ÔN TẬP PHẦN TIẾN HÓA HAY CÓ ĐÁP ÁN SINH HỌC 12

Bộ câu hỏi ôn tập marketing căn bản hay đáp án

Bộ câu hỏi ôn tập marketing căn bản hay có đáp án
... từ quan nhà nước 13 Câu hỏi mà phương án trả lời chưa đưa sẵn bảng câu hỏi câu hỏi thuộc loại câu hỏi? a Câu hỏi đóng b Câu hỏi mở c thể câu hỏi đóng, câu hỏi mở d Câu hỏi cấu trúc 14 Thứ ... phải hợp đồng 10 Trong câu sau nói ngành bán lẻ, câu không đúng? a Bán lẻ việc bán hàng cho người tiêu dùng cuối b Bán lẻ ngành lớn c Người sản xuất người bán buôn trực tiếp bán lẻ d Bán lẻ ... kênh Marketing trực tiếp: a Người bán buôn bán lẻ xen vào người sản xuất trực tiếp người tiêu dùng b Phải người bán buôn c Người sản xuất bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng d Tất sai Công...
 • 35
 • 1,146
 • 4

55 câu hỏi ôn tập công pháp quốc tế đáp án - Đại học Luật Hà Nội

55 câu hỏi ôn tập công pháp quốc tế có đáp án - Đại học Luật Hà Nội
... đươc pháp điển hóa Công ước Viên 1961 quan hệ ngoại giao + Các quy định đặc quyền kinh tế công ươc Luật biển 1982 thừa nhận tập quán quốc tế trước Công ước hiệu lực - Tập quán quốc tế ĐƯQT ... thị: công nhận thể cách kín đáo - Công nhận riêng lẻ công nhận tập thể d, Hậu pháp - Thiết lập quan hệ ngoại giao quan hệ lãnh bên công nhận bên công nhận thể phát sinh sau công nhận sau công ... tự pháp quốc tế b) Đặc điểm - Cơ quan tài phán quốc tế thành lập dựa thỏa thuận chủ thể LQT - chức giải tranh chấp quốc tế; - Không thẩm quyền đương nhiên giải tranh chấp quốc tế - Luật...
 • 52
 • 9,684
 • 145

140 câu ôn tập phần tiến hóa đáp án

140 câu ôn tập phần tiến hóa có đáp án
... D.tác dụng CLTN thông qua đặc tính biến dị di truyền điều kiện sống không ngừng thay đổi Câu 15: Theo quan niệm Đacuyn, chế tiến hoá tích luỹ A.biến dị lợi, đào thải biến dị hại tác dụng ... làm rõ tổ chức loài sinh học Câu 21: Nguyên nhân tiến hoá theo Đacuyn là: A tích lũy biến dị lợi, đào thải biến dị hại tác dụng ngoại cảnh B thay đổi tập quán hoạt động động vật C sinh ... nhiên 30.Nhân tố tiến hoá làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể : A đột biến B CLTN C di - nhập gen D giao phối không ngẫu nhiên 31.Trong nhân tố tiến hoá, nhân tố tiến hoá hướng xác định?...
 • 10
 • 203
 • 3

Cau hoi ôn tập phần tiến hóa

Cau hoi ôn tập phần tiến hóa
... tinh 24 Theo thuyết tiến hóa đại, đơn vò tiến hóa sở loài giao phối là: A nòi B cá thể C quần thể D loài 25 Nhận đònh không vai trò CLTN : CLTN nhân tố : A tiến hóa B tiến hóa hình thành quần ... trình tiến hóa cấp độ phân tử 18 Đột biến nguồn nguyên liệu trình tiến hóa đột biến loại biến dò : A di truyền B tạo kiểu hình có lợi cho sinh vật C không liên quan đến biến đổi kiểu gen D không ... đònh D Sự tích lũy đột biến trung tính cách ngẫu nhiên không liên quan tới tác dụng CLTN 14 Nội dung trình tiến hóa nhỏ theo quan niệm tiến hóa tổng hợp : A Qúa trình hình thành quần thể giao phối...
 • 5
 • 601
 • 23

