh viên tại thành phô Đà Nẵng: Từ ... tài 4 2.Chương II-Thực trạng sử dụng hàng Việt Nam sinh viên tại thành phô Đà Nẵng: Thông qua kế hoạch điều tra thực trạng sử dụng hàng Việt Nam sinh viên Đà Nẵng tiến hành thu thập ... HÀNG VIỆT NAM TRONG SINH VIÊN TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 2.1 Kế hoạch điều tra thực trạng sử dụng hàng Việt Nam sinh viên Đà Nẵng: 2.1.1 Mục tiêu điều tra: Phản ánh thị hiếu thói quen sử dụng...
 • 62
 • 233
 • 0

Hóa Enzyme - Phân Tích Phân Tử Enzyme Phần 10 doc

Hóa Enzyme - Phân Tích Phân Tử Enzyme Phần 10 doc
... Biochemica 109 Chương Công nghệ enzyme ứng dụng 9.1 Công nghệ enzyme 9.1.1 Enzyme với công nghệ sinh học Enzyme xem kỹ thuật quan trọng công nghệ sinh học có chức sau: - Enzyme chất xúc tác cho biến ... tạo chế phẩm enzyme gọi enzyme không tan Enzyme không tan Hầu hết enzyme thể dạng liên kết với màng chất qua màng để enzyme chuyển hóa thành sản phẩm Trong công nghiệp thường sử dung enzyme dạng ... nhiệm vụ: - Phân tích xác định nồng độ chất glucose, ure, cholesterol… với hổ trợ enzyme - Xác định hoạt tính xúc tác enzyme mẫu sinh vật - Xác định nồng độ chất với hổ trợ thuốc thử enzyme đánh...
 • 11
 • 171
 • 0

Hóa Enzyme - Phân Tích Phân Tử Enzyme Phần 9 pptx

Hóa Enzyme - Phân Tích Phân Tử Enzyme Phần 9 pptx
... (hoặc lấy đi) nhóm phosphate Enzyme xúc tác phản ứng bẻ gãy phân tử polysacharide glycogen thành glucose-1 - phosphate (Glucose)n + Pi (glucose)n-1 + Glucose-1 - P Enzyme tồn hai hạng phosphorylase ... zymogen proenzyme Đó tiền chất để tạo thành enzyme, enzyme thực Những chất hoạt tính, phải trải qua trình biến đổi, xếp lại cấu trúc phân tử trở thành enzyme hoạt động Quá trình chuyển hóa pro -enzyme ... chuyển hóa pro -enzyme thành enzyme gọi trình hoạt hóa, thực nhờ tự xúc tác 99 enzyme khác xúc tác Quá trình hoạt hóa zymigen có số đặc điểm chung sau: - Là trình thủy phân giới hạn protein (limited...
 • 11
 • 174
 • 0

Hóa Enzyme - Phân Tích Phân Tử Enzyme Phần 8 docx

Hóa Enzyme - Phân Tích Phân Tử Enzyme Phần 8 docx
... học enzyme 8. 1 Sự phân bố enzyme tế bào Như trình bày phần trước, enzyme có tất thể động vật, thực vật vi sinh vật Tuy vậy, phân bố enzyme không đồng loài, tế bào mô quan khác Người ta thấy có enzyme ... Như ta biết, enzyme tuân theo động học Michalis-Menten hay nhiều chất liên kết vào vị trí phân tử enzyme, điều dẫn đến enzyme bão hòa chất Còn enzyme có đường cong tốc độ sigmoid xuất enzyme oligomer, ... theo quy luật Vant -Hoff Điều có nghĩa tăng nhiệt độ lên 100C tốc độ phản ứng tăng lên lần Hoạt độ 88 Nhiệt độ(C) Hình 7 .8 Ảnh hưởng nhiệt độ lên hoạt độ enzyme Đối với phản ứng enzyme xúc tác áp...
 • 11
 • 152
 • 0

Hóa Enzyme - Phân Tích Phân Tử Enzyme Phần 7 potx

Hóa Enzyme - Phân Tích Phân Tử Enzyme Phần 7 potx
... 75 7. 2.2 Ảnh hưởng nồng độ chất [S] Ta khảo sát trường hợp đơn giản nhất: chất k1 E + S k2 ES E + P (1) k-1 Gọi v1 vận tốc phản ứng tạo thành phức chất ES Gọi v-1 vận tốc phản ứng tạo phân ... = k1[E][S] v-1 = k-1[ES] v2 = k2[ES] Khi hệ thống đạt trạng thái cân ta có: k-1[ES]+k2[ES] = k1[E][S] (k-1+k2)[ES] = k+1[E][S] (2) Gọi E0 nồng độ ban đầu: [E0]=[E]+[ES]=>[E]=[E0 ]-[ ES] (3) Thay ... [E0]=[E]+[ES]=>[E]=[E0 ]-[ ES] (3) Thay trị số [E] từ (3) vào (2) ta có: (k-1+k2)[ES] = k1([E0 ]-[ ES]) [S] k1 [E0] [S] [ES] = -k-1+ k2+k1[S] Nếu đặt Km= k-1+k2/ k1 (Km: gọi số Michalis Menten) Ta có: [ES] = [E0][S]/...
 • 11
 • 142
 • 0

