Ôn tập trồng trọt đại cương

ôn tập hóa HC đại cương

ôn tập hóa HC đại cương
... Quy tắc tách Zaixep BÀI TẬP LUYỆN TẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ 1) Phân biệt loại công thức: công thức thực nghiệm , công thức đơn giản, công thức phân tử Trong trường hợp công thức trùng 2) Tính thành ... phải đồng phân Z không ? 11 Viết công thức cấu tạo hợp chất thơm có công thức phân tử C 7H8O Cho biết chức hóa học tên gọi hợp chất 12 Viết công thức cấu tạo gọi tên amin thơm có công thức phân tử ... cis–trans có công thức C3H4ClBr 14 Viết công thức đồng phân mạch không vòng chứa loại nhóm chức có công thức C4H6O2 15 Viết tất đồng phân mạch hở, không làm màu nước brôm, có công thức phân tử...
 • 9
 • 415
 • 3

Đề cương ôn tập văn hóa đại cương

Đề cương ôn tập văn hóa đại cương
... lớn : A Văn hóa Đông Sơn – Văn hóa Sa Huỳnh – Văn hóa Óc Eo B Văn hóa Hòa Bình – Văn hóa Sơn Vi – Văn hóa Phùng Nguyên C Văn hóa Đông Sơn – Văn hóa Sa Huỳnh – Văn hóa Đồng Nai D Văn hóa châu thổ ... Vùng văn hóa Tây Bắc B Vùng văn hóa Bắc Bộ C Vùng văn hóa Việt Bắc D Vùng văn hóa Trung Bộ Chợ tình sinh hoạt văn hóa đặc thù vùng văn hóa ? A Vùng văn hóa Tây Bắc B Vùng văn hóa Bắc Bộ C Vùng văn ... với văn hóa phương Tây là: A Vùng văn hóa Trung Bộ B Vùng văn hóa Bắc Bộ C Vùng văn hóa Nam D Vùng văn hóa Việt Bắc 13 Vùng văn hóa lưu giữ truyền thống văn hóa địa đậm nét, gần gũi với văn hóa...
 • 21
 • 662
 • 1

Câu hỏi ôn tập pháp luật đại cương

Câu hỏi ôn tập pháp luật đại cương
... thống pháp luật phong kiến: đợc chia thành pháp luật quý tộc, tăng lữ, pháp luật cho ngời dân, pháp luật nông nô dựa pháp luật đẳng cấp xã hội phong kiến WWW.TAILIEUHOC.TK WWW.TAILIEUHOC.TK Pháp luật ... ý thức pháp luật bao gồm t tởn pháp luật, pháp luật T tởng pháp luật tổng thể t tởng- quan điểm,, phạm trù khái niệm học thuyếtvề lý luận tức vấn đề lý luận pháp luật Tâm lý pháp luật đợc ... hội ý thức pháp luật tổng thể học thuyết t tởng, tình cảm nời thể thái độ đánh giá tính công băng hay không công bằng, đắn pháp luật hành pháp luật nh pháp luật cần phải có tính hợp pháp cách...
 • 21
 • 1,115
 • 5

Tài liệu ôn tập môn luật đại cương

Tài liệu ôn tập môn luật đại cương
... Ngành luật Nhà nước _ Ngành luật hành _ Ngành luật tài _ Ngành luật đất đai _ Ngành luật dân _ Ngành luật lao động _ Ngành luật hôn nhân gia đình _ Ngành luật hình _ Ngành luật kinh tế _ Ngành luật ... chí giai cấp công nhân nhân dân lao động thể pháp luật _ Hai là, phân chia qui phạm pháp luật hệ thống tạo thành ngành luật chế đònh pháp luật + Ngành luật tổng thể qui phạm pháp luật điều chỉnh ... gia quan hệ luật tài ghi nhận đảm bảo thực cưỡng chế Nhà nước _ Quan hệ tài luôn có tham gia Nhà nước với tư cách : trực tiếp gián tiếp thông qua quan chức Nhà nước _ Quan hệ tài luôn liên quan...
 • 14
 • 379
 • 2

Tài liệu Bài tập ôn tập Hóa - Phần đại cương hóa hữu cơ pptx

Tài liệu Bài tập ôn tập Hóa - Phần đại cương hóa hữu cơ pptx
... nCH2=CH-CH=CH2(-CH2-CH=CH-CH 2- B C6H6 + Br2 C6H5Br + HBr C CH3-CH2-OHCH2=CH2 + H2O 28 Phản ứng phản ứng ? D.CH2=CH-CH2-OH+H2CH3-CH2-CH2-OH A (CH3)3COH+HCl(CH3)3C-Cl + H2O B CH2=CH-COOH+H2 CH3-CH2-COOH ... CH2=CH-CH=CH2 31 Cấu tạo có đồng phân hình học ? A CH3-CH=CH-CH=CH-CH3 C CH3-CH=CH-CH=CH-CHO 32 Kết luận sau ? B CH3-CH=CH-CH3 D CH2=C=CH2 A Phản ứng chất hữu thường xảy nhanh B Phản ứng chất hữu ... CH3-CH2-COOH C n CH2=CH2( -CH2-CH 2-) n D 3CH4  C2H2 + H2 29 Cấu tạo có đồng phân hình học ? A CH3-CH=CH-CH3 B CH2=CH2 C CHCl=C(CH3)2 D CH2=CH-CH=CH2 30 Cấu tạo có đồng phân hình học ? A CH3-CH=CH-CH3...
 • 6
 • 467
 • 4

Câu hỏi ôn tập sinh học đại cương - di truyền học pptx

Câu hỏi ôn tập sinh học đại cương - di truyền học pptx
... tác nhân sinh học môi trường B sai hỏng ngẫu nhiên tái ADN, tác nhân hoá học, tác nhân sinh học môi trường C bắt cặp không đúng, tác nhân vật lí môi trường, tác nhân sinh học môi trường ... thể sinh vật không kiểm soát quá trình tái gen B làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới làm rối loạn quá trình sinh tổng hợp protein C làm ngừng trệ quá trình phiên mã, không ... khác II.ARN Câu Quá trình phiên mã có ở A vi rút, vi khuẩn B sinh vật nhân chuẩn, vi khuẩn C vi rút, vi khuẩn, sinh vật nhân thực D sinh vật nhân chuẩn, vi rút E Tất các câu sai Câu 2.Quá...
 • 7
 • 1,166
 • 28

Giáo trình trồng trọt đại cương

Giáo trình trồng trọt đại cương
... doanh nông nghiệp Để đáp ứng nhu cầu đó, tác giả đăng ký biên soạn giáo trình cho môn học Trồng Trọt Đại Cương Do tính chất đại cương môn học,nên tài liệu giảng dạy đề cập đến lịch sử giai đoạn ... canh tác tổng hợp Trong trình giảng dạy, tuỳ theo chuyên ngành mà chương đào sâu đề cập đến cách tổng quát hay không nói đến có giáo trình đại cương khác trùng lắp Vì giáo trình đầu tay tác giả ... dụng trồng sở quan trọng để phân nhóm.Thí dụ bắp trồng để lấy hạt xếp vào nhóm đồng ruộng, trồng bắp non (baby corn) xếp vào nhóm rau thuộc trồng nghề vườn Sự khác biệt trồng đồng ruộng trồng...
 • 79
 • 2,549
 • 1

Ôn tập Sinh học đại cương University of Science

Ôn tập Sinh học đại cương University of Science
... Sách tham khảo chủ yếu : SINH HỌC ĐẠI CƢƠNG PHẠM THÀNH HỔ ĐHKHTN TPHCM 2011, 386 trang Khi học lƣu ý : Đầu chƣơng có nêu chủ đề chính, cuối chƣơng có tóm tắt câu hỏi ôn Dƣới câu mẫu từ đề thi ... 11.8 Các trình sinh sản hữu tính không điển hình vi khuẩn đƣợc gọi cận hữu tính 11.9 Tải nạp tƣợng truyền thông tin nhờ DNA 11.10 Trong biến nạp, tế bào có khả nhận loại DNA 11.11 Khi sinh sản tế ... dòng gồm vô số 12.6 Chức sinh học restriction endonuclease ……………… xâm nhập DNA lạ 12.7 Có thể sinh tổng hợp gen từ ……………… nhờ enzyme reverse transcriptase 12.38 Cặp sau không với kỹ thuật tái tổ...
 • 11
 • 633
 • 4

Trồng Trọt Đại Cương potx

Trồng Trọt Đại Cương potx
... nghiệp Để đáp ứng nhu cầu đó, tác giả đăng ký biên soạn giáo trình cho môn học Trồng Trọt Đại Cương Do tính chất đại cương môn học,nên tài liệu giảng dạy đề cập đến lịch sử giai đoạn phát triển ... dụng trồng sở quan trọng để phân nhóm.Thí dụ bắp trồng để lấy hạt xếp vào nhóm đồng ruộng, trồng bắp non (baby corn) xếp vào nhóm rau thuộc trồng nghề vườn Sự khác biệt trồng đồng ruộng trồng ... xuất trồng cấu trồng canh tác tổnghợp; chuẩn bị đất canh tác; giống vật liệu trồng; phương pháp gieo trồng & mật độ - khoảng cách; quản lý độ phì đất & bón phân; quản lý nước; chăm sóc bảo vệ trồng; ...
 • 79
 • 605
 • 3

Bài tập từ trường ôn tập vật lý đại cương II

Bài tập từ trường ôn tập vật lý đại cương II
... Tớnh lc Lorenx tỏc dng lờn proton Bi 6: Một điện tích chuyển động từ trờng Mặt phẳng quỹ đạo hạt vuông góc với đờng cảm ứng từ Nếu điện tích chuyển động với vận tốc v = 106m/s lc Lorentz tác ... động vào từ trờng B = 0,4T với vận tốc v1 = 106 m/s Biết v B a Tính bán kính quỹ đạo điện tích b Một điện tích thứ hai có khối lợng m2 = 9,60.10-27 kg, điện tích q2 = 2e bay vuông góc vào từ trờng ... dõy Bi 2: Khung dây hình chữ nhật diện tích S = 20 cm gồm 50 vòng dây Khung dây đặt thẳng đứng từ trờng có B nằm ngang, B = 0,2T Cho dòng điện I = 1A qua khung Tính momen lực đặt lên khung khi:...
 • 7
 • 3,727
 • 67

ôn tập tin hoc đai cương

ôn tập tin hoc đai cương
... 19 Câu hỏi trắc nghiệm Chức tập ghi (Registers) là:     Điều khiển nhận lệnh Giải mã lệnh thực thi lệnh Vận chuyển thông tin thành phần bên máy tính Chứa thông tin phục vụ cho hoạt động CPU ... trắc nghiệm Đâu tên tệp Windows XP:        dxk:23:a.doc 11/11/2001.xls ^Tin_ hoc@ DC.wma 012%32#.dat ~08-39.c (Tin hoc DC).doc Các lựa chọn sai Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT 34 Câu hỏi trắc ... lần?     a) Vì nhớ chịu điều khiển trực tiếp từ hệ thống vào b) Vì nhớ không bị giới hạn không gian địa CPU c) Vì công nghệ chế tạo nhớ rẻ nhớ d) Vì nhớ chứa đƣợc hệ thống file Nguyễn Thị Thu...
 • 41
 • 316
 • 1

Câu hỏi ôn tập hóa học đại cương

Câu hỏi ôn tập hóa học đại cương
... trung tâm phân tử ion có dạng lai hoá cấu trúc không gian chúng Phân tử có mômen lưỡng cực phân tử không, phân tử có mômen lưỡng cực phân tử khác không? ...
 • 3
 • 754
 • 7

bài báo cáo trồng trọt đại cương

bài báo cáo trồng trọt đại cương
... chín có màu đỏ Cây trồng hạt Nhóm Cây Kh  Sinh trưởng mạnh, chống chịu sâu bệnh tốt, trái dài 18-22cm, màu xanh mỡ, gai nở, trái sai, dễ đậu trái, suất trung bình 30-40 tấn/ha Trồng quanh năm, ... hoai, để che phủ hạt  Mỗi hốc hạt, xử lý côn trùng gây hại Basudin: 1Kg/1.000m2  Trồng dự trù số bầu đất, để trồng dậm không lên, bị sâu bệnh phá hại Nhóm 10 Cây Khổ Qua Cắm trà giăng dây làm ...  Bón lót toàn phân chuồng, Lân  Bón thúc lần 1: 10 ngày sau trồng: 1/3 Urea + 1/3 Kali + 1/3 NPK  Bón thúc lần 2: 25 ngày sau trồng: 1/3 Urea + 1/3 Kali + 1/3 NPK  Bón thúc lần 3: lượng phân...
 • 25
 • 483
 • 2

Đề cương ôn tập hóa sinh đại cương

Đề cương ôn tập hóa sinh đại cương
... ACID Khái niệm acid nucleic, thành phần hóa học, gốc bazo nito? a Định nghĩa – Sinh học: acid v/chất mang thông tin di truyền tác nhân tham gia thực thông tin di truyền (biểu gen) – Hoá học: ... thực chức sinh học có cấu trúc khác – hormone gồm chuỗi: chuỗi A (21 aa) chuỗi B (30 aa) Ở loài khác nhau, aa vị trí 8; 10 chuỗi A không giống Cấu trúc bậc Khái niệm: Là tương tác không gian gốc ... ứng hoá sinh Bản chất: protein (trừ ribozyme - ARN có khả xúc tác) Ưu điểm : Làm tăng tốc độ phản ứng, không tham gia vào sản phẩm cuối - Hiệu xúc tác lớn: Ví dụ, 2H2O2 2H2O + O2 - Không xúc...
 • 31
 • 1,503
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: trồng trọt đại cươngkỹ thuật trồng trọt đại cươngphương pháp trồng trọt đại cươngbí quyết trồng trọt đại cươngôn tập vật lí đại cươngôn tập vật lý đại cươngtài liệu ôn tập vật lý đại cươngôn tập vật lý đại cương a2ôn tập vật lý đại cương 2đề cương ôn tập vật lý đại cương 1đề cương ôn tập vật lý đại cương a2đề cương ôn tập vật lý đại cương a1ôn tập vật lý đại cương a1ôn tập vật lý đại cương 1đề cương ôn tập vật lý đại cươngBài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đạiBài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 2. Các giới sinh vậtHãy nêu điểm mới của Bộ luật hình sự năm 2015 so với Bộ luật hình sự năm 1999 quy định về tội phạm tham nhũngBài 20. Vùng Đồng bằng sông HồngBài 35. Khái quát châu MĩBài 27. Thiên nhiên châu Phi (tiếp theo)Bài 17. Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hòaQuản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng TMCP Phương ĐôngQuản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Đà Nẵng.Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đông Á, CN tỉnh Quảng Nam.Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Việt Á - chi nhánh Đà NẵngBài 4. Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị emBài 20. Họ nội, họ ngoạiBài 13. Hoạt động thần kinhBảng nhân 7Tăng cường kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Vicem VLXD Đà Nẵng.Tuần 17. Rất nhiều mặt trăng (tiếp theo)Vận dụng kế toán quản trị trong kiểm soát chất lượng toàn diện tại công ty dược - trang thiết bị y tế Bình Định.Vận dụng phương pháp tính giá hoạt động tại công ty cổ phần dệt may Hoà Khánh - Đà Nẵng