Ôn tập phần Tiến hóa (ST>)

Ôn tập phần Tiến hóa (ST>)
... đổi thể sinh vật tác động ngoại cảnh tập quán hoạt động A.di truyền đợc B.không có khả di truyền C.tuỳ mức độ biến đổi di truyền D.cha chắn có di truyền không Câu 25: Theo Đacuyn thực chất chọn ... thờng tiến hoá B Chọn lọc tự nhiên giữ lại dạng thích nghi, đào thải dạng thích nghi C.Do hợp lí tơng đối đặc đIểm thích nghi D Đột biến biến dị tổ hợp không ngừng phát sinh, chọn lọc tự nhiên không ... Câu 32: Biến dị dới không nguyên liệu cho tiến hoá A Thờng biến B Đột biến gen C Đột biến cấu trúc nhiễm sắc D Đột biến số lợng nhiễm sắc thể thể Câu 33: Phát biểu dới không với quần thể A.Quần...
 • 21
 • 312
 • 2

Ôn tập phần tiến hoá s12

Ôn tập phần tiến hoá s12
... Phân tử  Vai trò: Không phủ nhận mà bổ sung thuyết tiến hoá đường chọn lọc tự nhiên đào thải đột biến có hại - Các nhân tố tiến hoá: nhân tố làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể) ... cấp cho tiến hoá đột biến gen chủ yếu so với đột biến NST phổ biến hơn, ảnh hưởng đến sức sống sức sinh sản thể - Đb’ làm phong phú vốn gen quần thể - Nguồn nguyên liệu thứ cấp tiến hoá biến ... liệu thứ cấp cho tiến hoá - Làm nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền Chọn lọc tự nhiên: - Mặt chủ yếu phân hoá khả sinh sản kiểu gen khác quần thể - CLTN tác động lên KH thông qua tác động...
 • 3
 • 108
 • 0

140 câu ôn tập phận tiến hóa ppt

140 câu ôn tập phận tiến hóa ppt
... Câu 14: Theo quan ni A.ngo B ình C.ngo D.tác d Câu 15: Theo quan ni A.bi th bi Câu 16 : Theo quan ni A.không có loài b th D à: nguyên nhân làm cho loài bi CLTN di truy às ài m ình thành t g Câu ... www.MATHVN.com www.MATHVN.com õt Câu 21: Nguyên nhân ti A s B s C sinh v ài sinh h à: th liên t Câu 22: Thuy A c Câu 23: Theo Kimura, s ài ên ên quan t ên quan v CLTN Câu 24:Y A tr C không trì s a hình di ... truy às ài m ình thành t g Câu 17: Theo quan ni gi A Ch Câu 18: Theo quan ni A qu Câu 19:Theo quan ni àt à: ên C bi D bi ên ên s B bi C ch D s Câu 20: T ày nhi bi õ nguyên nhân phát sinh bi n d ình...
 • 11
 • 132
 • 1

140 câu ôn tập phần tiến hóa

140 câu ôn tập phần tiến hóa
... tự nhiên 30.Nhân tố tiến hoá làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể : A đột biến B CLTN C di - nhập gen D giao phối không ngẫu nhiên 31.Trong nhân tố tiến hoá, nhân tố tiến hoá có hướng xác ... biến trình giao phối 71.Theo thuyết tiến hoá đại A Quần thể sinh vật luôn biến đổi B Sự tiến hoá độc lập với di truyền C Quần thể đơn vị tiến hoá D Loài đơn vị tiến hoá 72.Các nhân tố chủ yếu chi ... - mẹ số lượng B không tương hợp hai NST bố - mẹ hình thái C.sự không tương hợp hai NST bố - mẹ cấu trúc D.sự không tương hợp hai NST bố - mẹ kích thước 85.Không giao phối không tương hợp quan...
 • 9
 • 213
 • 1

bài tập hoá hay đáp án

bài tập hoá hay có đáp án
... nóng bình thời gian, thu hỗn hợp khí X tỉ khối so với H2 6,25 Cho X lội qua bình đựng lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thấy 0,12 mol AgNO3 phản ứng thoát 15,68 lít hỗn hợp khí Y (đktc) Chia ... dịch KOH 5,6% đun nóng, thoát hỗn hợp ancol Y đồng đẳng kế tiếp, cô cạn dung dịch thu m gam chất rắn khan Cho Y qua bình Na dư khối lượng bình tăng 5,35 gam 1,68 lít khí thoát đktc, 16,5 gam X ... dung dịch Y Điện phân dung dịch Y (có màng ngăn, điện cực trơ) đến H2O bắt đầu bị điện phân hai điện cực dừng điện phân, thấy số mol khí thoát anot lần số mol khí thoát từ catot Lấy 1/2 dung dịch...
 • 10
 • 318
 • 0

Ôn tập vật lí hạt nhân đáp án

Ôn tập vật lí hạt nhân có đáp án
... lực biết B Lực hạt nhân tác dụng khoảng cách hai nuclôn nhỏ kích thước hạt nhân C Lực hạt nhân chất lực điện, hạt nhân prôtôn mang điện dương D Lực hạt nhân tồn bên hạt nhân Câu 176 Phát ... khối lượng hạt nhân tạo thành khối lượng lớn khối lượng hạt nhân mẹ B không phụ thuộc vào tác động bên C hạt nhân bền hạt nhân mẹ D Là phản ứng hạt nhân tự xảy 210 206 Câu 98 Pôlôni phóng ... Phản ứng hạt nhân là: A Sự biến đổi hạt nhân kèm theo tỏa nhiệt B Sự tương tác hai hạt nhân dẫn đến biến đổi chúng thành hai hạt nhân khác C Sự kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng...
 • 16
 • 749
 • 20

Bài tạp nâng cao hóa 9 đáp án

Bài tạp nâng cao hóa 9 có đáp án
... : Số mol H = ½ x + 3/2y + z = 0,45 Bài tóan hỗn hợp Bài tập : Chia 15g hh Al Mg làm hai phần  Phần1:Cho vào 600ml HCl xM thu khí A dd B Cô cạn dd B thu 27,9g muối khan  Phần : Cho vào 800ml ... loại Bài giải Nếu TN1 mà HCl dư TN2 tăng lượng axit  lượng muối tạo phải không đổi (trái với giả thiết) Vậy TN1 kim loại dư , HCl hết  Nếu toàn lượng HCl TN2 tạo muối lượng muối phải (27 ,9 : ... Bài giải  PTHH : K + H2O  KOH + ½ H2 Al + H2O + KOH  KAlO2 + 3/2 H2 K + HCl  KCl + ½ H2 Al +...
 • 6
 • 3,570
 • 84

ôn tập tôt nghiệp tung chuong co đap an

ôn tập tôt nghiệp tung chuong co đap an
... H2N-COO-CH2CH3 C H2N-CH2CH2-COOH B H2N-CH2CH(CH3)-COOH D H2N-CH2-COO-CH3 19 Tên gọi sau cho peptit sau: H2NCH2CONHCHCONHCH 2COOH CH3 A Glixinalaninglyxin C Glixylalanylglyxin B Alanylglyxylalanin ... : a) CH3-CH(NH2)-COOH b) H2N-(CH2)2-COOH c) H2N-CH2-COOH d) H2N-(CH2)3-COOH 43 Công thức tổng quát Aminoaxit : a) R(NH2) (COOH) b) (NH2)x(COOH)y c) R(NH2)x(COOH)y d) H2N-CxHy-COOH 44 Khi đun ... là: A ClH3NCH2COONa B ClH3NCH2COOH ClH3NCH2COONa C ClH3NCH2COONa H2NCH2COONa D ClH3NCH2COOH H2NCH2COONa 10 Cho glixin (X) phản ứng với chất đây, trường hợp phản ứng đuợc viết không đúng? A X...
 • 26
 • 864
 • 8

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn chi tiết máy (có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn chi tiết máy (có đáp án)
... là: a Các chi tiết riêng rẽ ghép vuông góc với b Các chi tiết riêng rẽ ghép chồng với c Các chi tiết riêng rẽ nối với thành chi tiết nguyên vẹn d Tất 19 Khi mối ghép hàn giáp mối không đảm bảo ... ren 48 Mục đích việc sử dụng ren hình côn nhằm: a ghép chi tiết máy b ghép chi tiết có yêu cầu độ bền cao c ghép chi tiết có yêu cầu độ kín d ghép chi tiết có yêu cầu tính tự hãm cao 49 Ren phải ... tử c Chi tiết máy đốt nóng cục đến nhiệt độ nóng chảy ép lại với nhờ lực ép d Chi tiết máy đốt nóng toàn đến nhiệt độ nóng chảy ép lại với nhờ lực ép 13 Hàn áp lực phương pháp: a Chi tiết máy...
 • 14
 • 1,951
 • 19

Câu hỏi ôn tập kinh tế môi trường đáp án

Câu hỏi ôn tập kinh tế môi trường có đáp án
... lội hạn hán đánh giá tác động môi trường, trạng môi trường dự báo - Dân số toàn cầu tăng nhanh, phát triển kinh tế không đáp diễn biến môi trường Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường ... dễ khuynh hướng hy sinh môi trường yếu Mô hình trình bầy dạng tam giác tố khác cho phát triển kinh tế, phát triển kinh tế trước, môi với cực kinh tế, xã hội, môi trường trường tính sau Kết môi ... phương pháp Câu hỏi 32: Trình bầy vấn đề môi trường cấp bách nghiên cứu môn kinh tế môi trường Việt Nam Nêu phương hướng giải Đối tượng: vấn đề tương lai gần Kinh tế môi trường môn khoa học nghiên...
 • 30
 • 3,257
 • 16

CÂU HỎI ÔN TẬP KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG đáp án

CÂU HỎI ÔN TẬP KINH TẾ NGOẠI THƯƠNG có đáp án
... nguyên tắc quan hệ kinh tế đối ngoại ? TRẢ LỜI: Đặc trưng: - Là mối quan hệ thỏa thuận, tự nguyện quốc gia độc lập, tổ chức kinh tế tính pháp nhân - Các quan hệ kinh tế đối ngoại mối quan hệ ... động qua lại với quan hệ trị, quân sự, ngoại giao - Các quan hệ kinh tế đối ngoại diễn theo yêu cầu cùa quy luật kinh tế khách quan - Quan hệ kinh tế đối ngoại chiu tác động hệ thống quản lý khác ... hội nhập kinh tế quốc tế - Khả vận hành thực thi chế sách thương mại - Tính ổn định, công khai, minh bạch chế sách thương mại - Tính thống phù hợp chế, sách thương mại với chế sách khác CÂU Đặc...
 • 4
 • 2,825
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: bài tập điện xoay chiều hay có đáp ánon tap chuong 2 toan 10 có dap anbài tập chương 1 hóa 10 có đáp ánbài tập nâng cao hóa 8 có đáp ánôn tập chương i dai 8 co dap ande cuon on tap su 8 hs gioi co dap anbai tap nang cao hoa 9 co dap an ve kim loai tac dung axitbài tập chương halogen hóa 10 có đáp ánbai tap trac nghiem hoa 9 co dap ande cuong on tap hk2 mon vat li co dap an lop 7đề cương ôn tập toán 7 hk ii có đáp án nãm 2015cau hoi on tap mon quan tri marketing co dap anon tap chuong 3 hinh 8 co dap ande cuong on tap toan 7 ki 2 co dap ancâu hỏi và đáp án sinh học 12 theo chương từng phầnchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học