Tiểu luận khảo sát và đánh giá công tác quản trị dự trữ hàng hoá ở công ty cơ khí ngô gia tự (chương 1, 2)

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DỰ TRỮ HÀNG HOÁ CÔNG TY KHÍ NGÔ GIA TỰ

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DỰ TRỮ HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY CƠ KHÍ NGÔ GIA TỰ
... tích đánh giá công tác quản trị dự trữ hàng hoá mặt giá trị công ty khí Ngô Gia Tự: Do đặc điểm hàng hoá dự trữ công ty tương đối lớn với nhiều chủng loại khó xác định giá mua thực tế hàng hoá ... công ty dựa vào sổ sách nhập kho để tính giá mua bình quân gia quyền giá trị hàng hoá dự trữ Xác định giá mua bình quân gia quyền công thức sau: - Giá bình quân gia quyền = Xác định giá trị hàng ... trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 2.4 Phân tích đánh giá công tác quản trị dự trữ hàng hoá mặt kinh tế Quản trị dự trữ hàng hoá mặt kinh tế công tác chiếm vị trí đặc biệt quan trọng,...
 • 39
 • 293
 • 0

KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DỰ TRỮ HÀNG HOÁ CÔNG TY KHÍ NGÔ GIA TỰ.

KHẢO SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DỰ TRỮ HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY CƠ KHÍ NGÔ GIA TỰ.
... Trị giá hàng hoá nhập vào Số lợng hàng hoá dự trữ Giá hạch toán hàng hoá dự trữ Giá trị hàng hoá dự trữ Nhìn chung, công tác hạch toán hàng tồn kho công ty đợc coi trọng, công tác giúp công ty ... tích đánh giá công tác quản trị dự trữ hàng hoá mặt giá trị công ty khí Ngô Gia Tự: Do đặc điểm hàng hoá dự trữ công ty tơng đối lớn với nhiều chủng loại khó xác định đợc giá mua thực tế hàng hoá ... quyền giá trị hàng hoá dự trữ Xác định giá mua bình quân gia quyền công thức sau: - Giá bình quân gia quyền = Xác định giá trị hàng hoá tồn kho: - Giá trị hàng hoá tồn kho = Lợng hàng dự trữ x Giá...
 • 32
 • 385
 • 0

Khảo sát cho nhận xét về hoạt động dữ trữ hàng hoá của 1 DN bán lẻ TMĐT - Dell.doc

Khảo sát và cho nhận xét về hoạt động dữ trữ hàng hoá của 1 DN bán lẻ TMĐT - Dell.doc
... LUẬN Môn: Quản trị tác nghiệp TMĐT B2C – Nhóm Đề tài: Khảo sát cho nhận xét hoạt động trữ hàng hoá DN bán lẻ TMĐT Bài làm I Cơ sở lý luận Dự trữ việc lưu giữ hàng hoá hay nguyên liệu kho doanh ... 11 2.3 .1 Giới thiệu khái quát quy trình quản trị dự trữ 11 2.3.2 Quy trình xử lý đơn đặt hàng Dell .11 2.3.3 Quản trị vận chuyển hàng hóa dự trữ hàng hoá Dell 14 2.3.4 Dell ... xách tay bán chạy Dell năm 2009: Inspiron 13 20, Inspiron 14 40, Studio 14 50, Studio 15 55, Studio XPS 16 45, có giá từ 600 -1 3 00USD số laptop bán chạy Dell: Inspiron 14 40, Studio 14 50, Studio 15 55,...
 • 25
 • 618
 • 3

Khảo sát cho nhận xét về hoạt động dữ trữ hàng hoá của DN bán lẻ TMĐT - Dell.doc

Khảo sát và cho nhận xét về hoạt động dữ trữ hàng hoá của DN bán lẻ TMĐT - Dell.doc
... LUẬN Môn: Quản trị tác nghiệp TMĐT B2C – Nhóm Đề tài: Khảo sát cho nhận xét hoạt động trữ hàng hoá DN bán lẻ TMĐT Bài làm I Cơ sở lý luận Dự trữ việc lưu giữ hàng hoá hay nguyên liệu kho doanh ... chấp nhận (mô hình gọi Server-to-Server communication) Các đối tác ERP Dell gồm: - Ariba - Clarus/Epicor - Commerce One/e-Scout - EER - Great Plains/Microsoft - Lawson - Microsoft (Biztalk) - Oracle ... toàn hàng dự trữ thông qua việc nhà bán hàng trung gian kết nối trực tiếp với khách hàng Khách hàng cá biệt hóa đơn hàng mình, sau nhận đơn hàng, hệ thống Dell cho phép nhận toán khách hàng thông...
 • 25
 • 388
 • 1

TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp tại công ty khí 79 pdf

TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp tại công ty cơ khí 79 pdf
... I: khái quát chung công ty khí 79 I.quá trình hình thành phát triển ,nhiệm vụ qua giai đoan 1.thòi kỳ trước đổi mới(1971-1989) a tiền thân công ty khí 79 Z 179 nhà máy sản xuất công nghiệp quốc ... xuất đảm bảo việc làm cho cán công nhân viên công ty .công ty khí 79 phải đứng trước nhiều thách thức cạnh tranh liệt thị trường giá thành sản phẩm bất lợi công ty nguồn vốn ít,máy móc thiết bị ... số hành tinh vi sai cho nhà máy khí quang trung II .cơ cấu, tổ chức máy cong ty khí 79 1.khái quát cấu ,tổ chức nhiêm vụ chung nhà máy a .cơ cấu ,tổ chức công ty Ban giám đốc Phòng Phòng Phòng...
 • 33
 • 208
 • 0

TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp tại công ty khí Hà Nội pdf

TIỂU LUẬN: Báo cáo tổng hợp tại công ty cơ khí Hà Nội pdf
... doanh công ty Chương I Tổng quan trình hình thành phát triển công ty khí Nội Giới thiệu chung công ty : Công ty khí Nội, trước Nhà máy khí Nội khởi công xây dựng ngày 15/12/1955 khánh thành ... Đặc biệt quan tâm Đảng coi khí ngành trọng yếu, vậy, Công ty khí thuộc Tổng công ty khí thiết bị công nghiệp - Bộ Công nghiệp, Công ty khí Nội hoạt động sản xuất kinh doanh độc lập tự chủ hoà ... đầu Chương I: tổng quan trình hình thành phát triển Công ty khí Nội Giới thiệu chung Công ty Quá trình hình thành phát triển Công ty Nhiệm vụ lĩnh vực sản xuất kinh doanh Công ty Chương II:...
 • 26
 • 275
 • 0

Luận văn: Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị cung ứng hàng hoá công ty kinh doanh chế biến lương thực Hà Nội doc

Luận văn: Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị cung ứng hàng hoá ở công ty kinh doanh và chế biến lương thực Hà Nội doc
... mt doanh nghip no CHNG II: KHO ST TèNH HèNH CUNG NG HNG HO TI CễNG TY KINH DOANH V CH BIN LNG THC H NI I.GII THIU CHUNG V CễNG TY 1.Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin ca cụng ty Cụng ty kinh doanh ... TR CUNG NG HNG HO TI CễNG TY KINH DOANH V CH BIN LNG THC H NI I.ỏnh giỏ chung v tỡnh hỡnh hot ng kinh doanh ca cụngty 1.Nhng im mnh 2.Nhng im yu tn ti ca cụng ty II.ỏnh giỏ hot ng qun ttr cung ... kinh doanh ca doanh nghip nh th no cụng tỏc cung ng ngun hng khoa hc cú hiu qu thỡ hot ng qun tr cung ng cng cn c phỏt huy V nõng cao cht lng cụng tỏc qun tr cung ng l iu tt yu hot ng kinh doanh...
 • 84
 • 155
 • 0

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị cung ứng hàng hoá công ty kinh doanh chế biến lương thực Hà Nội.DOC

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị cung ứng hàng hoá ở công ty kinh doanh và chế biến lương thực Hà Nội.DOC
... thiện công tác quản trị cung ứng hàng hoá công ty kinh doanh chế biến lơng thực Nội CHƯƠNG I: Những lý luận quản trị quản trị cung ứng hàng hoá doanh nghiệp thơng mại (Dntm) I.Dm môi trờng kinh ... lí luận quản trị quản trị cung ứng hàng hoá doanh nghiệp thơng mại Chơng II: Khảo sát tình hình cung ứng hàng hoá công ty kinh doanh chế biến lơng thực Nội Chơng III: Những giải pháp nhằm hoàn ... xuất kinh doanh công ty II .Thực trạng trình hoạt động cung ứng hàng hoá công ty kinh doanh chế biến lơng thực Nội 1.Hoạt động mua hàng 2.Hoạt động dự trữ hàng hoá Chơng III: Những giải pháp nhằm...
 • 77
 • 511
 • 4

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị cung ứng hàng hoá công ty kinh doanh chế biến lương thực Hà Nội

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị cung ứng hàng hoá ở công ty kinh doanh và chế biến lương thực Hà Nội
... ứng hàng hoá công ty kinh doanh chế biến lơng thực Nội Chơng III: Những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị cung ứng hàng hoá công ty kinh doanh chế biến lơng thực Nội CHƯƠNG I: ... xuất kinh doanh công ty II .Thực trạng trình hoạt động cung ứng hàng hoá công ty kinh doanh chế biến lơng thực Nội 1.Hoạt động mua hàng 2.Hoạt động dự trữ hàng hoá Chơng III: Những giải pháp nhằm ... cung ứng công ty Đợc giúp đỡ tận tình thầy giáo hớng dẫn Nguyễn Quang Trung từ phía công ty em chọn đề tài Các giải pháp nhằm nâng cao chất lợng công tác quản trị cung ứng hàng hoá công ty kinh...
 • 79
 • 264
 • 0

các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị cung ứng hàng hoá công ty kinh doanh chế biến lương thực hà nội

các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị cung ứng hàng hoá ở công ty kinh doanh và chế biến lương thực hà nội
... thiện công tác quản trị cung ứng hàng hoá công ty kinh doanh chế biến lơng thực Nội CHƯƠNG I: Những lý luận quản trị quản trị cung ứng hàng hoá doanh nghiệp thơng mại (Dntm) I.Dm môi trờng kinh ... lí luận quản trị quản trị cung ứng hàng hoá doanh nghiệp thơng mại Chơng II: Khảo sát tình hình cung ứng hàng hoá công ty kinh doanh chế biến lơng thực Nội Chơng III: Những giải pháp nhằm hoàn ... hoạt động quản ttrị cung ứng hàng hoá công ty 1.Những điểm mạnh 2.Những mặt tồn III.Những giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị cung ứng công ty 1.Phát huy mạnh cung ứng 2.Thể cao độ tính...
 • 66
 • 209
 • 0

sở lí luận của quản trị dự trữ hàng hoá trong doanh nghiệp.doc.DOC

Cơ sở lí luận của quản trị dự trữ hàng hoá trong doanh nghiệp.doc.DOC
... phí dự trữ cách giữ gìn hàng hoá mặt giá trị giá trị sử dụng hàng hoá Tránh làm thất thoát h hao hàng hoá 1.1.2 Tầm quan trọng quản trị dự trữ hàng hoá doanh nghiệp: Quản trị dự trữ hàng hoá ... quản trị kinh tế dự trữ hàng hoá Quản trị kinh tế dự trữ hàng hoá, tức phải xây dựng xác định đợc tiêu dự trữ hàng hoá nh: - Chỉ tiêu dự trữ hàng hoá cao nhất: Đây tiêu dự trữ đợc xác định sở ... hoá doanh nghiệp 1.1.3 Những nguyên tắc quản trị dự trữ hàng hoá doanh nghiệp: Quản trị dự trữ hàng hoá trình tổ chức quản lý nắm vững lực lợng hàng hoá dự trữ kho Dự trữ, bảo quản bảo vệ tốt hàng...
 • 51
 • 7,431
 • 40

sở lý luận của quản trị dự trữ hàng hóa trong doanh nghiệp

Cơ sở lý luận của quản trị dự trữ hàng hóa trong doanh nghiệp
... hoá doanh nghiệp 1.1.3 Những nguyên tắc quản trị dự trữ hàng hoá doanh nghiệp: Quản trị dự trữ hàng hoá trình tổ chức quản nắm vững lực lợng hàng hoá dự trữ kho Dự trữ, bảo quản bảo vệ tốt hàng ... quản trị kinh tế dự trữ hàng hoá Quản trị kinh tế dự trữ hàng hoá, tức phải xây dựng xác định đợc tiêu dự trữ hàng hoá nh: - Chỉ tiêu dự trữ hàng hoá cao nhất: Đây tiêu dự trữ đợc xác định sở ... chi phí dự trữ cách giữ gìn hàng hoá mặt giá trị giá trị sử dụng hàng hoá Tránh làm thất thoát h hao hàng hoá 1.1.2 Tầm quan trọng quản trị dự trữ hàng hoá doanh nghiệp: Quản trị dự trữ hàng hoá...
 • 50
 • 929
 • 3

SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN TRỊ DỰ TRỮ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP

CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN TRỊ DỰ TRỮ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP
... Quản trị dự trữ theo cách tiếp cận nội dung: Quản trị hàng hoá tiến hành ba phương diện quản trị dự trữ hàng hoá mặt vật, quản trị dự trữ hàng hoá mặt giá trị quản trị kinh tế dự trữ hàng hoá ... yếu quản trị dự trữ hàng hoá doanh nghiệp: 1.2.1 Quản trị dự trữ hàng hoá mặt vật: Quản trị dự trữ hàng hoá mặt vật nhằm mục đích giữ gìn hàng hoá giá trị giá trị sử dụng, tránh làm thất thoát, ... tác quản trị kinh tế dự trữ hàng hoá Quản trị kinh tế dự trữ hàng hoá, tức phải xây dựng xác định tiêu dự trữ hàng hoá như: - Chỉ tiêu dự trữ hàng hoá cao nhất: Đây tiêu dự trữ xác định sở lượng...
 • 19
 • 887
 • 7

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị cung ứng hàng hoá công ty xe máy xe đạp thống nhất

Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị cung ứng hàng hoá ở công ty xe máy xe đạp thống nhất
... ĐỘNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY XE MÁY- XE ĐẠP THỐNG NHẤT A TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY XE MÁY- XE ĐẠP THỐNG NHẤT: I.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY XE MÁY- XE ĐẠP THỐNG NHẤT: Tên gọi: Công ... đợt hàng nhập II ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ CUNG ỨNG HÀNG HOÁ CỦA CÔNG TY XE MÁY- XE ĐẠP THỐNG NHẤT TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY: Công ty xe máy- xe đạp Thống Nhất công ty sản xuất Cung ứng hàng hoá công ty ... ĐỘNG QUẢN TRỊ CUNG ỨNG HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY XE MÁY- XE ĐẠP THỐNG NHẤT: I PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CUNG ỨNG HÀNG HÓA CỦA CÔNG TY XE MÁY- XE ĐẠP THỐNG NHẤT: * Giới thiệu chung hoạt động quản trị cung ứng...
 • 72
 • 61
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn báo cáo thực tập công ty cơ khí chính xác việt nam 1cơ sở lý luận của quản trị dự trữ hàng hóa trong doanh nghiệpkhảo sát và đánh giá hiện trạng quản lý môi trường tại công ty cổ phần kềm nghĩa theo tiêu chuẩn iso 14001 2004khảo sát và đánh giá thực trạng công tác quản trị tiêu thụ hàng hoá tại công ty cổ phần chè kim anhtiểu luận phân tích và đánh giá công ty tập đoàn dầu khí anpha aspkhảo sát và đánh giá hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp phước hiệpluận văn quản trị kinh doanh khảo sát và đánh giá thị trường sữa bột trẻ em tại thành phố biên hòaluân văn cao học khảo sát và đánh giá sự hài lòng của dịch vụ ngân hàngloi noi dau ve khao sat va danh gia dua ra cac giai phap nham nang cao hieu qua hoat dong cua van phong trong cong tac kiem soat va to chuc va thuc hien cac van ban cua mot co quan cu thekhảo sát và đánh giá công tác quản trị mua hàng tại công ty bách hoá số 5 nam bộkhảo sát và đánh giá công tác quản trị mua hàng theo quy trình mua hàngkhao sat va danh gia thuc trang bien doi co cau gia cap nong dan viet nam hien nay tren co so li luan khoa hoc mac lenin va quan diem cua dcs viet nam du bao xu huong bien dong co cau giai cap nong dan trong thoi gian toiphân tích kết quả khảo sát và đánh giá thực trạng công tác quản lý giáo dục thể chất ở trường cao đẳng tài nguyên và môi trường hà nộibang cau hoi khao sat va danh gia cac phan mem ke toankhảo sát và đánh giá hiện trạng chất lượng nước ngầm tại xã văn tố huyện tứ kỳ tỉnh hải dươngĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