BÀI tập đoạn MẠCH SONG SONG vật lý 9

Bài tập về mạch dao động vật lớp 12 có giải

Bài tập về mạch dao động vật lý lớp 12 có giải
... = 1/6 Chn ỏp ỏn B Cõu 21: Một mạch dao động tng gồm cuộn cảm độ tự cảm L v hai tụ C giống mắc nối tiếp Mạch hoạt động bình thng với cng độ dòng điện cực đại mạch I0 lúc lng từ trng ba lần ... 12: Cho hai mch dao ng lớ tng L1C1 v L2C2 vi C1 = C2 = 0,1F, L1 = L2 = H Ban du tớch in cho t C1 n hiu in th 6V v t C2 n hiu in th 12V ri cho mch dao ng Thi gian ngn nht k t mch dao ng bt u dao ... s B s C s D s 12 10 Gii: chu kỡ dao ng ca cỏc mch dao ng T = LC =2 10 6.0.1.10 = = 2.10-6s 10 Biu thc in ỏp gia cỏc bn cc ca hai t in: u1 = 12cost (V); u2 = 6cost (V) u1 u2 = 12cost - 6cost...
 • 10
 • 683
 • 0

Giáo án Vật lớp 9 : Tên bài dạy : ĐOẠN MẠCH SONG SONG. pdf

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : ĐOẠN MẠCH SONG SONG. pdf
... đoạn mạch gồm điện trở mắc song song có trị số điện trở R Rtd  R1 D.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC *H Đ. 1: KIỂM TRA BÀI CŨ-TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP -Trong đoạn mạch gồm bóng đèn mắc song Đ1//Đ 2: song, ... =U2 đoạn mạch có quan hệ với hiệu điện I=I1 +I2 cường độ dòng điện mạch rẽ? ĐV : Đối với đoạn mạch mắc nối tiếp, biết R tđ tổng điện trở thành phần Với đoạn mạch song song điện trở tương đương đoạn ... phần *H Đ. 3: XÂY DỰNG CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH GỒM HAI ĐIỆN TRỞ MẮC SONG SONG II Điện trở tương đương đoạn mạch song song Công thức tính điện trở tương đương đoạn mạch gồm...
 • 8
 • 541
 • 8

Đánh giá hiệu quả bài tập duỗi mckenzie kết hợp vật trị liệu trong điều trị bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

Đánh giá hiệu quả bài tập duỗi mckenzie kết hợp vật lý trị liệu trong điều trị bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng
... kết hợp vật trị liệu điều trị bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng với mục tiêu chính: Đánh giá hiệu tập duỗi McKenzie kết hợp vật trị liệu điều trị bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột ... viện So sánh kết điều trị hai nhóm bệnh nhân 2.3.2 Tiêu chuẩn đánh giá kết điều trị 2.3.2.1 Hiệu tập duỗi McKenzie kết hợp vật trị liệu điều trị bệnh nhân TVĐĐ CSTL Chúng đánh giá số sau: - ... bệnh nhân - Bệnh nhân có triệu chứng lâm sàng kết hình ảnh thoát vị đĩa đệm phim cộng hưởng từ cột sống thắt lưng - Bệnh nhân có thời gian bị bệnh > tuần - Bệnh nhân chống định tập tập duỗi cột...
 • 105
 • 1,171
 • 4

bài 5- đoạn mạch song song(hương)

bài 5- đoạn mạch song song(hương)
... Tiết Bài đoạn mạch mắc song song I Cường độ dòng điện hiệu điện mạch mắc song song II Điện trở tương đương đoạn mạch mắc song song Công thức tính điện trở tương đương đoạn mạch mắc song song ... Tiết Bài đoạn mạch mắc song song I Cường độ dòng điện hiệu điện mạch mắc song song II Điện trở tương đương đoạn mạch mắc song song Kết luận Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song nghịch ... Đối với đoạn mạch mắc 5song song, điện trở tương đương đoạn mạch có tổng điện trở thành phần không? đOạN MạCH MắC Chúng ta tiếp tục nghiên cứu: song song Tiết Bài đoạn mạch mắc song song I Cường...
 • 17
 • 511
 • 0

Bài 5: ĐOẠN MẠCH SONG SONG ppt

Bài 5: ĐOẠN MẠCH SONG SONG ppt
... biết: Trong đoạn mạch gồm bóng đèn mắc U = U1 = U2 (2) song song thì: Cường độ dòng điện chạy qua mạch có mối liên hệ ntn vớicường độ dòng điện chạy Đoạn mạch gồm điện trở mắc qua mạch rẽ? //: ... rẽ? //: HĐT hai đầu đoạn mạch có mối liên hệ a) Sơ đồ: ntn với HĐT đầu mạch rẽ?  Điện trở thay đổi trị số gọi biến trở  Bài HĐ2:Nhận biết đoạn mạch gồm điện trở mắc song song GV: Treo tranh ... Xây dựng công thức tính Rtđ đoạn mạch gồm điện trở mắc //: GV: Hướng dẫn hs dựa vào hệ thức (1) (2) II Điện trở tương đương đoạn mạch nt: Công thức tính Rtđ đoạn mạch gồm điện trở mắc // hệ thức...
 • 6
 • 511
 • 7

