cai cach giao duc dai hoc

Gia nhập WTO và cải cách giáo dục đại học

Gia nhập WTO và cải cách giáo dục đại học
... Cần có hỗ trợ từ chuyên gia quốc tế tài GDĐH 25 Về toán tài Giáo dục đại học Việt nam XIN CÁM ƠN 26 Về toán tài Giáo dục đại học Việt nam (t.tục) Về toán tài Giáo dục đại học Việt nam (t.tục) Tài ... education system, “Kluwer Academic Publishers”, 2005 27 Về toán tài Giáo dục đại học Việt nam (t.tục) Về toán tài Giáo dục đại học Việt nam (t.tục) Johnstone, D Bruce (1998), The Financing and ... Đại trà  Phổ cập NSNN/ đầu SV Học phí/ Tư thục + TCH: Xuất/ Nhập GDĐH + Thị trường lao động toàn cầu + Public good UNESCO Private/ Public goods Thực tế Private goods WB /WTO + Xu chung: Cải cách...
 • 28
 • 317
 • 1

Báo cáo "Cải cách giáo dục đại học Nhật Bản và Đại học Hiroshima trong quá trình tập đoàn hóa " doc

Báo cáo
... hóa đại học công, xóa bỏ loại hình đại học công hệ thống giáo dục đại học Nhật Bản Đại học Hioshima qúa trình tập đoàn hóa 4.1 Thông tin chung Đại học Hiroshima đại học công lớn Nhật Bản thành ... lượng giáo dục đại học Nhật Bản kỷ 21 Những kinh nghiệm Nhật Bản cải cách giáo dục đại học Qua nửa kỷ tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học (1945) đặc biệt sách biện pháp cải cách giáo dục đại học ... Bắt đầu từ năm 70 kỷ 20 quy mô giáo dục đại học Nhật Bản tăng mạnh, mở đầu cho trình đại chúng hóa giáo dục đại học Nếu Hoa Kỳ trình đại chúng hóa giáo dục đại học có vai trò lớn hệ thống trường...
 • 11
 • 279
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Cải cách giáo dục đại học Trung Quốc trong những năm thực hiện chiến lược " Khoa giáo hưng quốc " " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... tin Trung Quốc (1999): Cải cách mở cửa thúc đẩy nghiệp giáo dục phát triển mạnh mẽ, Đại sứ quán Trung Quốc Việt Nam, số (5) Dơng Cảnh Nghiêu (2003): Nghiên cứu giáo dục đại học Trung Quốc đại ... học vị, học lực hệ đại học cao đẳng(10) Đối với nhiệm vụ đào tạo sau đại học, từ bắt đầu thực công cải cách mở cửa Trung Quốc có quan tâm thích đáng Chế độ học vị Trung Quốc đợc xây dựng từ năm ... đại học sinh viên tiếp tục đợc đào tạo sau đại học bao gồm bậc, học viên gọi nghiên cứu sinh, NCS thạc sĩ NCS tiến sĩ Nếu nh trớc số lợng sở đợc đào tạo sau đại học số Cải cách giáo dục đại học...
 • 9
 • 132
 • 0

Văn hóa tổ chức là yếu tố quyết định hàng đầu trong cải cách giáo dục đại học

Văn hóa tổ chức là yếu tố quyết định hàng đầu trong cải cách giáo dục đại học
... viên đại học Thời gian điều cần phải tính trước cải cách Nhiều khi, không đủ kiên nhẫn thường sốt sắng trích đại học Nhưng cải cách đại học cải cách văn hóa tổ chức đại học văn hóa yếu tố thay ... ứng xử cửa thành viên Chính vậy, văn hóa tổ chức yếu tố định hàng đầu thực tổ chức Văn hóa tổ chức yếu tố định hàng đầu cải cách giáo dục đại học Các nhà lãnh đạo nhận thức rằng, đào tạo “con người” ... hóa tổ chức rào cản lớn cho cải cách diễn đại học ngày Trên sở mối quan hệ tương tác thành viên tổ chức, văn hóa tổ chức đại học bao gồm thành tố sau đây: 1) Sự tương tác cán trường đại học (các...
 • 12
 • 170
 • 0

