BÁO CÁO CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC XÓA BỎ MỌI HÌNH THỨC PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI PHỤ NỮ

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong lĩnh vực xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam
... quyền hạn mà Chính phủ giao cho 13 Hoạt động TC PCP nước lĩnh vực xóa đói giảm nghèo Việt Nam CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA TCPCPNN TRONG LĨNH VỰC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI VIỆT NAM I HIỆN TRẠNG ... HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TCPCPNN TRONG LĨNH VỰC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO TẠI VIỆT NAM Kết đạt Các tổ chức phi phủ nước có quan hệ với Việt Nam sớm Sau 1975, phần lớn số NGOs nước chấm dứt hoạt động miền Nam ... vào hoạt động cứu trợ phát triển nước ta, sở tự nguyện không mục đích lợi nhuận Quá trình hoạt động TCPCPNN Việt Nam: Hoạt động TC PCP nước lĩnh vực xóa đói giảm nghèo Việt Nam Các tổ chức phi phủ...
 • 29
 • 1,393
 • 13

Thủ tục đăng ký của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang doc

Thủ tục đăng ký của các tổ chức phi Chính phủ nước ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang doc
... nguồn viện trợ phi Chính phủ nước thủ tục đăng hoạt động tổ chức phi Chính phủ nước địa bàn tỉnh Kiên Giang; - Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2009 Ủy ban nhân dân tỉnh việc phân ... phòng đại diện tổ chức ……, lập theo Giấy phép lập Văn phòng Đại diện số … /UB-ĐD, ngày … tháng … năm… Ủy ban Công tác tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, xin đăng hoạt động sau: Địa Văn phòng ... ………………………… Căn Điều 10 Quy chế hoạt động tổ chức phi Chính phủ nước Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 24 tháng năm 1996 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa...
 • 3
 • 429
 • 1

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Việt Nam
... khoảng 100 tổ chức hoạt động quốc tế Pháp, có tới 700.000 hội với 520 tổ chức hoạt động quốc tế Canada có 40.000 tổ chức vào năm 1988 có 300 TCPCP hoạt động nước Bỉ có 50.000 tổ chức, ... HỘI VÀ NHÂN VĂN *** - CHỬ THỊ THU HÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI VIỆT NAM (1996 - 2006) Chuyên ngành: LỊCH SỬ VIỆT NAM Mã số: 602254 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... 1.2 Tổng quan hoạt động TCPCPNN Việt Nam giai đoạn trƣớc năm 1996 1.2.1 Giai đoạn trƣớc năm 1975 Các TCPCPNN vào hoạt động Việt Nam sớm TCPCPNN đến Việt Nam tổ chức CMA sau đổi tên CAMA Tổ chức...
 • 180
 • 990
 • 4

Quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại thành phố hồ chí minh

Quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại thành phố hồ chí minh
... TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HIỆN NAY 2.1 Tổng quan thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phi phủ nước thành phố Hồ Chí Minh 2.1.1 ... gần 2.1.2 Tổng quan tổ chức phi phủ nước hoạt động thành phố Hồ Chí Minh 2.1.2.1 Đặc trưng tổ chức phi phủ nước thành phố Hồ Chí Minh Các tổ chức PCPNN có hoạt động thành phố Hồ Chí Minh từ lâu ... loại tổ chức PCPNN 1.2 Quản nhà nước hoạt động tổ chức phi phủ nước 1.2.1 Khái niệm quản nhà nước hoạt động tổ chức phi phủ nước Để nghiên cứu chuyên sâu làm rõ khái niệm quản nhà nước hoạt...
 • 102
 • 195
 • 7

Cáchình ứng phó với biến đổi khí hậu Kinh nghiệm của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam

Các mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu Kinh nghiệm của các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam
... Các hình ứng phó với biến đổi khí hậu - Kinh nghiệm tổ chức phi phủ Việt Nam kết trình tập hợp, nghiên cứu tài liệu hóa hình ứng phó với (BĐKH) Việt Nam Không ghi nhận kinh nghiệm từ tổ ... MÔ HÌNH /KINH NGHIỆM HAY PHẦN II: NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ CÁC MÔ HÌNH ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỐI KHÍ HẬU 2.1 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BĐKH CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI ... giới Việt Nam (World Vision International in Vietnam) vi PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC TIÊU CHÍ CHỌN LỰA MÔ HÌNH 1.1 TÌNH HÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TÁC ĐỘNG TỚI VIỆT NAM Biến...
 • 100
 • 761
 • 23

Vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong việc hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực cho người dân và đối tác địa phương miền núi phía Bắc

Vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong việc hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực cho người dân và đối tác địa phương miền núi phía Bắc
... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA XÃ HỘI HỌC ********** LÊ VĂN SƠN VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ TRONG HỖ TRỢ KỸ THUẬT, TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CHO NGƯỜI DÂN VÀ ĐỐI TÁC ĐỊA PHƯƠNG MIỀN NÚI PHÍA BẮC (Nghiên ... Vai trò Tổ chức phi phủ hỗ trợ kỹ thuật tăng 64 cƣờng lực cho ngƣời dân đối tác địa phƣơng huyện Si Ma Cai Tôn mục đích Tổ chức phi phủ 64 Vai trò Tổ chức phi phủ hỗ trợ kỹ thuật tăng cường lực ... vực phi phủ nước ta Do vậy, việc tiến hành nghiên cứu Vai trò Tổ chức phi phủ việc hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường lực cho người dân đối tác địa phương miền núi phía Bắc, nghiên cứu trường hợp Huyện...
 • 165
 • 767
 • 2

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ em ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc trẻ em ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay
... HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC PCPQT TRONG LĨNH VỰC GD&CSTE VIỆT NAM TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY 2.1 Khái quát tình hình hoạt động GD&CSTE Việt Nam từ 1986 đến 2.2 Vai trò tổ chức PCPQT hoạt động lĩnh vực ... pháp Việt Nam, cần có nghiên cứu tổng kết đúc rút kinh ghiệm Đó lý để định lựa chọn đề tài: Hoạt động tổ chức phi phủ quốc tế lĩnh vực giáo dục chăm sóc trẻ em Việt Nam từ năm năm 1986 đến cho ... quát hoạt động tổ chức PCPQT Việt Nam trước năm 1986 Trước tháng 4/1975, nhiều tổ chức PCPQT hoạt động Việt Nam, chủ yếu miền Nam miền Nam Việt Nam, từ năm 1954, tổ chức PCPQT bắt đầu hoạt động...
 • 90
 • 1,616
 • 2

Đánh giá vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong cuộc chiến chống buôn bán phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam

Đánh giá vai trò của các tổ chức phi chính phủ trong cuộc chiến chống buôn bán phụ nữ và trẻ em ở Việt Nam
... Companion Handbook on Anti-trafficking in Children and women Đánh giá vai trò tổ chức phi phủ chiến chống buôn bán phụ nữ trẻ em Việt Nam Nông Thi ̣Thúy Hà1, Christopher Gan2, Betty Kao3 Học ... công song tổ chức phi phủ vẫn gặp phải nhiều khó khăn triển khai chương trình phòng chống nạn buôn người Trong bài viế t này , tác giả đánh giá vai trò tổ chức phi phủ phòng chống nạn ... 813, Đài Loan Tóm tắt Chính phủ Việt Nam đã thực nhi ều nỗ lực đấu tranh chống nạn buôn người Bên cạnh đó, tổ chức phi phủ Việt Nam quốc tế cũng ủng hộ Chính phủ hoạt động chăm sóc...
 • 26
 • 239
 • 0

Cải cách hành chính - thực tiễn Việt Nam Ban điều phối Viện trợ Nhân dân Paccom và Công tác quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài INGOs

Cải cách hành chính - thực tiễn Việt Nam Ban điều phối Viện trợ Nhân dân Paccom và Công tác quản lý các tổ chức phi chính phủ nước ngoài INGOs
... (trang 42) 5.3 PACCOM (trang 45) 5.3 (trang 48) giai -2 010 - hành PACCOM) phân tích nguyên nhân, a : hai ba: công tác 06 : tr 4: 5: 6: I 1.1 nhanh - -2 004 n N - INGOs - 2010 lâu dài? hành phân tích ... vòng 01 tháng sau , vòng - PADDI êm thô 24 PACCOM7 4.1: 1-3 1-3 INGOs 30 ngày án 60 ngày 30 ngày - 90 ngày 25 4.2 -1 2 tháng; v -0 5 tháng - - Các t pháp - Dù có VeT , VUFO-NGO Resource Centre 2001 ... 4.3.Nguyên nhân ó nguyên nhân : : : kiê : : : COMINGO 31 V PACCOM dân (PACCOM) PACCOM) (VUFO) - ngày 10/06/1989 Tình - 24 tháng 05 (COMINGO )- 1989) 339 6; - 32 ( B ) khâu trình v INGOs, (COMINGO)...
 • 85
 • 108
 • 0

Báo cáo " Hệ thống đãi ngộ tại các tổ chức phi chính phủ quốc tế ở Việt Nam: Những bất cập và giải pháp" ppt

Báo cáo
... chflc khien cho td chflc chiu mot ganh nang chi phi "den Sd41 (6/2011) HE T H N G DAI NGO TAI CAC T C H U C PHI CHI'NH PHCI QUOC T^ hen lai len" b i t ke hieu qua boat dong nhfl the nao, hay ... THUC TIJN Q ^ T p hay "khan hilm" tren thi trudng lao dong va nhflng ngfldi tai de tang sfl khae biet v l gia tri cong viec so vdi nhflng vi tri khac to chflc n h i m "gifl chan" ngfldi tai, ngfldi ... cac td chflc PCP qude t l , khong eo ehfldng trinh ed philu cho nhan vien bdi day la nhflng td chflc boat dong phi Idi nhuan He tho'ng thu lao phi tai chinh nhU ban than cong viec, ed hoi thang...
 • 6
 • 272
 • 2

Báo cáo " Hệ thống đãi ngộ tại các tổ chức phi chính phủ quốc tế ở Việt Nam: Những bất cập và giải pháp " pot

Báo cáo
... boa, hanh khach Cung vdi QUAN LY KINH TE GIAI PHAP NANG CAO KHA NANG CANH TRANH Liimiil ' ^"* " '"^ "' ^" ™^ ^'^'* viec hd trd thiet thilc cho cac t h a n h vien, cac HTX da cd nhflng ddng gop tnle ... xa eon mang tinh hinh thute, sut chuyen bien cham, nha't la cac hdp t i c xa chuyen ddi "binh mdi, rUdu cu" Bo may quan ly HTX hien da dflde tinh giam gon nhe hdn, nhUng nhin ehung doi ngu can ... ViSt Nam qua k i t qua dilu tra • Nguyin v a n Nam (2005), "Nang cao nang Ifle canh tranh quo'c gia de chu dong hoi nhap kinh te qude tl" Tap ehi cong san • Vien nghien eflu Quan ly Kinh t l Trung...
 • 8
 • 340
 • 0

Sự khác biệt giũa thái độ và hành vi về bạo lực giữa vợ và chồng của cán bộ trong các tổ chức phi chính phủ (Nghiên cứu trường hợp tại các tổ chức phi chính phủ155822

Sự khác biệt giũa thái độ và hành vi về bạo lực giữa vợ và chồng của cán bộ trong các tổ chức phi chính phủ (Nghiên cứu trường hợp tại các tổ chức phi chính phủ155822
... ph H Ni hin cú 283 t chc phi chớnh ph quc t vi 6600 cỏn b, nhõn vi n v khong hn 500 t chc phi chớnh ph Vit Nam vi 3800 cỏn b, nhõn vi n Lun tin hnh nghiờn cu chn mu vi s lng 206 ngi (69 nam v ... n thỏi v hnh vi v bo lc gia v v chng ca cỏn b cỏc t chc phi chớnh ph - Cú s khỏc bit gia thỏi v hnh vi v bo lc gia v v chng ca cỏc cỏn b t chc phi chớnh ph Dự h khụng ng tỡnh i vi bo lc gia ... nh hng cho vic ng phú T nhng thỏi , tri giỏc, tri thc sn cú v cỏc i tng cn phi by t thỏi V ng thỡ thỏi gn lin vi t th.9 Thỏi ca mt cỏ nhõn i vi mt i tng l mt nhng nhõn t chớnh gn vi cỏ nhõn...
 • 95
 • 225
 • 0

đánh giá về quan điểm cho rằng chủ thể của luật quốc tế còn có cá nhân, pháp nhân và các tổ chức phi chính phủ

đánh giá về quan điểm cho rằng chủ thể của luật quốc tế còn có cá nhân, pháp nhân và các tổ chức phi chính phủ
... gia vào số quan hệ pháp luật quốc tế số lĩnh vực định, quan điểm cho chủ thể Luật Quốc tế Tiểu luận: Đánh giá quan điểm cho rằng: Chủ thể luật quốc tế nhân, pháp nhân tổ chức phi phủ ... chủ thể luật quốc tế loại thêm loại nhân, pháp nhân (các công ty xuyên quốc gia), tổ chức phi phủ 17 Tiểu luận: Đánh giá quan điểm cho rằng: Chủ thể luật quốc tế nhân, pháp nhân tổ ... quốc tế yêu cầu chủ thể luật quốc tế Các nhân, pháp nhân tổ chức phi phủ không quốc gia nhìn nhận chủ thể luật quốc tế lẽ : - Các chủ thể không tham gia vào quan hệ pháp luật Quốc tế cách...
 • 38
 • 651
 • 3

Xem thêm