Giao thông vận tải đường bộ miền Bắc Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1954 1975

Giao thông vận tải đường bộ miền Bắc Việt Nam trong kháng chiến chống cứu nước 1954 - 1975

Giao thông vận tải đường bộ miền Bắc Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ cứu nước 1954 - 1975
... Giao thông vận tải đường miền Bắc Việt Nam kháng chiến chống cứu nước 1954 - 1975 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Hệ thống giao thông vận tải đường (đường ô tô) miền Bắc Việt Nam - Về ... "Giao thông vận tải đường miền Bắc Việt Nam kháng chiến chống cứu nước 1954 - 1975" làm đề tài Luận văn Thạc sĩ LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ Giao thông vận tải nói chung giao thông vận tải đường ... - Tập hợp nguồn tài liệu giao thông vận tải đường kháng chiến chống cứu nước 1954 - 1975 Trên sở đó, Luận văn phục dựng cách sinh động mặt trận giao thông vận tải đường kháng chiến chống Mĩ...
 • 118
 • 531
 • 0

Quan điểm của Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)

Quan điểm của Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)
... Hồ Chí Minh đoàn kết quốc tế Chương Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng quan điểm Hồ Chí Minh đoàn kết quốc tế vào kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (19541975) Chương CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ NỘI DUNG QUAN ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Trần Thị Hoàn QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ VÀ SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU ... 39 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM VỀ ĐOÀN KẾT QUỐC TẾ CỦA HỒ CHÍ MINH VÀO CUỘC KHÁNG CHIẾN 39 CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC (1954-1975) .39 2.1 Việt Nam đụng đầu...
 • 109
 • 466
 • 0

VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH CỦA HẬU PHƯƠNG LỚN MIỀN BẮC ĐỐI VỚI TIỀN TUYẾN LỚN MIỀN NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG CỨU NƯỚC (1954 – 1975)_2 ppt

VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH CỦA HẬU PHƯƠNG LỚN MIỀN BẮC ĐỐI VỚI TIỀN TUYẾN LỚN MIỀN NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC (1954 – 1975)_2 ppt
... minh vai trò định hậu phương miền lớn Miền Bắc tiền tuyến lớn Miền Nam nghiệp kháng chiến chống cứu nước Trên tảng chế độ xã hội xây dựng 10 năm hòa bình (1954 1964) cố bảo vệ vững 10 năm chiến ... (1965 1975), Đảng nhà nước ban hành thực biện pháp nhằm làm cho Miền Bắc phát huy đầy đủ, liên tục vai trò tác dụng có ý nghĩa định cộng kháng chiến chống .Miền Bắc với hiệu: Miền Nam gọi, miền ... vững nối liền hậu phương lớn với tiền tuyến lớn, biểu liên minh chiến đấu tiêu biểu cho chủ nghĩa dân tộc trở thành phương hướng chiến lược quan trọng kháng chiến chống cứu nước Đường Hồ Chí...
 • 6
 • 811
 • 9

VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH CỦA HẬU PHƯƠNG LỚN MIỀN BẮC ĐỐI VỚI TIỀN TUYẾN LỚN MIỀN NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG CỨU NƯỚC (1954 – 1975)_1 potx

VAI TRÒ QUYẾT ĐỊNH CỦA HẬU PHƯƠNG LỚN MIỀN BẮC ĐỐI VỚI TIỀN TUYẾN LỚN MIỀN NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC (1954 – 1975)_1 potx
... nâng cao tâm chiến đấu chống đế quốc xâm lược Nhận thấy vai trò hậu phương lớn miền Bắc chiến trường miền Nam, đế quốc hai lần tiến hành chiến tranh phá hoại với quy mô lớn, với mức độ đánh ... kinh tế, xã hội, làm sở tiền đề vững cho cách mạng miền Nam phát triển Miền Bắc hậu phương lớn, vai trò định phát triển cách mạng nước, nghiệp thống đất nước Vì thế, Miền Bắc phải có mối quan ... chuyển công văn, tài liệu lại hai miền Như vậy, từ đầu Đảng nhà nước nhận thấy tầm quan trọng, vai trò định hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn Miền Nam Đây đường lối hoàn toàn đắn Đảng...
 • 5
 • 699
 • 4

Đảng lãnh đạo hoạt động ngoại giao và đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống cứu nước (1954 1975)

