Luận văn một số giải pháp xúc tiến kinh doanh lữ hành tại chi nhánh công ty dịch vụ du lịch đường sắt sài gòn

Một số giải pháp xúc tiến kinh doanh lữ hành tại chi nhánh Công ty dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn

Một số giải pháp xúc tiến kinh doanh lữ hành tại chi nhánh Công ty dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn
... giải pháp xúc tiến kinh doanh lữ hành chi nhánh công ty Du lịch Đờng sắt Sài gòn I Đặc điểm chung chi nhánh công ty Du lịch Đờng sắt Sài gòn: 1.1 Chức nhiệm vụ sở vật chất hạ tầng chi nhánh công ... công ty quan tâm chỗ du lịch dịch vụ, nâng cao chất lợng dịch vụ nâng cao khả cạnh tranh không lãi dịch vụ Đó kinh nghiệm quý giá nhà kinh doanh du lịch Công ty Dịch vụ Du lịch Đờng sắt Sài Gòn ... chất lợng dịch vụ tour du lịch Công ty dịch vụ du lịch đờng sắt Sài Gòn đợc đảm bảo yêu cầu khách xứng đáng mức khách phải trả cho tour du lịch Công ty du lịch khác Các tour du lịch Công ty đa dạng...
 • 74
 • 284
 • 0

Phân tích thực trạng của việc sử dụng hệ thống khuyến mãi làm giải pháp xúc tiến kinh doanh lữ hành tại chi nhánh công ty Du lịch Đường sắt Sài gòn

Phân tích thực trạng của việc sử dụng hệ thống khuyến mãi làm giải pháp xúc tiến kinh doanh lữ hành tại chi nhánh công ty Du lịch Đường sắt Sài gòn
... trạng xúc tiến kinh doanh công ty dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn: 2.1 Thực trạng việc sử dụng phương tiện hệ thống xúc tiến để xúc tiến kinh doanh công ty Như trình bày phần trước nhận thấy việc ... tiện bán trực tiếp làm giải pháp xúc tiến kinh doanh lữ hành doanh nghiệp 2.2.5 Đánh giá hiệu chung việc sử dụng hệ thống xúc tiến làm giải pháp xúc tiến kinh doanh Như phân tích việc đánh giá hiệu ... đến công ty sản phẩm lữ hành công ty tăng lên đáng kể 2.2.2 Hiệu việc sử dụng phương tiện kích thích tiêu thụ làm giải pháp xúc tiến kinh doanh chi nhánh công ty dịch vụ du lịch đường sắt Sài gòn: ...
 • 31
 • 302
 • 0

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG KHUYẾN MÃI LÀM GIẢI PHÁP XÚC TIẾN KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG KHUYẾN MÃI LÀM GIẢI PHÁP XÚC TIẾN KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN
... trạng xúc tiến kinh doanh công ty dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài Gòn: 2.1 Thực trạng việc sử dụng phương tiện hệ thống xúc tiến để xúc tiến kinh doanh công ty Như trình bày phần trước nhận thấy việc ... tiện bán trực tiếp làm giải pháp xúc tiến kinh doanh lữ hành doanh nghiệp 2.2.5 Đánh giá hiệu chung việc sử dụng hệ thống xúc tiến làm giải pháp xúc tiến kinh doanh Như phân tích việc đánh giá hiệu ... đến công ty sản phẩm lữ hành công ty tăng lên đáng kể 2.2.2 Hiệu việc sử dụng phương tiện kích thích tiêu thụ làm giải pháp xúc tiến kinh doanh chi nhánh công ty dịch vụ du lịch đường sắt Sài gòn: ...
 • 31
 • 223
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING CHO THỊ TRƯỜNG KHÁCH MỸ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING CHO THỊ TRƯỜNG KHÁCH MỸ TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN
... thị phần thị trường khách du lịch inbound đặc biệt thị trường khách Mỹvà thị trường khách Châu Âu Chi nhánh phấn đấu đón 350 khách du lịch Mỹ mang lại doanh thu l chi m 2.05% doanh thu toàn chi ... khách du lịch chi nhánh nên tập trung vào ba đoạn thị trường lớn : Đoạn thị trường khách độ tuổi nghỉ hưu, đoạn thị trường khách công vụ, đoạn thị trường khách việt Kiều Trên sở đưa biện pháp hoàn ... thiện sách Marketing – mix cho thị trường khách Mỹ chi nhánh sau: Với sách sản phẩm: Sản phẩm yếu tố định đến hình ảnh uy tín chi nhánh khách Với mục đích trì mở rộng thị trường khách Mỹ, chi nhánh...
 • 19
 • 229
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành tại Chi nhánh công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Dầu khí Hải Phòng

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành tại Chi nhánh công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Dầu khí Hải Phòng
... 28 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh lữ hành Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Dầu khí Hải Phòng - Kinh doanh lữ hành nội địa - Kinh doanh dịch vụ khác Về kinh doanh lữ hành ... tâm Chi nhánh công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Dầu khí Hải Phòng đơn vị trực thuộc công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Hải Phòng, giao nhiệm vụ kinh doanh lữ hành Tên chi nhánh: Chi nhánh công ... thuyết lữ hành, kinh doanh lữ hành hiệu hoạt động kinh doanh lữ hành Chương : Thực trạng hoạt động kinh doanh lữ hành Chi nhánh công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Dầu khí Hải Phòng Chương : Một số giải...
 • 77
 • 257
 • 2

CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING CHO THỊ TRƯỜNG KHÁCH MỸ TẠI CHI NHÁNH CễNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT SÀI GềN

CHƯƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH MARKETING CHO THỊ TRƯỜNG KHÁCH MỸ TẠI CHI NHÁNH CễNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT SÀI GềN
... CHÍNH SÁCH MARKETING CHO THỊ TRƯỜNG KHÁCH MỸ TẠI CHI NHÁNH Để gúp phần với chi nhỏnh nõng cao hoạt động kinh doanh thời gian tới đạt hiệu tốt hơn, luận văn xin đề xuất số giải phỏp nhằm hoàn thiện ... cụng ty dịch vụ Du lịch Đường sắt Sài gũn chi nhỏnh đỏnh giỏ cao hoạt động kinh doanh lữ hành Căn vào lượng khỏch du lịch chi nhỏnh nờn tập trung vào ba đoạn thị trường lớn : Đoạn thị trường khỏch ... thụng qua kờnh phõn phối trực tiếp Thực tế chi nhỏnh nờn tập trung vào ba kờnh phõn phối sau: (1) CHI NHÁNH DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT SÀI GềN (2) CễNG TY GỬI KHÁCH (3) VĂN PHềNG ĐẠI DIỆN Sơ đồ : Kờnh...
 • 20
 • 187
 • 0

Một số đề xuất giải pháp về xúc tiến kinh doanh lữ hành cho công ty dịch vụ du lịch đường sắt Sài Gòn

Một số đề xuất giải pháp về xúc tiến kinh doanh lữ hành cho công ty dịch vụ du lịch đường sắt Sài Gòn
... khách du lịch nội địa mạnh năm tới II Các đề xuất -Giải pháp nhằm hoàn thiện giải pháp xúc tiến kinh doanh chi nhánh Công ty Dịch vụ du lịch đường sắt Sài gòn 2.1 Các nguyên tắc chiến lược xúc tiến: ... Chính ngành du lịch Việt Nam nói chung công ty dịch vụ du lịch đường sắt Sài Gòn nói riêng cần nhận thức rõ việc tập trung khai thác khách du lịch quốc tế không xem nhẹ thị trường khách du lịch nội ... điểm 2.3 Các đề xuất kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu sử dụng hệ thống xúc tiến làm giải pháp xúc tiến kinh doanh lữ hành Như trình bày với phát triển vũ bão khoa học kỹ thuật, công nghệ thông...
 • 12
 • 248
 • 0

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ XÚC TIẾN KINH DOANH LỮ HÀNH CHO CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP VỀ XÚC TIẾN KINH DOANH LỮ HÀNH CHO CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN
... khách du lịch nội địa mạnh năm tới II Các đề xuất -Giải pháp nhằm hoàn thiện giải pháp xúc tiến kinh doanh chi nhánh Công ty Dịch vụ du lịch đường sắt Sài gòn 2.1 Các nguyên tắc chiến lược xúc tiến: ... Chính ngành du lịch Việt Nam nói chung công ty dịch vụ du lịch đường sắt Sài Gòn nói riêng cần nhận thức rõ việc tập trung khai thác khách du lịch quốc tế không xem nhẹ thị trường khách du lịch nội ... lớn thành bại doanh nghiệp, đặc biệt ngành du lịch Việt Nam Để cho ngành du lịch Việt Nam thực trở thành ngành kinh tế tổng hợp, kinh tế mũi nhọn ngành du lịch Việt Nam nói chung công ty lữ hành...
 • 11
 • 269
 • 0

Luận văn: Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Bắc Hà Nội ppt

Luận văn: Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Bắc Hà Nội ppt
... thực tập chi nhánh Ngân hàng đầu phát triển Bắc Nội nên em mạnh dạn chọn đề tài Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam - Bắc Nội “ ... song chất chi nhánh ngân hàng đầu phát triển bắc nội ngân hàng quốc doanh đóng vai trò phục vụ cho nghiệp đầu phát triển đất nước Chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Bắc Nội có trụ ... số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường huy động vốn chi nhánh ngân hàng đầu phát triển - Bắc Nội I- Định hướng phát triển chi nhánh bắc nội thời gian tới 1- Định hướng huy động vốn chi...
 • 58
 • 158
 • 0

LUẬN VĂN: Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Bắc Hà Nội doc

LUẬN VĂN: Một số giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Bắc Hà Nội doc
... trạng huy động vốn chinh nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam –Băc’ Ha` Nội Chương III: Một số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường huy động vốn chi nhánh Ngân hàng Đầu Phát triển Việt Nam ... nghị nhằm tăng cường huy động vốn chi nhánh ngân hàng đầu phát triển - Bắc Nội I- Định hướng phát triển chi nhánh bắc nội thời gian tới 1- Định hướng huy động vốn chi nhánh Bắc Nội: Trên ... ,Chi nhánh đổi tên thành Chi nhánh Chi nhánh ngân hàng ĐầuT Xây Dụng khu vực thành phố Nội thuộc ngân hàng nhà nước Việt Nam. Đến năm 1990 ,Chi nhánh đổi tên thành chi nhánh ngân hàng Đầu Tư...
 • 51
 • 109
 • 0

Luận văn một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng NHĐTPT (BIDV) nghệ an

Luận văn một số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng NHĐTPT (BIDV) nghệ an
... thực tế chi nhánh, sau thời gian thực tập chi nhánh Ngân Hàng ĐT&PT Nghệ An em xin đưa số giải pháp nhằm khắc phục hạn chế tồn giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh Xây ... lượng tín dụng chi nhánh Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Nghệ An + Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng chi nhánh Ngân Hàng Đầu Tư Phát Triển Nghệ An SVTH:Phạm Minh Dũng Lớp ... hoạch, giải pháp mang tính trung dài hạn II Thực trạng hoạt động tín dụng chi nhánh giai đoạn 2005-2007 Qua phân tích số liệu tình hình tín dụng chi nhánh Ngân hàng ĐT&PT Nghệ An thấy, tín dụng...
 • 60
 • 211
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH BỊ ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH BỊ ĐỘNG TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY DỊCH VỤ DU LỊCH BẾN THÀNH HÀ NỘI
... nghiên cứu hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế bị động chi nhánh công ty Dịch Vụ Du Lịch Bến Thành Nội cho thấy: mảng kinh doanh chưa thực phát triển, số lượng khách công ty phục vụ chưa nhiều, ... thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh chi nhánh - Tích cực tham gia hoạt động xã hội 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ BỊ ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH ... lại với chi nhánh 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Để thúc đẩy hoạt động kinh doanh lữ hành nói chung hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế bị động nói riêng, quan quản lý nhà nước...
 • 14
 • 192
 • 0

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông tại Chi nhánh công ty TNHH XD và Thiết kế Tân Đô Thành

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông tại Chi nhánh công ty TNHH XD và Thiết kế Tân Đô Thành
... 20 Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động truyền thông Chi nhánh công ty TNHH TM XD Thiết kế Tân Đô Thành 3.2.3.6 Các hoạt động chi u thị công ty Truyền thông Vào ngày 09/06/2012, công ty ... cao hiệu hoạt động truyền thông Chi nhánh công ty TNHH TM XD Thiết kế Tân Đô Thành CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TẠI CÔNG TY TDT Tại công ty TDT, nhận vào phận Sales Marketing Đây phận chủ lực công ty phụ ... Ngọc Phương Trang Một số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động truyền thông Chi nhánh công ty TNHH TM XD Thiết kế Tân Đô Thành - Tiếp điện thoại; - Quản lý vật văn phòng phẩm công ty, mua dụng cụ,...
 • 65
 • 197
 • 0

Tài liệu Luận văn: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Xuất khẩu Cà phê của Công ty Intimex pptx

Tài liệu Luận văn: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả Xuất khẩu Cà phê của Công ty Intimex pptx
... giải pháp nâng cao hiệu Xuất phê Công ty Intimex Nội dung Tiểu luận chia làm phần:  Chương I: KháI quát chung tình hình Xuất phê Công ty Intimex  Chương II: Một số giảI pháp nâng cao hiệu ... cho hoạt động Công ty -6-  Đội ngũ nhân viên chưa đồng đều, thiếu am hiểu thị trường phê TG CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA CÔNG TY INTIMEX I> Phương ... gia xuất phê cho công ty Intimex  Đánh giá điểm mạnh yếu hoạt động kinh doanh Xuất phê Công ty để từ đề xuất số ý kiến giúp Công ty tham khảo nhằm phát triển hoạt động Xuất phê Công ty...
 • 13
 • 299
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp về các chính sách thực thi nhằm hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty dịch vụ du lịch đường sắt hà nộimột số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh ngân hàng ngoại thương hà nộimột số giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh nhno amp ptnt bách khoa đối với công ty cp xnk vật tưluận văn một số giải pháp nhằm phát triển du lịch bền vững ở tỉnh bắc giangluận văn một số giải pháp phát triển logistics trong các công ty giao nhận việt nam trên địa bàn tp hồ chí minhluận văn một số giải pháp áp dụng quyền chọn chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt namluận văn một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên trong trường cao đẳngtóm tắt luận văn một số giải pháp nhằm phát triển hợp tác xã nông nghiêpluận văn một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 90012000 của công ty giầy thượng đìnhluận văn một số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần thương mại cầu giấynghiên cứu một số giải pháp xúc tiến tái sinh các trạng thái rừng phục hồi tự nhiên tại huyện đại từtỉnh thái nguyênluận văn một số giải pháp marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranhnghiên cứu một số giải pháp xúc tiến tái sinh các trạng thái rừng phục hồi tự nhiên trên địa bàn huyện đại từ thái nguyênđề cương luận văn một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạtluan van mot so giai phap nham hoan thien cong tac quan tri ban hang tai công ty bia hanoidown load CV đi số 358(1)down loadDown CV đi số 366 2down load CV đi số 515down loadCV đi số 971 (1)down load CV đi số 1562Tuần 11. Người đi săn và con naiGame show Ngữ Văn (ôn tập chương trình kiến thức lớp 6)Pháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Nghiên cứu, ứng dụng hệ thống thủy canh không hồi lưu trong việc trồng một số loại rau sạchThực trạng làm mẹ an toàn và vai trò của cán bộ y tế trong việc nâng cao công tác làm mẹ an toàn tại huyện hưng nguyên, tỉnh nghệ an năm 2014Thực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Khảo sát đồng dao một số dân tộc thiểu số miền núi phía bắcNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânThành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 12000 từ số liệu đo đạc tại xã huống thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênỨng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 11000 tại xã nhạo sơn huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc