Nghiên cứu xác định MDMA trong tóc và nước tiểu bằng phương pháp sắc kí khí khối phổ

Báo cáo "Xác định Methamphetamin trong mẫu nước tiểu bằng phương pháp sắc khí - Khối phổ kết hợp với thuật chiết pha rắn " pot

Báo cáo
... - Bg chiet mau pha rSn 12 kenh Alltech (My) - He thiet bj sic ki ghep noi khoi ph6 (GC-MS) Trace DSQ-Thermo Finnigan (My) Cling vo'i ph4n mem xtr li ket qua X-Caliber, ph6 chuan ... hanh phan tich danh gia ket qua tren GC-MS 2.3 Dieu kien lam viec ciia GC-MS Sau tham khao tai lieu [5, 7] chting lira chgn dieu kien lam viec ctia thiet bj GC-MS nhu sau: - Cot tach: Rtx-5MS ... 0,25 mm, day pha tTnh 0,25 pm) - Khi mang: Heli tinh khiet 99,999% - Toe dong: ml/phut - KT thuat bam: Splitless, mau dugc boni tu dong vai the tich lpi - Nhiet MS transfer line: 250°C - Nhiet injector:...
 • 6
 • 572
 • 11

Nghiên cứu qui trình xác định hàm lượng polybrominated biphenyl (pbb) polybrominated diphenyl ether (pbde) trong sản phẩm từ nhựa bằng phương pháp sắc khí khối phổ

Nghiên cứu qui trình xác định hàm lượng polybrominated biphenyl (pbb) và polybrominated diphenyl ether (pbde) trong sản phẩm từ nhựa bằng phương pháp sắc kí khí khối phổ
... tập trung nghiên cứu xác định PBB PBDE mẫu hạt nhựa, sản phẩm từ nhựa, số cấu tử PBB PBDE quan tâm theo qui định RoHS theo phương pháp sắc khí khối phổ (GC/MS) i MỤC LỤC DANH MỤC KÍ HIỆU, ... PBB VÀ PBDE TRONG NHỰA, SẢN PHẨM TỪ NHỰA, SẢN PHẨM DỆT MAY [11], [12] Các qui định liên quan đến PBB PBDE đặc trưng qui định RoHS (Restriction of the use of certain Hazardous Substances) qui định ... 44 II.4.2 Xác định hiệu suất thu hồi phương pháp 45 iii II.4.3 Xác định độ lặp lại, độ tái lập phương pháp 46 II.4.4 Xác định độ phương pháp 47 II.4.5 Xác định độ không...
 • 113
 • 1,647
 • 12

Nghiên cứu xác định glucosamin trong thực phẩm chức năng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector tái xạ bay hơi (HPLC ELSD)

Nghiên cứu xác định glucosamin trong thực phẩm chức năng bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector tái xạ bay hơi (HPLC ELSD)
... Nghiên cứu xác định Glucosamin thực phẩm chức phương pháp sắc lỏng hiệu cao với detector tán xạ bay (HPLC- ELSD) CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu thực phẩm chức 1.1.1 Định nghĩa thực phẩm ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ THỊ DUNG NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH GLUCOSAMIN TRONG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO VỚI DETECTOR TÁN XẠ BAY HƠI (HPLC- ELSD) Chuyên ngành: Hóa phân ... nhiều phương pháp xác định glucosamin đối tượng khác (thực phẩm chức năng, thuốc, chitosan, chitin, dung dịch sinh học…) nhiều kỹ thuật đại như: sắc điện di, sắc lỏng hiệu cao kết hợp với detector...
 • 108
 • 480
 • 3

nghiên cứu định lượng acid amin tự do trong máu nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng

nghiên cứu định lượng acid amin tự do trong máu và nước tiểu bằng phương pháp sắc ký lỏng siêu hiệu năng
... dụng Do tiến hành đề tài Nghiên cứu định lượng acid amin tự máu nước tiểu phương pháp sắc lỏng siêu hiệu năng với hai mục tiêu: Đánh giá quy trình định lượng acid amin tự máu nước tiểu phương ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI -*** - LÊ DUY CƯỜNG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG ACID AMIN TỰ DO TRONG MÁU VÀ NƯỚC TIỂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG SIÊU HIỆU NĂNG LUẬN VĂN ... hải sả Hiện ViệtNam , chưa có nghiên cứu phân tích acid amin máu nước tiểu phương pháp UPL Điểm qua vài nghiên cứu acid amin phương pháp UPLC giới, thấy phương pháp UPLC dần thay cho HPLC UPLC...
 • 130
 • 589
 • 4

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định 5 hydroxymethylfurfural trong thuốc, nước ngọt bằng phương pháp sắckhí khối phổ

