Tiểu luận vấn đề thất nghiệp của nước ta từ năm 2000 đến nay

Vấn đề thất nghiệp của nước ta từ năm 2000 đến nay

Vấn đề thất nghiệp của nước ta từ năm 2000 đến nay
... lương cao, tổn thất mà người lao động phải chịu bị phát trốn việc đuổi việc lớn Các vấn đề xã hội khác Vấn đề trợ cấp thất nghiệp: trợ cấp thất nghiệp giúp người lao động bị thất nghiệp giảm bớt ... mức thất nghiệp bình thường mà kinh tế phải chịu,bao gồm: Thất nghiệp tạm thời: hình thức thất nghiệp xuất số người thay đổi việc làm bị thất nghiệp thời gian ngắn từ lúc rời công việc làm đến ... luận I Khái niệm thất nghiệp II Các hình thức thất nghiệp III Đối tượng thất nghiệp .5 IV Mối quan hệ thất nghiệp lạm phát .5 V Các vấn đề khác có liên quan ...
 • 25
 • 202
 • 0

Tiểu luận: Vấn đề thất nghiệp việc làm ở Việt Nam pps

Tiểu luận: Vấn đề thất nghiệp việc làm ở Việt Nam pps
... có việc làm chưa có việc làm tìm việc làm - Người có việc làm làm sở kinh tế, văn hoá xã hội - Người thất nghiệp người chưa có việc làm mong muốn tìm việc làm - Ngoài người có việc làm thất nghiệp, ... kinh tế vĩ mô vạch rõ vấn đề phát sinh thể vấn đề: Thất nghiệp, việc làm, lạm phát nhiên, đề tài vào nghiên cứu vấn đề thất nghiệp việc làm Việt Nam Sự biến động tỷ lệ thất nghiệp từ năm 1986 đến ... động thất nghiệp việc làm Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp 2.1 Thực trạng thất nghiệp Việt nam 2.2 Nguyên nhân thất nghiệp Việt nam 2.3 Giải pháp tạo công ăn việc làm Kết luận (1) NHỮNG VẤN ĐỀ...
 • 26
 • 96
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về tình hình ngân quỹ BHXH của nước ta từ năm 1945 đến nay phần 1 ppt

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về tình hình ngân quỹ BHXH của nước ta từ năm 1945 đến nay phần 1 ppt
... 20/03 /19 63, Chính phủ ban hành Nghị định 31/ CP điều chỉnh lại trách nhiệm quản lý quỹ BHXH chi trả cho chế độ BHXH Theo đó, quỹ BHXH nghiệp BHXH từ năm 19 63 tới năm 19 95 hai ngành quản lý, quỹ BHXH ... thu thấp, Ngân sách Nhà nước cấp bù năm sau cao năm trước" Trong thời kỳ này, việc thu BHXH hình thành quỹ BHXH không với nội dung, chất nó, Nghị định 218 /CP quy định "Quỹ BHXH Nhà nước quỹ độc ... Trong thời kỳ từ năm 19 50 tới năm 19 95, chia làm ba giai đoạn sau: - Thời kỳ 19 50 tới năm 19 62: tình hình kinh tế, tài giai đoạn khó khăn nên quỹ BHXH chưa thành lập; chế độ BHXH thực hai chế...
 • 10
 • 227
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về tình hình ngân quỹ BHXH của nước ta từ năm 1945 đến nay phần 2 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về tình hình ngân quỹ BHXH của nước ta từ năm 1945 đến nay phần 2 pot
... 1996 2. 821 .444 2. 569.733 1997 3.1 62. 3 52 3.514 .22 6 1998 3.3 92. 224 3.875.956 1999 3.559.397 4.186.054 Ghi Số tiền tháng cuối năm 20 00 3.8 42. 727 Tổng cộng 5.198 .22 1 20 .1 32. 676 Từ năm 1995 đến năm 20 00, ... công tác BHXH, tình hình thu BHXH qua năm sau: Bảng 2: Tổng hợp số lao động tham gia BHXH số thu BHXH (từ năm 1995 đến năm 20 00) Thứ Năm Số tiền (triệu (người) tự Số đối tượng đồng) 199 52 2 .27 5.998 ... thực quỹ gặp phải khó khăn Quỹ BHXH quỹ thuộc loại này, giai đoạn mới, quỹ BHXH quỹ thuộc loại này, giai đoạn mới, quỹ BHXH phải tìm cách hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế, nhiên, Nhà nước...
 • 10
 • 206
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về tình hình ngân quỹ BHXH của nước ta từ năm 1945 đến nay phần 3 pps

