Đề cương sinh học học kì 2 lớp 11 (1)

ĐỀ CƯƠNG VĂN HỌC 2-LỚP 11

ĐỀ CƯƠNG VĂN HỌC KÌ 2-LỚP 11
... hiền bạn xấu.Sách vậy,cũng có sách tốt sách không tốt.Hiện có nhiều loại sách từ văn học, đến văn hóa,địa lý,giáo dục tâm hồn,…Sách bán đại trà nơi từ nhà sách đến nơi bán sách cũ,hay ... không gian bao la để quên nỗi nhọc nhằn Người coi thường gian khổ, chịu cay đắng không than vãn Đó tinh thần thép vĩ đại người tù thi sĩ Hồ Chí Minh Trên phương diện văn học, “Chiều tối” tác phẩm ... Mùa xuân sức gợi cảm lạ vẻ đẹp đợi chờ , sẵn sàng dâng hiến Vì thế, mùa xuân sinh cho người tận hưởng, cho hạnh phúc đến với người, làm nên khía cạnh khác tinh thần nhân văn thơ Ở đó, quí giá,...
 • 12
 • 762
 • 1

de cuong toan hoc ki 2 lop 12 Mr PHU

de cuong toan hoc ki 2 lop 12 Mr PHU
... Cho hai mỈt cÇu (S1) : x2 +y2 +z2 - 6x+4y-2z - 86 = (S2) : x2 +y2 +z2 +6x-2y-4z -2 = vµ (P) : 2x-2y-z+9 = X¸c ®Þnh t©m cđa ®êng trßn lµ giao cđa (P) vµ (S1) Cmr (S1) vµ (S2) c¾t theo mét ®êng trßn,x¸c ... 21 / ∫ x e ln x dx x e ln ln x sin(ln x) e 2x e− x e 2x dx 23 / ∫ − x dx 25 / ∫ dx dx 23 / ∫ x dx 24 / ∫ 22 / ∫ x x +1 x(ln x + 1) ln e − 0e e +1 3 e 1 x3 2 dx 29 / ∫ dx dx 30/ ∫ 26 / ∫ ln(x − x)dx 27 / ... giới hạn bởi: a) y = x2 y = b) ax = y2 ay = x2 ( a > ) c) y = xex , y = , x = – 1, x = d) y = |lnx| y = e) y = (x – 6 )2 y = 6x – x2 f) x2 + y2 = y2 = 2x g) x2 + y2 = 16 y2 = 6x Cơng thức : Thể...
 • 11
 • 348
 • 4

de cuong toan hoc ki 2(lop 12)

de cuong toan hoc ki 2(lop 12)
... e ln − log (x + 3x) ≥ ⇔ − log (x + 3x) ≥ (1) 2 Điều ki n : x > ∨ x < −3 2 2 (1) ⇔ log (x + 3x) ≤ ⇔ x + 3x ≤ ⇔ x + 3x − ≤ ⇔ −4 ≤ x ≤ So điều ki n , bất phương trình có nghiệm : −4 ≤ x < −3 ; < ... Câu V.a ( 1,0 điểm ) : Xác định tập hợp điểm biểu diển số phức Z mặt phẳng tọa độ thỏa mãn điều ki n : Z + Z + = 2.Theo chương trình nâng cao Câu IVb/ Cho A(1,1,1) ,B(1,2,1);C(1,1,2);D(2,2,1) ... m-1 -1 : (1) có nghiệm Câu II ( 3,0 điểm ) a) 1đ Điều ki n : < x , x ≠ − log x + log + x pt ⇔ = ⇔ − log x + log + = ⇔ log2 x − log x − = 2 x  log x =...
 • 29
 • 344
 • 1

đề cương sinh học 2

đề cương sinh học kì 2
... - Thành phần sinh vật gồm: + Sinh vật sản xuất: Là thực vật tự tổng hợp chất hữu + Sinh vật tiêu thụ: Là động vật dị dưỡng sinh vật sử dụng chất hữu có nguồn gốc từ thực vật +Sinh vật phân giải: ... lí, hóa học, sinh học môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống cảu người sinh vật khác • Các tác nhân gây ô nhiễm môi trường: - Ô nhiễm chất khí thải từ hoạt động công nghiệp sinh hoạt ... không tái sinh (than đám dầu, lửa,…) dạng tài nguyên sau thời gian sử dụng bị cạn kiệt - Tài nguyên tái sinh dạng tài nguyên sử dụng hợp lí cso điều kiện phát triển phục hồi (tài nguyên sinh vật,...
 • 3
 • 187
 • 0

