Bài giảng viễn thám GIS

bài giảng viễn thám cơ sở chương iii đặc điểm các loại tư liệu viễn thám và các phương pháp thu nhận tư liệu viễn thám

bài giảng viễn thám cơ sở chương iii đặc điểm các loại tư liệu viễn thám và các phương pháp thu nhận tư liệu viễn thám
... dạng t liệu khác 3.3 Ph ơng pháp thu nhận ảnh v đặc điểm loại ảnh viễn thám Để tạo hình ảnh viễn thám có hai ph ơng pháp: chụp ảnh máy ảnh theo nguyên tắc quang học v thu ảnh thep ph ơng pháp quét ... thống quét tạo ảnh Một ph ơng pháp thu nhận hình ảnh phổ biến viễn thám l ph ơng pháp quét Ph ơng pháp quét đ ợc thực tầng máy bay v tầng vệ tinh v sử dụng nhiều việc thu nhận tín hiệu phổ vùng sóng ... nhờ các vệ tinh truyền thông tin chuyển trạm thu sau chuyển thnh hình ảnh dạng số v l u băng từ đĩa CD-ROM 47 3.3.2.2 .Các thiết bị thu phổ ph ơng pháp quét viễn thám Giới thiệu chung Có nhiều cách...
 • 22
 • 379
 • 0

bài giảng viễn thám cơ sở chương v viễn thám hồng ngoại nhiệt

bài giảng viễn thám cơ sở chương v viễn thám hồng ngoại nhiệt
... đối Viễn thám đo đ ợc l ợng phát v t, đo đ ợc nhiệt độ v t Viễn thám đo xạ M theo dải b ớc sóng khác nhau, nhiên xạ nhiệt dải hồng ngoại nhiệt 5.1.3 Sự phát xạ nhiệt từ v t chất thực V i v t ... ảnh hồng ngoại nhiệt khu v c công nghiệp Các v ng sáng l có nguồn n ớc thải v i nhiệt độ cao Hình 5.12: ảnh nhiệt v ng v nh v đồ phân bố tr ờng nhiệt mặt ể Hiện ứng dụng phổ biến ảnh hồng ngoại ... - nhiệt độ phát xạ v t chất; T- nhiệt độ Kinetic (nhiệt độ bên trong); - hệ số phát xạ nhiệt v t chất 77 V TRad tỉ lệ v i bậc TKin nên nhiệt độ phát xạ v t chất nhỏ nhiệt độ bên v t chất (nhiệt...
 • 18
 • 330
 • 1

bài giảng viễn thám cơ sở chương viii các phương pháp xử lý thông tin viễn thám

bài giảng viễn thám cơ sở chương viii các phương pháp xử lý thông tin viễn thám
... Chlorophyl cây) Thông tin đa thời gian (Multitemporal data) Các thông tin thời vụ l quan trọng phân tích ảnh Các thông tin ny có liên quan đến biến đổi tính chất ảnh đối t ợng Các thông tin l: thời ... dạng nên kỹ thật xử ảnh số ngy cng đ ợc áp dụng rộng rãi - đặc biệt l đ ợc kết hợp chặt chẽ với việc xử hệ thông tin địa - GIS Trong phần mềm xử lý, phát triển công nghệ tin học cho phép ... thông tin c s - S d ng máy o v nh d ng plotter (máy photogrametric plotter) chuy n thông tin lên b n c s , 8.2 Xử ảnh số (Digital Image Processing) Xử ảnh số l điều khiển v phân tích thông...
 • 69
 • 253
 • 0

Bài giảng viễn thám đại cương chương 1 TS lê thị kim thoa

Bài giảng viễn thám đại cương chương 1  TS lê thị kim thoa
... 11 x 11 4m M/1m P 11 16 ,5 x16,5 0,61m P 2,44m Mul 1- 3,5 days km 1m, 4m ...
 • 9
 • 349
 • 2

Bài giảng viễn thám đại cương chương 2 TS lê thị kim thoa

Bài giảng viễn thám đại cương chương 2  TS lê thị kim thoa
... Viễn thám đại cương GV: TS Thị Kim Thoa Viễn thám đại cương GV: TS Thị Kim Thoa III Ngun tắc vận hành viễn thám III Phản xạ phổ ứng với loại lớp phủ mặt đất Viễn thám đại cương GV: TS Thị ... (transmission) Viễn thám đại cương Bề mặt trái đất GV: TS Thị Kim Thoa Viễn thám đại cương GV: TS Thị Kim Thoa 9 /28 /20 13 III Ngun tắc vận hành viễn thám III III Ngun tắc vận hành viễn thám III 2- ... giả) Viễn thám đại cương GV: TS Thị Kim Thoa III Ngun tắc vận hành viễn thám III - Sơ đồ phản xạ phổ số đối tượng Viễn thám đại cương GV: TS Thị Kim Thoa III Ngun tắc vận hành viễn thám...
 • 8
 • 254
 • 3

