Các tỉnh ủy ở vùng đồng bằng sông hồng lãnh đạo chính quyền tỉnh giai đoạn hiện nay tt

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sản xuất cá rô phi đơn tính đực(oreochromis niloticus) vụ xuân ở các tỉnh phía bắc

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sản xuất cá rô phi đơn tính đực(oreochromis niloticus) vụ xuân ở các tỉnh phía bắc
... kh u cỏ rụ phi trờn th gi i 11 2.2.1 Nuụi cỏ rụ phi chõu 11 2.2.2 Nuụi cỏ rụ phi chõu Phi 12 2.2.3 Nuụi cỏ rụ phi Nam M 13 th tr ng chõu u 14 2.2.4 Cỏ rụ phi 2.2.5 Th tr ng cỏ rụ phi 2.3 Tỡnh ... t cỏ rụ phi chõu Phi ủ c nuụi mụi tr ng n c l Nm 2002, s n ph m cỏ rụ phi nuụi n c l l 138.923 t n, chi m 71% t ng s n l ng cỏ rụ phi chõu Phi (Fao, 2004) chõu Phi, n c s n xu t cỏ rụ phi chớnh ... rụ phi, v y cỏ rụ phi cú th ch u ủ ng mụi tr ng n c cú pH gi m xu ng v lờn cao t i 11 Theo Philipart v Ruwet (1982) cỏ rụ phi ch t pH = 3.5 hay l n hn 12 sau 2-3 gi 2.1.2.5 ễxy ho tan Cỏ rụ phi...
 • 75
 • 439
 • 0

Báo cáo " Những giải pháp cho tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu để thực hiện Đề án “Bổ sung một số khu công nghiệp của Tỉnh vào Quy Hoạch phát triển của các khu công nghiệp ở Việt Nam” " pptx

Báo cáo
... khu công nghiệp mới, chủ đầu t- hạ tầng khu công nghiệp phải đầu txây dựng hệ thống thu gom xử lý n-ớc thải tổng thể toàn khu công nghiệp đạt tiêu chuẩn quy định tr-ớc cho nhà đầu tthuê đất khu ... khu công nghiệp 2.2 Các giải pháp môi tr-ờng phát triển bền vững phát triển khu công nghiệp Trên sở quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi tr-ờng tỉnh tổ chức xây dựng thực quy hoạch môi tr-ờng khu công ... nhân lực cho khu công nghiệp a) Xây dựng kế hoạch chế, sách để đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp theo h-ớng tạo kết nối doanh nghiệp đầu t- sản xuất kinh doanh khu công nghiệp...
 • 3
 • 291
 • 0

Phân tích thực trạng và xác định nhu cầu nhân lực dược trong khu vực y tế công lập tỉnh ninh bình giai đoạn 2012 2016

Phân tích thực trạng và xác định nhu cầu nhân lực dược trong khu vực y tế công lập tỉnh ninh bình giai đoạn 2012  2016
... viện Y tế huyện Y n Khánh - Bệnh viện Y tế huyện Y n Mô - Bệnh viện Y tế huyện Nho Quan - Bệnh viện Y tế huyện Gia Viễn - Bệnh viện Y tế huyện Hoa Lư - 12 phòng khám Đa khoa khu vực Trạm Y tế ... lượng nguồn nhân lực Dược năm tỉnh Ninh Bình, luận án: Phân tích thực trạng xác định nhu cầu nhân lực Dược khu vực y tế công lập tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012- 2016 thực với mục tiêu: 1- Phân tích ... tiêu: 1- Phân tích thực trạng nhân lực Dược thuộc Y tế công lập tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2007- 2011 2- Xác định nhu cầu nhân lực Dược khu vực Y tế công lập giai đoạn 2012- 2016 Chương1 TỔNG QUAN 1.1...
 • 104
 • 241
 • 1

Nghiên cứu phát triển các hình thức dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh thanh hoá

Nghiên cứu phát triển các hình thức dạy nghề cho lao động nông thôn tỉnh thanh hoá
... ợng lao động thích ứng Đồng thời, phát triển kinh tế chung tác động đến nông nghiệp nông thôn làm thay đổi chuyển dịch lao động nông thôn Để chuyển đ ợc phận lao động d thừa nông nghiệp, nông thôn ... nghề vấn đề liên quan đến dạy nghề cho lao động nông thôn 1.4 Phạm vi nghiên cứu Nội dung: phát triển hình thức dạy nghề cho lao động nông thôn Không gian: tỉnh Thanh Hoá Phạm vi thời gian: Đề tài ... dạy nghề cho lao động nông thôn nói riêng, tr ờng kỹ thuật Ngọc Lặc đóng vai trò quan trọng dạy nghề cho lao động nông thôn huyện miền núi Nghiên cứu hệ thống tổ chức sở dạy nghề tỉnh Thanh Hoá...
 • 106
 • 309
 • 1

Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất mô hình nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng đất cát ven biển huyện thăng bình, tỉnh quảng nam

Nghiên cứu cơ sở khoa học để đề xuất mô hình nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu tại vùng đất cát ven biển huyện thăng bình, tỉnh quảng nam
... ng sinh h c chăn nuôi ñ t [30] 1.2 Tình hình nghiên c u áp d ng nông nghi p sinh thái th gi i Vi t Nam 1.2.1 Tình hình nghiên c u áp d ng nông nghi p sinh thái th gi i Vi c áp d ng khoa h c sinh ... t s hình nông nghi p sinh thái có kh thích ng v i BĐKH vùng ñ t cát ven bi n huy n Thăng Bình, t nh Qu ng Nam 3.4.1 hình RVAC hình R ng - Hoa màu - Đà Đi u ñ t cát ven bi n huy n Thăng ... n sinh k c ng ñ ng huy n Thăng Bình, t nh Qu ng Nam - ph ng m t s hình nông nghi p sinh thái có kh Huy n Thăng Bình t nh Qu ng Nam m t huy n có di n tích ñ t cát ven bi n tương ñ i l n so...
 • 13
 • 272
 • 1

lực lượng lao động tác động đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các tỉnh đông nam bộ

lực lượng lao động tác động đến thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các tỉnh đông nam bộ
... cứu tác động lực lượng lao động đến thu hút vốn đầu trực tiếp nước vào tỉnh Đông Nam Bộ Các giải pháp về nâng cao lực lượng lao động tỉnh Đông Nam Bộ để thu hút vốn đầu trực tiếp nước ... hình thu hút vốn đầu trực tiếp nước các tỉnh Đông Nam Bộ thời gian qua nào? Lực lượng lao động xét về số lượng, chất lượng, cấu lao động tác động đến việc thu hút vốn đầu trực tiếp nước ... LÝ THUYẾT 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Đầu đầu trực tiếp nước 2.1.2 Lực lượng lao động 2.1.3 Các nhân tố khác tác động đến thu hút vốn đầu trực...
 • 90
 • 134
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát các tính chất của vật liệu nano kim loại đồng

Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát các tính chất của vật liệu nano kim loại đồng
... tớnh cht mong mun ca vt liu kim loi nano cú th c kim soỏt Cỏc ht kim loi nano khỏc s cú s tng tỏc tng ng vỡ th mu sc s khỏc S trit tiờu ca ỏnh sỏng bi ht kim loi nano xy theo c c ch phõn tỏn ... ht kim loi nano gm: dn in cao, hot tớnh xỳc tỏc, tớnh cht in, quang hc, t tớnh[1,2,5,21,24,51] ng nano c ng vi cỏc ht kim loi nano quý nh vng v bc c nghiờn cu rng rói s cỏc vt liu kim loi nano ... Hỡnh 1.3: S thay i bc súng hp thu UVVis ca cỏc ht kim loi vng nano cú kớch thc khỏc Hỡnh 1.4: Ph UVVis ca que kim loi vng nano Vi que nano (nanorod), di plasmon phõn tỏch thnh hai di tng ng s...
 • 130
 • 319
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp và khảo sát các tính chất của vật liệu nano kim loại đồng (TT)

Luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp và khảo sát các tính chất của vật liệu nano kim loại đồng (TT)
... hạt đồng nano tạo không gian điện tích Luận án làm rõ tính chất hoá lý, sinh học đặc thù vật liệu kim loại đồng nano hình thành Nội dung luận án: Nghiên cứu chế tạo dung dịch keo đồng nano phương ... hoạt tính kháng nấm hồng (5 ppm) KẾT LUẬN KẾT LUẬN Với nội dung hoàn thành, kết luận án thể giá trị bật sau: Luận án trình bày cách có hệ thống trình tổng hợp dung dịch keo đồng nano theo phương ... kiểm soát kích thước hạt đồng nano nhằm khai thác tốt hoạt tính sinh học dung dịch keo đồng nano thu Đây sở khoa học cho nghiên cứu ứng dụng Bố cục luận án: Luận án có 128 trang với bảng, 108...
 • 26
 • 101
 • 1

Luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp và khảo sát các tính chất của vật liệu nano kim loại đồng

Luận án tiến sĩ nghiên cứu tổng hợp và khảo sát các tính chất của vật liệu nano kim loại đồng
... tớnh cht mong mun ca vt liu kim loi nano cú th c kim soỏt Cỏc ht kim loi nano khỏc s cú s tng tỏc tng ng vỡ th mu sc s khỏc S trit tiờu ca ỏnh sỏng bi ht kim loi nano xy theo c c ch phõn tỏn ... ht kim loi nano gm: dn in cao, hot tớnh xỳc tỏc, tớnh cht in, quang hc, t tớnh [1,2,5,21,24,51] ng nano cựng vi cỏc ht kim loi nano quý nh vng v bc c nghiờn cu rng rói s cỏc vt liu kim loi nano ... nano Cỏc ion õm ny c hỳt bi cỏc ion kim loi mang in dng ti b mt tinh th kim loi ca ht nano iu ny giỳp n nh v kim soỏt quỏ trỡnh phỏt trin ca cỏc ht kim loi nano c hỡnh thnh Cỏc ion õm cú th sinh...
 • 130
 • 219
 • 1

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong tuyển dụng cán bộ công chức tại Ủy ban nhân dân Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh

Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong tuyển dụng cán bộ công chức tại Ủy ban nhân dân Quận 12 Thành phố Hồ Chí Minh
... CHUYÊN ĐỀ THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI UBND QUẬN 12 I/ Khái quát về tuyển dụng và tuyển dụng quan ... tuyển dụng quan hành chính nhà nước hiện 2.4 Quy trình tuyển dụng công chức vào làm việc tại UBND quận 12 II/ Thực trạng tuyển dụng cán bộ công chức tại ủy ban nhân dân ... dân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh 1/ Sơ lược về tình hình cán bộ công chức hiện ở UBND quận 12 2/ Sơ lược về tình hình tuyển dụng ở quận 12 3/ Nhận xét III/ Một số giải...
 • 30
 • 587
 • 1

Các giải pháp tăng cường bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân ở tỉnh quảng nam

Các giải pháp tăng cường bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân ở tỉnh quảng nam
... H I T NGUY N CHO NÔNG DÂN 1.1 B o hi m xã h i t nguy n cho nông dân 1.1.1 Khái ni m v nông dân Nông dân: nh ng ngư i lao ñ ng cư trú nông thôn, tham gia s n xu t nông nghi p Nông dân s ng ch y ... i t nguy n cho nông dân Chương 2: Th c tr ng tham gia B o hi m xã h i t nguy n c a nông dân t nh Qu ng Nam Chương 3: Các gi i pháp tăng cư ng b o hi m xã h i cho nông dân t nh Qu ng Nam th i gian ... nghi m tăng cư ng BHXHTN cho nông dân Ngh An t nh 11 CHƯƠNG - TH C TR NG TĂNG CƯ NG B O HI M XÃ H IT NGUY N CHO NÔNG DÂN T NH QU NG NAM 2.1 Đ c ñi m b n c a t nh Qu ng Nam nh hư ng ñ n vi c tăng...
 • 26
 • 320
 • 2

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đà nẵng

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng thương mại điện tử trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố đà nẵng
... đề nghiên cứu Trong kinh tế toàn cầu, thương mại điện tử (TMĐT) Đề tài tập trung nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến việc trở thành yếu tố cần thiết chiến lược kinh doanh chất xúc ứng dụng thương ... pháp nghiên cứu Mặc dù năm qua, TMĐT ứng dụng rộng Đề tài áp dụng nghiên cứu định tính nghiên cứu định rãi DNNVV địa bàn thành phố Đà Nẵng Song, lượng Nghiên cứu định tính gồm thu thập tài liệu nghiên ... cấu trúc sau: 1.1.5 Các mô hình thương mại điện tử : Các mô hình giao dịch doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B); doanh nghiệp với Chương 1: Cơ sở lý luận thực tiễn nghiên cứu TMĐT Chương 2: Tổng...
 • 13
 • 583
 • 1

Luận văn:Các giải pháp tăng cường bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân ở tỉnh Quảng Nam pot

Luận văn:Các giải pháp tăng cường bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân ở tỉnh Quảng Nam pot
... H I T NGUY N CHO NÔNG DÂN 1.1 B o hi m xã h i t nguy n cho nông dân 1.1.1 Khái ni m v nông dân Nông dân: nh ng ngư i lao ñ ng cư trú nông thôn, tham gia s n xu t nông nghi p Nông dân s ng ch y ... i t nguy n cho nông dân Chương 2: Th c tr ng tham gia B o hi m xã h i t nguy n c a nông dân t nh Qu ng Nam Chương 3: Các gi i pháp tăng cư ng b o hi m xã h i cho nông dân t nh Qu ng Nam th i gian ... nghi m tăng cư ng BHXHTN cho nông dân Ngh An t nh 11 CHƯƠNG - TH C TR NG TĂNG CƯ NG B O HI M XÃ H IT NGUY N CHO NÔNG DÂN T NH QU NG NAM 2.1 Đ c ñi m b n c a t nh Qu ng Nam nh hư ng ñ n vi c tăng...
 • 26
 • 302
 • 0

Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông miền núi sử dụng sách giáo khoa nhằm bồi dưỡng năng lực tự học trong quá trình dạy học một số kiến thức chương các định luật bảo toàn vật lí lớp 10

Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông miền núi sử dụng sách giáo khoa nhằm bồi dưỡng năng lực tự học trong quá trình dạy học một số kiến thức chương các định luật bảo toàn vật lí lớp 10
... HƯỚNG DẪN HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MIỀN NÚI SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG "CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN" VẬT LÍ LỚP 10 Chuyên ... BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THPT MIỀN NÚI 36 2.1 Phân tích nội dung kiến thức chương "Các định luật bảo toàn" chương trình Vật lí 10 THPT 36 Số hóa Trung tâm Học ... học sinh THPT miền núi 2.1 Phân tích nội dung kiến thức chương "Các định luật bảo toàn" chương trình Vật lí lớp 10 THPT 2.2 Một số nội dung hình thức hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa...
 • 126
 • 391
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tỉ lệ giữa các thành phần cấu tạo của quả cà phê tính theo quả tươidán epoxi dùng để dán các vật liệu kim loại gỗ thủy tinh chất dẻo trong các ngành sản xuất ôtô máy bay xây dựng và trong đời sống hàng ngàycác sơ đồ nghịch lưu hoạt động rất khác nhau có thể có cùng mạch động lực nhưng điều khiển khác nhau cũng tạo thành các tính chất khác nhaucác loại máy tínhcác tình huống sư phạm tiểu họcbộ máy quản trị ở các tđ yếu kémđối tượng cứu trợ và các hình thức cứu trợ ở việt namchỉ định phẫu thuật với các th mt trong nãoc¸c ®iĩm l­u ý khi ®¸nh gi¸ b¸o c¸o tµi chýnh doanh nghiưpcác hình thức đảm bảo tín dụngđa hiệu là kiểu tác động của 1 gen gây ảnh hưởng tới hàng loạt các tính trạng của cơ thể tới hàng loạt các tính trạng của cơ thểkhái quát đặc điểm các tỉnh vùng dự áncân băng phản ứng oxi hoá khử theo các tính nhẩm thông thườngtính các định thức và xác định điều kiện để ma trận khả nghịchxử lí các tình huống giao thôngĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây