Tìm hiểu phần mềm thư viện số KIPOS

TÌM HIỂU PHẦN MỀM THƢ VIỆN MÃ NGUỒN MỞ OPENBIBLIO LIBRARY VÀ ỨNG DỤNG

TÌM HIỂU PHẦN MỀM THƢ VIỆN MÃ NGUỒN MỞ OPENBIBLIO LIBRARY VÀ ỨNG DỤNG
... nghiệp: Tìm hiểu phần mềm thư viện nguồn mở OpenBiblio Library ứng dụng KẾT LUẬN Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu em hoàn thành đồ án Tìm hiểu phần mềm thư viện nguồn mở OpenBiblio ... nghiệp: Tìm hiểu phần mềm thư viện nguồn mở OpenBiblio Library ứng dụng TÀI LIỆU THAM KHẢO Website http://obiblio.sourceforge.net: Trang web phần mềm thư viện nguồn mở OpenBiblio Library ... nghiệp: Tìm hiểu phần mềm thư viện nguồn mở OpenBiblio Library ứng dụng - Cách tải phần mềm OpenBiblio Bước 1: Truy cập vào website: http://obiblio.sourceforge.net để tải phần mềm quản lý thư viện...
 • 49
 • 438
 • 0

tóm tắt Ứng dụng phần mềm thư viện số DSPACE tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia

tóm tắt Ứng dụng phần mềm thư viện số DSPACE tại Thư viện Học viện Hành chính Quốc gia
... Chương 1: Thư viện Học viện Hành Quốc gia ý nghĩa việc ứng dụng phần mềm thư viện số Dspace vào hoạt động thư viện Chương 2: Thực trạng ứng dụng phần mềm Dspace Thư viện Học viện Hành Quốc gia Chương ... 1: THƯ VIỆN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC ỨNG DỤNG PHẦN MỀM THƯ VIỆN SỐ DSPACE 10 VÀO HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN 10 1.1 VÀI NÉT VỀ THƯ VIỆN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC ... ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 32 Chương 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM DSPACE TẠI THƯ VIỆN HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA 35 2.1 THIẾT LẬP HỆ THỐNG PHẦN MỀM DSPACE 35...
 • 11
 • 226
 • 0

TÌM HIỂU PHẦN MỀM VIOLET VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ TRONG VIỆC XÂY DỰNG MỘT SỐ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 11.doc

TÌM HIỂU PHẦN MỀM VIOLET VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ TRONG VIỆC XÂY DỰNG MỘT SỐ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 11.doc
... Tìm hiểu ViOLET ứng dụng vào thiết kế số giảng tin học 11 Nội dung báo cáo khoa học: Lý lựa chọn đề tài: Việc ứng dụng công nghệ thông tin ... VỀ VIOLET I Giới thiệu chung ViOLET: II Cài đặt ViOLET : III.Những khái niệm cách sử dụng phần mềm ViOLET CHƯƠNG 3: PHẦN MỀM “GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TIN HỌC 11” SỬ DỤNG ViOLET : I Giới thiệu phần mềm ... Hằng_A_K54_CNTT_ĐHSPHN Tìm hiểu ViOLET ứng dụng vào thiết kế số giảng tin học 11 Muốn thay đổi số hàng số cột, ta cần thay đổi số liệu tương ứng ô góc...
 • 23
 • 2,931
 • 22

TÌM HIỂU PHẦN MỀM VIOLET VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ TRONG VIỆC XÂY DỰNG MỘT SỐ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 11

TÌM HIỂU PHẦN MỀM VIOLET VÀ ỨNG DỤNG CỦA NÓ TRONG VIỆC XÂY DỰNG MỘT SỐ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 11
... Tìm hiểu ViOLET ứng dụng vào thiết kế số giảng tin học 11 Nội dung báo cáo khoa học: Lý lựa chọn đề tài: Việc ứng dụng công nghệ thông tin ... VỀ VIOLET I Giới thiệu chung ViOLET: II Cài đặt ViOLET : III.Những khái niệm cách sử dụng phần mềm ViOLET CHƯƠNG 3: PHẦN MỀM “GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ TIN HỌC 11 SỬ DỤNG ViOLET : I Giới thiệu phần mềm ... Hằng_A_K54_CNTT_ĐHSPHN Tìm hiểu ViOLET ứng dụng vào thiết kế số giảng tin học 11 Muốn thay đổi số hàng số cột, ta cần thay đổi số liệu tương ứng ô góc...
 • 23
 • 582
 • 2

Kiểm thử ứng dụng web và tìm hiểu phần mềm loadrunner đồ án tốt nghiệp đại học

Kiểm thử ứng dụng web và tìm hiểu phần mềm loadrunner đồ án tốt nghiệp đại học
... Thông Tin Đồ án tốt nghiệp đại học Chương 2: Tìm hiểu phần mềm LoadRunner 2.1 Giới thiệu phần mềm LoadRunner LoadRunner công cụ kiểm thử tự động thực việc kiểm tra hiệu phần mềm Nó cho phép tìm lỗi ... Thông Tin Đồ án tốt nghiệp đại học Chương Cơ sở lý thuyết kiểm thử ứng dụng Website 1.1 Các khái niệm 1.1.1.Khái niệm kiểm thử phần mềm Kiểm thử phần mềm trình khảo sát hệ thống hay thành phần điều ... cục báo cáo đồ án Cấu trúc đồ án Kiểm thử ứng dụng web tìm hiểu phần mềm LoadRunner phần Mở đầu, Kết luận Tài liệu tham khảo gồm có chương: Chương Cơ sở lý thuyết kiểm thử ứng dụng web 1.1 Những...
 • 61
 • 3,846
 • 19

Nghiên cứu về chỉ số đánh giá hiệu quả chiếu sáng, tìm hiểu phần mềm DIALux và thiết kế chiếu sáng cho phòng học K204

Nghiên cứu về chỉ số đánh giá hiệu quả chiếu sáng, tìm hiểu phần mềm DIALux và thiết kế chiếu sáng cho phòng học K204
... Giới thiệu ph n mềm Lux 2.1 Giới thiệu Lux 2.2 ướng dẫn c i t ph n mềm Lux 2.3 Ch c iz rds Lux Chư ng III : ng d ng ph n mềm v o thi t k chi u sáng ph ng h c 3.1 hi t k s ộ hi t k ph n mềm Lux ... u sáng, t nh công su t c n phải ch n hệ th ng v n h nh c hệ th ng chi u sáng giá tr ộ r i m t phẳng l m việc giảm dẫn tới l m giảm qu ng thông, giảm hiệu su t c n hi t nh công su t c ngu n sáng ... n sáng) ó áo cáo L ho Công ghệ ự ộng Ơ II 2.1 t uv alu i lux l ph m mềm thi t k chi u sáng ộc l p, c t o i công ty L GmbH – c v cung c p mi n ph cho ngư i c nhu c u h n mềm thi t k chi u sáng...
 • 25
 • 904
 • 4

hệ thống phần mềm thư viện điện tử- thư viện số hilib 6.0

hệ thống phần mềm thư viện điện tử- thư viện số hilib 6.0
... http://www.phamhuynh.com http:/ /hilib. phamhuynh.com ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM • Các thư viện gởi lại bảng đăng ký sử dụng phần mềm thư viện Hilib 6.0 cho Thư viện Khoa học Tổng hợp Tp.HCM để công ty liên hệ tạo tài ... http:/ /hilib. phamhuynh.com NỘI DUNG Các nội dung chính: Hiện trạng Mô tả hệ thống Cấu hình hệ thống http://www.phamhuynh.com http:/ /hilib. phamhuynh.com CẤU HÌNH HỆ THỐNG • Công nghệ: Hệ thống ... thống http://www.phamhuynh.com http:/ /hilib. phamhuynh.com ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG • Để đăng nhập vào hệ thống phần mềm, người sử dụng vào website với địa http:/ /hilib. phamhuynh.com đăng nhập vào với...
 • 33
 • 2,041
 • 0

cấu trúc mạng viễn thông tây ninh cấu trúc mạng cáp ngoại vi tìm hiểu phần mềm quản lý mạng

cấu trúc mạng viễn thông tây ninh cấu trúc mạng cáp ngoại vi tìm hiểu phần mềm quản lý mạng
... TẬP CẤU TRÚC MẠNG VI N THÔNG TÂY NINH CẤU TRÚC MẠNG CÁP NGOẠI VI TÌM HIỂU PHẦN MỀM QUẢN LÝ MẠNG MỤC LỤC CHƯƠNG I CẤU TRÚC MẠNG VI N THÔNG TÂY NINH I GIỚI THIỆU II.SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CHƯƠNG II CẤU TRÚC ... song cáp, đối tượng quản sở liệu SQL Mạng cáp đồng Trung tâm Vi n thông Hoà Thành quản phần mềm Quản mạng cáp chạy máy tính nối mạng quản Cáp, tủ hợp cáp, cáp; tủ hộp cáp mã hoá theo ... hộp cáp II Mạng ngoại vi 2.1 Khái niệm mạng ngoại vi Mạng ngoại vi ba thành phần cấu thành mạng vi n thông (thiết bị chuyển mạch, thiết bị truyền dẫn mạng ngoại vi) Cho đến mạng ngoại vi thiết...
 • 49
 • 510
 • 0

Tìm hiểu hàm và thư viện lập trình phần 10 ppt

Tìm hiểu hàm và thư viện lập trình phần 10 ppt
... 3: Hàm thư viện 49 Khi nên dùng hàm inline Ưu ₫iểm hàm inline: — Tiện dụng hàm bình thư ng — Hiệu suất viết thẳng mã, không gọi hàm — Tin cậy, an toàn nhiều so với sử dụng Macro Nhược ₫iểm hàm ... MINH SƠN Hàm inline khác hàm bình thư ng: — "Hàm inline" thực chất hàm! — Khi gọi hàm lời gọi hàm ₫ược thay cách thông minh mã nguồn ₫ịnh nghĩa hàm, không thực thủ tục gọi hàm Ví dụ: l=max(k*5-2,l); ... double) Chương 3: Hàm thư viện 47 3.8 Hàm inline C++ Vấn ₫ề: Hàm tiện dụng, nhiều hiệu suất không cao, ₫ặc biệt mã thực thi hàm ngắn — Các thủ tục nhớ lại trạng thái chương trình, cấp phát nhớ...
 • 5
 • 139
 • 0

Tìm hiểu hàm và thư viện lập trình phần 9 potx

Tìm hiểu hàm và thư viện lập trình phần 9 potx
... "Married:" > c; } Chương 3: Hàm thư viện 43 3.7 Nạp chồng tên hàm C++ Trong C++ xây dựng nhiều hàm có tên, ví dụ: int double double double max(int a, max(double ... Đóng tệp tin: — Tự ₫ộng kết thúc phạm vi { }, — Hoặc gọi hàm thành viên close(): fin.close(); fout.close(); fio.close(); Chương 3: Hàm thư viện 42 Ví dụ: làm việc với tệp tin © 2004, HOÀNG MINH ... người sử dụng hàm, cần nhớ tên quen thuộc thay cho nhiều tên phức tạp Chương 3: Hàm thư viện 44 Ví dụ: ₫ịnh nghĩa hàm max() © 2004, HOÀNG MINH SƠN int max(int a, int b) { return (a > b)? a : b;...
 • 5
 • 178
 • 0

Tìm hiểu hàm và thư viện lập trình phần 8 potx

Tìm hiểu hàm và thư viện lập trình phần 8 potx
... qui trình thiết kế hàm cho findNextPrime © 2004, HOÀNG MINH SƠN (Bài tập nhà!) Chương 3: Hàm thư viện N>0 false k...
 • 5
 • 195
 • 0

Tìm hiểu hàm và thư viện lập trình phần 7 ppt

Tìm hiểu hàm và thư viện lập trình phần 7 ppt
... thư viện hàm tốt khó hơn! Một thư viện hàm ₫ịnh nghĩa: — tập hợp hàm (có liên quan theo chủ ₫ề chức năng) — kiểu liệu sử dụng hàm — số biến toàn cục (rất hạn chế) © 2004, HOÀNG MINH SƠN Một thư ... 3: Hàm thư viện int f5(int *pa) { return *pa; } int& f6(int *pa) { return *pa; } int& f7(int a) { return a; } int *pa; int* f8() { return pa; } 33 3.4 Thiết kế hàm thư viện Viết chương trình ... HOÀNG MINH SƠN Một thư viện hàm tốt cần phải: — — — — Thực chức hữu ích Đơn giản, dễ sử dụng Hiệu suất ₫ộ tin cậy cao Trọn vẹn, quán ₫ồng Chương 3: Hàm thư viện 34 Thiết kế hàm Phân tích yêu cầu:...
 • 5
 • 119
 • 0

Tìm hiểu hàm và thư viện lập trình phần 6 ppsx

Tìm hiểu hàm và thư viện lập trình phần 6 ppsx
... Không trả trỏ tham chiếu vào biến cục — Không trả trỏ tham chiếu vào tham biến truyền qua giá trị Với người lập trình có kinh nghiệm: nên trả kiểu giá trị Chương 3: Hàm thư viện 28 Cơ chế trả © 2004, ... { int x = 5, k = 0; k = SumInt(x,10); } Chương 3: Hàm thư viện SP k => 45 b = 10 a = kk==0 45 x = Ngăn xếp 45 29 Trả trỏ Viết hàm trả ₫ịa phần tử lớn mảng: © 2004, HOÀNG MINH SƠN int* FindMax(int* ... "biến ₫ầu vào" (truy nhập trực tiếp vào ô nhớ, không qua sao) Một tham biến tham chiếu ₫óng vai trò ₫ầu (chứa kết quả), vừa ₫ầu vào ₫ầu Khi kích cỡ kiểu liệu lớn => tránh chép liệu vào ngăn xếp,...
 • 5
 • 233
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khóa luận ảnh hưởng của đô thị hóa đến hưởng sử dụng đất trong các hộ nông dân huyện yên mỹ tỉnh hưng yênkhóa luận tình hình chăn nuôi và tiêu thụ lợn thịt trên địa bàn xã lam sơn huyện đô lương tỉnh nghệ antrần thị huyền trang 2010 đánh giá mức độ nhận biết của khách hàng đối với thương hiệu bidv chi nhánh huế khóa luận tốt nghiệp trường đại học kinh tế huếkhóa luận một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ làm quen với chữ cái ở trường mầm non trung du và miền núi huyện thọ xuân thanh hóachấm dứt hợp đồng lao động và các chế độ áp dụng đối với người lao động khoá luận tốt nghiệp nguyễn thị huyền; người hướng dẫn ths lưu bình nhưỡng hkhóa luận cử nhân tin học xây dựng hệ thống hỗ trợ thi trắc nghiệmkhóa luận một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và dịch vụ đô thị na hang 2010khóa luận văn học về nguyễn thị thu huệkhóa luận thị trường chứng khoánkhóa luận quy hoạch đô thịkhóa luận quản trị chất lượngkhóa luận quản tri chất lượngkhóa luận quản trj chất lượngkhóa luận tốt nghiệp ngành kế toán tien luongkhóa luận tiền lươngQu n l th ng hi u c a c c doanh nghi p vi t Nam trong l nh v c h ng ti u d ngth c tr ng v gi i ph p ho t ng qu ng c o c a Trung t m qu ng c o v d ch v ph t thanh i Ti ng n i Vi t NamX y d ng chi n l c marketing mix cho nh m y nh m ng AnhTh c tr ng qu tr nh c ph n ho doanh nghi p nh n c Vi t NamHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pKinh nghi m c a m t s n c v th c trang p d ng ch t gi Vi t NamL i Su t v vai tr c a L i Su t trong vi c huy ng v nT gi h i o i v vi c p d ng ch t gi Vi t NamHo n thi n c c gi i ph p MAR MIX xu t kh u h ng may m c c a c ng ty May 10 sang th tr ng EU360 C U TR C NGHI M GI I H N C P N520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)10 b i t p PH P NG D NG File word c l i gi i chi ti tGioi thieu von tai lieu Thu vien Bo Tu phapQuyet dinh cap dot 1 thang 9 1109201245 b i t p PH P D I H NH V PH P NG D NG TRONG M T PH NG File word c l i gi i chi ti tphu luc 2. thu tuc cap giay phepphu luc 4. dieu kien hanh nghe20 b i t p PH P QUAY File word c l i gi i chi ti t10 b i t p PH P D I H NH File word c l i gi i chi ti tNghi quyet phien hop BTV Dang uy thang 8.2016