đề kiểm tra học 2- LOP 11

đề kiểm tra học kì 2- LOP 11
... thì: A Chuyển động hạt không thay đổi B Quỹ đạo hạt đuờng tròn C Động thay đổi D Vận tốc hạt tăng 11 Một ion dương bay mặt phẳng vuông góc với đường cảm sức từ từ trường Quỹ đạo tròn hạt có bán ... ứng từ góc 600 17 Trong truờng hợp khung dây hình chử nhật xuất dòng điện cảm ứng đặt từ trường đều: A Khung dây quay quanh trục đối xứng vuông góc với đường sức từ B Khung dây quay quanh trục ... song song với đường sức 18 Một khung hình vuông gồm 20 vòng dây có cạnh a = 10cm, đặt từ trường đều, độ lớn từ trường B = 0.05T Mặt phẳng khung dây hợp với đường sức từ góc α = 300 Từ thông có...
 • 10
 • 1,609
 • 18

De kiem tra hoc ki 2 lop 11- toan -nam 2008 - 2009

De kiem tra hoc ki 2 lop 11- toan -nam 2008 - 2009
... u + 4u 96 = u = 1 1 q = u1 = 12 +) thỡ cp s nhõn ú l :- 12, 36, -1 08, 324 , -9 72 q = u1 = +) thỡ cp s nhõn ú l :8, 16, 32, 64, 128 q = 3) (2) a) 10 n+5n+5 10 n lim n + n = lim = lim ... P N V HNG DN CHM KIM TRA CHT LNG Kè II môn toán lớp 1 1- năm học 20 08 -2 0 09 Chú ý : Di õy s lc tng bc gii v cỏch cho im tng phn ca mi bi Bi ... ti A ( xM 2; 0 ) ( d) 0 ,25 2x M ữ ct Oy ti B 0; ( x )2 ữ M 0 ,25 0 ,25 Din tớch tam giỏc to bi tip tuyn ( d ) vi cỏc trc to l B xM 1 ( xM ) ( xM ) x A y B = ( xM ) = = 2 2 ( xM )...
 • 5
 • 352
 • 3

Đề Kiểm tra Học 2 - Lớp 11(CB) - Có đáp án và Có Tin hay về GIAO DUC

Đề Kiểm tra Học kì 2 - Lớp 11(CB) - Có đáp án và Có Tin hay về GIAO DUC
...  CH3-CClCOOH (spp) + CH2Cl-CH2-COOH (spc) → Ni,t o (3) CH2 =CH-COOH + H2  → CH3-CH2-COOH  (4) 2CH2 =CH-COOH + Cu(OH )2  (CH2=CH-COO)2Cu + 2H2O → (5) CH2 =CH-COOH + Br  CH2Br-CBr-COOH ... H2  CH2= CH-CH = CH2 (4) 2/ t ,xt CH2= CH-CH = CH2  → (-CH2-CH= CH- CH2 -) n 2/ * Các chất tác dụng với CH2 =CH-COOH (1) CH2 =CH-COOH + NaOH  CH2 =CH-COONa + NaCl → (2) CH2 =CH-COOH + HCl ... đương đáp án 0 ,25 đ Đáp án kèm thang điểm chấm : Câu NỘI DUNG 1/ 1/ Các PTHH: p (1) CH 3- CH2 - CH 2- CH3 xt ,→ C2H4 + C2H6  ,t ĐIỂM 0 ,25 đ (2) CH2 = CH2 + HOH xt → CH3 - CH2 - OH 0 ,25 đ (3) 2C2H5OH...
 • 10
 • 344
 • 5

một số đề toán ôn học 2 lớp 11

một số đề toán ôn học kì 2 lớp 11
... LỚP 11 NĂM HỌC 20 13 -20 14 1) Tại điểm M ( –1; 2) 2) Vuông góc với đường thẳng d: y = − x + x + 2x + Bài Cho hàm số: y = Chứng minh rằng: y.y′′ − = y 2 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian ... thẳng d: y = 22 x + 20 14 b) Viết phương trình tiếp tuyến (C) biết tiếp tuyến vuông góc đường thẳng ∆: y = - x + 20 14 10 ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số I PHẦN ... trình f ′ ( x ) = x ĐỀ ÔN TẬP HỌC KÌ Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm 90 phút Đề số Bài Tính giới hạn sau: 1) lim (− x + x − x + 1) x →−∞ 2) lim − x →−1 3x + x +1 3) lim x 2 x +2 2 x +7 −3 4) lim...
 • 4
 • 1,026
 • 1

Đề cương ôn học 1 lớp 11

Đề cương ôn học kì 1 lớp 11
... + = 11 ) cos2x + sin2x +2cosx + = x x 13 ) sin − cos + = 2 ( ) 10 ) 9sin2x -5cos2x -5sinx + = 12 ) tanx + 2cotx = 14 ) sin3x+cos3x =sinx + cosx 15 )sin4x + cos4x = sin x 16 ) 2cos22x +3sin2x = 17 ) – ... trên,pt (1) (2) điều kiện -1 ≤ t ≤ ,pt (3) ((4) phải có điều kiện tanx cotx BÀI TẬP Bài :Giải phương trình 1) 2cos2x – 3cosx + = 3) cot x x − cot + = 2 2) tan 2 x − (1 + ) tan x + = 4) sin x − 2 (1 + ... 8) tan15 0.cosx + sinx -1 = 10 ) + sin x =2 − cos x /Một số pt áp dụng cơng thức biến đổi : Vd: Giải phương trình 1) sinx + sin2x + sin3x = 3) cos3x.cos7x = sin4x.sin6x 5) 2sin2x.sinx =1 + cosx...
 • 4
 • 152
 • 0

TỔNG hợp đề KIỂM TRA học 2 lớp 11 có đáp án

TỔNG hợp đề KIỂM TRA học kì 2 lớp 11 có đáp án
... 54 cm ĐÁP ÁN Trang - 26 - Tổng hợp đề kiểm tra thi học kỳ – Vật lí 11 Câu D Câu 11 B Câu 21 C Câu 31 B Câu C Câu 12 B Câu 22 C Câu 32 A Câu A Câu 13 C Câu 23 A Câu 33 D Câu A Câu 14 C Câu 24 D ... lúp độ bội giác 5.Kính đặt cách mắt 10cm.Phải đặt vật vị trí để ảnh độ bội giác 4? A 6,75cm B 37,2cm C 3,75cm D 37,5cm ĐÁP ÁN câu Đáp án Câu b a c d c 21 22 23 24 25 a c c Đáp b a án ... tia khúc xạ tia sáng từ môi trường chiết suất nhỏ sang môi trường chiết suất Trang - 11 - Tổng hợp đề kiểm tra thi học kỳ – Vật lí 11 lớn B Ta tia khúc xạ tia sáng từ môi trường có...
 • 65
 • 2,514
 • 2

DE ON TẠP HOC KI 2-LOP 11-HAY

DE ON TẠP HOC KI 2-LOP 11-HAY
... Trường THPT Phan Châu Trinh ĐỀ KI M TRA THỬ HỌC KỲ II NH :2010-2011 Tổ Toán Môn : TOÁN-LỚP :11 ĐỀ SỐ: Thời gian làm : 90 phút A-Phần ... + un−1 = ∀n ∈ ¥ * ,n ≥ Tìm số hạng tổng quát chứng minh quy nạp Trường THPT Phan Châu Trinh ĐỀ KI M TRA THỬ HỌC KỲ II NH :2010-2011 Tổ Toán Môn : TOÁN-LỚP :11 Thời gian làm : 90 phút ĐỀ SỐ: A-Phần...
 • 5
 • 101
 • 1

De kiem tra hoc ki 2 lop 11

De kiem tra hoc ki 2 lop 11
... SX NN loại trồng vật nuôi: 0,5 (2, 5đ) +Quy luật sinh học 0 ,25 +Quy luật tự nhiên 0 ,25 -SX NN có tính mùa vụ: 0,5 +Thời gian sản xuất 0 ,25 +Thời gian lao động 0 ,25 -SX NN phụ thuộc vào ĐKTN: 0,5 ... ĐỀ KI M TRA TIẾT MÔN ĐỊA LÍ 10 CÂU I NỘI DUNG ĐIỂM (5 điểm) -Cung cấp LT-TP(đảm bảo an ninh lương thực) 0 ,25 VAI -Đảm bảo nguồn nguyên vật liệu cho ngành CN (tạo việc làm, giải quyết…) 0 ,25 TRÒ ... vào yếu tố TN 0 ,25 +Sự biến động TT-KH, thiên tai có ảnh hưởng đến hiệu SX NN 0 ,25 -Trong kinh tế đại, NN trở thành ngành SX hàng hóa: 0,5 +Phát triển vùng NN chuyên môn hóa 0 ,25 +Đẩy mạnh chế...
 • 3
 • 190
 • 0

5 đề kiểm tra học 2 lớp 11 môn Hóa học

5 đề kiểm tra học kì 2 lớp 11 môn Hóa học
... thu c 2, 25 gam H2O ; 6, 72 lớt CO2 v 0 ,56 lớt N2 (kc) Phn trm lng ca C, H, N v O X ln lt l: A 49 ,5% ; 9,8% ; 15, 5% ; 25 , 2% B 48,9% ; 15, 8% ; 35, 3% ; 0% C .59 ,1 % ; 17,4% ; 23 ,5% ; 0% D 58 ,5% ; 4,1% ... CH3OH, H2O, C2H5OH A CH3OH, C2H5OH, H2O B H2O,CH3OH, C2H5OH C CH3OH, H2O,C2H5OH D H2O, C2H5OH,CH3OH Cõu 10 Ancol no n chc mch h bc mt cú cụng thc chung l: A CnH2n+1OH n B CnH2n-1 CH2OH n C CnH2n+1CH2OH ... CF2Cl2 dựng mỏy lnh Cõu Cho 0, 92 gam mt hn hp gm C2H2 v CH3CHO tỏc dng va vi Ag2O dung dch NH3 thu c 5, 64 gam hn hp rn Phn trm lng ca C2H2 v CH3CHO tng ng l A 27 , 95% v 72, 05% B 25 , 73% v 74 ,27 %...
 • 23
 • 401
 • 10

Xem thêm