Chuyên đề: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

Chuyên đề 6: Phương pháp xác định dự toán công trình potx

Chuyên đề 6: Phương pháp xác định dự toán công trình potx
... giỏ gúi thu, giỏ d thu v c toỏn theo giỏ hp ng ó c ký kt Nh thu thi cụng xõy dng cụng trỡnh cú th dựng khon chi phớ ny xõy dng mi, thuờ nh ti hin trng hoc thuờ xe a ún cỏn b cụng nhõn, tu thuc ... c chi phớ trc tip khỏc, chi phớ chung v thu nhp chu thu tớnh trc Bc 5: Lp bng d toỏn chi tit (dựng tớnh chi phớ trc tip) T bng phõn tớch n giỏ chi tit : Bng 6.4a Mu bng d toỏn chi tit (t n ... Vt liu Nhõn cụng Mỏy Vt liu Nhõn cụng Mỏy [5] [6] [7] [8] [9] [10] VL NC M G.1 G.2 G.3 Cng Bc 6: Lp bng d toỏn chi phớ xõy dng Trng hp chi phớ vt liu, nhõn cụng, mỏy thi cụng c xỏc nh theo lng...
 • 51
 • 2,093
 • 8

Chuyên đề phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình

Chuyên đề phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình
... thực dự án đầu tư xây dựng công trình Phương pháp xác định khoản mục chi phí dự toán xây dựng công trình 2.1 Xác định chi phí xây dựng Chi phí xây dựng dự toán công trình lập cho công trình, ... - Dự toán xây dựng công trình xác định cách xác định khoản mục chi phí kết cấu dự toán xây dựng công trình nội dung điều mục I nói - Để xác định khoản mục chi phí thuộc dự toán xây dựng công trình ... CỦA DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Khái niệm Dự toán xây dựng công trình tiêu biểu thị giá xây dựng công trình sở thiết kế kỹ thuật thiết kế vẽ thi công xác định giai đoạn thực dự án đầu tư xây dựng...
 • 18
 • 213
 • 0

chuyên để Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình

chuyên để Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình
... GXD Chi phí vật liệu j=1 n Chi phí nhân công j=1 n Chi phí máy thi công j=1 Chi phí trực tiếp khác Chi phí trực tiếp IV Chi phí xây dựng sau thuế V Chi xây Tổng cộng th Ta xỏc cụng nhõn cụng, ... thỏng giỏ xõy II chuyờn giỏ xõy toỏn chi phớ xõy tớch chi ti chi kth (Xem b Tổng hợp Dự toán chi phí xây dựng STT Khoản mục chi phí Cách tính Ký hiệu I n Qj x DjVL VL Qj x Djnc x (1 + Knc) NC...
 • 23
 • 126
 • 0

CHuyên đề Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của dự án

CHuyên đề Phương pháp xác định hiệu quả đầu tư của dự án
... ph ơng án Lựa chọn dự án loại trừ Tên dự án Vốn đầu t NPV (Tr.USD) (Tr USD) A B + 0,06 + 0,40 C D 2 + 0,15 + 0,22 Lựa chọn tổ hợp với vốn đầu t hạn chế ( Tr USD) Tổ hợp dự án A+B A+C Vốn đầu t ... kiện toán Tính toán nhu cầu trả nợ h ng năm - Trả nợ vốn vay đầu t cố định - Trả nợ vay vốn l u động Cấu trúc t i dự án Các giải pháp t i Nguồn vốn dòng tiền v o Thu từ vận h nh Các giải pháp công ... Chuẩn bị đầu t T vấn Quản lý IV Chi phí dự phòng 10,7 Tổng số Xác định chi phí đầu t Chỉ tiêu 117,7 h ng năm Tổng số Tỷ lệ lạm phát bình quân năm Hệ số tr ợt giá Chi phí h ng năm Tiến độ đầu t (năm)...
 • 36
 • 169
 • 0

