Quy trình làm thụ tinh trong ống nghiệm

Báo cáo y học: "Hình thái hợp tử giai đoạn tiền nhân dự đoán chất lượng phôi và kết quả lâm sàng trên Bệnh Nhân làm thụ tinh trong ống nghiệm " ppsx

Báo cáo y học:
... [5] tạp chí y - d-ợc học quân số 1-2009 11 số chuyên đề hình thái học chào mừng 60 năm ng y truyền thống học viện quân y Bng 2: Kt qu lõm sng ca chuyn phụi ngy tng ng vi cỏc loi phụi giai on tin ... use of pronuclear embryo transfers the day 14 tạp chí y - d-ợc học quân số 1-2009 số chuyên đề hình thái học chào mừng 60 năm ng y truyền thống học viện quân y following oocytee retrieval Human ... chuyên đề hình thái học chào mừng 60 năm ng y truyền thống học viện quân y ỏnh giỏ trng th tinh sau 16 - 18 gi i vi k thut ICSI v 18 - 20 gi i vi k thut IVF t mi mt trng th tinh bỡnh thng giai...
 • 15
 • 471
 • 0

ỨNG DỤNG kỹ THUẬT SINH THIẾT và CHẨN đoán một số bất THƯỜNG số LƯỢNG NHIỄM sắc THỂ của PHÔI SAU rã ĐÔNG TRONG QUY TRÌNH THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

ỨNG DỤNG kỹ THUẬT SINH THIẾT và CHẨN đoán một số bất THƯỜNG số LƯỢNG NHIỄM sắc THỂ của PHÔI SAU rã ĐÔNG TRONG QUY TRÌNH THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM
... 11.55) Sau sinh thiết, toàn số phôi nuôi cấy đánh giá hình thái sau 24 giờ, 48 72 Kết tóm tắt Bảng Kết cho thấy 95.83% (46/48) phôi sống sau sinh thiết (phôi sống 24 sau sinh thiết, phôi tăng phôi ... 22.73 Bàn luận Quy trình sinh thiết nuôi cấy phôi Quá trình sinh thiết để chẩn đoán di truyền trước làm tổ nghiên cứu thực giai đoạn phân cắt phôi (ngày thứ sau thụ tinh) Quy trình sinh thiết chung ... định Sinh thiết chẩn đoán di truyền hai trình quan trong chẩn đoán di truyền trước làm tổ Nghiên cứu chứng minh trình sinh thiết phôi không ảnh hưởng đến phát triển phôi 56.52% phôi sau sinh thiết...
 • 5
 • 97
 • 0

Hỗ trợ phôi thoát màng có thể làm tăng tỷ lệ có thai cho những bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm pptx

Hỗ trợ phôi thoát màng có thể làm tăng tỷ lệ có thai cho những bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm pptx
... sự, 2002) cho thấy xét tỷ lệ làm tổ (8,2 với 3,8%) tỷ lệ thai (31,8 với 16,1%) hỗ trợ thoát màng laser bước sóng 1,48 ...
 • 7
 • 228
 • 0

Báo cáo y học: "NGHIêN CỨU ĐẶC ĐIểM HìNH THÁI PHôI NGÀY 2 VÀ TỶ LỆ Có THAI LÂM SÀNG TRêN BỆNH NHÂN THỤ TINH TRONG ốNG NGHIỆM" pdf

Báo cáo y học:
... 1 ,2 (50 (n %) chu = yn 50) Khụ 3 ,2 12 4 0 Tạp chí y - d-ợc học quân số 8 -20 09 ng BN cú 1 ,2 (8, phụi (n tt = 16 %) 49) chu yn 29 /99 BN (29 ,29 %) lm TTTON cú thai lõm sng Nhúm cú phụi tt chuyn ... (19 ,2% ); phụi III: 28 4 (51,1%); phụi II: 127 (22 ,8%); phụi I: 38 (6,8%) Trong 556 phụi nuụi cy ngy 2, phụi IV v III l ch yu (70,3%), ú l cỏc phụi sch cú ớt mnh v bo tng (< 20 %), nhng phụi ny ... Embryology The research aimed to identify some morphology characters of embryo and clinical pregnancy rate The results: the day -2 embryos have from to blastomeres, embryos diameter is 163 .26 ...
 • 18
 • 374
 • 0

Tiểu luận nghiên cứu quá trình thụ tinh và kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Tiểu luận nghiên cứu quá trình thụ tinh và kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm
... HỌC BÁCH KHOA KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG BỘ MÔN SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG TIỂU LUẬN NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH THỤ TINH VÀ KỸ THUẬT THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM GV: LÊ THỊ THỦY TIÊN Tp.HCM, Tháng 4/2015 2|Page LỜI ... CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH THỤ TINH Quá trình thụ tinh: 12 | P a g e Hình Hành trình tinh trùng đến trứng để thực trình thụ thai chặng đường đầy thử thách 2.1 Trong trình giao hợp Khoảng 300 triệu tinh trùng ... phát triển kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm Ông sinh ngày 27 tháng năm 1925 Manchester, Anh Cùng vớiPatrick Steptoe (1913 – 1988), Edwards thành công việc phát triển kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm dẫn...
 • 42
 • 445
 • 1

Giá trị nồng độ progesterone và tỷ số progesterone estradiol ngày tiêm hCG đối với tỷ lệ có thai lâm sàng của phác đồ dài trong thụ tinh trong ống nghiệm

Giá trị nồng độ progesterone và tỷ số progesterone estradiol ngày tiêm hCG đối với tỷ lệ có thai lâm sàng của phác đồ dài trong thụ tinh trong ống nghiệm
... Không liên quan tỷ số progesterone/ estradiol đến tỉ lệ thai lâm sàng mức ngưỡng khác Liên quan tỷ số progesterone/ estradiol ngày hCG với tỷ lệ thai lâm sàng Thai tiến triển dao động ... tăng progesterone đến kết thai LS MỤC TIÊU Mục tiêu: Xác định giá trị tiên lượng nồng độ progesterone ngày tiêm hCG tỷ lệ thai lâm sàng phác đồ dài Xác định giá trị tiên lượng tỷ số progesterone/ ... gia tăng nồng độ progesterone đến tỷ lệ thai LS thấp o Nồng độ tăng progesterone liên quan mật thiết với số lượng nang noãn trưởng thành với nồng độ estradiol ngày tiêm hCG o Tỷ số progesterone/ estradiol...
 • 51
 • 304
 • 2

Giá trị nồng độ progesterone và tỷ số progesterone estradiol ngày tiêm hCG đối với tỷ lệ có thai lâm sàng của phác đồ dài trong thụ tinh trong ống nghiệm

Giá trị nồng độ progesterone và tỷ số progesterone estradiol ngày tiêm hCG đối với tỷ lệ có thai lâm sàng của phác đồ dài trong thụ tinh trong ống nghiệm
... lâm sàng phác đồ dài Để làm sáng tỏ vấn đề tiến hành nghiên cứu: Giá trị nồng độ progesterone tỷ số progesterone/ estradiol ngày tiêm hCG tỷ lệ thai lâm sàng phác đồ dài thụ tinh ống nghiệm , ... noãn với tỷ lệ thai lâm sàng theo ngưỡng nồng độ progesterone 0,75 ng/ml Tỷ lệ Biểu đồ 3.3: Số noãn với tỷ lệ thai lâm sàng nồng độ progesterone thai lâm sàn g Số noãn Nhận xét: Với chu ... nghiệm , với hai mục tiêu: Xác định giá trị tiên lượng nồng độ progesterone ngày tiêm hCG tỷ lệ thai lâm sàng phác đồ dài Xác định giá trị tiên lượng tỷ số progesterone/ estradiol ngày tiêm hCG tỷ lệ...
 • 24
 • 520
 • 0

NHẬN xét đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG đái THÁO ĐƯỜNG THAI kỳ TRÊN THAI PHỤ SAU THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM

NHẬN xét đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG đái THÁO ĐƯỜNG THAI kỳ TRÊN THAI PHỤ SAU THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM
... Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng đái tháo đường thai kỳ thai phụ sau thụ tinh ống nghiệm với mục tiêu: Xác định tỷ lệ đái tháo đường thai kỳ thai phụ sau thụ tinh ống nghiệm tuổi thai ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NGUYỄN THỊ HOÀI TRANG NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG ĐÁI THÁO ĐƯỜNG THAI KỲ TRÊN THAI PHỤ SAU THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM Chuyên ngành: Nội khoa Mã số: 60720140 ... đến 28 tuần Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng số yếu tố liên quan nhóm đối tượng 8 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đái tháo đường thai nghén 1.1.1 Định nghĩa Đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK)...
 • 62
 • 60
 • 0

Bước đầu thụ tinh trong ống nghiệm trên chó

Bước đầu thụ tinh trong ống nghiệm trên chó
... tr tinh trựng: Nhng git bo tng cũn sút li trờn c tinh trựng tt dn xung cỏc phn tn cựng ca on gia tinh trựng, hot lc tinh trựng tng lờn tinh trựng i vo thõn phú tinh hon Ti uụi phú tinh hon, tinh ... tinh hon (Nguyn Quang Mai v ctv, 2005) 2.5 Tinh trựng 2.5.1 Ngun gc v hỡnh dng Tinh trựng c sinh t biu mụ ng sinh tinh v thi vo lũng ng Tinh trựng di tinh hon v c d tr phú tinh hon Trc xut tinh, ... chnh, cỏc tinh trựng mi c gii phúng vo ng tinh Cui cựng tinh trựng vo mo tinh (mo tinh l nhng ng tinh cun li, nm sỏt tinh hon) v tip tc trng thnh mt khong thi gian nht nh 2.5.3 Cu to Tinh trựng...
 • 67
 • 414
 • 7

Giá trị nồng độ đỉnh estradiol ở những chu kỳ kích thích buông trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm

Giá trị nồng độ đỉnh estradiol ở những chu kỳ kích thích buông trứng trong thụ tinh trong ống nghiệm
... vấn đề Do đó, nghiên cứu nhằm đánh giá giá trị nồng độ đỉnh estradiol chu kỳ kích thích buồng trứng có kiểm soát với tỉ lệ có thai bệnh nhân thực thụ tinh ống nghiệm khoa Hiếm Muộn, bệnh viện Hùng ... 5/2008 Tiêu chu n nhận bệnh Các trường hợp thực COH chu kỳ IVF, theo dõi nồng độ estradiol huyết ngày chích hCG, chuyển phôi Tiêu chu n loại trừ Những chu kỳ IVF xin trứng, chu kỳ chuyển phôi ... vị 75=4300) Các số chuyên môn chu kỳ IVF nhóm nồng độ estradiol ≥4300 pg/ml như: số nang noãn trưởng thành, số trứng thu được, số trứng thụ tinh, số phôi dùng cao nhóm nồng độ estradiol ...
 • 14
 • 575
 • 2

So sánh hiệu quả của hỗ trợ phôi thoát màng bằng laser và acid tyrode trong thụ tinh trong ống nghiệm

So sánh hiệu quả của hỗ trợ phôi thoát màng bằng laser và acid tyrode trong thụ tinh trong ống nghiệm
... cứu thử nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiên, mù đôi có nhóm chứng thực Việt nam nhằm so sánh hiệu hỗ trợ thoát màng laser acid Tyrode bệnh nhân TTTON-chuyển phôi tươi có định thực hỗ trợ thoát màng Kết ... Reference source not found.) Do đó, hiệu hỗ trợ phôi thoát màng thật phát huy xây dựng quy trình hoạt động lâm sàng labo có hiệu ổn định Kết nghiên cứu cho thấy hỗ trợ phôi thoát màng laser acid Tyrode ... Kết nghiên cứu cho thấy laser acid Tyrode hiệu hỗ trợ phôi thoát màng chu kỳ TTTON Với ưu khuyết điểm phương pháp, việc sử dụng laser hay acid Tyrode hỗ trợ thoát màng cần xem xét điều kiện cụ...
 • 25
 • 540
 • 0

BƢỚC ĐẦU THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM TRÊN CHÓ

BƢỚC ĐẦU THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM TRÊN CHÓ
... tr tinh trựng: Nhng git bo tng cũn sút li trờn c tinh trựng tt dn xung cỏc phn tn cựng ca on gia tinh trựng, hot lc tinh trựng tng lờn tinh trựng i vo thõn phú tinh hon Ti uụi phú tinh hon, tinh ... tinh hon (Nguyn Quang Mai v ctv, 2005) 2.5 Tinh trựng 2.5.1 Ngun gc v hỡnh dng Tinh trựng c sinh t biu mụ ng sinh tinh v thi vo lũng ng Tinh trựng di tinh hon v c d tr phú tinh hon Trc xut tinh, ... chnh, cỏc tinh trựng mi c gii phúng vo ng tinh Cui cựng tinh trựng vo mo tinh (mo tinh l nhng ng tinh cun li, nm sỏt tinh hon) v tip tc trng thnh mt khong thi gian nht nh 2.5.3 Cu to Tinh trựng...
 • 67
 • 400
 • 0

Nghiên cứu kỹ thuật hỗ trợ phôi thoát màng bằng tia laser trong một số chỉ định trên bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm

Nghiên cứu kỹ thuật hỗ trợ phôi thoát màng bằng tia laser trong một số chỉ định trên bệnh nhân thụ tinh trong ống nghiệm
... hành nghiên cứu với Đề tài “ Nghiên cứu kỹ thuật hỗ trợ phôi thoát màng tia laser số định bệnh nhân thụ tinh ống nghiệm Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá hiệu kỹ thuật hỗ trợ phôi thoát màng tia laser ... màng suốt phôi bệnh nhân thụ tinh ống nghiệm 38 tuổi chuyển phôi tươi Đánh giá hiệu kỹ thuật hỗ trợ phôi thoát màng tia laser diode 1.48µm với hai phương pháp đục lỗ làm mỏng màng suốt phôi bệnh ... trợ phôi thoát màng 1.4.3.1 Các nghiên cứu giới hỗ trợ phôi thoát màng Trên giới, hỗ trợ phôi thoát màng thực từ năm 1989 Từ đến nay, nhiều nghiên cứu tiến hành để đánh giá phương pháp hỗ trợ phôi...
 • 145
 • 1,023
 • 2

Tài liệu Chuyên san về Thụ tinh trong ống nghiệm docx

Tài liệu Chuyên san về Thụ tinh trong ống nghiệm docx
... từ gia súc sống sản xuất phôi bò phòng thí nghiệm Những hiệu tác động tạo miễn dịch bò chống inhibin phát triển nang trứng hút trứng qua đường âm đạo với hướng dẫn siêu âm sử dụng giống bò đen ... inhibin công nghệ sản xuất phôi Kết tạo miễn dịch có hiệu lực chống inhibin việc làm tăng tỷ lệ rụng trứng cừu, bò, lợn, ngựa Trong nghiên cứu này, nguyên lý gây miễn dịch trung tính inhibin ... dịch chống inhibin làm tăng phát triển? nang trứng số lượng tế bào trứng thu kỹ thuật hút nang trứng qua âm đạo phương pháp đem lại hiệu cao để cải tiến hiệu xuất sản xuất phôi bò phòng thí nghiệm...
 • 3
 • 219
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chọc hút trứng làm thụ tinh trong ống nghiệmquy trình làm thụ tinh ống nghiệm ở viện cquy trình làm thụ tinh ống nghiệm tại viện cqua trinh thu tinh trong ong nghiemthụ tinh trong ống nghiệm trên bòxin trứng để thụ tinh trong ống nghiệmcác giai đoạn thụ tinh trong ống nghiệmthụ tinh trong ống nghiệm để sinh đôikỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệmthụ tinh trong ống nghiệm không thành côngthụ tinh trong ống nghiệm chi phíthụ tinh trong ống nghiệm ở đâu tốt nhấtthụ tinh trong ống nghiệm webtrethothụ tinh trong ống nghiệm là gìthu tinh trong ong nghiem17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAhuong dan nhan co tuc bang tien matnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 2017nq so 29 thanh lap cty sg riverview4. Don de cu Nguyen Hong QuanBC002t Y kien kiem toan BCTC HNPhieu dong gop y kien 20144. Thuyet minh BCTC 2008Phu luc 1 - So yeu ly lich ca nhanTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH The le bau cuTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 01 Chuong trinh hopTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 02 Noi quy dai hoi03 Du thao quy che lam viecTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH DIEU LE VINH KHANHBáo Cáo Tài Chính 2014 – Thép Nhà BèBao cao tai chinh Q3 2015