De cuong tuyen truyen lich su vung dat nam bo

Đề cương tuyên truyền phòng, chống HV/AIDS năm 2011 và năm 2014 (ban tuyên giáo tỉnh ủy đồng tháp)

Đề cương tuyên truyền phòng, chống HV/AIDS năm 2011 và năm 2014 (ban tuyên giáo tỉnh ủy đồng tháp)
... sang (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Đồng Tháp biên soạn - tháng năm 2011) Tài liệu tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS năm 2013 I- MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS Ở VIỆT NAM ĐẾN NĂM ... đình, cộng đồng xã hội; phối hợp với quan, tổ chức cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS - Phòng, chống HIV/AIDS nơi làm việc Tổ chức việc tuyên truyền, giáo dục biện pháp phòng, chống HIV/AIDS, chống ... viên phòng, chống HIV/AIDS, lồng ghép với giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản thực hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác sở - Phòng, chống HIV/AIDS cộng đồng dân cư Tổ chức hoạt động phòng, chống...
 • 14
 • 1,031
 • 5

Đề cương ôn tập lịch sử 9 cuối năm

Đề cương ôn tập lịch sử 9 cuối năm
... nhân dân Miền Nam ( 195 4- 196 0) – Nêu diễn biến ý nghĩa phong trào Đồng khởi ( 195 9- 196 0) - Nội dung Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ( 9- 196 0) - Thành tựu kế hoạch năm ( 196 1 - 196 5) - Nêu nét chiến ... Hiệp định Pa-ri năm 197 3 - Nêu mốc Tổng tiến công dậy mùa xuân 197 5 Chiến dịch Hồ Chí Minh Nêu ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mỹ cứu nước 9/ Việt Nam từ 197 5 -> 2000 - ... “Việt Nam hóa chiến tranh”, “Đông Dương hóa chiến tranh” Mỹ - Nêu diễn biến ý nghĩa : Chiến thắng Vạn Tường, tổng tiến công dậy mùa xuân ( 196 8), tiến công chiến lược 197 2 - Miền Bắc vừa chống chiến...
 • 2
 • 346
 • 0

LƯỢC SỬ VÙNG ĐẤT NAM BỘ

LƯỢC SỬ VÙNG ĐẤT NAM BỘ
... bại Phù Nam, số sách Trung Quốc xuất tên gọi “Thuỷ Chân Lạp” để phần lãnh thổ Phù Nam vùng đất Nam Bộ phân biệt với vùng đất “Lục Chân Lạp”, tức vùng đất gốc Chân Lạp Từ vùng đất Nam Bộ sáp nhập ... quyền vùng đất Nam Bộ Đến kỷ XVIII, toàn vùng đất Nam Bộ hoàn toàn thuộc lãnh thổ chủ quyền Chúa Nguyễn Đàng Trong Từ triều Nguyễn thành lập vào đầu kỷ XIX, vùng đất Nam Bộ phận nước Việt Nam thống ... đến Nam Trong suốt trình lịch sử đó, cộng đồng cư dân dân tộc đất Nam Bộ ngày gắn bó với vận mệnh chung quê hương đất nước, nghĩa vụ xây dựng bảo vệ vùng đất Nam Bộ Cùng với lịch sử phát triển vùng...
 • 122
 • 4,490
 • 5

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC PHẦN LỊCH SỬ KHAI PHÁ VÙNG ĐẤT NAM BỘ

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC PHẦN LỊCH SỬ KHAI PHÁ VÙNG ĐẤT NAM BỘ
... lực khai phá: - Song song với việc khai phát triển hệ thống kênh rạch đường bộ, người Pháp tìm cách tăng thêm nhân lực để mau chóng khai phá vùng đất rộng người thưa - Nguồn nhân lực khai phá ... dân Pháp nhắm trước tiên người Pháp - Người Pháp nghĩ tới biện pháp đưa người nông dân từ đồng Bắc Trung vào khai thác vùng phía nam sông Hậu Nhưng người từ đồng Bắc Trung vào khai phá đồng sông ... nơi vùng đất Nam Bộ Tuy nhiên, mật độ phân bố không đều, khu vực có số lượng lưu dân người Việt đông Bà Rịa – Đồng Nai – Sài Gòn – Mỹ Tho – Bến Tre, vùng gần sông Vàm Cỏ Tây, gần sông Tiền vùng...
 • 11
 • 1,007
 • 0