Chuyên đề phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình

Chuyên đề phương pháp xác định tổng mức đầu tư và đánh giá hiệu quả đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình
... PP xác định tổng mức đầu t dự án II II PP xác định hiệu đầu t dự án III PP phân tích, đánh giá rủi ro v hiệu DA IV PP xác định suất vốn đầu t ị g y ự g V PP xác định số giá xây dựng VI PP xác định ... phơng nơi xây dựng công trình trình 14 Phơng pháp lập tổng mức đầu t Bớc Xác định chi phí quản lý dự án (GQLDA), chi phí t vấn đầu t xây dựng (GTV), chi p khác (GK) y ự g phí a Xác định định mức tỷ ... trình v giá xây dựng tổng hợp suất vốn đầu t xây dựng công trình trì Theo sở số liệu dự án có tiêu kinh tế - kỹ thuật tơng tự thực Kết hợp phơng pháp 1, 2, 12 1.2.1 Phơng pháp Xác định tổng mức...
 • 62
 • 194
 • 0

Mẫu số 3.5 Phương pháp xác định dự toán chi phí bổ sung ppt

Mẫu số 3.5 Phương pháp xác định dự toán chi phí bổ sung ppt
... chi phí cài đặt hiệu chỉnh thiết bị bổ sung xác định chi phí xây lắp bổ sung Xác định chi phí quản lý dự án bổ sung, chi phí tư vấn bổ sung chi phí khác bổ sung Đối với công việc chưa tổ chức ... ), chi phí lắp đặt thiết bị bổ sung, chi phí cài đặt hiệu chỉnh thiết bị bổ sung chi phí bổ sung khác MSBS 2.1 Chi phí mua sắm thiết bị bổ sung ( GTB ) Chi phí mua sắm thiết bị bổ sung xác định ... theo quy định hành Chi phí xây lắp bổ sung tổng hợp Bảng 5.1 Phụ lục BS Xác định chi phí thiết bị bổ sung ( GTB ) Chi phí thiết bị bổ sung xác định tổng chi phí mua sắm thiết bị bổ MSBS sung (...
 • 5
 • 216
 • 0

Chuyên đề phương pháp xác định giá (22 trang)

Chuyên đề phương pháp xác định giá (22 trang)
... loại tỷ giá: - Tỷ giá cá thể Ví dụ: Tỷ giá giá than giá dầu, tỷ giá giá dầu giá gas - Tỷ giá tổng hợp: Ví dụ, tỷ giá trao đổi hàng công, nông nghiệp d Giá chuẩn: Giá chuẩn giá nhà nước quy định ... (định giá dựa vào uy tín, định giá dựa vào độ co giãn cầu theo giá, định giá theo nhu cầu tính lùi), định giá theo giá trị cảm nhận khách hàng Tuy nhiên, chừng mực định, số phương pháp nêu phương ... hợp lý, đảm bảo giá bán xác định không vượt giá bán thị trường b Định giá theo lợi nhuận mục tiêu phương pháp hoà vốn: Định giá theo lợi nhuận mục tiêu doanh nghiệp xác định mức giá sở đảm bảo...
 • 19
 • 44
 • 0

Phương pháp xác định giá trị công trình, vật kiến trúc trên đất và giá trị lợi thế thương mại của khu đất số 235 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội tại Công ty

Phương pháp xác định giá trị công trình, vật kiến trúc trên đất và giá trị lợi thế thương mại của khu đất số 235 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung - Thanh Xuân - Hà Nội tại Công ty
... TRẠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC TRÊN ĐẤT VÀ GIÁ TRỊ LỢI THẾ THƯƠNG MẠI CỦA KHU ĐẤT 235 NGUYỄN TRÃI - THANH XUÂN TRUNG - THANH XUÂN - HÀ NỘI TẠI CÔNG TY VFS Quy ... quát Công ty cổ phần Thẩm định giá dịch vụ tài Nội (VFS) Chương 2: Phương pháp xác định giá trị công trình, vật kiến trúc đất giá trị lợi thương mại khu đất số 235 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Trung ... giá trị công trình, vật kiến trúc Lập báo cáo thẩm định đất giá trịhồ sơ thẩm định giá khu đất số 235 Nguyễn Trãi - Thanh lợi thương mại Hoàn thiện Xuân Trung - Thanh Xuân - Nội công ty VFS...
 • 61
 • 360
 • 1

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯỢNG HỢP CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM CARBAMATE

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG HỢP CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM CARBAMATE
... LỤC CHƯƠNG 1: CÁC HỢP CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM CARBAMATE 1.1 Giới thiệu hợp chất bảo vệ thực vật 1.1.1 Định nghĩa Hợp chất bảo vệ thực vật hợp chất có nguồn gốc tự nhiên tổng hợp hóa học dùng ... nhóm hợp chất (hợp chất đồng, thủy ngân, …) 1.1.3 Tác hại hợp chất bảo vệ thực vật Hầu hết hóa chất bảo vệ thực vật độc với người động vật máu nóng mức độ khác Theo đặc tính hóa chất bảo vệ ... hóa chất Việc xác định hóa chất bảo vệ thực vật thiết bị nghiên cứu chưa có nhiều loại thuốc trừ sâu xác định phương pháp Ling Wang cộng tách xác định lượng thuốc trừ sâu carbamat phương pháp...
 • 20
 • 2,758
 • 25

CÁC PHƯƠNG PHÁP xác ĐỊNH LƯỢNG CHLORAMPHENICOL TRONG THỦY sản

CÁC PHƯƠNG PHÁP xác ĐỊNH dư LƯỢNG CHLORAMPHENICOL TRONG THỦY sản
... Chƣơng CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG CAP TRONG THỦY SẢN  Tiểu luận PP-PTCC Nguyễn Thị Bích Duyên 2.1 Tổng quan phát triển phƣơng pháp phân tích lƣợng dƣ CAP thủy sản Bảng 1: Sự phát triển phương ... Tiêu chuẩn Chƣơng CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG CAP TRONG THỦY SẢN 2.1 Tổng quan phát triển phƣơng pháp phân tích lƣợng dƣ CAP thủy sản 2.2 Sắc kí lỏng ... thuốc tích tụ thủy sản gây nên nguy hiểm cho sức khỏe ngƣời Hiện nay, Việt Nam có nhiều loài thủy hải sản bị cảnh báo cấm xuất sử dụng CAP liều lƣợng Vì việc xác định CAP thủy sản cần thiết để...
 • 32
 • 1,209
 • 14

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH LƯỢNG HỢP CHẤT HỌ NITROFURAN TRONG MẬT ONG

CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG HỢP CHẤT HỌ NITROFURAN TRONG MẬT ONG
... SINH NHểM NITROFURAN TRONG MT ONG Cỏc phng phỏp xỏc nh nitrofuran v cht chuyn hoỏ mt ong - nh tớnh, bỏn nh lng: Charm II Test, ELISA [3] - nh lng: HPLC, LC/MS [9] Trong ú, phng phỏp nh lng nitrofuran ... 2.3.3 D lng nitrofuran t t ong - n ong Bee Colonies n ong (Apis mellifera) ly khung l t ong t t n th ly khung l t ong ngu nhiờn trờn l thp nht Ong chỳa c gi bng cỏch t dng c ui ong bờn di gia ... 1.3 Cỏc tiờu chun quy nh i vi nitrofuran -3 CHNG 2: CC PHNG PHP XC NH D LNG KHNG SINH NHểM NITROFURAN TRONG MT ONG 2.1 Phng phỏp ELISA...
 • 30
 • 750
 • 13

Tiểu luận môn học phương pháp xác định lượng aflatoxin trong thủy sản bằng sắc ký lỏng cao áp HPLC