Vai trò của báo chí đối với vấn đề cải cách giáo dục đại học

Vai trò của báo chí đối với vấn đề cải cách giáo dục đại học
... để cải cách giáo dục đại học 69 Tiểu kết chương II 71 CHƯƠNG III: VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ ĐỐI VỚI VẤN ĐỀ CẢI CÁCH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tác động báo chí việc xây dựng sách giáo dục đại học ... cực ý kiến, đề xuất, góp ý nhằm cải cách giáo dục đại học Việt Nam Chƣơng III: Vai trò báo chí vấn đề cải cách giáo dục đại học Chương chủ yếu dựa vào kết điều tra xã hội học Đồng thời cải tiến ... xã hội học tổng hợp kết sau điều tra Ý kiến số nhà báo vai trò báo chí vấn đề giáo dục Một vài số liệu thống kê giáo dục đại học Việt Nam từ 2000 đến 2005 Một số báo viết giáo dục đại học CÁC...
 • 130
 • 472
 • 0

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ MỸ VÀ NHỮNG GỢI Ý CHO CẢI CÁCH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO THEO TÍN CHỈ MỸ VÀ NHỮNG GỢI Ý CHO CẢI CÁCH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM
... quản lý vốn sáng kiến hệ thống giáo dục Mỹ, hệ thống phân chia/tích lũy học phần, hay biết đến tên gọi hệ thống đào tạo theo tín B Hệ thống đào tạo theo tín Mỹ Ở cấp độ bề mặt, hệ thống tín Mỹ cấu ... trung ý họ vào nhân tố quản lý vốn sản phẩm độc hệ thống giáo dục đại học Mỹ, hệ thống tín Tuy vậy, nước Mỹ, hệ thống tín không hệ thống; thực tế tín (credit hour) khái niệm định nghĩa chung hệ thống ... chế tính khả thi hệ thống tín tương lai Việt Nam, cần có nhiều công trình nghiên cứu vấn đề quản lý đặt cho chế hệ thống đại học Việt Nam Tuy vậy, có điểm rõ ràng: hệ thống giáo dục đại học Việt...
 • 19
 • 44
 • 0

KẾ HOẠCH cải CÁCH hỗ TRỢ tài CHÍNH GIÁO dục đại học

KẾ HOẠCH cải CÁCH hỗ TRỢ tài CHÍNH GIÁO dục đại học
... BIBLIOGRAPHY VIETNAMESE REFERENCE Lâm, T., Johnstone, B., Altbach, P.(2007) Giáo dục đại học Hoa Kỳ Hà Nội.Nhà xuất Giáo dục ENGLISH REFERENCE Aud, S., Hussar, W., Johnson, F., Kena, G., Roth, E., ... governance, financing, accreditation, etc… Two most relevant parts for the study are: “Đặc điểm giáo dục đại học Hoa Kì” in chapter by Professor Lâm Quang Thiệp, and chapter 2: The US Higher Education ... culture One of the most remarkable researches that laid the theoretical basis for the study is Giáo dục Đại học Hoa Kỳ” by Professor Lâm Quang Thiệp, Professor D.Bruce Johnstone, and Professor Philip...
 • 48
 • 227
 • 0

Bước đầu tìm hiểu phần thơ việt nam hiện đại trong sách giáo khoa văn cải cách giáo dục bậc trung học phổ thông hiện nay

Bước đầu tìm hiểu phần thơ việt nam hiện đại trong sách giáo khoa văn cải cách giáo dục bậc trung học phổ thông hiện nay
... mạo thơ Việt Nam đại sách giáo khoa văn trung học p h ổ thông 14 1.1 Nhận xét chung chương trình thơ sách giáo khoa trung học phổ thông 14 1.2 Thơ Việt nam đại sách giáo khoa trung học ... nét qua phần thơ Việt nam đại sách giáo khoa trung học phổ thông 2.2.2 Thơ Việt Nam đại đươc nhìn nhận trình đại hoá văn học Việt Nam th ế kỷ XX Sở đĩ có vấn để đại hoá văn học xã hội, văn học có ... diện, công cải cách giáo dục đặt triển khai cách khẩn trương, đó, có việc cải cách môn văn nhà trường phổ thông 1.4 Thơ Việt nam đạỉ sách giáo khoa trung học phổ thông năm 90 sách giáo khoa chỉnh...
 • 106
 • 88
 • 0

Xem thêm