Hóa Enzyme - Phân Tích Phân Tử Enzyme Phần 6 pot

Hóa Enzyme - Phân Tích Phân Tử Enzyme Phần 6 pot
... từ isozyme quen dùng Theo số tác giả, phân loại dạng phân tử khác enzyme, phải phân biệt isoenzyme heteroenzyme Danh từ isoenzyme dành cho dạng phân tử enzyme có nguồn gốc từ quan mô phải có ... lactic acid, aldo - - epimerase xúc tác cho phản ứng đồng phân hóa α - D - glucose thành β - D - Glucose, maleinat cis - trans isomerase vi khuẩn xúc tác cho phản ứng đồng phân hóa maleic acid ... gian phân tử enzyme đặc biệt trung tâm hoạt động Bằng cách cắt bỏ dần gốc amino acid phân tử enzyme người ta chứng minh hoạt độ enzyme phụ thuộc vào số phận định phân tử enzyme. Ví dụ papain enzyme...
 • 11
 • 137
 • 0

Hóa Enzyme - Phân Tích Phân Tử Enzyme Phần 5 pdf

Hóa Enzyme - Phân Tích Phân Tử Enzyme Phần 5 pdf
... phản ứng: UDP - galactose UDP - glucose D - glucose - - phosphate - cetoisomerase xúc tác cho phản ứng chuyển hóa lẫn D - glucose - - P fructose - - P 3.2.2.6 Lớp enzyme ligase Lớp enzyme xúc tác ... gian phân tử enzyme có vai trò quan trọng hoạt tính xúc tác enzyme Tuy nhiên, hoạt động enzyme liên hệ trực tiếp với phần xác định phân tử enzyme Trung tâm hoạt động enzyme phần phân tử enzyme ... trúc bậc bốn chứa từ - protomer, số enzyme khác chứa từ - protomer Ví dụ enzyme catalase có trọng lượng phân tử 252 .000, chứa mảnh đơn vị, mảnh có phân tử lượng 42.000 Một số enzyme chứa đến 12...
 • 11
 • 147
 • 0

Hóa Enzyme - Phân Tích Phân Tử Enzyme Phần 4 ppsx

Hóa Enzyme - Phân Tích Phân Tử Enzyme Phần 4 ppsx
... nhiều lớp phụ (sub-class) phân lớp phụ (sub-sub-class), sau thứ tự enzyme phân lớp phụ (cũng có tài liệu phân chia theo: loại (lớp), tổ, nhóm thứ tự enzyme) Như vậy, enzyme hệ thống phân loại đặt ... phương pháp Lowry Khi biết khối lượng phân tử enzyme tính hoạt độ phân tử - Hoạt độ phân tử số phân tử chất chuyển hóa phân tử enzyme đơn vị thời gian Hoạt độ phân tử lớn (còn gọi số chuyển hóa ... Carbamid - amidohydrodase (Tên thường dùng urease) 3.2 Phân loại enzyme Mục đích phân loại enzyme để nhấn mạnh cách xác tổng quát, mối quan hệ điều giống loại enzyme 3.2.1 Các lớp enzyme Tiểu ban enzyme...
 • 11
 • 96
 • 0

Hóa Enzyme - Phân Tích Phân Tử Enzyme Phần 3 potx

Hóa Enzyme - Phân Tích Phân Tử Enzyme Phần 3 potx
... Cỏc loi Molselect Trng lng phõn t G - 10 ...
 • 11
 • 137
 • 0

Hóa Enzyme - Phân Tích Phân Tử Enzyme Phần 1 pptx

Hóa Enzyme - Phân Tích Phân Tử Enzyme Phần 1 pptx
... tham khảo 10 8 Chương Công nghệ enzyme ứng dụng 10 9 9 .1 Công nghệ enzyme 10 9 9 .1. 1 Enzyme với công nghệ sinh học 10 9 9 .1. 2 Công nghệ sản xuất enzyme 10 9 Ứng dụng 11 1 9.2 .1 Ứng dụng y dược 11 1 9.2.2 ... Marago, 19 55), DNA - polymesase ( Kornberg ,19 56), RNA - polymesase (Spieglman, Hurwist, 14 19 58 - 19 61) nghiên cứu điều hòa sinh tổng hợp protein enzyme Jacob, Monod (19 61) Từ năm 19 61 phát isoenzyme ... khảo 91 Chương Sinh học enzyme 92 8 .1 Sự phân bố enzyme tế bào 92 8.2 Điều hòa hoạt độ số lượng enzyme tế bào 94 8.2 .1 Điều hòa hoạt độ enzyme 94 8.2.2 Điều hòa sinh tổng hợp enzyme 10 1 Tài liệu...
 • 11
 • 127
 • 0

Bài giảng phân tích thiết kế thuật toán chương 1 kỹ thuật phân tích thuật toán

Bài giảng phân tích thiết kế thuật toán  chương 1 kỹ thuật phân tích thuật toán
... tích, đánh giá giải thuật • Cần phải phân tích, đánh giá giải thuật để: – Lựa chọn giải thuật tốt giải thuật để cài đặt chương trình giải toán đặt – Cải tiến giải thuật có để giải thuật tốt Nguyễn ... Văn Linh Ðộ phức tạp chương trình có gọi chương trình không đệ qui • Giả sử ta có hệ thống chương trình gọi theo sơ đồ sau: A B B1 C B2 B12 Nguyễn Văn Linh B 11 Phân tích chương trình đệ qui • ... đoạn chương trình P1và P2 T1(n) = O(f(n)), T2(n) = O(g(n)) thời gian thực đoạn hai đoạn chương trình lồng T(n) = O(f(n).g(n)) Nguyễn Văn Linh Qui tắc tổng quát để phân tích chương trình chương...
 • 56
 • 250
 • 0

Bài giảng phân tích thiết kế thuật toán chương 2 sắp xếp

Bài giảng phân tích thiết kế thuật toán  chương 2 sắp xếp
... dụng ứng dụng tin học • Sắp xếp yêu cầu thiếu thiết kế phần mềm • Do việc nghiên cứu phương pháp xếp cần thiết để vận dụng lập trình Nguyễn Văn Linh Sắp xếp xếp • Sắp xếp xếp liệu tổ chức nhớ máy ... thuật xếp • Vận dụng giải thuật để minh họa việc xếp • Hiểu lưu đồ giải thuật xếp • Hiểu chương trình xếp • Hiểu việc đánh giá giải thuật Nguyễn Văn Linh Tầm quan trọng toán xếp Sắp xếp danh ... việc xếp tổ chức lại mẩu tin cho khóa chúng thứ tự tương ứng với quy luật xếp • Một cách mặc nhiên, quy luật xếp thứ tự không giảm Khi cần xếp theo thứ tự không tăng phải nói rõ • Sắp xếp xếp...
 • 64
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vai trò của nghiên cứu khoa học với việc thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thôngthực trạng nghiên cứu khoa học của giáo viên hiện naynghiên cứu xã hộinghiên cứu nhân tố ảnh hưởngluận nghiên cứu khoa họcphương pháp nghiên cứu khoa họcnghiên cứu khoa học rác thảiđể tài nghiên cứu khoa học môn hoá họcđề tài nghiên cứu khoa học tiếng việt tiwwur họcđề tài nghiên cứu khoa họcdàn bài phương pháp nghiên cứu khoa họctuyển tập báo cáo nghiên cứu khoa họcphương pháp nghiên cứu khao họcphiếu đăng ký kết quả nghiên cứu khoa họcnghiên cứu khoa học trong các nhà trườngLời dẫn văn nghệ ngày nhà giáo việt nam 2011 cho trường mầm nontổng hợp lời chúc ngày nhà giáo việt nam ý nghĩa nhấtTest ostatochnye znania po angliyskomu yazyku 2017Trang thiết bị điện tàu 34000T. Nghiên cứu hệ thống làm hàng hãng TTSĐIỀU KIỆN THI CÔNG TẠI CÔNG TY CNTT BẠCH ĐẰNGgiáo án TNXH lớp 3 HK2Văn hóa kinh doanh trong chiến lược phát triển của doanh nghiệpÔn tập tư tưởng hồ chí minhNHẬP MÔN CƠ ĐIỆN TỬ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM SÁTSlide Quản lý công nghiệpThuyết trình phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngXây dựng chiến lược phát triển cho Ban quản lý dự án đường sắt khu vực 1, giai đoạn 2016 2025.Bài giảng nhiệt kỷ thuậtGiáo trình tiếng anh chuyên ngành lịch sửThực hành giảng dạy vật lý ở trường phổ thôngẢnh hưởng của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến thương mại hàng giày dép của Việt NamAnh ngữ sinh động phần 2Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 1Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 2Bài giảng quy hoạch du lịch