Đảng lãnh đạo hoạt động ngoại giao và đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống mĩ cứu nước (1954 1975)
... cứu: Hoạt động ngoại giao đấu tranh ngoại giao Đảng kháng chiến chống Mỹ cứu nớc (1954- 1975) - Phạm vi nghiên cứu: + Về nội dung: Đề tài nghiên cứu hoạt động ngoại giao đấu tranh ngoại giao Đảng ... quan điểm Đảng ta ngoại giao kháng chiến chống Mỹ cứu nớc - Phân tích làm rõ hoạt động ngoại giao đấu tranh ngoại giao kháng chiến chống Mỹ cứu nớc (1954- 1975) Đối tợng phạm vi nghiên cứu - Đối ... tài " Đảng lãnh đạo hoạt động ngoại giao đấu tranh ngoại giao kháng chiến chống Mỹ cứu nớc (1954 - 1975)" làm tên đề tài khoá luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu hoạt động ngoại...
 • 60
 • 600
 • 7

Giảng dạy chuyên đề “kết hợp đấu tranh quân sự và đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống cứu nước (1954 1975)” cho học sinh giỏi môn lịch sử

Giảng dạy chuyên đề “kết hợp đấu tranh quân sự và đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống mĩ cứu nước (1954  1975)” cho học sinh giỏi môn lịch sử
... tập hợp tài liệu giảng dạy nên mạnh dạn lựa chọn nội dung: Giảng dạy chuyên đề “Kết hợp đấu tranh quân đấu tranh ngoại giao kháng chiến chống cứu nước (1954 - 1975)” cho học sinh giỏi môn Lịch ... dung chuyên đề “Kết hợp đấu tranh quân với đấu tranh ngoại giao kháng chiến chống cứu nước (1954 - 1975)” giảng dạy cho học sinh giỏi thường xuất đề thi Đại học, Cao đẳng, đề thi chọn học sinh ... giàn khoan nước vào tháng 7/2014 Như vậy, giảng dạy chuyên đề “Kết hợp đấu tranh quân đấu tranh ngoại giao kháng chiến chống cứu nước (1954 - 1975)” cho học sinh giỏi môn Lịch sử, giáo viên...
 • 33
 • 231
 • 0

Vai trò của hậu phương miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975

Vai trò của hậu phương miền Bắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975
... minh vai trò định hậu phương miền lớn Miền Bắc tiền tuyến lớn Miền Nam nghiệp kháng chiến chống cứu nước Trên tảng chế độ xã hội xây dựng 10 năm hòa bình (1954 – 1964) cố bảo vệ vững 10 năm chiến ... – 1975) , Đảng nhà nước ban hành thực biện pháp nhằm làm cho Miền Bắc phát huy đầy đủ, liên tục vai trò tác dụng có ý nghĩa định cộng kháng chiến chống .Miền Bắc với hiệu: Miền Nam gọi, miền ... rằng: Miền bắc hậu phương lớn mà phân biệt đâu tiền tuyến, đâu hậu phương Cả dân tộc kết thành khối khát vọng hòa bình độc lập, tự Không giống hậu phương chiến tranh mà thấy, hậu phương Miền Bắc...
 • 5
 • 10,049
 • 63

Đảng với cuộc vận động nông dân miền nam trong kháng chiến chống mỹ, cứu nước (1954 1965)

Đảng với cuộc vận động nông dân miền nam trong kháng chiến chống mỹ, cứu nước (1954 1965)
... sáng tỏ hiệu biện pháp vận động nông dân miền Nam Đảng kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 1954-1965 Thấy đóng góp to lớn nông dân miền Nam vào thắng lợi kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 1954-1975 Bước ... cập nhiều đến đường lối sách Đảng nông dân miền Nam phong trào đấu tranh nông dân miền Nam kháng chiến cứu nước từ 1954-1965; "Lịch sử phong trào nông dân Hội nông dân tỉnh Cần Thơ (1930-2008") ... sách Đảng trình tổ chức vận động nông dân miền Nam đấu tranh chống Mỹ quyền Sài Gòn giai đoạn 1954-1965 Góp phần làm rõ vị trí, vai trò nông dân miền Nam thắng lợi nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu...
 • 13
 • 611
 • 2

Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của trong việc thực hiện nghĩa vụ hậu phương kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)

Những thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện nghĩa vụ hậu phương kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975)
... chiến đấu: Chống chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai, từ tháng 4-1972 đến 12-1972 -Chỉ định tháng đầu chiến tranh phá hoại lần (từ tháng 4-1972 đến 12-1972), quân dân miền Bắc bắn rơi ... hoàn toàn bắn phá miền Bắc để tiến tới kí với Chính phủ ta Hiệp định Pari ngày 27-1-1973 rút hết quân khỏi miền Nam -Về chi viện -Cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai đế quốc không ngăn cản ... viện ngày lớn miền Bắc miền Nam Hàng chục vạn niên gọi nhập ngũ Trong có 60% lên đường bổ sung cho chiến trường miền Nam-Lào-Campuchia Cũng thời gian khối lượng vật chất đưa vào chiến trường tăng...
 • 2
 • 157
 • 0