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định 5 hydroxymethylfurfural trong thuốc, nước ngọt bằng phương pháp sắc ký khí  khối phổ
... thuốc, nước phương pháp sắc khí - khối phổ với mục tiêu sau: 1 Xây dựng thẩm định phương pháp xác định 5- hydroxymethylfurfural thuốc, thực phẩm chức nước phương pháp sắc khí khối phổ Ứng ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI TÀO THỊ PHƯƠNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 5- HYDROXYMETHYLFURFURAL TRONG THUỐC, NƯỚC NGỌT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ - KHỐI PHỔ LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC CHUYÊN ... số nghiên cứu phương pháp đo quang Bảng 1.2: Một số nghiên cứu phương pháp sắc lỏng khối phổ Bảng 1.3: Một số nghiên cứu phương pháp sắc lỏng hiệu cao Bảng 1.4: Một số nghiên cứu phương...
 • 73
 • 375
 • 1

Nghiên cứu xác định hàm lượng đồng trong máu nước tiểu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

Nghiên cứu xác định hàm lượng đồng trong máu và nước tiểu bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử
... t ca ng trờn h thng thit b mỏy quang ph hp th nguyờn t ca Perkin Elmer s cho kt qu tt nht vi cỏc thụng s mỏy nh sau: [2,14,26] Bng 3.1: Cỏc thụng s o ph ca ng Thụng s mỏy Ngun sỏng Bc súng rng ... 13 1.4 Cỏc phng phỏp phõn tớch ng cỏc mu sinh hc 14 1.4.1 Phng phỏp quang ph hp th nguyờn t 14 1.4.2 Phng phỏp quang ph phỏt x, ph lng kt hp ngun cm ng cao tn plasma (ICP-MS) ... chuyn phc Aminoaxit Cu qua mng niờm mc C ch th hai thụng qua protein trung gian, ng kt hp vi protein phõn t lng thp niờm mc d dy l Metallothionein thụng qua liờn kờt SH Metallothionein liờn kt vi...
 • 88
 • 501
 • 0

Nghiên cứu điều chế một số chất hấp phụ từ than tro bay than hoạt tính để tách tinh chế, làm giàu xác định dioxin bằng phương pháp sắckhí - khối phổ

Nghiên cứu điều chế một số chất hấp phụ từ than tro bay và than hoạt tính để tách tinh chế, làm giàu và xác định dioxin bằng phương pháp sắc ký khí - khối phổ
... Việt: Nghiên cứu điều chế số chất hấp phụ từ than ữo bay than hoạt tính để tách tinh chế, làm giầu xác định dioxin phương pháp sắc khí - khối phổ Đề tài đặc biệt cấp Đại học Quốc gia Mã số: ... việc nghiên cứu làm giảm bớt chi phí phân tích mẫu Dioxin Trên sở này, báo cáo đề tài: Nghiên cứu điều chế sô' chất hấp phụ từ than tro bay than hoạt tính để tách tinh chế, làm giầu xác định Dioxin ... (GC/MS) sử dụng để định tính định lượng Dioxin mẫu Phương pháp sắc khí - khối phổ cho phép xác định định tính xác phân Dioxin dựa vào mảnh phổ tỉ lệ vị Bên cạnh đó, việc sử dụng chất nội chuẩn...
 • 90
 • 640
 • 0

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỘC TỐ AFLATOXIN B1 TRONG BẮP ĐẬU PHỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC BẢN MỎNG

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỘC TỐ AFLATOXIN B1 TRONG BẮP VÀ ĐẬU PHỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ BẢN MỎNG
... cao Vì lí đó, tiến hành đề tài: Xác định hàm lượng độc tố aflatoxin B1 phương pháp sắc mỏng sử dụng cột lực miễn dịch cột silicagel” mẫu hay nhiễm đậu phộng bắp với ưu điểm sau:  Cô đặc cột ... hiện Bắp Phòng không phát không phát Hàng Hải hiện Bắp Cty Gò 10 Sao Bắp FCC Hà 20 14 Nội Bắp Cty Gò Sao Bắp FCC Hà Nội Bắp FCC Hà Nội Đậu phộng 10 Đậu phộng 11 Đậu phộng 12 Đậu phộng 13 Đậu phộng ... nhiễm Aflatoxin B1 mẫu phân tích Bảng 3.1 Hàm lượng Aflatoxin B1 mẫu khách hành Khách Cột IAC Cột Silicagel STT Tên mẫu hàng Hàm lượng Aflatoxin B1 (ppb) Bắp Cty Thái không phát Dương Bắp Phòng...
 • 6
 • 867
 • 18

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu xác định nhiệt độ bề mặt đô thị bằng phương pháp viễn thám nhiệt docx

Báo cáo khoa học: Nghiên cứu xác định nhiệt độ bề mặt đô thị bằng phương pháp viễn thám nhiệt docx
... độ xạ vật đen nhiệt độ Điều cho thấy nhiệt độ đo phương pháp viễn thám nhỏ nhiệt độ động lực bề mặt tương đương hệ số ε¼ [10] Nhiệt độ xạ đo cảm biến vệ tinh nhiệt độ xạ gọi nhiệt độ sáng vật đen ... vực khác Xác định nhiệt độ Trong viễn thám hồng ngoại nhiệt, nhiệt độ xạ (TR) định nghĩa nhiệt độ tương đương vật đen truyền lượng xạ thu từ vật thực tế phụ thuộc vào nhiệt độ động lực bề mặt thực ... (1,38x10-23 JK-1); λ - bước sóng trung tâm (μm) Nhiệt độ bề mặt (hay nhiệt độ động bề mặt) nhiệt vật thể đo nhiệt kế Công thức (5) cho thấy nhiệt độ xạ nhiệt độ bề mặt có mối Bản quyền thuộc ĐHQG-HCM Trang...
 • 14
 • 360
 • 1

Tách xác định một số độc tố nhóm alkaliod trong thực phẩm chức năng bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ

Tách và xác định một số độc tố nhóm alkaliod trong thực phẩm chức năng bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ
... - ĐỖ THỊ THU HẰNG TÁCH VÀ XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐỘC TỐ NHÓM ALKALOID TRONG THỰC PHẨM CHỨC NĂNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG KHỐI PHỔ Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã Số: 60440118 LUẬN VĂN THẠC ... lọc độ xác cao 1.3 Sắc lỏng khối phổ 1.3.1 Nguyên tắc chung sắc lỏng Sắc lỏng trình tách xảy cột tách với pha tĩnh chất rắn chất lỏng pha động chất lỏng (sắc lỏng - rắn, lỏng- lỏng) ... quan chức quản lý đƣa khuyến cáo nhằm giảm nguy ngộ độc sử dụng thực phẩm chức có ngồn gốc thảo dƣợc Chúng tiến hành đề tài: Tách xác định số độc tố nhóm alkaloids thực phẩm chức phương pháp sắc...
 • 100
 • 223
 • 3

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH NHIỆT độ bề mặt đô THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP VIỄN THÁM NHIỆT

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH NHIỆT độ bề mặt đô THỊ BẰNG PHƯƠNG PHÁP VIỄN THÁM NHIỆT
... Như vậy, nhiệt độ xạ vật tự nhiên nhỏ nhiệt độ xạ vật đen nhiệt độ Điều cho thấy nhiệt độ đo phương pháp viễn thám nhỏ ε R K nhiệt độ động lực bề mặt tương đương hệ số ¼ [10] Nhiệt độ xạ đo cảm ... cân xạ bề mặt trái đất Bức xạ nhiệt từ bề mặt phụ thuộc vào yếu tố: (1) nhiệt độ bề mặt, thị tình trạng nhiệt động lực gây nên cân nhiệt thông lượng khí quyển, bề mặt lớp đất mặt phụ; (2) độ phát ... vực khác Xác định nhiệt độ Trong viễn thám hồng ngoại nhiệt, nhiệt độ xạ (TR) định nghĩa nhiệt độ tương đương vật đen truyền lượng xạ thu từ vật thực tế phụ thuộc vào nhiệt độ động lực bề mặt thực...
 • 23
 • 176
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xác định độc tố nấm mốc aplatusin trong nông sản và thực phẩm bằng phương pháp sắc kí bản mỏngxác định đồng thời dư lượng kháng sinh nhóm nitrofuran trong một số loại thực phẩm tươi sống trên địa bàn hà nội bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ lc ms msxac dịnh cacbamat trong rau quả bang phuong phap sac ky long khôi phổnghiên cứu xác định tỷ lệ nhiễm và tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn escherichia coli salmonella phân lập từ thịt lợn bán tại một số chợ tại huyện gia lâm thành phố hà nộinghiên cứu xác định natri trong nước bằng phương pháp phổ hấp thu nguyên tửnghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảixác định nitrite trong cải bắp và nước thải bằng phương pháp phân tích dòng chảyxác định điều kiện phân tích các chất nghiên cứu bằng phương pháp sắc ký khíứng dụng mới nhất nghiên cứu lượng chì có trong son bằng phương pháp sắc kí lỏngnghiên cứu tổng hợp oxit zno có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử hoạt tính quang xúc tácxác định các ion trong nước bằng phương pháp sắc kí ionxác định dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật bằng thiết bị sắc ký khí khối phổ gcms 6890 trong chè trồng tại thái nguyên potxác định hàm lượng clenbuterol có trong thịt băng phương pháp sắc kí khối phổnghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu co clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khíxác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả bằng phương pháp sắc ký khíPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học