Phần 3 Thống kê kinh tế

NGUYÊN LÝ THỐNG KINH TẾ PHẦN 3 pdf

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ PHẦN 3 pdf
... Kinh t th 10,06 8,58 8,06 7,99 7,49 Kinh t t nhõn 7,44 7 ,31 7,95 8 ,30 8, 23 Kinh t cỏ th 36 ,02 32 ,31 31 ,84 31 ,57 30 , 73 Kinh t cú u t nc ngoi 6 ,30 13, 28 13, 75 13, 76 14,47 100,00 100,00 100,00 100,00 ... phn kinh t Vit Nam t 1995 n 20 03 (bng 2 .3) Bng 2 .3 C cu tng sn phm nc theo thnh phn kinh t qua cỏc nm VT: % Thnh phn kinh t 1995 2000 2001 2002 20 03 Kinh t Nh nc 40,18 38 , 53 38,40 38 ,38 39 ,08 Kinh ... sut (%) 5977,6 63, 55 - t trng lỳa 4061,7 43, 18 - t nng ry 642,7 6, 83 - t trng cõy hng nm khỏc 12 73, 2 13, 53 t 6 23, 2 6,62 t trng cõy lõu nm 22 13, 1 23, 53 t ng c dựng cho chn unụi 39 ,5 0,42 t cú mt...
 • 23
 • 237
 • 0

Ôn thi cao học môn toán kinh tế - Phần 3 thống docx

Ôn thi cao học môn toán kinh tế - Phần 3 thống kê docx
... tiết máy nhỏ 19cm xếp vào loại C X(cm) 1 1-1 5 1 5-1 9 1 9-2 3 2 3- 2 7 2 7 -3 1 3 1 -3 5 3 5 -3 9 Số sản phẩm 19 20 26 16 13 18 Y(cm) 1 3- 1 6 1 6-1 9 1 9-2 2 2 2-2 5 2 5-2 8 2 8 -3 1 3 1 -3 4 Số sản phẩm 25 26 18 15 11 a) Có thể ... quan sát mẫu kho có kết qủa sau: 40 Ôn thi Cao học Toán kinh tế Phần Thống Trần Ngọc Hội X(cm) 1 1-1 5 1 5-1 9 1 9-2 3 2 3- 2 7 2 7 -3 1 3 1 -3 5 3 5 -3 9 Số sphẩm 20 16 16 13 18 a) Những sản phẩm có tiêu X ... Ôn thi Cao học Toán kinh tế Phần Thống Trần Ngọc Hội Ôn thi Cao học Toán kinh tế Phần Thống Trần Ngọc Hội 1.2 Kỳ vọng mẫu ƠN THI CAO HỌC MƠN TỐN KINH TẾ 1) Định nghĩa...
 • 23
 • 103
 • 1

Bài giảng môn Nguyên lý thống kinh tế - PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI
... SỐ TƯƠNG QUAN (Correlation coefficient) Hệ số tương quan đo lường mức độ quan hệ tuyến tính hai biến; xác quan hệ tuyến tính hai biến, không phân biệt biến phụ thuộc vào biến 1 Hệ số tương quan ... , (xn, yn) n cặp quan sát mẫu ngẫu nhiên hai biến ngẫu nhiên X & Y Hệ số tương quan mẫu : • • • • Ðặc tính hệ số tương quan (r): r đơn vị r luôn biến động [-1 , 1], hệ số tương quan (r) dương cho ... / II TƯƠNG QUAN HẠNG: (RANK CORRELATION) Tương quan hạng dùng để sử dụng cho kiểm định mối liên hệ biến phân phối tổng thể giả sử phân phối chuẩn trường hợp diện giá trị bất thường biến quan...
 • 19
 • 2,227
 • 4

Bài giảng môn Nguyên lý thống kinh tế - PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - PHÂN TÍCH DÃY SỐ THỜI GIAN VÀ DỰ BÁO
... tự thời gian I DÃY SỐ THỜI GIAN Phân loại  Dãy số thời kỳ: dãy số biểu thay đổi tượng qua thời kỳ định  Dãy số thời điểm: dãy số biểu mặt lượng tượng vào thời điểm định I DÃY SỐ THỜI GIAN ... I DÃY SỐ THỜI GIAN Khái niệm: Các tượng kinh tế - xã hội luôn biến động qua thời gian Ðể nghiên cứu biến động người ta dùng phương pháp dãy số thời gian Dãy số thời gian dãy trị số tiêu ... tính thời vụ dãy số thời gian 2.1 Xác định số thời vụ V PHÂN TÍCH TÍNH THỜI VỤ CỦA DÃY SỐ THỜI GIAN (Seasonal analysis) 2.1 Xác định số thời vụ Ví dụ: Trưởng phòng kinh doanh công ty muốn phân tích...
 • 29
 • 1,781
 • 0

Bài giảng môn Nguyên lý thống kinh tế - Phân tích phương sai (ANOVA)

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - Phân tích phương sai (ANOVA)
... nhân tố: Phân tích phương sai yếu tố phân tích ảnh hưởng yếu tố nguyên nhân (định tính) ảnh hưởng đến yếu tố kết (định lượng) nghiên cứu I Trường hợp k tổng thể có phân phối chuẩn phương sai nhau: ... hợp cá tổng thể giả định có phân phối = 11,10 Ta có w>χ 2;0,5% = 10,6 nên giả thuyết H0 bị bác bỏ Phân tích phương sai hai chiều (1 ô có quan sát) Phân tích phương sai hai chiều (1 ô có quan sát) ... độ lệch bình phương nhóm SSG = ( 6.7 − 6.3273) + ( 6.5 − 6.3273) + ( 5.85 − 6.3273 ) = 3.004 2 Bước 3: Tính phương sai SSw 4.26 = = 0.224 Phương sai nội nhóm MSw = n - k 22 − Phương sai nhóm MSG...
 • 26
 • 1,804
 • 3

NGUYÊN LÝ THỐNG KINH TẾ PHẦN 1 pps

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ PHẦN 1 pps
... 772.239 4 81 470 .13 0 Tiền giang 2.367 1. 655.000 699 1. 178.000 Long An 4.493 1. 3 81. 305 307 823 .11 9 Đồng Tháp 3.238 1. 640.309 507 1. 016 .309 Bến Tre 2.322 1. 348 .13 7 5 81 8 41. 726 Trà Vinh 2. 215 1. 009.643 ... Long 1. 475 1. 038.965 704 665.000 An Giang 3.406 2 .15 5 .12 1 633 1. 038.520 10 Kiên Giang 6.269 1. 623.834 259 832.859 11 Sóc Trăng 3.223 1. 243.982 386 7 71. 269 12 Bạc Liêu 2.547 784.462 308 486.366 13 ... 5. 211 1. 190.676 228 738. 219 39.763 16 .964. 814 427 10 .16 4.696 Cộng Nguồn: Niên giám thống kinh tế - xã hội tỉnh ĐBSCL năm 2003 Từ ví dụ nêu có nhận xét sau: - Các số liệu thể bảng số liệu thống...
 • 17
 • 361
 • 0

NGUYÊN LÝ THỐNG KINH TẾ PHẦN 2 docx

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ PHẦN 2 docx
... 2. 2 Bng 2. 2 Ngun gc v phng phỏp thu thp ti liu th cp Cp no? đâu? Tài liệu nào? Sở Kế hoạch đầu t Các số liệu dự án, chơng trình phát triển kinh tế nớc, tỉnh Cục Thống Các số liệu thống ... kinh tế, xã hội Sở Nông nghiệp & PTNT Bộ, tỉnh Cục Định canh, định c Các tài liệu tình hình sản xuất nông nghiệp, nông thôn Sở Địa Hiệp hội Phòng thống Các số liệu thống tình hình kinh ... H Ni Giỏo trỡnh Nguyờn L Thng kờ 22 Hin õy l loi iu tra khụng ton b khoa hc nht c ỏp dng nhiu nht nghiờn cu kinh t - xó hi Vớ d: iu tra mc sng dõn c, iu tra kinh t h, iu tra nng sut cõy trng...
 • 14
 • 215
 • 0

NGUYÊN LÝ THỐNG KINH TẾ PHẦN 4 potx

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ PHẦN 4 potx
... Ni Giỏo trỡnh Nguyờn L Thng kờ 74 Din gii Cng Phng sai Nhúm Xi Xb/q (Xi Xb/q)2 -20 40 0 -10 100 0 10 100 20 40 0 1000 Xi 20 30 40 50 60 40 200 Xi 38 39 40 41 42 40 Nhúm Xi xb/q -2 -1 (Xi Xb/q)2 ... PHN TN 4. 1 Khỏi nim Thớ d: Ta quan sỏt tui ca nhúm cụng nhõn, mi nhúm gm ngi nh sau: Nhúm 1: 20 30 40 50 60 x1 = 40 tui Nhúm 2: 38 39 40 41 42 x2 = 40 tui tui trung bỡnh ca nhúm bng u bng 40 tui, ... trờn: 1) Tớnh theo lch tuyt i bỡnh quõn V1 = 12 /40 *100 = 30% V2 = 1,2 /40 *100 = 3% 2) Tớnh theo lch chun V1 = 14, 14/ 40*100 = 35,35% V2 = 1 ,41 /40 *100 = 3,52% Chỳ ý: - H s bin ng ca tiờu thc l...
 • 22
 • 405
 • 0

NGUYÊN LÝ THỐNG KINH TẾ PHẦN 5 doc

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ PHẦN 5 doc
... Nụng nghip H Ni Giỏo trỡnh Nguyờn L Thng kờ 84 H s tin cy (t) tin cy (t) 1,0 0,6827 1 ,5 0,8664 2,0 0, 954 5 2 ,5 0,9876 3,0 0,9973 Nu kt qu iu tra tớnh c phm vi sai s chn mu theo cụng thc = vi tin ... không vợt 0,06 kg/4m2 Yêu cầu độ tin cậy việc suy rộng tài liệu 0, 954 5, phơng sai lần điều tra trớc 0,128 Ta có: (t) = 0, 954 5 t = 2, x = 0,06, x2 = 0,128 n = 142 điểm d) Suy rộng tài liệu điều ... trực tiếp: x = x x P = p p Thí dụ điều tra suất HTX, ta tính đợc x = 32 tạ/ha, x= 1 ,5 tạ/ha 30 ,5 x 33 ,5 Trng i hc Nụng nghip H Ni Giỏo trỡnh Nguyờn L Thng kờ 86 * Phơng pháp hệ số điều chỉnh:...
 • 12
 • 215
 • 0

NGUYÊN LÝ THỐNG KINH TẾ PHẦN 6 potx

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ PHẦN 6 potx
... 70240,34 23413,45 1,1871 0,44 56 9,2 766 13 765 5 13 765 5,04 6, 9791 0,0775 10,128 P-value F crit Trng i hc Nụng nghip H Ni Giỏo trỡnh Nguyờn L Thng kờ 117 Error 59171,34 Total 267 066 ,7 19723,78 T kt qu phõn ... X Sau Y X-Y 50 52 -2 48 46 45 50 -5 60 65 -5 70 78 -8 62 61 55 58 -3 Ho: àx - ày = Do = 62 70 -8 H1: àx - ày Do 58 67 -9 10 53 65 -12 Trung bỡnh 56, 30 61 ,20 -4,90 Phng sai 57,57 97,07 20,10 ... )2 (X3j- x3 )2 TT A B C 82 74 79 1, 36 9,00 0,00 86 82 79 8,03 25,00 0,00 79 78 77 17, 36 1,00 4,00 83 75 78 0,03 4,00 1,00 85 76 82 3, 36 1,00 9,00 84 77 79 0 ,69 0,00 0,00 Trung bỡnh x1 = 83,17...
 • 30
 • 267
 • 0

Phần I: Khái quát về Nguyên lý thống kinh tế doc

Phần I: Khái quát về Nguyên lý thống kê kinh tế doc
... Nguyên thống kinh tế Phần I Khái quát Nguyên thống kinh tế I Phần I Khái quát nguyên thống Khái quát nguyên thống kinh tế kinh tế Mục tiêu phần II Mục tiêu phần – ... định Các chức thống Thống mô tả (Sescriptive statistics) – Thống suy luận (Inferential statistics) 1–4 Thống gì? Thống gì?  Phương pháp thống - Thu thập xử số liệu - Nghiên ... mẫu – Các loại thang đo – Vấn đề thu thập thông tin công tác thống 1–3 1.1 Thống gì? 1.1 Thống gì?   Khái niệm – Thống hệ thống phương pháp bao gồm thu thập, tổng hợp trình bày số...
 • 14
 • 340
 • 0

Nguyên lý thống kinh tế - Chương 3 Dãy số thời gian ppsx

Nguyên lý thống kê kinh tế - Chương 3 Dãy số thời gian ppsx
... 2001 - 2006 1 3 Khái niệm dãy số thời gian Khái niệm dãy số thời gian  Phân loại: Dãy số thời kỳ dãy số thời điểm – Dãy số thời kỳ: dãy số phản ánh mặt lượng tượng kinh tế - xã hội qua thời ... cách thời gian Dãy số bình quân trượt Hàm xu Biểu biến động thời vụ Dự báo thống ngắn hạn 1–2 3. 1 Khái niệm dãy số thời gian 3. 1 Khái niệm dãy số thời gian Khái niệm Dãy số thời gian dãy số ... niệm dãy số thời gian Khái niệm dãy số thời gian  Yêu cầu xây dựng dãy số thời gian: Nội dung phương pháp tính tiêu qua thời gian phải thống - Phạm vi tượng nghiên cứu qua thời gian phải trí -...
 • 23
 • 1,882
 • 14

Các phương pháp phân tích thống trong môn thống kinh tế

Các phương pháp phân tích thống kê trong môn thống kê kinh tế
... nhân có nhiều giá trị tương ứng tiêu thức kết 1.1 Khỏi nim chung HQTQ phương pháp toán học vận dụng thống để biểu phân tích mối liên hệ tương quan gia tượng Nội dung: Lựa chọn tiêu thức có ... bx + cx Phương trỡnh hồi quy Tính giỏ tr hệ số a, b phương pháp bỡnh phương nhỏ Vi hm hi quy tuyn tớnh, ta cú h phng trỡnh chun: y = na + b x xy = a x + b x xy x * y b= x a = y b* x Phương ... tượng tưng lai 4 Yờu cu chung xõy dng DSTG Các mức độ ca dãy số phải thống nội dung, phạm vi phương pháp tính Các khoảng cách thời gian dãy số nên dãy số thời kỳ thỡ phải 2.2 PHN TCH C IM BIN...
 • 68
 • 273
 • 1

tổng hợp tài liệu ôn thi học phần nguyên ly thông kinh

tổng hợp tài liệu ôn thi học phần nguyên ly thông kê kinh tê
... viên , sinh viên thi no la môt tông thê thông Nêu xet pham vi rông la cac bô nganh cua toan nên kinh xa hôi thi HVNH chi la môt bô phân nho le không phai la môt tông thê thông b Chưa chăn ... sô thơi ky 1997-2004 Dùng đường thẳng thi ch hợp đã xây dựng câu 2, hãy dự đoán doanh số công ty vào năm 2005 5/12 HỌC PHẦN: NGUYÊN LY THÔNG KÊ KINH TÊ Dâu “,” đươc sư dung phân cach hang ... tuyên tinh b Giải thi ch ý nghĩa các hệ số phương trình hồ i quy tuyên tinh c Vơi đô tin 95% mô hinh hôi quy co y nghia thông hay không ? Giải thi ch Bài 10: Có số liệu sản lượng sản...
 • 24
 • 571
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập chương 3 nguyên lý thống kê kinh tếbai tao nguyen li thong ke kinh te chuong 3 co loi giainguyen ly thong ke kinh te chuong 3tìm số trung vị chương 3 nguyên lí thống kê kinh tếbài tập nguyên lý thông kê kinh tế có phần giảithống kê kinh tếthống kê kinh tếnguyên lý thống kê kinh tếnguyên lý thống kê kinh tếluận văn thống kê kinh tếbáo cáo thống kê kinh tếbài giảng nguyên lý thống kê kinh tếnguyên lý thống kê kinh tế thống kê họcđiều tra thống kê kinh tếthống kê kinh tế họcTìm số trung bình cộngThực hành vẽ hình chữ nhậtVẽ hai đường thẳng vuông gócDown load CV i s 1270Giáo án lịch sử nâng cao lớp 11Unit 4 special educationskkn một số BIỆN PHÁP dạy tốt môn TIN họcMột số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn lớp 3”MỘT số GIẢI PHÁP GIÚP học SINH TIỂU học CHIA NHÓM và học NHÓM THEO mô HÌNH TRƯỜNG học mớiTriển khai công nghệ Gpon trong mạng Lao telecom tại thủ đô Viêng Chăn (LV thạc sĩ)Quy hoạch mạng truy nhập vô tuyến 4g cho Mobifone Hà Nội (LV thạc sĩ)Định tuyến trong mạng tùy biến di động (LV thạc sĩ)Định tuyến trong mạng tùy biến di động (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng tập thông số chỉ thị hiệu năng kpi của thành phố thông minh trong điều kiện Việt Nam (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng tập thông số chỉ thị hiệu năng kpi của thành phố thông minh trong điều kiện Việt Nam (tt)Nghiên cứu phát hiện hành vi bạo lực từ dữ liệu video (LV thạc sĩ)Giáo án vật lý nâng cao lớp 11Giáo án 10 nâng cao HK2DS Trung tuyen NV1 nganh QTNL Khoi D