Đề cương tuyên truyền những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ việt nam cần giữ gin, phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đề cương tuyên truyền những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ việt nam cần giữ gin, phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
... trình khoa học, công nghệ đại Việt Nam mở cửa, đổi đất nước thời đại - thời đại khoa học, công nghệ phát triển mạnh mẽ Đặc trưng bật khoa học - công nghệ kinh tế tri thức phát triển chủ yếu dựa ... trí tuệ Song phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế tri thức toàn cầu hóa đặt thách thức to lớn phụ nữ, phụ nữ nước nghèo nước phát triển So với nam giới, phụ nữ có nguy cao bị đẩy khỏi thị trường ... ngày với tận tụy, tâm huyết công việc người Đây phẩm chất thiếu người thời đại nay, phụ nữ phụ nữ thường bị chi phối nặng tự ti, mặc cảm, thụ động, thiếu tính đoán nam giới, bị ràng buộc nhiều...
 • 6
 • 2,032
 • 10

Đề cương tuyên truyền những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ việt nam cần giữ gin, phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Đề cương tuyên truyền những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ việt nam cần giữ gin, phát triển trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
... nữ, đặt tiêu chuẩn ý thức pháp luật người phụ nữ nội dung phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam giai đoạn CNH,HĐH đất nước có mục tiêu hình thành người phụ nữ tri thức pháp luật, tình cảm hành vi ... cho phụ nữ lĩnh vực trị, kinh tế, văn hoá, xã hội gia đình; hỗ trợ tạo điều kiện cho nam, nữ phát huy tối đa khả tham gia vào trình phát triển thụ hưởng thành phát triển xã hội Đặc biệt, phụ nữ, ... luật Trong nghiệp CNH, HĐH đất nước, người phụ nữ Việt Nam có vị quan trọng đặc biệt, họ lực lượng lao động chiếm phần hai dân số độ tuổi lao động Trong số ngành nghề, lĩnh vực đời sống xã hội, phụ...
 • 9
 • 1,292
 • 3

De cuong tuyen truyen 41 nam ngay giai phong mien nam thong nhat dat nuoc 1

De cuong tuyen truyen 41 nam ngay giai phong mien nam thong nhat dat nuoc 1
... miền Nam vùng lên đấu tranh, tạo phong trào Đồng khởi (19 59 - 19 60), xoay chuyển tình cách mạng miền Nam, làm tan rã hàng loạt máy ngụy quyền thôn, xã b Giai đoạn từ đầu năm 19 61 đến năm 19 65: ... hoảng nội Tháng 7 /19 74, Đảng ta đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam hai năm 19 75 -19 76, thời đến giải phóng miền Nam năm 19 75 Thắng lợi ... Đảng lần thứ 21 khẳng định đường cách mạng miền Nam đường bạo lực đề nhiệm vụ lớn cho hai miền Nam Bắc Nửa cuối năm 19 74, chiến tranh quân dân ta miền Nam chống lại chiến lược “Việt Nam hoá chiến...
 • 13
 • 253
 • 0

Đề cương tuyên truyền về xây dựng lối sống văn hóa của phụ nữ Việt Nam

Đề cương tuyên truyền về xây dựng lối sống văn hóa của phụ nữ Việt Nam
... Lối sống văn hóa Từ cách hiểu lối sống văn hóa trên, xin đưa quan niệm lối sống văn hóa lối sống văn hóa lành mạnh Lối sống văn hóa thói quen hành xử đẹp đẽ cá nhân cộng đồng - Lối sống văn hóa ... muốn xây dựng văn hóa phải việc xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh Dĩ nhiên, lối sống có mối quan hệ hữu với văn hóa, trị, kinh tế, khoa học,… thời đại sản sinh - Với cá nhân Lối sống văn hóa ... lượng sống chị em lớn nhiều Lối sống văn hóa lành mạnh người phụ nữ có khả phát huy tác dụng kép Không có ý nghĩa thân chủ thể (người phụ nữ) mà qua khả cảm hóa người phụ nữ, lối sống văn hóa lành...
 • 8
 • 2,509
 • 13

Đề cương ôn tập lịch sử (Phần 3)

Đề cương ôn tập lịch sử (Phần 3)
... phong kiến nông dân B tư sản công nhân C công nhân nông dân D tư sản nông dân Trong lónh vực công nghiệp Việt Nam, Pháp trọng khai thác ngành A công nghiệp nặng B Khai mỏ (than đá) C công nghiệp ... - Đội ngũ công nhân Việt Nam: công nghiệp thuộc đòa làm nảy sinh tầng lớp công nhân Việt Nam, họ làm việc hầm mỏ, đồn điền, xí nghiệp …, số lượng ngày đông đảo, tập trung Lực lượng công nhân Việt ... Kết cục Chiến tranh giới II ? Bài 18 ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Từ năm 1917 đến năm 1945) A TÓM TẮT KIẾN THỨC CƠ BẢN I NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1917 – 1945) Liên...
 • 33
 • 2,474
 • 16