Tiểu luận môn học phương pháp xác định dư lượng aflatoxin trong thủy sản bằng sắc ký lỏng cao áp HPLC
... nhiều phương pháp xác định lượng aflatoxin phương pháp sắc mỏng (TLC), Phương pháp ELISA, Phương pháp sắc lỏng cao áp (HLC), Phương pháp vi sinh, phương pháp áp dụng kỹ thuật sinh học ... tử PCR… Trong phạm vi tiểu luận tiến hành tìm hiểu phương pháp xác định lượng aflatoxin sắc lỏng cap áp (HPLC) II PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG AFLATOXIN BẰNG SẮC KÝ LỎNG CAO ÁP (HPLC – ... Phạm vi áp dụng Phương pháp áp dụng xác định hàm lượng độc tố aflatoxin (B1, B2, G1, G2) thủy sản sản phẩm thủy sản sắc lỏng cao áp (HPLC) Giới hạn phát phương pháp 1,5 mg/kg Nguyên tắc Aflatoxin...
 • 10
 • 1,710
 • 3

Báo cáo chuyên đề Phương pháp giải các bài toán phóng xạ phản ứng hạt nhân

Báo cáo chuyên đề Phương pháp giải các bài toán phóng xạ phản ứng hạt nhân
... suất, … - Người ta quy ước gọi hạt nhân phóng xạ hạt nhân mẹ hạt nhân phân rã hạt nhân Các tia phóng xạ - Tia α: chùm hạt nhân hêli He, gọi hạt α, phóng từ hạt nhân với tốc độ khoảng 2.10 m/s ... định hạt nhân chưa biết số hạt (tia phóng xạ) phản ứng hạt nhân *Phương pháp: A A A A 1) Phương trình phản ứng: Z A + Z B ® Z C + Z D A A A Trường hợp phóng xạ: Z A ® Z C + Z D A hạt nhân mẹ, C hạt ... phóng xạ α, phóng xạ β − ; B phóng xạ α, phóng xạ β − C 10 phóng xạ α, phóng xạ β − ; D 16 phóng xạ α, 12 phóng xạ β − Câu 40: Hạt nhân 226 Ra biến đổi thành hạt nhân 222 Rn phóng xạ 88 86 A α β...
 • 34
 • 844
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp xác định dự toán công trìnhphương pháp xác định dự toánphương pháp xác định dự toán xây dựng công trìnhphương pháp xác định dự toán chi phí xây dựng công trình hạng mục công trìnhphương pháp xác định dự toán chi phí xây dựng công trìnhphương pháp xác định dư lượng aflatoxinphương pháp thẩm định dự toáncác phương pháp xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gốc phosphattiểu luận phương pháp xác định dư lượng aflatoxin trong thủy sản bằng sắc ký lỏng cao áp hplphương pháp xác định dự phòng giảm giá hàng tồn khochuyên đề phương pháp giải nhanh bài toán hóa họcphương pháp xác định du tinhmục đích và phương pháp xác định dự phòng giảm giá nguyên vật liệuphương pháp xác định giá trị công việcphương pháp lập giá dự toán công tác khảo sát xây dựng trong tổng dự toánbáo cáo thực tập tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ đức thịnhTỔNG QUAN về NGÀNH dượcslide kinh tế phát triểnThế chấp nhà ở hình thành trong tương lai.So sánh quy định của BLDS 2015 với Luật nhà ở 2014 và Luật Kinh doanh bất động sản 2014giáo trình thiết bị ngoại vibaigiang ky thuat dien tu chuong1Tiểu luận: Thực phẩm chức năng bổ sung vitamin và khoáng chấtTiểu luận sản xuất viên tảo SpirulinaTiểu luân: thực phẩm chức năng dạng viên nénTiểu luận về men tiêu hóa (PREBIOTIC)Tiểu luận về men tiêu hóa (PREBIOTIC)bai giang ky thuat dien tu chuong2 + 3Bai giang dien tu mon ky thuat dienTUẦN HOÀN và cân BẰNG nội môiSINH sản ở ĐỘNG vậtNhà ở cho người có thu nhập thấp ở đô thị đặc biệt đối với người nhập cưbài tập solidworkđại cương về tâm lý học và tâm lý y họcCông nghệ sản xuất bánh gạonghiên cứu biến tính bentonit ứng dụng cho quá trình xử lý phenol trong nước