BÀI 5 ĐOẠN MẠCH SONG SONG

BÀI 5 ĐOẠN MẠCH SONG SONG
... Đối với đoạn mạch mắc 5song song, điện trở tương đương đoạn mạch có tổng điện trở thành phần không? đOạN MạCH MắC Chúng ta tiếp tục nghiên cứu: song song Tiết Bài đoạn mạch mắc song song I Cường ... Tiết Bài g đoạn mạch mắc song song I Cường độ dòng điện hiệu điện mạch mắc song song m II Điện trở tương đương đoạn mạch mắc song song Công thức tính điện trở tương đương đoạn mạch mắc song song ... R3=6 ôm + 1 ,5 A V 0 ,5 K - Tiết Bài đoạn mạch mắc song song I Cường độ dòng điện hiệu điện mạch mắc song song II Điện trở tương đương đoạn mạch mắc song song Kết luận Đối với đoạn mạch gồm hai...
 • 15
 • 144
 • 0

Bài giảng giao thoa sóng vật 12

Bài giảng giao thoa sóng vật lý 12
... pha không Muốn có tượng giao thoa đổi theo thời gian nguồn phát sóng phải có đặc điểm ? Sóng kết hợp sóng nguồn kết hợp phát Quá trình vật gây tượng giao thoa trình sóng Hoạt động Củng cố, ... hiểu điều kiện giao thoa III Điều kiện giao thoa Sóng kết hợp    Điều kiện lgiao ô phỏ:ng sóng nước (thay Quan sát ại m thoa Hai ngusố tmột nguồn)là nguồn kết đổi tần ồn phá sóng phải hợp tức ... hiểu tượng giao thoa Giải thích tượng:   Giao tượng ủaê2 sóng là hin nượng giao Hiện thoa c tr n gọi l hiệ ệ t tượng : 2ủsa ng gặpsnhau vạo nên cthoa ợln sóện ổn c ó2 thoa óng, t ậy giao ác g...
 • 26
 • 139
 • 0

185 bài tập ôn thi đại học vật (có đáp án)

185 bài tập ôn thi đại học vật lý (có đáp án)
... cấp? A Hạt α 164 Hrôn tên gọi hạt sơ cấp nào? A Phôtôn leptôn B Leptôn mêzôn 165 Chọn phát biểu sai nói quac: A Quac thành phần cấu tạo hrôn B Quac tồn hrôn B Hạt β − C Mêzôn barion C Hạt β + ... thành lùn 176 Điều không nói thi n hà? A Hệ thống nhiều tinh vân gọi thi n hà B Đường kính thi n hà khoảng 105 năm ánh sáng C Trong thi n hà, chân không D Quaza thi n thể không nằm Ngân Hà 177 ... Đặc điểm không thuộc Mặt Trăng? A Không phải hành tinh B Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm C Không có khí D Chu kì chuyển động quanh Trái Đất khác với chu kì quay quanh trục 173 Số liệu không với Trái...
 • 22
 • 1,029
 • 8

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật 10 pptx

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10 pptx
... Câu 16/ Một vật có khối lượng 20kg bắt đầu trượt sàn nhà tác dụng lực nằm ngang F =100 N Hệ số ma sát vật sàn nhà 0,2 Cho g = 10m/s2 Vận tốc vật cuối giây thứ hai là: A 4m/s B 6m/s C 8m/s D 10m/s ... chiều dài hợp với góc 60o Cho g=10m/s2 Lực căng nửa sợi dây bằng: A 10 N B N C 15N D 10N    Câu 21 Ba lực F1 , F2 , F3 tác dụng lên vật rắn giữ cho vật cân Vật tiếp tục cân A di chuyển điểm ... C N D 2,205 N Câu 29 Biết hệ số ma sát nghỉ vật mặt nghiêng n = Góc nghiêng cực vật không bị trượt bằng: A 75o B 60o C 52,5o D 45o Câu 30 Chọn câu sai Mômen ngẫu lực A phụ thuộc vào khoảng cách...
 • 2
 • 528
 • 2

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc
... only Câu 14/ Một vật quay quanh trục với tốc độ góc  = 2(rad/s) Nếu nhiên mômen lực tác dụng lên … A vật quay với tốc độ góc =2 (rad/s) B vật quay chậm dần dừng lại C vật đổi chiều quay D vật ... có chiều dài hợp với góc 60o Hỏi lực căng nửa sợi dây ? Cho g=10m/s2 A 10 N B N D 10N C 15N    Câu 21 Ba lực F1 , F2 , F3 tác dụng lên vật rắn giữ cho vật cân Vật tiếp tục cân A di chuyển ... 1,0m D 2,0m Câu 13/ Mức quán tính vật quay quanh trục KHÔNG phụ thuộc vào … A khối lượng vật B vị trí trục quay C hình dạng kích thước vật D tốc độ góc vật Generated by Foxit PDF Creator © Foxit...
 • 4
 • 2,128
 • 45

Bài tập cho học sinh giỏi vật 8

Bài tập cho học sinh giỏi vật lý 8
... = C = 2A Trong ABC có A + B + C = 180 0 180 = 36 A= = C = A = 72 B A + A + A = A = 180 Bài tập hsg vật 28 Nguyễn văn tú 29 Bài tập hsg vật trờng thcs mỹ 29 ... 3.10-3.10 = 0,0 18( N) 0,0 18 = 0,00 18 (kg) = 1,8g Khối lợng sợi dây bị kéo lên : m2 = 10 Chiều dài sợi dây bị kéo lên l = 1 ,8. 10 = 18( m) * Câu 10 : C Khi rơi không khí từ C đến D vật chịu tác dụng ... d0Vh0 Từ D đến E tác động lực cản lực đẩy Acsimet nên động vật giảm đến E Vậy công lực đẩy Acsimét tổng động vật D: Bài tập hsg vật 19 Nguyễn văn tú trờng thcs mỹ 20 P (h1 +h0) = d0Vh0 dV...
 • 15
 • 912
 • 25

thuyết và bài tập trắc nghiệm chương II vật 12 nâng cao doc

Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm chương II vật lý 12 nâng cao doc
... chương II Vật 12 nâng cao –––––––– Năm học 2008 -2009 Giáo viên: Ngô Tích, Trường THPT Phan Châu Trinh Đà Nẵng, DĐ: 0905.428.034; Tr:3/31 thuyết tập trắc nghiệm chương II Vật 12 nâng cao ... Châu Trinh Đà Nẵng, DĐ: 0905.428.034; Tr:11/31 thuyết tập trắc nghiệm chương II Vật 12 nâng cao –––––––– Năm học 2008 -2009 PHẦN B: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THEO CHỦ ĐỀ CHỦ ĐỀ 1: Đại cương dao động ... 0905.428.034; Tr:16/31 thuyết tập trắc nghiệm chương II Vật 12 nâng cao –––––––– Năm học 2008 -2009 Câu 2.05: Quả nặng có khối lượng m gắn vào đầu lò xo có độ cứng k, đầu lò xo treo vào giá cố định...
 • 31
 • 536
 • 1

Bài tập chương 1, 2 môn Vật lớp 11 có lời giải chi tiết

Bài tập chương 1, 2 môn Vật lý lớp 11 có lời giải chi tiết
... tính đợc q1 = q2 = 2, 67.10-9 (C) 4/ Chọn B F1 = k q1q r 12 HD: áp dụng công thức , r = r2 F2 = k q1q r 22 q1q , r = r1 = (cm) r2 F r2 F1 = r 22 , với F1 = 1,6 .10-4 (N), F=k ta suy F2 = 2, 5.10-4 (N) ... Cờng độ dòng điện mạch chi u độ lớn là: A chi u từ A sang B, I = 0,4 (A) E1, r1 E2, r2 R B chi u từ B sang A, I = 0,4 (A) A B C chi u từ A sang B, I = 0,6 (A) Hình 2. 42 D chi u từ B sang A, I ... là: A I= B C D I= 2E R + r1 + r2 E r r R+ r1 + r2 I= I= 2E r r R+ r1 + r2 E r +r R+ r1 r2 39/ Cho đoạn mạch nh hình vẽ E1 = (V), r1 = 1 ,2 (); E2 = (V), r2 = 0,4 (); điện trở R = 28 ,4 () Hiệu điện...
 • 11
 • 1,721
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giai sach bai tap doan mach song songgiai bai tap doan mach song song lop 9bài tập đoạn mạch song song lớp 9bài tập đoạn mạch song songbai tap doan mach song songđoạn mạch nối tiếp vật lý 9 sbtđoạn mạch nối tiếp vật lý 9giải bài tập tài liệu dạy học vật lý 9bài tập chương điện từ học vật lý 9bài tập về điện từ học vật lý 9bai tap trac nghiem chuong 2 vat ly 9giải bài tập tài liệu dạy học vật lý 9 chủ đề 22giải bài tập vật lý 9 bài 5 đoạn mạch song songgiai bai tap vat li 9 bai 5 doan mach song songvật lý 9 bài 5 đoạn mạch song songDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả