Nghiên cứu chuẩn truyền thông NMEA 0183 và ứng dụng trong các trang thiết bị Hàng hải và Vô tuyến điện

Nghiên cứu một số giải pháp cơ bản áp dụng trong công nghệ HSPA+ luận văn tốt nghiệp đại học điện tử viễn thông

Nghiên cứu một số giải pháp cơ bản áp dụng trong công nghệ HSPA+ luận văn tốt nghiệp đại học điện tử  viễn thông
... thiệu Theo việc nghiên cứu giải pháp kỹ thuật HSPA+ vấn đề mang tính cấp thiết Nhận thấy tầm quan trọng em chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu số giải pháp áp dụng công nghệ HSPA+ Nội dung đồ ... chương : Chương 1: Công nghệ truy nhập gói tốc độ cao HSPA Chương 2: Nghiên cứu, cải tiến công nghệ HSPA lộ trình chuyển tiếp sang HSPA+ Chương 3: Một số giải pháp kỹ thuật HSPA+ Do thời gian ... Hiện nay, thông tin di động hệ thứ tư nghiên cứu giới thiệu HSPA công nghệ băng rộng chủ đạo sử dụng giới Vì vậy, nhà khai thác mạng nghiên cứu để cải tiến công nghệ HSPA, đến năm 2008 HSPA+ giới...
 • 20
 • 322
 • 0

Nghiên cứu chế tạo cảm biến ADN nhằm ứng dụng trong y học thực phẩm

Nghiên cứu chế tạo cảm biến ADN nhằm ứng dụng trong y học và thực phẩm
... dễ dàng sử dụng Luận án Nghiên cứu chế tạo cảm biến ADN nhằm ứng dụng y học thực phẩm nghiên cứu mở đầu loại cảm biến sinh học Việt nam Với mục tiêu nghiên cứu, chế tạo cảm biến ADN với điều ... cảm biến ADN Chương 2: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo đặc trưng cảm biến độ dẫn Chương 3: Nghiên cứu cố định ADN Chương 4: Nghiên cứu ứng dụng cảm biến ADN y học thực phẩm CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ CẢM ... CỦA CẢM BIẾN ADN TRONG Y SINH VÀ THỰC PHẨM 4.1 Ứng dụng cảm biến AND để phát chuyển gen công nghệ thực phẩm Xác định đoạn ADN đậu tương chuyển gen Sau cố định đoạn ADN cảm biến ADN đưa vào...
 • 27
 • 615
 • 7

nghiên cứu điều chế xúc tác nano paladi ứng dụng trong pin nhiên liệu phản ứng hydro hóa

nghiên cứu điều chế xúc tác nano paladi ứng dụng trong pin nhiên liệu và phản ứng hydro hóa
... Hình 4 .Phản ứng 4-iodo-anisole với ethyl acrylate sử dụng xúc tác Pd-PEG 2000 xúc tác sử dụng Pd-PEG 2000 Một ứng dụng khác xúc tác nano PEG-Pd phản ứng hydro hóa Kết nghiên cứu cho thấy xúc nano ... nghiên cứu thành công pin nhiên liệu Loại pin nhiên liệu mà SHTP nghiên cứu sử dụng cồn làm nhiên liệu họat động cho pin Tuy nhiên, TS.Nguyễn Chánh Khê cho biết, thành quan trọng nghiên cứu chế ... hạt nano paladi – đồng - Khảo sát hoạt tính xúc tác nano paladitrong phản ứng hydro hóa - Mở rộng đề tài: khảo sát trình oxy hóa điện hóa methanol, ethanol xúc tác nano paladi  Phương pháp nghiên...
 • 114
 • 936
 • 8

Nghiên cứu quy hoạch môi trường cấp huyện, ứng dụng cho các huyện đặc trưng (Thường Xuân, Thọ Xuân, Hậu Lộc) của tỉnh Thanh Hóa phương pháp luận quy trình qu151922

Nghiên cứu quy hoạch môi trường cấp huyện, ứng dụng cho các huyện đặc trưng (Thường Xuân, Thọ Xuân, Hậu Lộc) của tỉnh Thanh Hóa phương pháp luận và quy trình qu151922
... bỏ ảnh hường môi trường Sơ đồ trình thực quy hoạch môi trường trình bày Hình Hình Sơ đồ trình thực quy hoạch môi trường Mô tả quy trình quy hoạch môi trường Quy trình quy hoạch môi trường tương ... trọng, quy hoạch hạ tầng sở bảo vệ môi trường Quy hoạch môi trường cỏ thể thực dạng : quy hoạch môi trường tổng thể, quy hoạch môi trường chuyên ngành, v.v Quy trình thực quy hoạch môi trường ... rắn, v.v d) Các sản p h ẩ m quy hoạch m ôi trường Sản phẩm nghiên cứu quy hoạch môi trường trình bày dạng khác : Bản đồ : đồ quy hoạch môi trường tổng thể khu vực, đồ quy hoạch môi trường thành...
 • 12
 • 319
 • 0

Nghiên cứu quy hoạch môi trường cấp huyện, ứng dụng cho các huyện đặc trưng (Thường Xuân, Thọ Xuân, Hậu Lộc) của tỉnh Thanh Hóa phương pháp kỹ thuật lập bản 152228

Nghiên cứu quy hoạch môi trường cấp huyện, ứng dụng cho các huyện đặc trưng (Thường Xuân, Thọ Xuân, Hậu Lộc) của tỉnh Thanh Hóa phương pháp và kỹ thuật lập bản 152228
... E-48-7-D-Ò, E-48-7-C-d - Bản đổ trạng, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2110 định hướnn 2020 huyện Hậu Lộc, Thường Xuân, Thọ Xuân tỉnh Thanh Hoá - Bản đổ đất tỉnh Thanh Hoá Viện Quy hoạch & Thiết kế Nóng ... I PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢN Đ MÔI TRƯỜNG Bản đổ môi trường thành phần nước, đất, không khí, V V xây đựng sỏ số liệu đổ trạng môi trường kết khảo sát bổ sung Bản đồ phân vùng chức môi trường xây ... trạng môi trường, đổ môi trường thành phần, phân tích tư logic khác 1.1 Nguồn tư liệu để xây dựng đồ; - Bản đồ địa hình khu vực tỉnh Thanh Hoá: Tư liệu gốc đồ Nhà xuất bản đồ xuất nãm 2002-2003 Bản...
 • 18
 • 171
 • 0

Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang

Nghiên cứu khuếch đại quang Raman cưỡng bức ứng dụng trong khuếch đại quang
... thiệu tổng quan khuếch đại quang. Nguyên lý hoạt động khuếch đại quang. Một số thông số khuếch đại quang Ứng dụng khuếch đại quang. Các khảo sát tán xạ Raman khuếch đại quang Raman trình bày chi tiết ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Lê Tuấn Linh NGHIÊN CỨU KHUẾCH ĐẠI RAMAN CƯỠNG BỨC ỨNG DỤNG TRONG KHUẾCH ĐẠI QUANG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ... hiệu ứng phát xạ cưỡng mà photon phát xạ pha hướng với photon kích thích 2.3 Khuếch đại quang Raman 2.3.1 Khuếch đại quang Raman Thiết bị khuếch đại quang Raman (Raman Optical Amplifier) sử dụng...
 • 49
 • 444
 • 3

Nghiên cứu quy hoạch môi trường cấp huyện, ứng dụng cho các huyện đặc trưng (Thường Xuân, Thọ Xuân, Hậu Lộc) của tỉnh Thanh Hóa

Nghiên cứu quy hoạch môi trường cấp huyện, ứng dụng cho các huyện đặc trưng (Thường Xuân, Thọ Xuân, Hậu Lộc) của tỉnh Thanh Hóa
... xuất khẩu, như: trồng mía đường nguyên liệu giấy cho nhà máy huyện Thọ Xuân, trồng quế xuất khẩu, v.v 1.2 Các vùng quy hoạch huyện Thọ Xuân Huyện Thọ Xuân chia thành vùng chính: vùng đô thị - công ... môi trường; vùng trọng điểm (quy hoạch) + Lớp đối tượng chữ: tên khoanh vùng môi trường, quy hoạch; tên địa danh xã, thị trấn; địa danh vùng phụ cận + Lớp đối tượng điểm: điểm quan trắc môi trường ... canh tác nông nghiệp vùng 1.3 Các vùng quy hoạch huyện H ậu Lộc Huyện Hậu Lộc chia làm vùng chính: vùng đồi núi thấp phía Tây, vùng đồng vùng ven biển Chức chủ yếu môi trường vùng sau: - Vùng đồi...
 • 20
 • 188
 • 0

Nghiên cứu quy hoạch môi trường cấp huyện, ứng dụng cho các huyện đặc trưng (Thường Xuân, Thọ Xuân, Hậu Lộc) của tỉnh Thanh Hóa quy hoạch môi trường huyện Thọ Xuân

Nghiên cứu quy hoạch môi trường cấp huyện, ứng dụng cho các huyện đặc trưng (Thường Xuân, Thọ Xuân, Hậu Lộc) của tỉnh Thanh Hóa quy hoạch môi trường huyện Thọ Xuân
... thôn Thanh Hóa, Báo cáo tổng hợp Quy hoạch thủy lợi vùng trung du, miền núi huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2006-2010 định hướng đến 2020, Thanh Hóa, 2005 UBND huyện Thọ Xuân, Quy hoạch ... Định hướng quy hoạch môi trường huvện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá; Luận vãn Thạc sỹ khoa học môi trường, Hà Nội, 2007 Phòng Tài nguyên môi trường - UBND huyện Thọ Xuản, Đề án BVMT huyện Thọ Xuân đến ... công nghiệp theo quy chuẩn thiết kế xây dụng b) Khu vực thị trấn Thọ Xuân Dựa vào đặc điểm phát triển vấn đề môi trường thị trấn phải đối mặt, quy hoạch môi trường thị trấn Thọ Xuân xác định đề...
 • 19
 • 451
 • 0

Nghiên cứu một số thuật toán song song ứng dụng trong GIS

Nghiên cứu một số thuật toán song song ứng dụng trong GIS
... thiết kế thuật toán song song(TTSS) 30 2.2.2 Các cách tiếp cận thiết giải thuật song song đánh giá giải thuật song song 32 2.3 Xây dựng số thuật toán song song áp dụng GIS 33 ... hoàn thành 28 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ THUẬT TOÁN XỬ LÝ SONG SONG ỨNG DỤNG TRONG GIS 2.1 Tại lại áp dụng xử lý song song GIS 2.1.1 Ý nghĩa thực tiễn xử lý song song Việc tính toán hiệu cao xu hướng chung ... máy tính song song 22 1.2.4.3 Song song hoá máy tính 25 1.2.4.4 Một số vấn đề cần quan tâm kiến trúc MTSS 27 CHƯƠNG 2: MỘT SỐ THUẬT TOÁN XỬ LÝ SONG SONG ỨNG DỤNG TRONG GIS ...
 • 84
 • 206
 • 0

Nghiên cứu chế tạo chip sợi nano vàng ứng dụng trong định lượng hàm lượng cholesterol tự do trong dung dịch

Nghiên cứu chế tạo chip sợi nano vàng ứng dụng trong định lượng hàm lượng cholesterol tự do trong dung dịch
... NANO PHẠM XUÂN THANH TÙNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO CHIP SỢI NANO VÀNG ỨNG DỤNG TRONG ĐỊNH LƯỢNG HÀM LƯỢNG CHOLESTEROL TỰ DO TRONG DUNG DỊCH Chuyên ngành: Vật liệu Linh kiện Nanô (Chuyên ngành đào tạo ... ăn mòn tạo hốc nano bước vô quan trọng trình chế tạo sợi nano, định tới hình dạng sợi nano chế tạo 2.1.2.4 Bốc bay góc nghiêng tạo màng vàng Tuy có nhiều phương pháp dùng để chế tạo màng vàng, ... sử dụng tuổi thọ cảm biến sinh học  Sử dụng cảm biến việc định lượng nồng độ cholesterol tự dung dịch 26 CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 2.1 Chế tạo sợi nano vàng kỹ thuật DEA 2.1.1 Cấu trúc sợi nano vàng...
 • 69
 • 251
 • 1

Nghiên cứu quy hoạch môi trường cấp huyện, ứng dụng cho các huyện đặc trưng (Thường Xuân, Thọ Xuân, Hậu Lộc) của tỉnh Thanh Hóa báo cáo quy hoạch môi trường huy152244

Nghiên cứu quy hoạch môi trường cấp huyện, ứng dụng cho các huyện đặc trưng (Thường Xuân, Thọ Xuân, Hậu Lộc) của tỉnh Thanh Hóa báo cáo quy hoạch môi trường huy152244
... da xay dung d Van Xuan, Tan Thanh, Xuan Cao; dil sin xuil gach, ngdi d Ngoc Phung, Tan Thanh, Tho Thanh, Xuin Duong; set Kaolin d Luong Son, Luan Thanh; cat sdi d fhg Thanh, Xuin Cim; di vdi trfi ... Cay Luong Son va Luan Thanh, dat set lam gach d Ngoc Phung, Xuan Duong, Tan Thanh, Thach anh d Xuan Le, da vdi trfl luong Idn d cac xa Xuan Cao, LuanKhe, Luan Thanh, Tan Thanh, Xuan Ldc, Van Xuan, ... Luong Son Luan Thanh Ngoc Phung Tan Thanh Dit khai thac khoang sin - - Dit lam nguyen val lieu xay dung - 6,5 Van Xuan 0,5 15 Xuan Cao Xuan Duon g - Tho Thanh - 4.15 De giam thieu cho cic lac ddng...
 • 26
 • 168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề tài nghiên cứu về truyền thôngkết quả nghiên cứu đất rừng thông ba lá và ảnh hưởng của rừng thông ba lá đến độ phì đất ở lâm đồngnghiên cưú hệ truyền động không tiếp xúc sử dụng các bộ treo từ tínhnghiên cứu kĩ thuật xử lí video số ứng dụng vào theo vết và phân loại đối tượng1 1 bảng tổng hợp giả thiết nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng tới ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đào tạo ở trường cđn du lịch thương mại nghệ annghiên cứu đa dạng quần xã vi khuẩn kỵ khí trong các lô xử lý chất diệt cỏluận văn nghiên cứu xác định hàm lượng zn cd pb cu trong các mô của ngao dầu ở vùng biển đồ sơn hải phòng luận văn thạc sỹ hóa họcnghiên cứu tổng hợp oxít sắt từ fe3o4 ứng dụng làm vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong nướcnghiên cứu một số kỹ thuật tạo hiệu ứng khói trong thực tại ảođầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học đặc biệt là việc ứng dụng các thành tựu nghiên cứu vào thực tiễn còn hạn chếthu nhận probiotic và ứng dụng trong các sản phẩm từ sữabảo mật trong mobile agent và ứng dụng trong các giao dịch điện tửtổng quan về xăng động cơ và các trang thiết bị kinh doanh tại kho xăng dầumáy móc và các trang thiết bị của công ty cổ phần may 10 phụ lục bảng 2 3các trang thiết bị khởi động điều chỉnh và bảo vệ điện áp đến 1000v111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011Nghi quyet DHDCD nam 2012 2bctc da kiem toan nam 2016nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signed123doc phan tich ma co phieu dttCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedCHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại học3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIchuan dau ra td tien siMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)Đề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Thông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.dox