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về tình hình ngân quỹ BHXH của nước ta từ năm 1945 đến nay phần 3 pps
... 55.248.410 46.890. 739 1997 124.4 63. 455 22.422.2 53 30.757.880 71.2 83. 322 1998 149.656.167 23. 988.870 39 .5 53. 854 86.1 13. 4 43 1999 179.0 83. 365 25.485.649 54.614. 238 98.9 83. 478 2000 196.849.4 43 33. 090.025 ... 125.914.5 23 247. 832 .261 432 .33 3. 232 Từ năm 1995 trở lại đây, tình hình chi cho hoạt động quản lý máy tương đối ổn định qua năm, tổng số tiền chi cho hoạt động quản lý từ năm 1996 tới năm 2000 ... 2000) TT Năm Tổng số Quý 4/1995 1.1 53. 984 .34 2 1.112. 030 .260 41.954.082 1996 4.771.0 53. 695 4 .38 7.9 03. 9 83 3 83. 149.721 1997 5.756.618.455 5.1 63. 0 93. 1 13 5 93. 525 .34 2 1998 5.880.054.795 5.128.425.197...
 • 10
 • 226
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về tình hình ngân quỹ BHXH của nước ta từ năm 1945 đến nay phần 4 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về tình hình ngân quỹ BHXH của nước ta từ năm 1945 đến nay phần 4 doc
... ngày 1/1/1995, phần hỗ trợ cho quỹ BHXH từ nguồn Ngân sách Nhà nước tương đối lớn; mà qũy BHXH Việt Nam tình trạng tồn tích quỹ BHXH qua năm hoạt động BHXH Việt Nam tương đối lớn, phần nguyên nhân: ... hầu quỹ tài tự cân đối thu chi, việc cân thu chi quỹ BHXH phải luôn có giám sát, can thiệp giúp đỡ Nhà nướcd, quỹ tài độc lập nằm Ngân sách Nhà nước quỹ BHXH luôn cần giúp đỡ, theo dõi Nhà nước ... định Chính phủ (về tổng mức vay, thời hạn vay lãi suất cho vay) chiếm 57 ,47 % tổng nguồn vốn cho vay quỹ BHXH; phần lại cho ngân sách Nhà nước ngân hàng thương mại Nhà nước vay, Nhà nước đồng ý cho...
 • 10
 • 237
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về tình hình ngân quỹ BHXH của nước ta từ năm 1945 đến nay phần 5 pdf

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về tình hình ngân quỹ BHXH của nước ta từ năm 1945 đến nay phần 5 pdf
... loại hình BHXH bắt buộc muốn tham gia thêm loại hình BHXH tự nguyện Quỹ BHXH quản lý tập trung thống nhất, hạch toán độc lập với Ngân hàng Nhà nước Nhà nước hộ Quỹ BHXH hình thành chủ yếu từ đóng ... thu BHXH Hệ thống BHXH Việt Nam hệ thống chuyển đổi, người hưởng quyền lợi trợ cấp BHXH đảm bảo hai nguồn (từ quỹ BHXH Ngân sách Nhà nước) Hàng năm, Ngân sách Nhà nước chuyển sang cho quỹ BHXH ... việc từ trước năm 19 95 sau năm 19 95 hưởng chế độ, quỹ BHXH có thâm hụt hỗ trợ từ phía Nhà nước Để tránh tình trạng đó, cần tiếp tục thực hạch toán cân đối thu - chi làm nguyên tắc sách BHXH Trên...
 • 10
 • 141
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về tình hình ngân quỹ BHXH của nước ta từ năm 1945 đến nay phần 6 pdf

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về tình hình ngân quỹ BHXH của nước ta từ năm 1945 đến nay phần 6 pdf
... vị Về tỷ lệ hưởng chế độ BHXH Nhìn tổng quát tỷ lệ hưởng BHXH dựa theo công ước 102 ILO kinh nghiệm số nước giới, nước ta tỷ lệ hưởng trợ cấp BHXH tương đối cao, mức đóng góp BHXH nước ta lại ... hơn, công tác tăng trưởng quỹ BHXH lại chưa phát triển, trình độ quản lý nhiều hạn chế Từ thực tế đó, tương lai không xa, quỹ BHXH nước ta cân đối thuchi Để khắc phục tình trạng đó, biện pháp ... quy BHXH Trong thời gian tới, Nhà nước cần sớm ban hành Luật BHXH để thống hoạt động BHXH, Luật BHXH cụ thể hoá đường lối đổi phát triển sách BHXH Đảng, Nhà nước pháp luật hoàn thiện sách BHXH...
 • 10
 • 224
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về tình hình ngân quỹ BHXH của nước ta từ năm 1945 đến nay phần 7 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về tình hình ngân quỹ BHXH của nước ta từ năm 1945 đến nay phần 7 pot
... động BHXH 1.2 Những nguồn thu BHXH Thông thường, quỹ BHXH hình thành từ nguồn sau: - Thu từ đóng góp người tham gia BHXH nguồn thu chủ yếu, quan trọng cho quỹ BHXH quốc gia nào, sở chủ yếu để hình ... tăng trưởng quỹ hình thành từ công việc đầu tư quỹ BHXH nhàn rỗi vào chương trình kinh tế - xã hội, hoạt động đầu tư khác đem lại hiệu Từ nguồn quỹ nhàn rỗi đem đầu tư, quỹ BHXH thu phần lãi đầu ... phí người tham gia BHXH 1.4.3 Quản lý tiền thu BHXH Quỹ BHXH quỹ tài độc lập với Ngân sách Nhà nước, quản lý thống theo chế độ tài Nhà nước, quỹ BHXH nói hạt nhân hoạt động BHXH Do đó, cần phải...
 • 10
 • 190
 • 0

thảo luận THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NƯỚC TA TỪ NĂM 2001 ĐẾN NAY

thảo luận THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN NƯỚC TA TỪ NĂM 2001 ĐẾN NAY
... chung thị trường bất động sản nước ta Thực trạng bất động sản nước ta từ năm 2001 đến Định hướng, giải pháp cho thị trường bất động sản nước ta tương lai Lời văn ngắn gọn, dễ hiểu biểu đồ sinh động ... giúp thị trường phát triển bền vững 2) Thực trạng thị trường bất động sản nước ta từ năm 2001 đến a) Giai đoạn phát triển bong bóng Từ 2001 đến 2003 giai đoạn hoàng kim thị trường bất động sản ... tin, tình hình kinh tế bất động sản nước ta biện pháp khắc phục bất cập thị trường II PHẦN NỘI DUNG 1) Khái quát chung thị trường bất động sản nước ta Bất động sản tài sản bao gồm: đất đai, nhà,...
 • 14
 • 84
 • 0

Luận văn thạc sĩ Quan hệ nga grudia từ năm 2000 đến nay

Luận văn thạc sĩ Quan hệ nga grudia từ năm 2000 đến nay
... Thị Hơng Luận Luận văn Thạc sỹ Lịch Sử Chng QUAN H NGA GRUDIA V CUC CHIN THNG NM 2008 2.1 Quan h Nga - Grudia t nm 2000 - 2008 2.1.1 Quan h Nga - Grudia di thi Tng thng Shevarnadze Nga v Grudia ... chng Chng Nhng nhõn t tỏc ng n quan h Nga - Grudia t nm 2000 n Chng Quan h Nga -Grudia v cuc chin thỏng 8/2008 Chng nh hng ca quan h Nga - Grudia n quan h gia Nga v cỏc nc phng Tõy NHD: PGS TS ... Thị Hơng Luận Luận văn Thạc sỹ Lịch Sử quyt lit ca Grudia, Nga ó tr a, bt u t th thc xut nhp cnh Thỏng 9 /2000: Tng thng Nga Vladimir Putin ỏp dng lut cp th thc i vi ngi Grudia nhp cnh vo Nga, khụng...
 • 105
 • 79
 • 0

Đánh giá hiệu quả chi tiêu công xóa đói giảm nghèo ở nước ta từ năm 2008 đến nay

Đánh giá hiệu quả chi tiêu công xóa đói giảm nghèo ở nước ta từ năm 2008 đến nay
... thời gian từ năm 2008 đến nay; lí luận chi tiêu công, xóa đói giảm nghèo, công tác triển khai chi tiêu Nhà nước cho xóa đói giảm nghèo nước ta hiệu đạt chi tiêu công công xóa đói giảm nghèo Phương ... nước thực công tác xóa đói giảm nghèo, nên định chọn đề tài “ Đánh giá hiệu chi tiêu công xóa đói giảm nghèo nước ta từ năm 2008 đến nay Mục tiêu nghiên cứu đề tài Việc nghiên cứu đề tài “ Đánh ... đề tài “ Đánh giá hiệu chi tiêu công cho xóa đói giảm nghèo nước ta từ năm 2008 đến nay giúp phân tích khía cạnh, vấn đề quan trọng việc chi tiêu Nhà nước để xóa đói giảm nghèo Từ rút sâu vào...
 • 16
 • 215
 • 0

Tiểu luận: Vấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam pps

Tiểu luận: Vấn đề thất nghiệp và việc làm ở Việt Nam pps
... kinh tế vĩ mô vạch rõ vấn đề phát sinh thể vấn đề: Thất nghiệp, việc làm, lạm phát nhiên, đề tài vào nghiên cứu vấn đề thất nghiệp việc làm Việt Nam Sự biến động tỷ lệ thất nghiệp từ năm 1986 đến ... có việc làm chưa có việc làm tìm việc làm - Người có việc làm làm sở kinh tế, văn hoá xã hội - Người thất nghiệp người chưa có việc làm mong muốn tìm việc làm - Ngoài người có việc làm thất nghiệp, ... động thất nghiệp việc làm Thực trạng, nguyên nhân, giải pháp 2.1 Thực trạng thất nghiệp Việt nam 2.2 Nguyên nhân thất nghiệp Việt nam 2.3 Giải pháp tạo công ăn việc làm Kết luận (1) NHỮNG VẤN ĐỀ...
 • 26
 • 147
 • 1

Tài liệu TIỂU LUẬN "THỰC TRẠNG THẤT NGHIỆPNƯỚC TA HIỆN NAY" ppt

Tài liệu TIỂU LUẬN
... cầu Loại gọi thất nghiệp chu kỳ kinh tế thị trường gắn liền với thời kỳ suy thoái chu kỳ kinh doanh, xảy khắp nơi ngành nghề II.THỰC TRẠNG THẤT NGHIỆP NƯỚC TA HIỆN NAY 1.Tỷ lệ thất nghiệp Việt ... khủng hoảng kinh tế cung la vấn đề nan giải kinh tế nước ta Sau em xin trình bày vấn đề thất nghiệp Việt Nam I.THẤT NGHIỆP LÀ GÌ? 1.Khái niệm: Thất nghiệp người hạn tuổi lao động, có sức khỏe để tham ... thất nghiệp a .Thất nghiệp tạm thời: Thất nghiệp tạm thời xảy có số người lao động thời gian tìm kiếm công việc nơi làm việc tốt hơn, phù hợp với ý muốn riêng( lương cao hơn, gần nhà hơn…) b.Thất...
 • 9
 • 11,726
 • 124

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận vấn đề thất nghiệpnêu những thành tựu nổi bật về kinh tế văn hóa chính trị xã hội của đất nước ta từ năm 1986 đến naysach phap luat va hoat dong bao dam quyen cua nguoi tieu dung o nuoc ta tu nam 1992 den naytiểu luận văn hóa doanh nghiệp của viettelvấn đề thất nghiệp của sinh viên mới ra trườngt040 vấn đề thất nghiệp của sinh viênvấn đề thất nghiệp của sinh viên hiện nayvận dụng quan điểm toàn diện của triết học mác lê nin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trườngvấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường nhìn từ góc độ triết học docvận dụng quan điểm toàn diện của triết học mác lenin để giải thích nguyên nhân của vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trườngthực trạng về vấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trườngtieu luan van de co ban cua triet hoctiểu luận vấn đề nuôi hổ của các chủ trại ở tỉnh bình dươngvấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường thực trạng và giải pháptiểu luận vấn đề làm thêm của sinh viênChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2HCM voi CNMarx leninChủ tịch hồ chí minh nói về đảngChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngHồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sauSuc manh truyen thog van hoaVan hoa nam boVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hộiVăn hoá mặc việt nam truyền thốngvấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hội5 kethua7 thiet ke huong doi tuong8 IOCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 5 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 1 Học viện KTQS MTAgiao an bai nha ba ngoaiỨNG DỤNG VSV TRONG CNTPLuận văn tốt nghiệp Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODAskkn BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THPT VÕ TRƯỜNG TOẢN