Bài giảng thiết kế hệ thống sản xuất chương 2 các phương pháp gia công cơ khí

Bài giảng thiết kế hệ thống số - Verilog HDL.pdf

Bài giảng thiết kế hệ thống số - Verilog HDL.pdf
... Tóm tắt giảng TK Hệ Thống Số Phần Verilog CHƯƠNG I TỔNG QUAN Verilog HDL hai ngôn ngữ mô phần cứng thông dụng nhất, dùng thiết kế IC, ngôn ngữ VHDL HDL cho phép mô thiết kế dễ dàng, sửa ... tham số: Wire, reg, tham số đïc dùng toán hạng biểu thức Verilog GV: Nguyễn Trọng Hải Trang 15 Tóm tắt giảng TK Hệ Thống Số Phần Verilog Chương VII MODULES I Khai báo modules: Một module thiết kế ... ”” Chữ số: số không đổi, nhò phân, bát phân, thập phân, số hex Cú pháp chữ số: n’F dddd… Trong đó: n : số nguyên miêu tả số bit F: bốn đònh dạng sau: b( số nhò phân), o( số bát phân), d( số thập...
 • 42
 • 4,474
 • 108

Bài giảng thiết kế hệ thống

Bài giảng thiết kế hệ thống
... con: Hệ thống Hệ thống Hệ thống Hệ thống Hệ thống: ABC Dòng liệu vào: Dòng liệu ra: STT Hệ thống Xử lý Kho liệu Phân chia hệ thống thành hệ thống  Ví dụ: hệ thống quản lý tồn kho hệ thống Hệ quản ... Nội dung  Thiết kế hệ thống Thiết kế form & report  Thiết kế thử nghiệm Thiết kế hệ thống  Phân chia hệ thống thành hệ thống  Xây dựng mô hình thiết kế xử lý hệ thống  Xây dựng cấu ... lẫn hệ thống Sự liên kết yếu tốt Phân chia hệ thống thành hệ thống  Tiêu chí phân chia: Hệ thống Hệ thống Xử lý Xử lý Xử lý Dữ liệu Xử lý Xử lý Xử lý Hệ thống Dữ liệu Xử lý Hệ thống Phân chia hệ...
 • 65
 • 488
 • 2

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ hạt cao su

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ hạt cao su
... trình sản xuất thử mà ta định xem có rửa thiết bị mẻ hay khơng Xét su t hệ thống thực qui trình sản xuất thử: − Trong 1h ta nhập liệu mẻ nên su t hệ thống (tính theo dầu hạt cao su) : − Năng su t ... cm Hạt bóng, nặng 2- g /hạt, hạt có chấm nâu Hàng năm, khoảng tháng tháng thời điểm cao su cho trái rộ với su t khoảng hạt/ Theo thống kê giới, ép hạt, trung bình ta thu 100 kg dầu hạt cao su ... hiệu su t khoảng 17% cao sở làm khoảng vài hạt ngày, mặc khác nguồn nguyên liệu không ổn đònh ( cao su cho trái rộ khoảng tháng) nên giá thành dầu hạt cao su cao, khoảng 17000 đồng/kg ( giá hạt...
 • 66
 • 701
 • 23

Tính toán thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ cá da trơn 50 000 lngày

Tính toán thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ cá da trơn 50 000 lngày
... 0,69 Kết sai số ∆q lúc lớn, cần tính lặp lần Ở lần này, ta vẽ đường thẳng nối điểm ứng với q S va øqn để tìm giao điểm xác q 40000 3500 0 30000 2500 0 20000 1500 0 10000 500 0 54 56 58 60 62 64 Tv1 Từ ... XN HẢI I Đặt vấn đề Tính tốn thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ da trơn đòi hỏi thiết bị phải đơn giản hiệu cao, khơng đơn tạo biodiesel mà u cầu mặt chất lượng sản phẩm, tiêu tốn lượng ... nhiệt độ, thời gian kết sử dụng việc tính tốn thiết kế hệ thống 21 SVTH: VÕ MẠNH HOANH PGS.TSKH LÊ XN HẢI III.1 Quy trình tính tốn thiết kế hệ thống thiết bị III.1.1 Mơ tả Mỡ da trơn Methanol,...
 • 47
 • 489
 • 8

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ CÁ DA TRƠN 50 000 L-NGÀY

TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ CÁ DA TRƠN 50 000 L-NGÀY
... truy suất kết quả, từ làm sở cho q trình tính tốn thiết kế hệ thống sản xuất, ngun tắc điều khiển hệ thống tn theo kết chương trình Phần 3: Tính tốn cho thiết bị (thiết bị khuấy trộn) - Tính cân ... XN HẢI I Đặt vấn đề Tính tốn thiết kế hệ thống sản xuất biodiesel từ mỡ da trơn đòi hỏi thiết bị phải đơn giản hiệu cao, khơng đơn tạo biodiesel mà u cầu mặt chất lượng sản phẩm, tiêu tốn lượng ... nhiệt độ, thời gian kết sử dụng việc tính tốn thiết kế hệ thống 21 SVTH: VÕ MẠNH HOANH PGS.TSKH LÊ XN HẢI III.1 Quy trình tính tốn thiết kế hệ thống thiết bị III.1.1 Mơ tả Mỡ da trơn Methanol,...
 • 47
 • 479
 • 3

Thiết kế hệ thống sản xuất bột cá

Thiết kế hệ thống sản xuất bột cá
... có thực trên, góp ý giáo viên hướng dẫn, nhóm chúng em mạnh dạn chọn làm đồ án Thiết kế hệ thống sản xuất bột Do thời gian ngắn kiến thức hạn chế, nên đồ án có nhiều chỗ thiếu sót chưa thật ... 50kg/1 bao Kích thước bột khoảng nhỏ 0,01mm Tổn g quan quy trình chế biến thức ăn bột : Máy chế biến thức ăn bột bao gồm nhiều khâu Dạng tổng quát bao gồm : tư Máy nấu Cán Đònh lượng Nghiền ... máy móc, trang thiết bò công nghệ Khả công nghệ máy, thiết bò Mùi vò sản phẩm Hai nguyên lý sấy là: sấy trực tiếp sấy gián tiếp I.Sấy trực tiếp: sử dụng sản xuất 75% thực phẩm thò trường...
 • 108
 • 625
 • 2

Thiết kế hệ thống sản xuất bột cá

Thiết kế hệ thống sản xuất bột cá
... lập trình Hệ thống có khả sản xuất nhiều sản phẩm khác mà không thời gian chuyển đổi từ sản phẩm sang sản phẩm khác Đặc trưng trình là: + Đầu tư cao cho thiết bò + Sản xuất liên tục sản phẩm hỗn ... tư ban đầu cao cho thiết thiết kế + Năng suất máy cao +Tương đối không linh hoạt việc thích nghi với thay đổi sản phẩm - Tự động hóa lập trình : Thiết sản xuất thiết kế với khả thay đổi ... gian sản xuất xuống - Tự động hoá giúp nâng cao độ xác cho trình sản xuất - Tự động hoá giúp đem lại điều kiện sản xuất an toàn cho công nhân - Tự động hoá góp phần làm giá thành sản phẩm sản xuất...
 • 54
 • 566
 • 6

ĐỒ án thiết kế hệ thống sản xuất bánh đa

ĐỒ án thiết kế hệ thống sản xuất bánh đa
... pháp sản xuất, nguyên liệu làm bánh mục đích sử dụng khách hàng mà bánh đa có loại sau: Loại mềm: Bánh phở tươi, bánh Loại cứng: Bánh nhúng, bánh đập, bánh để nướng 1.2.2.Ứng dụng bánh đa: Bánh đa ... đồng thời giải phóng bớt sức lao động tăng suất, sản phẩm bánh đa ngày phong phú, đa dạng 1.3.Công nghệ sản xuất loại bánh đa ,bánh phở nay: 1.3.1 .Sản xuất bánh thủ công a./.Quy trình công nghệ ... thành bánh đa ẩm dao (16) tách Bánh ẩm đưa vào hệ thống sấy băng tải, thực chất hệ thống sấy bánh đa băng tải bánh rải băng lưới thép (19) chuyển động tốc độ với tốc độ bánh rơi băng Bánh đa ẩm...
 • 121
 • 1,029
 • 12

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP“TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ CÁ DA TRƠN 50 000 L/NGÀY” pot

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP“TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ CÁ DA TRƠN 50 000 L/NGÀY” pot
... & Thiết Bị ĐỒ ÁN CHUN NGÀNH Q TRÌNH & THIẾT BỊ Họ tên sinh viên : VÕ MẠNH HOANH MSSV : 60600753 Ngành : Máy Thiết Bị đề đồ án : TÍNH TỐN THIẾT KẾ HỆ THỐNG SẢN XUẤT BIODIESEL TỪ MỠ CÁ DA TRƠN 50 ... 0,69 Kết sai số ∆q lúc lớn, cần tính lặp lần Ở lần này, ta vẽ đường thẳng nối điểm ứng với qS va øqn để tìm giao điểm xác q 40000 3500 0 30000 2500 0 20000 1500 0 10000 500 0 54 56 58 60 62 64 Tv1 Từ ... tốn thiết kế hệ thống thiết bị sản xuất biodiesel phần mềm mơ Matlab II.2.1 Hệ thống thiết bị II.2.1.1 Mơ hình đồ họa hệ thống thiết bị II.2.1.2 Ngun tắc hoạt động mơ hình Trình bày hoạt động hệ...
 • 49
 • 454
 • 1

Bài giảng thiết kế hệ thống điện tử

Bài giảng thiết kế hệ thống cơ điện tử
... máy tính hệ thống khí  Như hệ thống đa lónh vực có cấu trúc giống hệ thống điện tử mà ta đề cập Vậy khác hệ thống điện tử hệ thống đa lónh vực gì?   Điểm khác hệ thống điện tử hệ thống đa ... thành hệ thống điện tử Tiệm cận phương pháp thiết kế “phương pháp thiết kế hệ thống điện tử  Kỹ nhận thức: Nhận biết mối liên kết thành phần hệ thống điện tử;  Kỹ chun mơn: kỹ phân tích, thiết ... thiết kế giai đoạn thiết kế sở Nhìn chung hệ thống Điện Tử cấu thành yếu tố sau: Sự hình thành phát triển hệ thống điện tử 1.3 SẢN PHẨM CƠ ĐIỆN TỬ  Sản phẩm điện tử sản phẩm công nghệ kỹ...
 • 157
 • 2,856
 • 2

Bài giảng Thiết kế hệ thống điện potx

Bài giảng Thiết kế hệ thống điện potx
... Giáo trình Thiết kế hệ thống điện biên soạn cho SV khối ngành Công nghệ kỹ thuât nhằm: Trang bò kiến thức thiết kế mạng phân phối điện Thiết kế mạng phân phối điện cho khu công nghiệp ... ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w B- Mục tiêu môn học : Tính toán thiết kế mạng phân phối sơ cấp Cung cấp kiến thức thiết kế hệ thống phân ... dây dẫn Hệ số phụ tải dòng điện đường dây (%) lựa chọn theo đònh luật Kelvin Hình 1.16 – Sự quan hệ hệ số phụ tải hệ số tổn thất Trườ n g ĐH Sư phạ m Kỹ thuậ t Tp.HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố...
 • 133
 • 250
 • 1

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 1 docx

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 1 docx
... g ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n B- Mục tiêu: Tính toán thiết kế mạng phân phối sơ cấp Cung cấp kiến thức thiết kế hệ thống phân phối thứ cấp Trườ n g ĐH ... ng phân phối sơ cấp Thiết kế hệ thống phân phối sơ cấp ng Trườ n g ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n Giới thiệu hệ thống phân phối (HTPP) Generation Power Plant ... B- Mục tiêu môn học : Giáo trình Thiết kế hệ thống điện biên soạn cho SV khối ngành Công nghệ kỹ thuât nhằm: Trang bò kiến thức thiết kế mạng phân phối điện Thiết kế mạng phân phối điện cho...
 • 6
 • 315
 • 1

