Nghiên cứu phát triển các giống lúa năng suất cao đảm bảo an ninh lương thực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện miền núi Con Cuông, tỉnh Nghệ An

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC GIỐNG LÚA NĂNG SUẤT CAO ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC CHO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN MIỀN NÚI CON CUÔNG TỈNH NGHỆ AN

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC GIỐNG LÚA NĂNG SUẤT CAO ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC CHO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN MIỀN NÚI CON CUÔNG TỈNH NGHỆ AN
... giống VTNA1 thích hợp với vùng sinh thái huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An Vùng Cuông chủ yếu dân tộc thiểu số đời sống nhiều khó khăn Để triển khai mở rộng diện tích giống triển vọng áp dụng tiến ... IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 4.1 Kết luận Qua kết nghiên cứu từ năm 2009 đến tháng 12/2011 bước đầu rút số kết sau: Đã đánh giá rút giống lúa triển vọng cho sản xuất Con Cuông Giống lúa VTNA1 giống ... hai vụ giống VTNA1 mật độ khác có suất thực thu cao giống BoT1 3.2.2.2 Tại xã Môn Sơn Các yếu tố cấu thành suất suất giống - Năng suất lý thuyết: Năng suất lý thuyết giống BoT1 vụ Xuân đạt cao mật...
 • 9
 • 178
 • 0

Nghiên cứu phát triển các giống lúa năng suất cao đảm bảo an ninh lương thực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện miền núi con cuông tỉnh nghệ an

Nghiên cứu phát triển các giống lúa năng suất cao đảm bảo an ninh lương thực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện miền núi con cuông tỉnh nghệ an
... tài: Nghiên cứu phát triển giống lúa suất cao đảm bảo an ninh lương thực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện miền núi Con Cuông tỉnh Nghệ An I ĐẶT VẤN ĐỀ Con Cuông huyện miền núi cao nằm ... lương thực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện miền núi Con Cuông tỉnh Nghệ An để thực hiên đề tài viện phối hợp với Trạm Khuyến nông Trạm bảo vệ thực vật Huyện Con Cuông tiến hành triển ... tiêu tổng quát Phát triển sản xuất lúa nước đáp ứng nhu cầu lúa gạo địa phương miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, an ninh xã hội vùng biên giới...
 • 63
 • 107
 • 0

PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC XÃ - THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐMIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CÁC XÃ - THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2011 – 2015
... VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI HIỆN NAY I THỰC TRẠNG KINH TẾ XÃ HỘI CÁC XÃ, THÔN, BẢN ĐBKK VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI HIỆN NAY Khái quát điều kiện tự nhiên, môi trường,… Vùng dân ... quốc tế: 19 Vấn đề nghèo đói phát triển chung Việt Nam .20 Chương trình phát triển kinh tế hội xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2011 2015 ... TẾXÃHỘI CÁC XÃ, THÔN, BẢN ĐBKK VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐVÀMIỀN NÚI HIỆN NAY I THỰC TRẠNG KINH TẾXÃHỘI CÁC XÃ, THÔN, BẢN ĐBKK VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐVÀMIỀN NÚI HIỆN NAY Khái quát...
 • 48
 • 141
 • 0

Nghiên cứu khoa học " Đất làm nương rãy luân canh của đồng bào dân tộc thiểu sốmiền núi " pot

Nghiên cứu khoa học
... đất làm nương rãy luân canh (bao gồm bỏ hoá) phải đến vài triệu ha, vùng Tây bắc có diện tích nương rãy lớn nhất, độ che phủ rừng có 27% Như làm nương rãy luân canh nhu cầu đồng bào dân tộc miền ... quốc, đất đồi núi chưa sử dụng 7,6 triệu chiếm 23,37% Đất chưa sử dụng đất chưa giao, cho thuê (chưa có chủ) Nhưng thực tế lại Đất làm nương rãy luân canh, du canh đồng bào miền núi nằm loại đất Đất ... đình đồng bào đân tộc thiểu số có nhu cầu Loại đất nên xếp vào đất nông nghiệp hay đất lâm nghiệp? Theo ý kiến nên xếp vào đất lâm nghiệp vì: (i) làm nương rãy luân canh trình luân canh rừng - rãy...
 • 6
 • 266
 • 1

Nghiên cứu khoa học " Về quyền sử dụng đất làm nương rẫy của đồng bào dân tộc thiểu sốmiền núi " pptx

Nghiên cứu khoa học
... quốc, đất đồi núi chưa sử dụng 7,6 triệu ha, chiếm 23,37% (*1) Đất chưa sử dụng đất chưa giao, cho thuê (chưa có chủ) Nhưng thực tế lại vậy, đất làm nương rẫy luân canh, du canh đồng bào miền núi ... trung miền núi phía bắc (53,35% nhân khẩu).(*2) Cho đến chưa có số liệu thống kê Nhà nước diện tích đất đồi núi sử dụng làm nương rẫy Kết điều tra tình hình sử dụng đất lâm nghiệp hộ gia đình miền ... bỏ nương rẫy Giao đất làm nương rẫy cho hộ gia đình tao điều kiện để kiểm soát, ngăn chặn tình trạng phá rừng bừa bãi, cộng đồng làng giám sát lẫn Làm nương rẫy tập quán lâu đời đồng bào dân tộc...
 • 9
 • 435
 • 1

Các ấn phẩm báo chí của Thông tấn xã Việt Nam phục vụ đồng bào dân tộc thiểu sốmiền núi thời kỳ đổi mới

Các ấn phẩm báo chí của Thông tấn xã Việt Nam phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thời kỳ đổi mới
... nghiên cứu thông tin phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, nghiên cứu ấn phẩm báo chí phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi TTXVN xuất số báo, tạp chí Các ý kiến thường tập trung vào khía ... Những vấn đề thông tin phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi Chƣơng 2: Đổi mới, nâng cao chất lượng ấn phẩm báo chí phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi TTXVN Chƣơng 3: Một số vấn đề ... cứu số lĩnh vực, khía cạnh hai ấn phẩm phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số miền núi TTXVN Bản tin ảnh Dân tộc Miền núi Chuyên đề Dân tộc Miền núi Ví dụ như: “Tin ảnh dân tộc miền núi với vấn đề...
 • 120
 • 492
 • 1

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC GIỐNG LỢN BẢN ĐỊACHO HỆ THỐNG CHĂN NUÔI TRONG CÁC TRANG TRẠIKẾT HỢP Ở VÙNG TRUNG DU VÀ ĐỒI NÚI NHẰM SẢN XUẤTTHỊT LỢN CHẤT LƯỢNG CAOAN TOÀN PHỤC VỤTHỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃi

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC GIỐNG LỢN BẢN ĐỊACHO HỆ THỐNG CHĂN NUÔI TRONG CÁC TRANG TRẠIKẾT HỢP Ở VÙNG TRUNG DU VÀ ĐỒI NÚI NHẰM SẢN XUẤTTHỊT LỢN CHẤT LƯỢNG CAO VÀ AN TOÀN PHỤC VỤTHỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃi
... trại kết hợp vùng trung du đồi núi nhằm sản xuất thịt lợn chất lượng cao an toàn phục vụ thị trường tiêu dùng địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ’ thực 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu, bảo ... kiện trang trại nông lâm kết hợp vùng đồi núi tỉnh Quảng Ngãi 2.3.4 Nội dung 4: Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển chất lượng thịt lợn lai lợn địa Quảng Ngãi với lợn rừng 2.4 Phƣơng pháp nghiên cứu ... số tiêu sinh sản lợn nái địa phối giống v i lợn đực rừng 2.4.4.2 Nghiên cứu sinh trưởng lợn lai lợn địa v i lợn rừng 2.4.4.3 Nghiên cứu tiêu chất lượng thịt lợn lai lợn địa v i lợn...
 • 36
 • 280
 • 0

NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN các GIỐNG lợn bản địa CHO hệ THỐNG CHĂN NUÔI TRONG các TRANG TRẠI kết hợp ở VÙNG TRUNG DU và đồi núi NHẰM sản XUẤT THỊT lợn CHẤT LƯỢNG CAOAN TOÀN PHỤC vụ THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG NG

NGHIÊN cứu PHÁT TRIỂN các GIỐNG lợn bản địa CHO hệ THỐNG CHĂN NUÔI TRONG các TRANG TRẠI kết hợp ở VÙNG TRUNG DU và đồi núi NHẰM sản XUẤT THỊT lợn CHẤT LƯỢNG CAO và AN TOÀN PHỤC vụ THỊ TRƯỜNG TIÊU DÙNG TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG NG
... Nghiên cứu phát triển gi ng lợn địa cho hệ th ng chăn nuôi trang trại kết hợp v ng trung du đồi núi nhằm sản xuất thịt lợn chất ng cao an toàn phục vụ thị trư ng tiêu d ng địa bàn tỉnh Qu ng ... sữa/ổ hệ số lứa đẻ/năm 3.3.3 Nội dung 3: Nghiên cứu tiêu suất thân thịt chất ng thịt lợn Ki ng Sắt nuôi điều kiện trang trại n ng lâm kết hợp v ng đồi núi tỉnh Qu ng Ng i 3.3.4 Nội dung 4: Nghiên ... trư ng sinh sản lợn Ki ng Sắt nuôi điều kiện trang trại kết hợp v ng đồi núi tỉnh Qu ng Ng i 4.2.1 Kết nghiên cứu số tiêu sinh trư ng lợn Ki ng Sắt Nghiên cứu tính tr ng suất sinh trư ng lợn...
 • 86
 • 253
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC GIỐNG SẮN PHỤC VỤ NHU CẦU NỘI TIÊU VÀ XUẤT KHẨU

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC GIỐNG SẮN PHỤC VỤ NHU CẦU NỘI TIÊU VÀ XUẤT KHẨU
... ĐĂNG KÝ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC TÊN CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC GIỐNG SẮN PHỤC VỤ NHU CẦU NỘI TIÊU VÀ XUẤT KHẨU Cơ quan đề nghị: Viện khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền ... TẮT CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Giải thưởng Hồ Chí Minh: Giải thưởng Nhà nước:  Tên công trình đề nghị xét tặng Giải thưởng: Nghiên cứu Phát triển giống sắn phục vụ nội tiêu xuất Lĩnh vực ... vụ, phương pháp nghiên cứu kết nghiên cứu công trình Mục đích nghiên cứu: Chọn tạo phát triển giống sắn suất hàm lượng tinh bột cao, tăng thu nhập cho nông dân, đáp ứng nhu cầu xuất nguyên liệu...
 • 98
 • 237
 • 0

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC GIỐNG SẮN PHỤC VỤ NHU CẦU NỘI TIÊU VÀ XUẤT KHẨU

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC GIỐNG SẮN PHỤC VỤ NHU CẦU NỘI TIÊU VÀ XUẤT KHẨU
... Xác nhận đóng góp công trình ‘ Nghiên cứu phát triển giống sắn phục vụ nhu cầu xuất nội tiêu ’ 2.1 Hiệu kinh tế từ chuyển giao giống sắn phục vụ nhu cầu xuất nội tiêu: KM60, KM94, KM419, NA1, ... nghĩa giải thưởng: Giải thưởng Nhà nước Nghiên cứu Phát triển giống sắn phục vụ nội tiêu xuất khẩu 2.2 Lĩnh vực đăng ký giải thưởng: Nghiên cứu phát triển Khoa học công nghệ 2.3 Mục đích đặt ... ĐĂNG KÝ GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC TÊN CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC GIỐNG SẮN PHỤC VỤ NHU CẦU NỘI TIÊU VÀ XUẤT KHẨU Cơ quan đề nghị: Viện khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền...
 • 34
 • 194
 • 0

Nghiên cứu chọn tạo giống ngô năng suất cao chống chịu bệnh gỉ sắt pucciniasp cho vùng Tây Nguyên

Nghiên cứu chọn tạo giống ngô năng suất cao chống chịu bệnh gỉ sắt pucciniasp cho vùng Tây Nguyên
... chế bệnh gỉ sắt, giảm thiệt hại suất, sản lượng ngô, biện pháp chọn tạo giống ngô chống chịu bệnh gỉ sắt mang lại hiệu có nhiều nghiên cứu chọn tạo giống ngô suất cao, chống chịu bệnh gỉ sắt ... tiềm năng, lợi Tây Nguyên, cần phải bổ sung thêm giống ngô suất cao, chống chịu bệnh gỉ sắt để nâng cao suất sản lượng ngô vùng Tây Nguyên Xuất phát từ lý trên, đề tài: Nghiên cứu chọn tạo giống ... giống ngô suất cao chống chịu bệnh gỉ sắt (Puccinia sp.) cho vùng Tây Nguyên thực MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xây dựng tập đoàn dòng chọn tạo số tổ hợp lai triển vọng suất cao, chống chịu bệnh gỉ sắt, ...
 • 189
 • 238
 • 0

đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước Điều tra, đánh giá thực trạng phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu sốmiền núi miền Trung

đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước Điều tra, đánh giá thực trạng phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi miền Trung
... thực vùng dân tộc thiểu số miền núi miền Trung II Mục tiêu dự án Điều tra, đánh giá thực trạng phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số miền núi miền Trung Đề xuất giải pháp phát triển bền vững ... tiểu học dân tộc thiểu số; số học sinh trung học phổ thông dân tộc thiểu số 29,87% số học sinh trung học sở dân tộc thiểu số) ; Nghĩa lên cấp học cao, số học sinh dân tộc thiểu số giảm Điều ảnh ... quân dân số dân tộc thiểu số miền Trung chiếm 7,86% dân số vùng Dân tộc thiểu số miền Trung phân bố không đồng số dân tộc nh dân số (xem Bảng Biểu đồ 2) Phần lớn đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống...
 • 102
 • 99
 • 0

Chính sách đổi mới nhằm thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn trong lĩnh vực nông nghiệp tại các vùng dân tộc thiểu sốmiền núi Tây bắc ( Nghiên cứu trường hợp tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La)

Chính sách đổi mới nhằm thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn trong lĩnh vực nông nghiệp tại các vùng dân tộc thiểu số và miền núi Tây bắc ( Nghiên cứu trường hợp tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La)
... nghiệp vùng dân tộc thiểu số miền núi Tây Bắc Mục tiêu nghiên cứu Đề xuất Chính sách đổi nhằm thúc đẩy CGKQNC vào thực tiễn lĩnh vực nông nghiệp vùng dân tộc thiểu số miền núi Tây Bắc Phạm vi nghiên ... sách đổi mới, chuyển giao kết nghiên cứu lĩnh vực nông nghiệp Chương Thực trạng chuyển giao kết nghiên cứu vào thực tiễn lĩnh vực nông nghiệp huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La Chương Đề xuất sách đổi ... NGƢỜI DÂN NHẰM THÚC ĐẨY CHUYỂN GIAO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀO THỰC TIỄN TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP Ở MỘC CHÂU 65 3.1 Quan điểm sách đổi thúc đẩy hoạt động chuyển giao kết nghiên cứu nông nghiệp...
 • 92
 • 74
 • 0

Nâng cao hiệu quả giáo dục - đào tạo ở vùng dân tộc thiểu sốmiền núi, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Từ thực tiễn các tỉnh miền núi phía Bắc)

Nâng cao hiệu quả giáo dục - đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Từ thực tiễn các tỉnh miền núi phía Bắc)
... - đào tạo tỉnh miền núi phía Bắc, từ nêu luận chứng số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu công tác giáo dục - đào tạo vùng dân tộc thiểu số miền núi, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa ... dục - đào tạo đưa số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu công tác giáo dục - đào tạo vùng dân tộc thiểu số miền núi thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa (từ thực tiễn tỉnh miền núi phía Bắc) ... giáo dục - đào tạo vùng dân tộc thiểu số miền núi, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa đất nước (Từ thực tiễn tỉnh miền núi phía Bắc)" làm đề tài tốt nghiệp khóa luận đại học, chuyên ngành...
 • 12
 • 430
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kh amp cn trong linh vuc phat trien nongnghiep va nong thon chuyen giao vao vung dan toc thieu so va mien nuicác dân tộc thiểu số ở miền núi phía bắchuong giai phap kien nghi tang cuong va nang cao hieu qua hoat dong 2 chu truong chinh sach chuyen giao kh amp cn vao nong nghiep vung dan toc thieu so va mien nuithuc trang mot so nghe truyen thong cua cac dan toc thieu so o mien nui phia bacmột số chủ trương chính sách lớn của đảng và nhà nước đối với các dân tộc thiểu số và miền núiviện nghiên cứu phát triển kinh tế đà nẵnghợp tác nghiên cứu phát triển các hệ thống xử lý ảnh nhanh trên cơ sở sử dụng công nghệ mạng nơron phi tuyến tế bàochiến lược nghiên cứu phát triển các sản phẩm mớinghiên cứu phát triển các mô hình phục hồi rừng phòng hộ xung yếu ven hồ sông đà tỉnh hoà bìnhcác giống cá năng suất caođánh giá nguồn gen phục vụ chọn tạo giống lúa năng suất cao chất lượng tốt kháng bệnh bạc láquyết định các nhiệm vụ thực hiện chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa và vùng còn nhiều khó khănskkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 tuổi dân tộc thiểu số trường mầm non kim thủynghiên cứu chiết tách một số chất màu thực phẩm từ kinh nghiệm sử dụng thực vật của đồng bào dân tộc thiểu sốđổi mới nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số của ttxvnbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa họcBài 41. Thân câyLuyện tập Trang 23Tuần 8. Nghe-viết: Bàn tay dịu dàngBài 23. g, ghBài 18. x, chBài 17. u, ưBài 17. u, ưBài 8. Ăn, uống hàng ngàytrắc nghiệm full chương 1- hàm số- có đáp ánon tap chuong 1