CHUẨN KIẾN THỨC KĨ NĂNG VẬT LÍ TRONG CHƯƠNG TRÌNH GDCS LỚP 8

CHUAN KIEN THUC KI NANG VAT LI THCS

CHUAN KIEN THUC KI NANG VAT LI THCS
... theo nhóm - Ki m tra miệng - Ki m tra viết 15 phút, tiết cuối học kỳ - Các thực hành c.Các tập, đề ki m tra đề thi cần có nội dung li n quan đến thí nghiệm d Đánh giá cao khả vận dụng ki n thức ... việc phát triển chương trình vật lý phổ thông giới - Phần lớn ki n thức lựa chọn để đưa vào chương trình ki n thức Vật lý học cổ điển Đó ki n thức phổ thông bản, cần thiết cho việc nhận thức tượng ... chọn để đưa vào chương trình số ki n thức Vật lý học đại li n quan tới nhiều dụng cụ thiết bị kĩ thuật sử dụng phổ biến sống sản xuất - Chương trình coi trọng mức ki n thức phương pháp đặc thù...
 • 26
 • 878
 • 9

CHUẨN KIẾN THỨC- NĂNG VẬT 6

CHUẨN KIẾN THỨC- KĨ NĂNG VẬT LÍ 6
... TÍCH CỦA VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC Stt Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi Xác định thể tích vật [VD] Đo thể tích số vật Để đo thể tích vật rắn không ... l = 16cm; 1,6dm, 0,16m (trường hợp gần vạch 16) không 1m = 100cm ghi là: 160 mm; 16, 0cm - Chỉ dùng đơn vị hợp pháp Nhà nước quy định 1m = 1000mm ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG Stt Chuẩn kiến thức, quy ... ý: Khối lượng vật đại lượng vật đặc trưng đồng thời thuộc tính khác vật: thuộc tính "lượng chất tạo thành vật" , thuộc tính "quán tính vật" thuộc tính "hấp dẫn vật" Trong vật lớp ta đề cập...
 • 20
 • 651
 • 8

CHUẨN KIẾN THỨC- NĂNG VẬT 9

CHUẨN KIẾN THỨC- KĨ NĂNG VẬT LÍ 9
... HIỆN 50 NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HỐ NĂNG LƯỢNG STT Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Nêu vật có lượng vật có khả thực cơng làm nóng vật khác Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi [NB] ... ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌ STT Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, quy định chương trình Nêu đặc điểm [NB] Đặc điểm ảnh vật tạo thấu kính Ghi ảnh vật tạo thấu ... F' 36 ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ STT Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, quy định chương trình Nêu đặc điểm ảnh [TH] vật tạo thấu kính - Vật đặt ngồi khoảng...
 • 48
 • 910
 • 16

CHUẨN KIẾN THỨC- NĂNG VẬT 7

CHUẨN KIẾN THỨC- KĨ NĂNG VẬT LÍ 7
... TRONG KIM LOẠI STT Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Nhận biết vật liệu dẫn điện vật liệu cho dòng điện qua vật liệu cách điện vật liệu không cho ... laze Vật sáng gồm nguồn sáng vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó: Mặt trăng, hành tinh, đồ vật SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG STT Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, ... Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Dựng ảnh vật [VD] tạo gương phẳng - Vẽ ảnh vật đặt trước gương phẳng trường hợp: + Vật ảnh song song chiều + Vật...
 • 22
 • 673
 • 4

CHUẨN KIẾN THỨC- NĂNG VẬT 8

CHUẨN KIẾN THỨC- KĨ NĂNG VẬT LÍ 8
... F = 180 N Tính công công suất người kéo Bài 16 CƠ NĂNG STT Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến Ghi quy định chương trình thức, Nêu vật có [TH] Khi vật có khả thực Lưu ý: Cơ năng ... NHIỆT NĂNG STT Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể chuẩn quy định chương trình kiến thức, Phát biểu định nghĩa [TH] nhiệt - Nhiệt vật tổng động Ghi Nêu nhiệt độ vật phân tử cấu tạo nên vật ... phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ Bài 12 SỰ NỔI STT Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến quy định chương trình thức, Nêu điều kiện [TH] Khi vật nhúng lòng chất vật lỏng chịu hai...
 • 20
 • 786
 • 13

CHUẨN KIẾN THỨC- NĂNG VẬT 9 (10-11)

CHUẨN KIẾN THỨC- KĨ NĂNG VẬT LÍ 9 (10-11)
... HIỆN 50 NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HỐ NĂNG LƯỢNG STT Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Nêu vật có lượng vật có khả thực cơng làm nóng vật khác Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi [NB] ... ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH PHÂN KÌ STT Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, quy định chương trình Nêu đặc điểm [NB] Đặc điểm ảnh vật tạo thấu kính Ghi ảnh vật tạo thấu ... F' 36 ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI THẤU KÍNH HỘI TỤ STT Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, quy định chương trình Nêu đặc điểm ảnh [TH] vật tạo thấu kính - Vật đặt ngồi khoảng...
 • 48
 • 367
 • 0

CHUẨN KIẾN THỨC- NĂNG VẬT 8 (10-11)

CHUẨN KIẾN THỨC- KĨ NĂNG VẬT LÍ 8 (10-11)
... F = 180 N Tính công công suất người kéo Bài 16 CƠ NĂNG Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến STT Ghi quy định chương trình thức, Nêu vật có [TH] Khi vật có khả thực Lưu ý: Cơ năng ... NĂNG STT Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Phát biểu định nghĩa nhiệt Nêu nhiệt độ vật cao nhiệt Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, [TH] - Nhiệt vật tổng động phân tử cấu tạo nên vật ... Khi vật nằm yên, lực tác dụng vào vật phải cân nhau; - Khi vật mặt chất lỏng FA = d.V với V thể tích phần vật chìm lòng chất lỏng 13 CÔNG CƠ HỌC Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến...
 • 20
 • 318
 • 0

chuẩn kiến thức năng Vật THCS

chuẩn kiến thức kĩ năng Vật Lí THCS
... VÌ NHIỆT Stt Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi Nêu ví dụ vật [TH] Nêu được: nở nhiệt, bị ngăn cản Khi co giãn nhiệt, gặp vật cản, vật rắn xẽ gây ... CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi Nêu đặc điểm chung ảnh vật tạo gương phẳng, ảnh ảo, có kích thước vật, khoảng ... STT Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi 49 quy định chương trình Nêu dấu hiệu để nhận [NB] Nêu biết chuyển động Khi vị trí vật so với vật mốc thay đổi theo thời gian vật...
 • 111
 • 208
 • 0

Chuẩn kiến thức, năng Vật THCS

Chuẩn kiến thức, kĩ năng Vật lí THCS
... lng ca vt, cú n v o l kg; P l vt l P = mg, g l gia tc ri t m trng lng ca vt, cú n v o l N i vi cp THCS gii bi c n gin hn ta 10 ly g m/s2 Tuy nhiờn, GV cng cn cho HS lm quen vi cỏc giỏ tr khỏc ... vt t phỏt ỏnh sỏng, vt sỏng l mi vt cú ỏnh sỏng t ú truyn n mt ta Cỏc vt c cp phn Quang hc cp THCS u c hiu l cỏc vt sỏng - Khụng yờu cu gii thớch cỏc khỏi nim mụi trng sut, ng tớnh, ng hng - ... vt t phỏt ỏnh sỏng, vt sỏng l mi vt cú ỏnh sỏng t ú truyn n mt ta Cỏc vt c cp phn Quang hc cp THCS u c hiu l cỏc vt sỏng S TRUYN NH SNG Stt CKTKN chng trỡnh Mc th hin c th ca CKTKN Ghi chỳ...
 • 130
 • 171
 • 0

chuan kien thuc ki nang vat li 10

chuan kien thuc ki nang vat li 10
... Chun kin thc, k nng ca mt n v kin thc l cỏc yờu cu c bn, ti thiu v kin thc, k nng ca n v kin thc m hc sinh cn phi v cú th t c Yờu cu v kin thc, k nng th hin mc cn t v kin thc, k nng b) Chun kin ... nng n Kim tra thng xuyờn v nh kỡ theo hng va ỏnh giỏ c ỳng Chun kin thc, k nng, va cú kh nng phõn hoỏ cao ; kim tra kin thc, k nng c bn, nng lc dng kin thc ca ngi hc, thay vỡ ch kim tra hc thuc ... 4.3 Yờu cu kim tra, ỏnh giỏ 4.2 Hai chc nng c bn ca kim tra, ỏnh giỏ 10 a) Kim tra, ỏnh giỏ phi cn c vo Chun kin thc, k nng ca tng mụn hc tng lp ; cỏc yờu cu c bn, ti thiu cn t v kin thc, k...
 • 157
 • 120
 • 0

chuan kien thuc ki nang vat li 11

chuan kien thuc ki nang vat li 11
... chuẩn ki n thức, kĩ khác li n quan cú cỏc tài li u tham khảo Ngược lại, vùng phát triển thị xó, thành phố, vựng cú điều ki n kinh tế, văn hoá xó hội, GV cần linh hoạt đưa vào ki n thức, kĩ li n ... hướng vừa đánh giá Chuẩn ki n thức, kĩ năng, vừa có khả phân hoá cao ; ki m tra ki n thức, kĩ bản, lực vận dụng ki n thức người học, thay ki m tra học thuộc lòng, nhớ máy móc ki n thức - Xác định ... với điều ki n cụ thể lớp, trường địa phương 10 4.3 Yêu cầu ki m tra, đánh giá thành tiêu chí nhằm ki m tra đầy đủ định tính định lượng kết học tập HS a) Ki m tra, đánh giá phải vào Chuẩn ki n thức,...
 • 159
 • 170
 • 1

Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện kiến thức - năng thí nghiệm trong chương trình hóa học 10 nâng cao cho học sinh theo hướng dạy học tích cực

Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện kiến thức - kĩ năng thí nghiệm trong chương trình hóa học 10 nâng cao cho học sinh theo hướng dạy học tích cực
... dạng tập 35 Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RÈN LUYỆN KIẾN THỨC – KĨ NĂNG THÍ NGHIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 10 NÂNG CAO CHO HỌC SINH THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC Theo Đại từ điển ... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Đỗ Thị Bích Ngọc MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RÈN LUYỆN KIẾN THỨC – KĨ NĂNG THÍ NGHIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 10 NÂNG CAO CHO HỌC SINH THEO HƯỚNG DẠY HỌC ... rèn luyện kiến thức - thí nghiệm chương trình hóa học 10 nâng cao cho HS theo hướng dạy học tích cực Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng rèn luyện...
 • 200
 • 1,117
 • 6

Chuẩn kiến thức năng địa 12

Chuẩn kiến thức kĩ năng địa lí 12
... THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN A MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH Học xong chương trình Địa 12 (chương trình chuẩn) học sinh đạt được: Về kiến thức: Hiểu ... THỰC HIỆN CHUẨN KIẾN THỨC, KĨ NĂNG Các kiến thức, cần đạt đượccủa chương trình Địa lớp 12 cụ thể thành yêu cầu chi tiết sau: CHỦ ĐỀ 1: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP Kiến thức 1.1 ... điểm CHỦ ĐỀ : ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG (tỉnh / thành phố) Kiến thức Biết tìm hiểu địa địa phương theo chủ đề : - Chủ đề 1: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ phân chia hành + Vị trí địa phạm vi lãnh...
 • 19
 • 1,104
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: chuẩn kiến thức kĩ năng vật lí 11chuẩn kiến thức kĩ năng vật lí 6chuẩn kiến thức kĩ năng vật lí 9chuẩn kiến thức kĩ năng địa lí lớp 12chuẩn kiến thức kĩ năng địa lí 12chuẩn kiến thức kĩ năng địa lí lớp 6chuẩn kiến thức kĩ năng địa lí 6chuẩn kiến thức kĩ năng vật lý 10 cơ bảnchuẩn kiến thức kĩ năng vật lý 10chuẩn kiến thức kĩ năng địa lí 11chuẩn kiến thức kĩ năng địa lí lớp 11chuẩn kiến thức kĩ năng vật lý 11 nâng caochuẩn kiến thức kĩ năng vật lý 11 cơ bảnchuẩn kiến thức kĩ năng vật lý 11chuẩn kiến thức kĩ năng vật lý thptHiệu quả giáo dục văn hóa học đường cho sinh viên các trường đại học ở hà nội hiện nay (qua khảo sát một số trường đại học đào tạo các ngành kỹ thuật) (tt)Phân lập và đánh giá tác dụng ức chế xanthin oxidase in vitro của một số hợp chất từ thân cây dâu tằmBring a boxset and cosy up angkor wat vacation packagesDay tours in siem riep cambodia cambodia toursHow to get from phnom penh to sihanoukvilleHow to get from siem reap to phnom penh cambodia tourstour to cambodia from thailand flight to cambodia fromVĂN hóa CÔNG sở UBND quận Tây HồNăng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận hà đông (tt)BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG VÀ VĂN HÓA CÔNG SỞĐề thi Tiếng Anh lớp 4 năm 2015 2016World of art 7th edition sayre test bankYour career how to make it happen 9th edition harwood test bankSách dịch grays anatomy for student chương 1 các hệ cơ quan trong cơ thể ngườiBrief principles of macroeconomics 6th edition gregory mankiw test bankBrock biology of microorganisms 13th edition madigan test bankBUSN 2nd edition kelly test bankBUSN 5 5th edition kelly test bankC++ how to program 8th edition deitel test bankC++ programming from problem analysis to program design 6th edition malik test bank