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 2 ppsx

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 2 ppsx
... Chi phí thấp Nhược điểm Tính cấp điện liên tục không cao Hình 1 .2 Mạng truyền tải trung gian hình tia Trườ n g ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n 1.1 Đường dây truyề ... g ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n 10 1.1 Đường dây truyề n tải trung gian d Mạng dạng lưới Hình 1.5 Sơ đồ mạng truyền tải trung gian dạng lưới Trườ n g ĐH ... hình tia cải tiến Trườ n g ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n 1.1 Đường dây truyề n tải trung gian c Mạng mạch vòng Ưu điểm Tính cấp điện liên tục cao Độ tin cậy...
 • 5
 • 269
 • 0

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 3 ppt

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 3 ppt
... ( U ) ( U ) ' ' 2 = ∂V =0 ' ∂U1 P3l32 ( U ) ' 2 F12 P2 l2 P3 l3 ⇔ P1 = = ' ' P1 ∆U ∆U F12 F22 F32 ⇒ F1 = ⇔ = = P1 P2 P3 Trườ ng ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM ∂V =0 ' ∂U ( P1 F3 ; P3 F2 = ) ( ) ... (3 ,6 + j2,84 ) Z = (0 ,45 + j 0 ,35 5). 5 = (2 ,25 + j1,77 5) Z = (0 ,45 + j 0 ,35 5 ) = (1 ,35 + j1,065 ) Hình 1.18b Trườ ng ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n 39 a Sự lựa ... dây: 31 ,5 [(4 + + ). 8 + (3 + 2). 5 + 2 .3] = 80 mm 1,16 35 chọn A – 70 ( = 31 ,5mm2/km) F= Tra bảng r0 = 0,45 /km; x0 = 0 ,35 5 /km Trườ ng ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố...
 • 83
 • 298
 • 0

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 4 pot

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 4 pot
... ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n101 1.3 Các ví dụ tính toán thiết kế mạng phân phối sơ cấp Ví dụ 1.12 : a) Công suất tổng : I = I nhánh b) SΣ = 2.1200 = 144 00 ... kVA 144 00 = 5 54, 25A 15 AC- 240 , Icp=610A (r0=0,132 /km, x0=0,315 /km) Cáp ngầm XLPE 1/0 1200 = = 92,37 A AWG (5 3,5mm 2), Icp = 155A 15 (r0=0,682 /km, x0=0,075 /km) I l (r0 cosϕ + x sin ϕ ) = 1,88 ... Trườ ng ĐH phạ m Kỹ thuậ t Tp. HCM Bà i giả ng Thiế t kế hệ thố ng điệ n102 1.3 Các ví dụ tính toán thiết kế mạng phân phối sơ cấp Ví dụ 1.12 : I nhánh l (r0 cos ϕ + x sin ϕ ) nhánh = 0 ,47 % ∆U...
 • 9
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng thiết kế hệ thống sốthiết kế hệ thống sản xuấtbài giảng thiết kế hệ thống nhúngđồ án thiết kế hệ thống sản xuất bánh đabài giảng thiết kế hệ thống cơ điện tửđồ án thiết kế hệ thống sản xuấtthiet ke he thong san xuat bot cathiet ke he thong san xuat thuc an chan nuoithiết kế nhà máy sản xuất nhựa pvc theo phương pháp trùng hợp nhũ tươngthiết kế dây chuyền sản xuất dầu nhờn bằng phương pháp trích ly bằng dung môi phenolbài tập thiết kế hệ thống sốbai tap thiet ke he thong dienbài tập thiết kế dây chuyền sản xuấtbài tập thiết kế hệ thống mạngbài tập thiết kế hệ thống thủy lựcTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươi94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gemNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảobia bds copytieu luan bds200339 TNH kinh phap an thich nhat hanh500 thế võ tự vệ vojtechl levskyHình ý quyền Hình ý quyền PDF17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCM06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAhuong dan nhan co tuc bang tien matnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20176. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013