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 12

Đề cương ôn tập lịch sử lớp 12
... ước hữu nghò hợp tác Đông Nam Á (Hiệp ước Bali), xác đònh nguyên tắc bản: tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội nhau; không sử dụng đe dọa sử dụng vũ lực với nhau; ... nghóa lòch sử học kinh nghiệm a Ý nghóa lòch sử - Khẳng đònh đường lối đắn Đảng, quyền lãnh đạo giai cấp công nhân cách mạng nước Đông Dương - Khối liên minh công nông hình thành - Là tập dượt ... chủ - Công nhân bãi công, tiêu biểu ngày 23/11/1936 công nhân Hòn Gai, Cẩm Phả bãi công đòi tăng 25% lương, sau trở thành ngày hội truyền thống công nhân mỏ Năm 1937 có 400 bãi công công nhân,...
 • 73
 • 2,030
 • 36

Đề cương tuyên truyền 22-12

Đề cương tuyên truyền 22-12
... Minh Chỉ thò thành lập đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, thò ghi rõ: “ Tên đội VN Tuyên truyền giải phóng quân nghóa trò trọng quân sự” Nó “Đội tuyên truyền đội “sẽ chọn lọc hàng ngũ ... VN Tuyên truyền giải phóng quân đđược thành lập Chỉ sau ngày thức thành lập, ngày 25-26/12/1944 đội VN Tuyên truyền giải phóng quân đđược lập chiến cơng trận Phay Khắt- Nà Ngần xây dựng nên truyền ... chí Bắc khắp đất nước Việt Nam” Chấùp hành thò Chủ tòch Hồ Chí Minh ngày 22/12/1944, đội VN Tuyên truyền giải phóng quân thành lập Châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng khu rừng Khuổi mặn nằm tổng...
 • 5
 • 397
 • 2

Đề cương ôn thi lịch sử đảng

Đề cương ôn thi lịch sử đảng
... thành lập đảng cộng sản VN Hội nghị thong qua cương vắn tắt ,sách lược vắn tắt , điều lệ vắn tắt đảng lời kêu gọi NAQ thành lập đảng văn kiện quan trọng đảng hội nghị thông qua cuơng lĩnh đảng ta ... thời không chịu ảnh hưởng số quan điểm “tả” quốc tế cộng sản 3.ý nghĩa lịch sử Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt nguyễn quốc khởi thảo cương lĩnh cách mạng Đảng cộng sản viêt nam, cương lĩnh ... chia công điền nhiều quyền lợi kinh tế trị khác -Chủ nghĩa thực dân không kẻ thù giai cấp công nhân, nông dân mà kẻ thù toàn dân tộc Các mạng giải phóng dân tộc không giải phóng công–nông mà...
 • 33
 • 1,831
 • 11

De cuong on tap lich su Viet Nam vao THPT

De cuong on tap lich su Viet Nam vao THPT
... giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập -2/1961, lực lượng vũ trang cách mạng thống thành quân giải phóng miền Nam ViệtNam -1/1961,Trung ương cục miền Nam thành lập thay cho xứ ủy Nam cũ 2.2/Phương ... đượcthành lập -Từ phong trào Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đời (20/12/1960) đại diện cho nhân dân miền Nam -Làm phá sản chiến lược chiến tranh phía Mỹ b.Ý nghĩa lịch sử -Phong trào “Đồng ... lược“ Chiến tranh đặc biệt” Mỹ-Ngụy miền Nam Việt Nam 1.1/Hoàn cảnh lịch sử: -Sau phong trào “Đồng Khỏi”, cách mạng miền Nam phát triển mạnh mẽ -Trên giới phong trào giải phóng dân tộc phát mạnh...
 • 51
 • 884
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: de cuong on tap lich su lop 12 nam 2012đề cương ôn tập lịch sử 9 cả nămđề cương tuyên truyền về luật giao thông đường bộđề cương tuyên truyền sửa đổi hiến pháp năm 1992đề cương tuyên truyền hiến pháp sửa đổi năm 2013đề cương tuyên truyền ngày pháp luật việt namđề cương tuyên truyền về biển đảo việt namlược sử vùng đất nam bộtieu luan luoc su vung dat nam bođề cương tuyên truyền luật đất đai sửa đổiđề cương tuyên truyền những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ việt nam cần giữ gin phát triển trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nướcđề cương ôn tập lịch sử 5đề cương ô tập lịch sử văn minhde cuong on tap lich su lop 12đề cương ôn tập lịch sử 12Điều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả