CHUYEN DE PASSIVE VOICE

chuyên đề voip voice over internet protocol

chuyên đề voip voice over internet protocol
... đăng ký làm chuyên đề tuỳ chọn Nếu bảo vệ tốt cộng điểm) Nội Dung Chương Trình (Số tiết lý thuyết: 45) Chương 1: Tổng quan VoIP I II III Khái Niệm VoIP Đặc điểm VoIP Mô hình dịch vụ VoIP Chương ... Tổng quan VoIP I Khái niệm: VoIP (Voice over Internet Protocol) dịch vụ chuyền thoại dụng công nghệ mạng IP Dữ liệu báo hiệu truyền dạng gói IP mạng IP Công nghệ VoIP lần đưa vào mạng công cộng ... 17 VoIP Thoại Internet VoIP thoại dựa giao thức IP, thực mạng LAN, WAN hay mạng IP công cộng, không thiết phải mạng Internet Điện thoại Internet là thoại qua giao thức IP, gọi thực mạng Internet, ...
 • 348
 • 747
 • 1

bai tap chuyen de passive key

bai tap chuyen de passive  key
... about the accident A lot of meetings have been held, but nothing has been decided yet 10 Last week it is decided not to have an office party after all EX3 Rewrite these sentences We understand the ... Their attitude caused us great disappointment.=> We were disappointed greatly by their … 14 Her performance made a considerable impression on the critics => The critics were considerably impressed ... 13 Their attitude caused us great disappointment.=> We were………… 14 Her performance made a considerable impression on the critics.=> The critics……… 15 Oil...
 • 4
 • 255
 • 0

Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : PASSIVE VOICE pot

Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : PASSIVE VOICE pot
... weather A can postpone B will postpone Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : C.can be postponed D can be postpone 29 Had there been your presence, everything - carefully A would ... from behind Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : C The robbers were attacked from behind D The robbers are attacked from behind 34 They have to hold the meeting in this narrow room ... ought to be read on the spot D This book ought to have been read on the spot Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : 48.We / believe/ human life / can/ prolong / drug A We believe that...
 • 11
 • 408
 • 11

Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : PASSIVE VOICE pdf

Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : PASSIVE VOICE pdf
... Who lend you this book? 48 How many marks does the teacher give you? IV Change the sentences with two objects into passive voice: Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : 49 They paid ... Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : II Change these yes-no questions into passive voice: 26 Do they teach English here? 27 Will you ... questions into passive voice: 37 Why wasn’t he helped? 38 How many games have been played by the team? 39 Where is English spoken? Chuyên đề ôn thi đại học môn tiếng anh năm 2012 : 40 Who are being...
 • 7
 • 294
 • 9

CHUYÊN đề CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH PASSIVE VOICE

CHUYÊN đề CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH PASSIVE VOICE
... chuộng sử dụng câu chủ động Quan niệm câu bị động tiếng Anh tiếng Việt Trong tiếng Anh khái niệm thể coi phạm trù ngữ pháp, Tiếng Anh có thể: thể chủ động bị động. Thể bị động (passive voice) khái ... trường hợp cấu trúc câu chủ động phân biệt Một số dạng câu bị động điển hình tiếng Việt Tiếng Anh STT Tiếng Anh Tiếng Việt 206 Câu bị động chuyển đổi theo các- Câu bị động có chứa "bị/ được" có tương ... (câu bị động : chủ ngữ "cái bánh" không thực hành động" ăn" mà bị "tôi' ăn) Trong tiếng việt dịch câu bị động "bị" (nếu có hại) "được" (nếu có lợi) 1.2 Cách chuyển câu đơn từ chủ động sang bị động...
 • 25
 • 1,549
 • 0

CHUYÊN ĐỀ THE PASSIVE VOICE REPORTED SPEECH

CHUYÊN ĐỀ THE PASSIVE VOICE REPORTED SPEECH
... had written that book Ex2: ‘What happens ?’ They said They wanted to know what happened Exercise :Complete the sentences in reported speech Note whether the sentence is a request, a statement or ... (that) we would have a test the next day They said, “We have worked for this company for 10 years now.”  They said that they had worked for that company for 10 years then II Câu hỏi ( questions): ... let the others see you 18 Did anybody ever teach you how to behave ? 19 It surprised me to hear someone had robbed you ( passive ) 20 People ought to tell us how much they expect of us ( passive...
 • 6
 • 389
 • 1

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TIẾNG ANH THPTQG 2016 TOPIC 5 PASSIVE VOICE

CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TIẾNG ANH THPTQG 2016 TOPIC 5 PASSIVE VOICE
... write a poem? NMG Page TOPIC 5: PASSIVE VOICE ………………………………………………………………………………………………… 50 Have they changed the window of the laboratory? ………………………………………………………………………………………………… 51 Was she making big ... TOPIC 5: PASSIVE VOICE 25 The boys broke the window and took away some pictures ………………………………………………………………………………………………… ... 69 He discovered that this cotton was grown in Egypt NMG Page TOPIC 5: PASSIVE VOICE ...
 • 4
 • 252
 • 2

CHUYEN DE ON THI DH PASSIVE VOICE

CHUYEN DE ON THI DH PASSIVE VOICE
... 1750 A is made B was made C is making 56 Bronson scored a goal Yes, a goal ———————— by Bronson A is scored B scored C will be scored 57 This job ———————— by my friend next week A is done B did ... a boy _ that yesterday A done B to C did D 24 We got our mail _ yesterday A been delivered B delivered C delivering D to deliver 25 James _ the news as soon as possible A should tell ... Many things ———————– in this house A is said B are said C they say D they are said 68 This mansion ———————– in 1750 A is built B was built C will be built D builded 69 They will ———————– this...
 • 7
 • 255
 • 2

Đề cương ôn tập 11-Passive voice

Đề cương ôn tập 11-Passive voice
... Passive voice (keys) I Change the following sentences into passive voice The gardener has planted some trees -> Some trees have been...
 • 4
 • 842
 • 58

CHUYÊN ĐỀ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH (PASIVE VOICE)

CHUYÊN ĐỀ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH (PASIVE VOICE)
... chuộng sử dụng câu chủ động Quan niệm câu bị động tiếng Anh tiếng Việt Trong tiếng Anh khái niệm thể coi phạm trù ngữ pháp, Tiếng Anh có thể: thể chủ động bị động. Thể bị động (passive voice) khái ... trường hợp cấu trúc câu chủ động phân biệt Một số dạng câu bị động điển hình tiếng Việt Tiếng Anh STT Tiếng Anh Tiếng Việt Câu bị động chuyển đổi theo các- Câu bị động có chứa "bị/ được" có tương ... since June Đối chiếu câu bị động Tiếng Anh Tiếng Việt Câu bị động đề tài nhiều nhà ngôn ngữ học nghiên cứu quan tâm viết trình bày số khía cạnh xoay quanh dạng câu bị động tiếng Việt đồng thời...
 • 23
 • 10,858
 • 14

NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG AAL2 ĐỂ CHUYỂN TIẾP MẠNG VOICE VÀ TELEPHONY ppsx

NGHIÊN CỨU VÀ ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG AAL2 ĐỂ CHUYỂN TIẾP MẠNG VOICE VÀ TELEPHONY ppsx
... dàng nhận thấy giải pháp thoại VBR sử dụng AAL2 phức tạp giải pháp sử dụng AAL1 mang lại nhiều lợi ích cho nhà khai thác mạng Các lợi ích bao gồm: sử dụng chuyển mạch nên ứng dụng linh hoạt, tiết ... nguyên mạng; nén thoại, triệt khoảng lặng nên tiết kiệm băng thông hệ thống cách triệt để Có thể nói rằng, giải pháp thoại VBR sử dụng AAL2 phương pháp tương đối hoàn hảo việc chuyển tiếp mạng Voice ... ảo qua mạng ATM SVC, PVC SPVC: mang lưu lượng CAS sử dụng AAL2, CCA sử dụng AAL2 AAL5 Các IWF kiến trúc tham khảo cung cấp hai hình thức họat động chuyển mạch không chuyển mạch Trung kế chuyển...
 • 4
 • 183
 • 0

CHUYÊN ĐỀ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH PASIVE VOICE Đối tượng bồi dưỡng Đội tuyển học sinh giỏi lớp 8, 9.

CHUYÊN ĐỀ CÂU BỊ ĐỘNG TRONG TIẾNG ANH PASIVE VOICE Đối tượng bồi dưỡng Đội tuyển học sinh giỏi lớp 8, 9.
... khảo (học sinh tự học nhà) 205 Đối chiếu câu bị động Tiếng Anh Tiếng Việt Câu bị động đề tài nhiều nhà ngôn ngữ học nghiên cứu quan tâm viết trình bày số khía cạnh xoay quanh dạng câu bị động tiếng ... chuộng sử dụng câu chủ động Quan niệm câu bị động tiếng Anh tiếng Việt Trong tiếng Anh khái niệm thể coi phạm trù ngữ pháp, Tiếng Anh có thể: thể chủ động bị động. Thể bị động (passive voice) khái ... trường hợp cấu trúc câu chủ động phân biệt Một số dạng câu bị động điển hình tiếng Việt Tiếng Anh STT Tiếng Anh Tiếng Việt Câu bị động chuyển đổi theo các- Câu bị động có chứa "bị/ được" có tương...
 • 25
 • 610
 • 3

Chuyên đề lập trình trực quan trên môi trường Visual C++ 6.0

Chuyên đề lập trình trực quan trên môi trường Visual C++ 6.0
... product that exists today MFC Visual C++ 3.2 Giới thiệu MFC – MFC ? - Microsoft Foundation Class Là thư viện lớp (class) ngôn ngữ Visual C++, dùng cho việc lập trình Windows MFC thích hợp cho ... Thêm biến gắn với điều khiển: giả sử m_progress - Thiết lập phạm vi tiến trình: m_progress.SetRange(0,100); - Gọi hàm thiết lập vị trí tiến trình: m_progress.SetPos(i); // i...
 • 35
 • 2,058
 • 15

Xem thêm