Ly luan va PP day hoc DH, CD, THCN TS nguyen duc danh

LUẬN CHUNG VỀ DẠY HỌC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC

LÝ LUẬN CHUNG VỀ DẠY HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC
... vẽ, độ chắn sáng, ) cần click đúp chuột vào hình, click vào nút thuộc tính Ví dụ vẽ nhà dựa vào chức vẽ hình Violet Để vẽ bảng số liệu, ta click chuột vào nút biểu tượng bảng lúc có dạng sau: ... để tạo ký hiệu c Nút Công cụ” Click vào nút thực đơn (menu) cho phép lựa chọn sử dụng module chuẩn, module tập module chuyên dụng cắm thêm (plugin), gồm có: d Sử dụng công cụ chuẩn i Vẽ hình ... đảm bảo cho đối tượng hình vẽ có độ thẩm mỹ cao tạo hứng thú cho người học người dạy Cách sử dụng: cửa sổ soạn thảo, click chuột vào nút Công cụ”, thực đơn hình phần 2.1.3, chọn mục “Vẽ hình”,...
 • 7
 • 506
 • 5

luận phương pháp dạy học Đại học

Lý luận phương pháp dạy học Đại học
... vấn đề phương pháp dạy học đại học NXB GD • Web Moet.gov Web Về giáo dục ĐỔI MỚI DẠY HỌC ĐẠI HỌC • • • • • • • Thay đổi mục tiêu DH Đổi chương trình, nội dung dạy học Đổi phương pháp dạy học Sử ... dung dạy học  Chủ thể dạy học  Điều kiện, phương tiện, hồn cảnh dạy học  Đặc điểm PPDH ĐH • Tiến trình sử dụng PPDH tổ chức hoạt động dạy học  Mở đầu học  Các hoạt động dạy học  Kết thúc học ... dung, phương pháp, phương tiện, kết mơi trường dạy học?  Đổi PPDH ĐH: đổi định hướng đổi mới?  Tổ chức khóa học học nào?  Kiểm tra-đánh giá kết dạy học? TÀI LIỆU HỌC TẬP 6.1 Giáo trình mơn học...
 • 204
 • 3,369
 • 46

luận phương pháp dạy học môn hóa

lý luận phương pháp dạy học môn hóa
... trình dạy học giáo viên học sinh 6.2 Phương pháp nghiên cứu: - Phân tích, tổng hợp thuyết: thuyết trình dạy học, thuyết dạy học hướng vào người học (lấy học sinh làm trung tâm), dạy học ... dạy học khác nhằm nâng cao hiệu dạy học Dạy học có phân hoá phù hợp với đối tượng học sinh, quan trọng dạy học sinh cách học, rèn luyện thói quen phương pháp tự học cho học sinh Để thực dạy học ... blog dạy học chương Halogen – Hoá học lớp 10 tương tác với học sinh - thuyết dạy học tương tác, xu hướng dạy học hướng vào người học (lấy học sinh làm trung tâm) - Các phương pháp dạy học tích...
 • 156
 • 376
 • 0

SK KINH NGHIỆM QUẢN ĐỔI MỚI PP DẠY HỌC

SK KINH NGHIỆM QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PP DẠY HỌC
... việc quản đổi PPDH THCS mức độ ảnh hởng sở để đề giải pháp nhằm nâng cao chất lợng hiệu quản đổi PPDH THCS Việc nâng cao chất lợng, hiệu quản đổi PPDH nâng cao chất lợng, hiệu dạy học ... ngời học c Dạy học tích cực: - Dạy học tích cực quan điểm dạy học với luận điểm bao trùm dạy học phải phát huy đợc tính tự giác, tích cực, sáng tạo ngời học - Phơng pháp tích cực (PPTC): + PPTC ... trình dạy học - Là kế thừa, sử dụng có chọn lọc sáng tạo PPDH truyền thống - Là tạo điều kiện cho ngời học hoạt động sử dụng kinh nghiệm - Đổi cách tổ chức, quản để tối u hoá trình dạy học - Đổi...
 • 34
 • 626
 • 8

Tài liệu TIỂU LUẬN: luận công nghệ dạy học docx

Tài liệu TIỂU LUẬN: Lý luận công nghệ dạy học docx
... d y h c ngo i ng ðánh giá công nghệ dạy học: ðánh giá công nghệ dạy học u quan tr ng vi c nghiên c u công nghệ Khi d ng thuy t mơ hình d y h c vào công nghệ dạy học đưa vào gi ng d y, ta ph ... tr Ngoài ta có th hi u công nghệ dạy học sau: Công nghệ dạy học vận dụng công nghệ phương pháp gi ng d y để việc dạy học đạt hiệu tốt hay nói cách khác đạt mục tiêu học tập Và ng d ng đa phương ... phương ti n khác ð i tư ng công nghệ dạy học: Khoa h c có đối tượng nghiên cứu riêng Công nghệ dạy học m t khoa h c nên có nh ng đ i tư ng nghiên c u riêng Công nghệ dạy học m t khoa h c k t h p...
 • 16
 • 267
 • 2

luận phương pháp dạy học - Các nội dung dạy toán ở trường phổ thông

Lý luận phương pháp dạy học - Các nội dung dạy toán ở trường phổ thông
... triển Muốn dạy học phải hợp tác người dạy với người học học hơn! K22 LL PPDH môn Toán! LỚP K22 CAO HỌC TOÁN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN d Dạy học tƣơng tác dựa theo luận điểm ... xét trách nhiệm cá nhân Có học hơn! K22 LL PPDH môn Toán! LỚP K22 CAO HỌC TOÁN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN Các hoạt động học sinh gắn với nội dung môn Toán a Nhận dạng thể hiện: ... lợi cho việc tập dượt cho học sinh tự học khái niệm Toán học thông qua sách tài liệu Có học hơn! 15 K22 LL PPDH môn Toán! LỚP K22 CAO HỌC TOÁN - THẠC SĨ TOÁN HỌC (2012 - 2014) TRƢỜNG ĐHSPHN  Nhược...
 • 26
 • 2,518
 • 0

Quy trình xây dựng chuyên đề PP dạy học theo dự án

Quy trình xây dựng chuyên đề và PP dạy học theo dự án
... VÍ DỤ QUA CHUYÊN ĐỀ TÍCH HỢP PHẦN II: Dạy học theo dự án a Khái niệm dạy học theo dự án Dạy học theo dự án (DHDA) hình thức dạy học, người học thực nhiệm vụ học tập phức hợp, có kết hợp lý thuyết ... C- QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHUYÊN ĐỀ Xác Xác định vấn đề học tập đặt tên cho chuyên đề • Nêu lí xây dựng chuyên đề • Căn để xác định nội dung chuyên đề: - Nội dung chương trình, SGK môn học Những ứng ... tiến trình dạy học • Tổ chức dạy học thử nghiệm chuyên đề xây dựng • Sau dạy thử nghiệm, tổ/nhóm chuyên môn rút kinh nghiệm chuyên đề • Chỉnh sửa chuyên đề thực đại trà VÍ DỤ QUA CHUYÊN ĐỀ TÍCH...
 • 42
 • 359
 • 0

Một số vấn đề luận thực tiễn lượng hóa giá trị tài nguyên, môi trường ở Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn lượng hóa giá trị tài nguyên, môi trường ở Việt Nam
... kịch quản nhằm lượng hóa giá trị tài nguyên, môi trường Thứ tư, việc lựa chọn phương pháp lượng giá tài nguyên, môi trường cần dựa vào số tiêu chí mục tiêu lượng giá, giá trị cần lượng giá, nguồn ... quốc tế thực tiễn Việt Nam, tác giả Đỗ Nam Thắng cộng (2010) rút số học kinh nghiệm cho Việt Nam lượng hóa giá trị kinh tế tài nguyên, môi trường sau: Thứ nhất, lượng giá tài nguyên, môi trường ... cứu Thực tiễn lượng giá tài nguyên, môi trường Việt Nam Việt Nam, lượng giá tài nguyên, môi trường môn khoa học non trẻ thực thời gian gần Đã có số nghiên cứu áp dụng phương pháp lượng giá Tác...
 • 7
 • 590
 • 1

Báo cáo " Các phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương - luận thực tiễn. Phần 1 Khả năng ứng dụng trong đánh giá dễ bị tổn thương lũ lụt ở miền Trung Việt Nam " potx

Báo cáo
... (suscepcibility), khả chống chịu (Coping capacity) mang tính tổng quát có ý nghĩa Các phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương Có nhiều phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương tác giả đề ... mối nguy hiểm lụt gây mà xã hội phải hứng chịu [4] 1. 4 Tổng quan nghiên cứu tính dễ bị tổn thương Trong khoảng 30 năm trở lại đây, tính dễ bị tổn thương nhà khoa học tập trung 11 8 N.T Sơn, C.T ... dễ bị tổn thương định nghĩa "khả bị thương" (Kates 19 85, Dow 19 92) "thiệt hại tiềm năng" (Cutter năm 19 96) Tuy nhiên, định nghĩa chung dễ bị tổn thương không định loại thiệt hại cá nhân, nhóm, tổn...
 • 8
 • 437
 • 3

Báo cáo "Cơ sở luận phương pháp xây dựng hệ thống các tiêu chí đánh giá chất lượng quản trị doanh nghiệp " pptx

Báo cáo
... tri doanh nghiep thddng la: - Cac nha dau tff tiem nang ciia doanh nghiep Dd cd the la nhffng ngddi gdp vdn vao cac dy an dau tff cua doanh nghiep, nhffng dd'i tac lien doanh, lien ke't vdi doanh ... kinh doanh va mffc tang trffdng ket qua san xuat kinh doanh cua doanh nghiep (ty le tang doanh thu, Ipi nhuan tff cac san pham/ dich vu muc tieu tren thi trffdng muc tieu); - Vi the cua doanh ... npi tai cua doanh nghiep, dd cd nhdng nguon ldc ma doanh nghiep khai thac, sd dung hoac cd the khai thac, sd dung, cung nhd vdi cac yeu to' cau t h a n h mdi trddng kinh doanh cua doanh nghiep)...
 • 5
 • 355
 • 0

BÁO CÁO " SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC PHẦN “CÔNG DÂN VỚI ĐẠO ĐỨC” TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDCD LỚP 10" doc

BÁO CÁO
... phần “Công dân với đạo đức” chƣơng trình GDCD lớp 10 2.1 Khái quát phương pháp thảo luận nhóm giảng dạy GDCD THPT 2.1.1 Đôi nét phương pháp dạy học thảo luận nhóm Phương pháp dạy học theo nhóm thực ... phần “Công dân với đạo đức” chương trình GDCD lớp 10 gần gũi với đời sống học sinh, việc sử dụng PPTLN phần mang lại hiệu cao cho giảng dạy Sử dụng phƣơng pháp thảo luận nhóm giảng dạy phần “Công ... công dân với vấn đề cấp thiết nhân loại, tự hoàn thiện thân… 2.2 Thiết kế giảng phần “Công dân với đạo đức” chương trình GDCD lớp 10 phương pháp thảo luận nhóm Việc thiết kế dạy phần “Công dân với...
 • 5
 • 646
 • 3

luận phương pháp giảng dạy hóa học

lý luận và phương pháp giảng dạy hóa học
... kiến thức Do phương pháp dạy học phức hợp coi phương pháp dạy học tích cực dạy học hoá học 1.1.4 Sử dụng phương pháp dạy học hóa học theo hướng tích cực [5], [21],[24] 1.1.4.1 Phương pháp thuyết ... động hóa người học hai xu hướng chủ yếu việc đổi phương pháp dạy học, thử nghiệm đổi phương pháp dạy học - So với phương hướng dạy học hướng vào người học phương phướng “hoạt động hóa người học ... phạm  Phương pháp thống kê toán học khoa học giáo dục Chương CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Cơ sở lí luận phương pháp dạy học tích cực 1.1.1 Những phương hướng đổi phương pháp dạy học hóa học...
 • 200
 • 509
 • 0

PHÁT TRIỂN LUẬN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN

PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TOÁN
... hệ dạy học phát triển trí tuệ (tư Toán học) Dạy học, theo chức dạy học phát triển Muốn vậy, không sau phát triển, phụ họa cho phát triển Dạy học phải trước phát triển, kéo theo phát triển Tức dạy ... nhất, dạy học phát triển dường độc lập với nhau, dạy học song song dựa thành tựu phát triển, làm bộc lộ phát triển đó; thứ hai, dạy học phát triển; quan niệm thứ ba, dạy học trước phát triển ... triển trí tuệ trẻ em Dạy học kìm hãm thúc đẩy phát triển Nếu sau phát triển, dạy học kìm hãm phát triển Ngược lại, dạy học trước phát triển, thúc đẩy, kéo phát triển trí tuệ lên Cái cốt lõi dạy...
 • 114
 • 1,034
 • 23

Xem thêm