đảng với cuộc vận động nông dân miền nam trong kháng chiến chống mỹ , cứu nước 1954 1965

đảng với cuộc vận động nông dân miền nam trong kháng chiến chống mỹ , cứu nước 1954 1965
... trương, biện pháp vận động nông dân miền Nam Đảng Bước đầu làm sáng tỏ hiệu biện pháp vận động nông dân miền Nam Đảng kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 1954- 1965 Thấy đóng góp to lớn nông dân miền Nam ... nông dân, lực lượng chủ yếu cách mạng DTDC Trong kháng chiến chống M , cứu nước giai đoạn từ 1954- 196 5, vấn đề vận động, lôi kéo nông dân miền Nam tham gia cách mạng Đảng coi trọng Nhờ theo Đảng ... VĂN TRẦN TUẤN SƠN ĐẢNG VỚI CUỘC VẬN ĐỘNG NÔNG DÂN MIỀN NAM TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG M , CỨU NƯỚC (1954- 1965) LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ Chuyên ngành: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mã số: 60 22 56...
 • 134
 • 138
 • 0

Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954 1975)

Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống mỹ cứu nước (1954  1975)
... tạo hội cho đấu tranh quân sự, trị ngoại giao giành thắng lợi sớm kết thúc chiến tranh Kết hợp mặt trận đấu tranh quân sự, đấu tranh trị, đấu tranh ngoại giao đấu tranh binh vận chiến tranh nét ... Nghệ thuật đánh giặc giữ nớc I Nghệ thuật đánh giặc giữ nớc tổ tiên: II Nghệ thuật quân Việt Nam từ có Đảng lónh đạo: III Tiu kt chng I: Chơng II Nghệ thuật đấu tranh ngoại giao kháng chiến chống ... dừng lại việc nghiên cứu trình phát triển hoạt động chủ yếu ngoại giao Việt Nam, cha có công trình chuyên kho viết nghệ thuật đấu tranh ngoại giao Việt Nam kháng chiến chống Mỹ cứu nớc mà đề tài...
 • 83
 • 1,571
 • 7

ĐẤU TRANH NGOẠI GIAO TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG cứu nước (1954 1975)

ĐẤU TRANH NGOẠI GIAO TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG mĩ cứu nước (1954 1975)
... minh kháng chiến chống cứu nước (1954 1975), diễn biến đấu tranh ngoại giao có mối quan hệ chặt chẽ với đấu tranh quân chiến trường - Trong kháng chiến chống ĩ cứu nước, đấu tranh ngoại giao ... tranh quân với đấu tranh ngoại giao kháng chiến chống Pháp( 1945- 1954) vận dụng kháng chiến chống ( 1954- 1975) ? a Khái quát kinh nghiệm đấu tranh quân với đấu tranh ngoại giao nghệ thuật ... ta kháng chiến chống ngoại xâm b.Vận dụng kinh nghiệm kháng chiến chống ỹ 1954 – 1975 - Giai đoạn 1954 – 1968: Kết hợp đấu tranh quân với đấu tranh ngoại giao giành thắng lợi chiến lược chiến tranh...
 • 14
 • 134
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhận xét chung về các doanh nghiệp giao nhận vận tải và logistics miền bắc việt namhay lap bang he thong nhung thang loi co y nghia chien luoc cua quan dan ta o 2 mien nambac tren cac mat tran quan su chinh tri ngoai dao trong khang chien chong mi cuu nuoc 19541975luật giao thông vận tải đường bộbản đồ giao thông đường bộ miền bắc việt namcơ sở hạ tầng giao thông vận tải đương bộđầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải đường bộ bằng nguồn vốn trong nước ở việt nam thực trạng và giải phápquy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộthực trạng xuống cấp của giao thông vận tải đường bộảnh hưởng của ngập úng đến giao thông vận tải đường bộđường bộ miền bắc việt nambản đồ đường bộ miền bắc việt namvận tải đường bộ trung quốc việt namsau thang loi cua cuoc khang chien chong mi cuu nuoc hai mien bac nam co nhung thuan loi va kho khang giđoạn thứ hai tổ chức và hoạt động của thanh tra phục vụ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước 1955 1975đường lối kháng chiến chống mĩ của đảng 1954 1975chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