BÀI GIẢNG VIỄN THÁM ( NGUYỄN đức THUẬN ) CHƯƠNG 1

BÀI GIẢNG VIỄN THÁM ( NGUYỄN đức THUẬN )  CHƯƠNG 1
... ngày (Landsat -1- 3) 16 ngày (Landsat -4,5, 7) Khoảng 10 3 phút (Landsat -1- 3) Khoảng 99 phút (Landsat -4,5, 7) 19 72 (Landsat - 1) 19 75 (Landsat - 2) 19 78 ( Landsat - 3) 19 82 (Landsat - 4) 19 84 ( Landsat ... TINH VIỄN THÁM u Giới thiệu số vệ tinh viễn thám 3 .1 Vệ tinh Lansat 22 /1/ 1975 Landsat 05/3 /19 78 Landsat 16 /7 /19 82 Landsat 01/ 3 /19 84 Landsat Landsat a ed Landsat Ngày ngừng hoạt động 6 /1/ 1978 ... 2 012 nguyenducthuan@hua.edu.vn 50 I.3 MỘT SỐ VỆ TINH VIỄN THÁM u Giới thiệu số vệ tinh viễn thám 3 .1 Vệ tinh Lansat a ed Độ cao bay 915 km (Landsat -1- 3) 705km (Landsat -4,5, 7) Đồng mặt trời 18 ...
 • 91
 • 405
 • 1

BÀI GIẢNG VIỄN THÁM ( NGUYỄN đức THUẬN ) CHƯƠNG 3

BÀI GIẢNG VIỄN THÁM ( NGUYỄN đức THUẬN )  CHƯƠNG 3
... III .3 HIU CHNH NH Hiu chnh hỡnh hc QUY TRèNH HIU CHNH HèNH HC a ed u Nhập ảnh an @ hu (1 ) Lựa chọn mô hình en d uc t hu (2 ) Xác định tham số Điểm khống chế mặt đất ng uy (3 ) Kiểm tra độ xác (4 ) ... nguyenducthuan@hua.edu.vn 33 33 III .3 HIU CHNH NH Hiu chnh hỡnh hc ng uy en d uc t hu an @ hu a ed u NH HNG CA S LNG V S PHN B IM KHNG CH MT T N CHNH XC Monday, January 09, 2012 nguyenducthuan@hua.edu.vn 34 34 III .3 ... Chuyn i a thc Cụng thc u Tờn y = a u + a1v + a3uv a (u v ) + a i1 j1 i1 j1 ij ij x=a u v ; y=b u v nguyenducthuan@hua.edu.vn S n s 8 n 32 32 III .3 HIU CHNH NH Hiu chnh hỡnh hc CHN IM KHNG CH...
 • 91
 • 177
 • 0

Bài giảng viễn thám chương 2 nguyên lý cơ bản của viễn thám

Bài giảng viễn thám  chương 2 nguyên lý cơ bản của viễn thám
... Nguyờn bc x: cỏc i tng s bc x nng lng nhit ph thuc vo nhit riờng ca mỡnh NGUYấN Lí CA VIN THM 1 .2 Nguyờn ca vin NGUYấN Lí CA VIN THM 1 .2 Nguyờn ca vin NGUYấN Lí CA VIN THM 1 .2 Nguyờn ... 1 .2 Nguyờn ca vin NGUYấN Lí CA VIN THM 1 .2 Nguyờn ca vin 10/10 /20 14 NGUYấN Lí CA VIN THM 1 .2 Nguyờn ca vin C TNH PH X CA CC I TNG T NHIấN 2. 1 C IM PH CA CC I TNG Súng in t chiu ti mt ... TINH NH V TINH 4 .2 MU SC DNG TRONG VIấN THM 4 .2 MU SC DNG TRONG VIấN THM 10 10/10 /20 14 NH V TINH NH V TINH 4 .2 MU SC DNG TRONG VIấN THM 4 .2 MU SC DNG TRONG VIấN THM NH V TINH 4 .2 MU SC DNG TRONG...
 • 11
 • 301
 • 2

Bài giảng viễn thám chương 4 kỹ thuật xử lý ảnh vệ tinh

Bài giảng viễn thám  chương 4 kỹ thuật xử lý ảnh vệ tinh
... CHƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VỆ TINH 4. 3 PHÂN LOẠI ẢNH CHƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VỆ TINH 4. 3 PHÂN LOẠI ẢNH CHƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VỆ TINH 4. 3 PHÂN LOẠI ẢNH CHƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VỆ TINH 4. 3 PHÂN ... TÍCH CHƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VỆ TINH 4. 4 CÁC BƯỚC XỬ LÝ SAU PHÂN LOẠI CHƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VỆ TINH 4. 5 ĐÁNH GIÁ SAU PHÂN LOẠI Dung lƣợng mẫu 25 10/10/20 14 CHƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VỆ TINH ... ĐỊNH THUẬT TOÁN KHÔNG KIỂM ĐỊNH 24 10/10/20 14 CHƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VỆ TINH 4. 4 CÁC BƯỚC XỬ LÝ SAU PHÂN LOẠI CHƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH VỆ TINH 4. 5 ĐÁNH GIÁ SAU PHÂN LOẠI CHƯƠNG KỸ THUẬT XỬ LÝ...
 • 27
 • 230
 • 0

Bài giảng kỹ thuật viễn thám : GIS & THẾ GIỚI THỰC ppsx

Bài giảng kỹ thuật viễn thám : GIS & THẾ GIỚI THỰC ppsx
... (accuracy) khỏc Cú nm loi d liu, hay núi cỏch khỏc l cú nm cp o d liu nh sau: Cp 1: Ghi danh Cp 2: Cp bc Cp 3: Ch s Cp 4: Khong Cp 5: T l Cp o cng cao thỡ cng cú nhiu phộp tớnh chng xp bn cú th c phộp ... khụng gian l im, ng (cung) v vựng Mụ hỡnh d liu: Raster v Vector Mụ hỡnh Vector Mụ hỡnh d liu: Raster v Vector Mụ hỡnh Vector Cỏc mụ hỡnh lu tr in hỡnh gm: Cu trỳc lit kờ to 'spaghetti' Cu trỳc t ... environment) ca mỏy tớnh Ngi s dng GIS giao din vi nú thc hin cỏc nhim v nh xõy dng bn , truy cp d liu, phõn tớch s phự hp s dng t,v.v Khi mụ hỡnh hoỏ th gii hin thc GIS, thun tin ta thng gp cỏc...
 • 14
 • 220
 • 4

Một số bài giảng để tham khảo

Một số bài giảng để tham khảo
... nên trai Một trăm đám cỗ chẳng sai đám - Chồng người ngược xuôi Chồng em ngồi bếp sờ đuôi mèo - Chồng người bể sở sông Ngô Chồng em ngồi bếp rang ngô cháy quần YÊU CẦU CẦN ĐẠT Bài tập Bài tập ... Thảo luận, vấn đáp IV Tiến trình dạy học: Ổn đònh kiểm tra só số: ……………………………………………………………………………… Kiểm tra cũ: Đọc ca dao hài hước Bài mơí : HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH HS chia thành ... Cảm nhận em ca dao than thân yêu thương tình nghóa Dặn dò: Học bài, Soạn tập ca dao hài hước Tiết :………Tuần:12, 13 Ngày soạn:5/9/2007 Bài dạy: LUYỆN TẬP CA DAO HÀI HƯỚC I Kết cần đạt: Giúp HS: -...
 • 4
 • 349
 • 0

Bài giảng ĐỀ THAM KHẢO THI HK I LỚP 7 -số 1

Bài giảng ĐỀ THAM KHẢO THI HK I LỚP 7 -số 1
... ÔN THI HỌC KÌ I LỚP NĂM HỌC 2 010 – 2 011 ============================================================================= 28 A boring B boringly C interesting D interestingly 29 A part – time B ... or three vacations D They have vacations that last two or three weeks 40 How much is this watch? A How much does this watch cost? B What is the price of this watch? C What is this watch cost? ... the suitable card C Let the librarian stamp the book D Ask the librarian 35 Which of the following is NOT TRUE? A You can take a book out of a library after you let the librarian stamp it B If you...
 • 2
 • 168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng ứng dụng gis trong quản lý môi trườngbài giảng môn thẩm định dự án đầu tưbài giảng về thẩm định dự án đầu tưside bai giang mon tham dinh gia bat dong sanbài giảng khoan thăm dò và khai thác dầu khíbài giảng môn thẩm định tín dụngbài giảng ứng dụng gisbai giang vien tap ve quan he tubai giang vien tap ve quan he tu lop 5bai giang tinh tham cua datbao cao vien tham gistâm viễn thám gis liên đoàn bản đồ địa chất miền namđội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy tại khoa tâm lý giáo dục họcbài giảng trắc địa ảnh viễn thámung dung vien tham va gis trong nong nghiep va lam nghiep tinh an giangPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm