QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÙNG SẢN XUẤT RAU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020 & ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

QUY HOẠCH CHI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LÚA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

QUY HOẠCH CHI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LÚA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
... QUY HOẠCH CHI TIẾT CÁC VÙNG SẢN XUẤT LÚA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 I MỞ ĐẦU Sự cần thiết quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao An ... nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012 -2020 tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh An Giang ban hành kế hoạch cụ thể phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang 2020 tầm ... nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang, giai đoạn 2012 – 2020 tầm nhìn 2030 địa phương, công tác quy hoạch chi tiết phát triển vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao địa bàn An Giang cần...
 • 30
 • 202
 • 0

QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT THỦY SẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

QUY HOẠCH VÙNG SẢN XUẤT THỦY SẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
... ÐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÙNG SẢN XUẤT THỦY SẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 I QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH: (1) Quy hoạch vùng sản xuất thủy sản ứng dụng công ... (Quy hoạch sử dụng đất tỉnh An Giang đến năm 2020) Quy mô phát triển vùng nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 a) Sản xuất giống: Quy hoạch trại sản ... PHÁT TRIỂN VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN VÙNG SẢN XUẤT THỦY SẢN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 I DỰ BÁO TIẾN BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ: Những...
 • 47
 • 451
 • 0

Quy hoạch tổng thể phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh hòa bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh hòa bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
... triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hòa Bình đến năm 2015 định hớng đến năm 2020: 20 - Báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể phát triển khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hòa Bình ... Đề cơng lập quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 tỉnh Hòa Bình giao tỉnh tổ choc lập quy hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao địa bàn tỉnh Để khai ... xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao - Các công nghệ đợc áp dụng khả đáp ứng nguồn nhân lực công nghệ Đề cơng lập quy hoạch tổng thể khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020 tỉnh Hòa...
 • 19
 • 389
 • 0

bảo tồn và phát triển cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao tỉnh an giang giai đoạn 2001 – 2010 và năm 2011, năm 2012

bảo tồn và phát triển cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao tỉnh an giang giai đoạn 2001 – 2010 và năm 2011, năm 2012
... ĐỒ TỈNH AN GIANG Quy hoạch vùng nguyên liệu trồng dược liệu công nghệ cao QUY HOẠCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN CÂY DƢỢC LIỆU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNH HƢỚNG ĐẾN NĂM ... giai đoạn 2001 2010, năm 2011, năm 2012 năm 2013 - Giai đoạn 2001 2010, GDP bình quân tỉnh An Giang đạt tốc độ tăng bình quân hàng năm 9,63% /năm, giai đoạn 2006 -2010 tăng 10,34% /năm giai đoạn ... nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quôc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020 Nghị số 09-NQ/TU ngày 27/6 /2012 Tỉnh ủy phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai...
 • 52
 • 176
 • 0

đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh đắc lắc đến năm 2020

đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh đắc lắc đến năm 2020
... Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc chương trình Quốc gia ứng dụng công nghệ cao đến năm 2020; Đặc biệt, chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2011 – 2020) thông ... XUẤT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO Ở VIỆT NAM I KHÁI QUÁT VỀ NÔNG NGHIỆP CNC 1.1 Một số khái niệm liên quan đến nông nghiệp CNC 1.1.1 Công nghệ cao Công nghệ cao công nghệ có hàm lượng cao ... dụng công nghệ cao tỉnh ĐăkLăk đến năm 2020; - Quyết định số 1418/QĐ-UBND ngày 4/7/2012 UBND tỉnh ĐăkLăk việc phê duyệt Đề cương - dự toán Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC tỉnh ĐăkLăk đến...
 • 149
 • 478
 • 3

Luận văn giải pháp phát triển vùng sản xuất rau nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố bắc giang

Luận văn giải pháp phát triển vùng sản xuất rau nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến trên địa bàn thành phố bắc giang
... nguyên li u cho doanh nghi p ch bi n ñ a bàn thành ph B c Giang; Nghiên c u gi i pháp ch y u nh m phát tri n vùng s n xu t rau nguyên li u cho doanh nghi p ch bi n ñ a bàn thành ph B c Giang nh ... xu t rau nguyên li u cho doanh nghi p ch bi n rau ñ a bàn thành ph B c Giang 1.2.2 M c tiêu nghiên c u c th H th ng hoá lý lu n th c ti n v phát tri n vùng s n xu t rau nguyên li u cho doanh ... n k t qu s n xu t rau nguyên li u c a 108 doanh nghi p ch bi n ñ a bàn 4.3.3 Ti m phát tri n vùng s n xu t rau nguyên li u 116 4.4 Các gi i pháp phát tri n vùng s n xu t rau nguyên li u 119 4.4.1...
 • 175
 • 296
 • 1

Đánh giá thích hợp đất đai cho cây hồ tiêu phục vụ phát triển vùng sản xuất tập trung ở huyện chư sê, tỉnh gia lai

Đánh giá thích hợp đất đai cho cây hồ tiêu phục vụ phát triển vùng sản xuất tập trung ở huyện chư sê, tỉnh gia lai
... biệt l hớng dẫn trực tiếp tận tình, quý báu thầy giáo TS Bùi Huy Hiền Đồng thời Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện Ch Sê, tỉnh Gia Lai v cán nhân dân x huyện Ch Sê đ tạo điều kiện thuận lợi để nghiên ... huy n Ch Sờ - t nh Gia Lai 1.2.2 Yờu c u - Xỏc ủ nh cỏc y u t nh h ng ủ n s n xu t h tiờu huy n Ch Sờ - t nh Gia Lai - Xỏc ủ nh di n tớch ủ t thớch h p cho s n xu t h tiờu t p trung Tr ng i h ... cho cõy h tiờu ph c v phỏt tri n vựng s n xu t t p trung huy n Ch Sờ - t nh Gia Lai 1.2 M c ủớch, yờu c u c a ủ ti 1.2.1 M c ủớch Xỏc ủ nh ti m nng ủ t ủai v ủ xu t vựng s n xu t h tiờu t p trung...
 • 117
 • 582
 • 2

Quy hoạch phát triển giáo dục trung học phổ thông huyện triệu sơn tỉnh thanh hoá đến năm 2015

Quy hoạch phát triển giáo dục trung học phổ thông huyện triệu sơn tỉnh thanh hoá đến năm 2015
... THPT huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015 đề xuất số giải pháp để thực quy hoạch Giả thuyết khoa học: 10 Hệ thống giáo dục trung học phổ thông huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015 ... KT-XH huyện Khách thể nghiên cứu: Hệ thống GD trung học phổ thông huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hoá Đối tợng nghiên cứu: Quy hoạch phát triển giáo dục THPT huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2015 ... quy hoạch phát triển giáo dục trung học phổ thông Chơng 2: Thực trạng giáo dục THPT huyện Triệu Sơn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 1999 - 2007 11 Chơng 3: Quy hoạch phát triển giáo dục THPT huyện Triệu...
 • 89
 • 190
 • 2

Xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ở huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang, giai đoạn 2011 2020 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ở huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang, giai đoạn 2011  2020 luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... quy hoạch phát triển mạng lưới trường học huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011- 2020 Giả thuyết khoa học Có thể xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới trường học huyện đảo Phú Quốc, ... xây dựng thực quy hoạch phát triển mạng lưới trường học huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 64 3.2.1 Nhóm giải pháp xây dựng quy hoạch phát triển mạng lưới trường học huyện đảo Phú Quốc, tỉnh ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ***** PHẠM VĂN NGHIỆP XÂY DỰNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI TRƯỜNG HỌC HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC TỈNH KIÊN GIANG, GIAI ĐOẠN 2011 2020 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA...
 • 117
 • 351
 • 1

Phát triển, sản xuấtứng dụng công nghệ quang điện

Phát triển, sản xuất và ứng dụng công nghệ quang điện
... xuất mô-đun quang điện Sản xuất mô-đun quang điện • Lắp đặt nhà máy điện PV sản xuất điện EURO-TITAN giải thách thức quan trọng việc sản xuất điện mặt trời với chi phí thấp công nghệ hàng chục ... việc phát triển thương mại công nghệ sản xuất quang điện sử dụng phim mỏng – Chi phí thấp hơn: Kinh nghiệm vượt trội cho phép đạt chi phí sản xuất thấp giới • Triển khai nhà máy sản xuất mô-đun quang ... phí sản xuất điện nhờ tránh sử dụng dầu, ga, than Nguồn lượng mở rộng để hỗ trợ phát triển đa dạng hóa kinh tế Tạo việc làm ngành quang điện công nghệ cao, sản xuất bí Tạo trung tâm sản xuất...
 • 22
 • 212
 • 0

Quy hoạch phát triển giáo dục trung học cơ sở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

Quy hoạch phát triển giáo dục trung học cơ sở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đến năm 2020
... định lúc 1.3 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.3.1 Khái niệm chung quy hoạch phát triển GDĐT Quy hoạch phát triển GDĐT quy hoạch phát triển ngành, phận hữu quy hoạch phát triển KT-XH ... thực trạng giáo dục THCS huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, xây dựng quy hoạch phát triển giáo dục THCS huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 201 22020 phù hợp với quy hoạch phát triển kinh ... - xã hội ảnh hưởng đến phát triển giáo dục nói chung, phát triển giáo dục trung học sở nói riêng 41 2.2 THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH 42...
 • 121
 • 263
 • 0

Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh

Xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh
... môi trường Dự án: Xây dựng hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Dự án xây dựng hình trồng rau an toàn ứng dụng công nghệ ... rau an toàn ứng dụng công nghệ cao: - Chức năng: thiết kế với chức sản xuất phục vụ sản xuất khu sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao Trong có khu sản xuất như: khu sản xuất loại giống rau; ... viên khác Công ty TNHH Môi Trường & Công Nghệ Xanh Việt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án: Xây dựng hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bắc Ninh CHƯƠNG I MÔ TẢ TÓM...
 • 110
 • 1,754
 • 28

Tình hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh bình dương

Tình hình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh bình dương
... sách phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Giai đoạn 2011-2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/2012/QĐUBND ngày 17/10/2012 “Những giải pháp sách phát triển nông nghiệp ... 04/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 quy định sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 20162020 để thay Quyết định số ... Chí Minh, Bình Dương, Bình Phước, Sóc Trăng, Tiền Giang, Long An, Kiên Giang, Đồng Nai, lâm Đồng, Đăk Lawk,…) Ngoài kết đạt 04 khu nông nghiệp công nghệ cao Ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn...
 • 3
 • 218
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: quy hoạch phát triển rừng sản xuấtnội dung chủ yếu của quy hoạch phát triển ngành sản xuất và sản phẩm chủ lựchiện đại hoá công nghệ thanh toán phát triển hệ thống thông tin ứng dụng công nghệ hiện đại của kbnnphát triển vùng sản xuất thịt lợn trọng điểmphê duyệt quy hoạch phát triển vùng đông nam bộquy hoạch phát triển thủy sảnquy hoạch phát triển thủy sản việt namquy hoạch phát triển vùng chuyên canh cây bông giai đoạn 2002 2010chiến lược và kế hoạch phát triển ngành sản xuất nguyên liệu dệt may của việt nam đến 2010quy hoạch phát triển các sản phẩm sữa giai đoạn 2015 2025rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển vùng mía nguyên liệumối quan hệ của dự án với các quy hoạch phát triển vùngquy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành xây dựnglich su phat trien giua san xuat va tieu dungquy hoạch phát triển mạng lưới phòng chống ung thưBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thuỷBài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)Bài 26. Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 -1953)Bài 8. Nước MĩBài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXBài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXHướng dẫn cài ASPENONE v7.3Liên kết ion và liên kết kim loại trong chất rắnmạ nikenPHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT SẠCH HƠNPHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ sản xuất sạch hơnBài giảng XÚC TÁC ĐỒNG THỂQuản lý Sự thay đổi và Sự mất mát của Năng suất trong công trường XDBài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thê kỉ XXQuản lý chất lượng công trình xây dựngBài 20. Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 - 1527)Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 - 1427)