Luận văn nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái loại hình du lịch câu cá tại tỉnh hà tây

Luận văn nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững

Luận văn nghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững
... hình du l ch phân lo i theo kh tương thích v i khái ni m du l ch b n v ng Tương thích cao • Du l ch sinh thái • Du l ch văn hoá thu hút du khách tìm hi u l ch s , văn hoá c a m t khu v c • ði m du ... khác 2.2 Phát tri n du l ch b n v ng 2.2.1 Khái ni m v du l ch phát tri n du l ch b n v ng 2.2.1.1 Du l ch Ngày nay, du l ch ñã tr thành m t hi n tư ng kinh t xã h i ph bi n không ch nư c phát tri ... i xung quanh 2.2.1.2 Phát tri n du l ch b n v ng Phát tri n du l ch b n v ng phát tri n b n v ng có m i quan h r t ch t ch Trên th c t , phát tri n b n v ng phát tri n du l ch b n v ng ñ u liên...
 • 164
 • 579
 • 6

Luận văn nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện kim bôi, tỉnh hoà bình

Luận văn nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái tại huyện kim bôi, tỉnh hoà bình
... TH C TI N V DU L CH SINH THỏI 2.1 C s lý lu n 2.1.1 Quan ni m c b n v du l ch, du l ch sinh thỏi 2.1.2 c ủi m yờu c u v n i dung c a du l ch sinh thỏi 10 2.1.3 Phỏt tri n du l ch sinh thỏi 16 ... hình đất đai huyện Kim Bôi năm 2007 3.2 Tình hình dân số v lao động huyện Kim Bôi giai đoạn 20052007 3.3 49 54 Giá trị sản xuất v cấu giá trị sản xuất ng nh huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 55 4.1 ... cấu khách đến Kim Bôi giai đoạn 2005-2007 77 4.7 Tình hình lợng khách đến tháng năm 2007 78 4.8 Tình hình doanh thu du lịch huyện Kim Bôi giai đoạn 2005 - 2007 79 4.9 Cơ cấu khách du lịch đến khu...
 • 159
 • 2,570
 • 7

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu tại tỉnh Tây

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh Hà Tây
... thực trạng phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu tỉnh Tây 2.1 Tiềm phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu tỉnh Tây 2.1.1 Tổng quan tỉnh Tây 2.1.1.1 ... thực trạng phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu tỉnh Tây Chơng 3: Một số đề xuất kiến nghị nhằm phát triển du lịch sinh thái loại hình du lịch câu tỉnh Tây Là đề tài ... vùng nớc tự nhiên - Du lịch câu biển - Du lịch câu sông hồ, đầm phá thác nớc tự nhiên + Du lịch câu vùng nớc nhân tạo - Du lịch câu trang trại - Du lịch câu khu du lịch nghỉ dỡng...
 • 68
 • 513
 • 2

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu tại tỉnh Tây

Nghiên cứu phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu cá tại tỉnh hà Tây
... thực trạng phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu tỉnh Tây 2.1 Tiềm phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu tỉnh Tây 2.1.1 Tổng quan tỉnh Tây 2.1.1.1 ... thực trạng phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu tỉnh Tây Chơng 3: Một số đề xuất kiến nghị nhằm phát triển du lịch sinh thái loại hình du lịch câu tỉnh Tây Là đề tài ... sẵn có 2.2 Thực trạng phát triển du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu tỉnh Tây 2.2.1 Thực trạng khai thác du lịch sinh thái - loại hình du lịch câu tỉnh Tây 2.2.1.1 Cơ sở hạ tầng...
 • 67
 • 343
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu phát triển hệ thống đa phương tiện trên cơ sở phân cụm dữ liệu ppt

Luận văn: Nghiên cứu phát triển hệ thống đa phương tiện trên cơ sở phân cụm dữ liệu ppt
... nghĩa tính từ: thông tin đa phương tiện, liệu đa phương tiện, hệ thống đa phương tiện, truyền thông đa phương tiện, ứng dụng đa phương tiện Khái niệm liệu đa phương tiện đề cập đến biểu diễn ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Nghiên cứu phát triển hệ thống đa phương tiện sở phân cụm liệu tự tập liệu vào cụm cho đối tượng thuộc lớp tương đồng đối tượng thuộc cụm khác không tương đồng 1.2 HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐA PHƯƠNG ... văn liệu đa phương tiện khác Do vậy, dẫn tới việc nghiên cứu phát triển kỹ thuật truy tìm mục hệ thống quản trị sơ liệu việc phát triển hệ thống truy tìm tài liệu văn – phần liệu đa phương tiện...
 • 92
 • 385
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội huyện Vị Xuyên, Giang thời kỳ đổi mới

Luận văn: Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội huyện Vị Xuyên, Hà Giang thời kỳ đổi mới
... nn kinh t L dng c cu phn ỏnh tớnh cht xó hi húa v t liu sn xut v ti sn ca nn kinh t Vit Nam hin tn ti thnh phn kinh t: kinh t nh nc; kinh t th; kinh t cỏ th, tiu ch; kinh t t bn t nhõn; kinh ... ca mi ngnh nn kinh t S húa bi Trung tõm Hc liu - i hc Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn 13 - C cu thnh phn kinh t C cu thnh phn kinh t l tng quan theo t l gia cỏc thnh phn kinh t tham gia ... lớ kinh t Trung ng, Vin Kinh t Vit Nam cỏc nghiờn cu sõu sc v KTXH: Tp nghiờn cu kinh t, Thi bỏo kinh t Vit Nam; nhiu giỏo trỡnh vit v kinh t phỏt trin ca Trng i hc Kinh t quc dõn, trng i hc Kinh...
 • 129
 • 1,212
 • 6

[Luận văn]nghiên cứu phát triển sản xuất lúa hàng hoá tại huyện hải hậu nam định

[Luận văn]nghiên cứu phát triển sản xuất lúa hàng hoá tại huyện hải hậu  nam định
... tr ng lỳa Vi t Nam v n c n ph i ti p t c c i ti n ủ nõng cao v trớ c a h t g o trờn th gi i b i c nh h i nh p kinh t ton c u H i H u l m t huy n ven bi n n m phớa Nam c a t nh Nam nh, cú nhi ... l n hn c u 2.2.3.2 Xu t kh u g o Vi t Nam Vi t Nam t ch thi u lng th c, hi n ủó lờn v trớ th hai trờn th gi i v xu t kh u lỳa g o G o xu t kh u c a Vi t Nam m i nm m t tng c v s l ng, ch t l ... ng kờ, Trung tõm khuy n nụng t nh Nam nh, UBND , phũng nụng nghi p, phũng th ng kờ, kinh t , dõn s , Tr m khuy n nụng, cỏn b v nhõn dõn huy n H i H u t nh Nam nh ủó giỳp ủ , t o ủi u ki n thu...
 • 122
 • 955
 • 9

Luận văn nghiên cứu phát triển một số dòng đậu tương rau triển vọng ở một số tỉnh miền bắc

Luận văn nghiên cứu phát triển một số dòng đậu tương rau triển vọng ở một số tỉnh miền bắc
... m t s dòng ñ u tương rau tri n v ng m t s t nh mi n B c Vi t Nam” M c tiêu yêu c u c a ñ tài 2.1 M c tiêu - Nghiên c u, xác ñ nh ñư c - dòng ñ u tương rau có su t, ph m ch t ñ u tương rau thương ... kh ch ng ñ c a dòng, gi ng ñ u tương rau qua v xuân, hè - Ch n ñư c dòng ñ u tương rau có tri n v ng ñ ng d ng vào s n xu t - Tri n khai nhân gi ng cho - dòng, gi ng ñ u tương rau quy mô 1- t ... nhân gi ng s n xu t) 2.3 Phương pháp nghiên c u 2.3.1 B trí thí nghi m Thí nghi m g m dòng ñ u tương rau lai, dòng ñ u tương rau ñ t bi n gi ng ñ u tương rau ñ i ch ng ñư c b trí thành 15 công...
 • 144
 • 217
 • 0

Luận văn nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu rau quả trên địa bàn tỉnh hưng yên phục vụ công ty cổ phần chế biến thực phẩm chất lượng cao hải hưng hưng yên

Luận văn nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu rau quả trên địa bàn tỉnh hưng yên phục vụ công ty cổ phần chế biến thực phẩm chất lượng cao hải hưng  hưng yên
... thúc ñ y vùng rau qu nguyên li u nơi ñây phát tri n t t ð góp ph n gi i quy t v n ñ ch n nghiên c u ñ tài: Nghiên c u phát tri n vùng nguyên li u rau qu ñ a bàn t nh Hưng Yên ph c v công ty c ph ... cho s phát tri n b n v ng c a vùng nguyên li u 2.1.1.9 Phát tri n vùng nguyên li u Phát tri n vùng nguyên li u vi c phát tri n s lư ng di n tích nguyên li u rau qu , v s lư ng s n ph m rau qu ... c v công nghi p ch bi n - ðánh giá th c tr ng vùng nguyên li u rau qu ph c v cho Công ty c ph n lương th c ch t lương cao H i Hưng Hưng Yên - ð xu t m t s gi i pháp phát tri n vùng nguyên li...
 • 143
 • 383
 • 1

Luận văn nghiên cứu phát triển sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn

Luận văn nghiên cứu phát triển sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn
... nghĩa phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Doanh nghiệp l tế b o kinh tế, phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đồng nghĩa với phát triển doanh nghiệp Phát triển sản xuất kinh doanh doanh ... hình phát triển sản xuất kinh doanh nhằm đề xuất giải pháp nâng cao hiệu phát triển sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần phát triển công nghệ nông thôn 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận ... dung Nghiên cứu phát triển sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần phát triển công nghệ nông thôn l m đề t i nghiên cứu Tr ng i h c Nụng nghi p H N i Lu n th c s kinh t 1.2 Mục tiêu nghiên cứu...
 • 130
 • 389
 • 1

Luận văn nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực nông thôn tỉnh thái bình

Luận văn nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực nông thôn tỉnh thái bình
... i nông thôn, t o ñi u ki n ñ h phát huy vai trò c a trình CNH, HðH xây d ng nông thôn m i Phát tri n ngu n nhân l c nông thôn gi i quy t v n ñ phát tri n ngư i lao ñ ng nông thôn, phát tri n nông ... l c nông thôn t i huy n ñ i di n c a t nh Thái Bình Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p iii 93 4.2 M t s gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c nông thôn Thái Bình ... kho ng cách t t h u Thái Bình m t t nh thu n nông v i ngu n nhân l c nông thôn có qui mô l n, c u tr chưa th c s ñ ng l c ñ phát tri n kinh t Ngu n nhân l c nông thôn Thái Bình hi n ph n l n...
 • 157
 • 656
 • 3

Luận văn nghiên cứu phát triển nuôi thuỷ sản nước lợ ở huyện quảng xương,,tỉnh thanh hoá

Luận văn nghiên cứu phát triển nuôi thuỷ sản nước lợ ở huyện quảng xương,,tỉnh thanh hoá
... Vì v y, nuôi thu s n ngày ñư c quan tâm phát tri n, ñ c bi t nghiên c u phát tri n nuôi thu s n (NTS) vùng ven bi n góp ph n vào s phát tri n chung c a toàn ngành vô c n thi t Thanh Hoá m t t ... tri t ñ th i gian t i Xu t phát t nh ng v n ñ này, ti n hành th c hi n ñ tài: Nghiên c u phát tri n nuôi thu s n nư c l huy n Qu ng Xương, t nh Thanh Hoá 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu ... hình th c ñơn ho c kép, nuôi ñơn hình th c nuôi riêng bi t t ng loài thu s n m i ñ m nuôi, nuôi kép hình th c nuôi nhi u lo i thu s n m t ñ m nuôi Hi n nay, hình th c nuôi ch y u qu ng canh c...
 • 156
 • 401
 • 2

Luận văn nghiên cứu phát triển trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn tỉnh nam

Luận văn nghiên cứu phát triển trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn tỉnh hà nam
... Xuất phát từ thực tế lựa chọn đề t i "Nghiên cứu phát triển trồng dâu nuôi tằm địa b n tỉnh H Nam' ' 1.2 Mục tiêu nghiên cứu + Mục tiêu chung Trên sở phân tích thực trạng nghề trồng dâu nuôi tằm ... quan đến phát triển dâu, tằm tỉnh H Nam 1.3 Đối tợng, phạm vi nghiên cứu + Đối tợng nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề kinh tế kỹ thuật có liên quan đến phát triển sản xuất trồng dâu nuôi tằm tỉnh + ... thúc đẩy phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm tỉnh H Nam + Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá sở lý luận v thực tiễn ng nh sản xuất dâu tằm - Đánh giá thực trạng phát triển dâu tằm tỉnh H Nam - Đề...
 • 122
 • 787
 • 4

Luận văn nghiên cứu phát triển liên kết nhóm tín dụng tiết kiệm của hội phụ nữ với ngân hàng chính sách xã hội tại huyện KRông nô, tỉnh đắk nông

Luận văn nghiên cứu phát triển liên kết nhóm tín dụng  tiết kiệm của hội phụ nữ với ngân hàng chính sách xã hội tại huyện KRông nô, tỉnh đắk nông
... t Phát tri n Nông thôn Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i Tôi xin bày t bi t ơn ñ n Lãnh ñ o H i viên Ph n Huy n Krông Nô, Ngân hàng Chính sách h i huy n Krông Nô, Ngân hàng Nông nghi p Phát ... c phát tri n ðan M ch HPN H i Liên hi p Ph n NHNN Ngân hàng Nhà nư c NHNO&PTNT Ngân hàng Nông nghi p Phát tri n Nông thôn NHCSXH Ngân hàng Chính sách h i QTDND Qu Tín d ng Nhân dân TD-TK Tín ... túy, Nhóm TD-TK ñư c bàn giao cho Ngân hàng Chính sách h i Vì v y nghiên c u ch nêu m t kênh liên k t không ñi sâu nghiên c u n i dung phát tri n liên k t c a NHNo&PTNT Ngân hàng Chính sách Xã...
 • 144
 • 423
 • 0

Luận văn nghiên cứu phát triển chăn nuôi dê trên địa bàn huyện ba vì, tỉnh tây

Luận văn nghiên cứu phát triển chăn nuôi dê trên địa bàn huyện ba vì, tỉnh hà tây
... giải pháp phát triển chăn nuôi địa b n huyện Ba Vì, tỉnh H Tây 47 4.1 Thực trạng phát triển chăn nuôi địa b n huyện Ba Vì 47 4.1.1 Thực trạng phát triển chăn nuôi địa b n huyện Ba Vì ... trạng phát triển chăn nuôi hộ điều tra 55 4.2 Một số giải pháp phát triển chăn nuôi huyện Ba Vì 99 4.2.1 Định hớng phát triển chăn nuôi 99 4.2.2 Một số giải pháp phát triển chăn nuôi ... lý luận v thực tiễn phát triển chăn nuôi 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Lợi ích việc phát triển chăn nuôi 2.1.2 Đặc điểm phát triển chăn nuôi 2.1.3 Các yếu tố ảnh hởng đến chăn nuôi dê...
 • 139
 • 2,461
 • 27

Xem thêm

Từ khóa: luận văn nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái thành phố đà lạt tỉnh lâm đồngluận văn nghiên cứu phát triển hệ thống dịch vụ dựa trên vị trí địa lý và thử nghiệmluận văn nghiên cứu phát triển nghiệp vụ quyền chọn tiền tệ tại các ngân hàng thương mại việt namluận văn nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực nông thôn tỉnh thái bìnhluận văn nghiên cứu phát triển trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn tỉnh hà namnghiên cứu phát triển du lịch văn hóanghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững tại huyện đảo vân đồn tỉnh quảng ninhnghiên cứu phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại vân đồn quảng ninhnghiên cứu phát triển du lịch văn hóa ở huyện thủy nguyên hải phòngnghiên cứu phát triển du lịch theo hướng bền vững tại huyện vân đồn tỉnh quảng ninhnghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh vĩnh phúcnghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh thái bìnhnghiên cứu phát triển du lịch văn hóa tỉnh bắc ninhnhững bài học kinh nghiệm trong nghiên cứu phát triển du lịch văn hóanghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở xã mỹ hòa hưng thành phố long xuyên tỉnh an giangTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1VẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học