Tài liệu bảo vệ role chương 5 pdf

Tài liệu bảo vệ role chương 5.pdf

Tài liệu bảo vệ role chương 5.pdf
... bảo vệ cũng như thời gian khử ion hoá của môi trường để có thể thực hiện TĐL tốc độ caotrong bất cứ trường hợp nào. Sau đây ta sẽ lần lượt thảo luận đến các yếu tố này. a) Các đặc tính bảo vệ. ... TRÌNH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 96 cũng khó bò loại bỏ bằng cách đóng lại nhiều lần như đối với đường dây cao thế, trung thế. 5.2 BẢO VỆ TẦN ... TT CÔNG NGHỆ ĐIỆN GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 90 CHƯƠNG 5 : TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN 5.1 TỰ ĐỘNG...
 • 15
 • 983
 • 4

Tài liệu bảo vệ role chương 1.pdf

Tài liệu bảo vệ role chương 1.pdf
... Trên hình 1.1 ta thấy mỗi bảo vệ cần tác động khi sự cố xảy ra trong vùng bảo vệ của mình (để bảo đảm thì vừa có bảo vệ chính và vừa có bảo vệ dự trữ tại chỗ). Ví dụ bảo vệ 1 và 2 cần tác động khi ... khi NM xảy ra trong đoạn DE. Ngoài ra bảo vệ 1 và 2 còn cần tác động khi sự cố xảy ra trong đoạn BC của bào vệ 3 (bảo vệ 1 và 2 gọi là bảo vệ dự trữ cho bảo vệ 3). Điều này cần thiết để dự phòng ... mà bảo vệ không tác động cắt MC1 và MC2 được thì các bảo vệ dự phòng xa cắt nguồn II MC4, MC5 và trạm B như vậy bảo vệ không tin cậy, làm mất điện nhiều gây thiệt hại cho kinh tế. ♣ Để bảo vệ...
 • 19
 • 761
 • 3

Tài liệu bảo vệ role chương 2.pdf

Tài liệu bảo vệ role chương 2.pdf
... vùng bảo vệ của bảo vệ cắt nhanh chỉ bao gồm một phần chứ không phải toàn bộ đường dây được bảo vệ (H.2.7b). a)Dòng khởi động của bảo vệ. Muốn bảo vệ không tác động khi NM ngoài đường dây bảo vệ ... =<1 2.2.3.3 Bảo vệ dòng điện có hướng cấp 3. Bảo vệ có hướng cấp III là bảo vệ dòng điện cực đại có hứơng. Dòng khởi động của bảo vệ cần được chọn theo các điểu kiện sau: Bảo vệ phải trở về ... 2.1.3 Bảo vệ dòng điện cắt nhanh. Bảo vệ dòng điện cắt nhanh là loại bảo vệ đảm bảo tính chọn lọc bằng cách: chọn dòng điện khởi động lớn hơn dòng điện ngắn mạch lớn nhất qua chỗ đặt bảo vệ khi...
 • 22
 • 836
 • 3

Tài liệu bảo vệ role chương 3.pdf

Tài liệu bảo vệ role chương 3.pdf
... GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠLE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 42 CHƯƠNG 3 BẢO VỆ KHOẢNG CÁCH_ BẢO VỆ SO LỆCH_ BẢO VỆ DÒNG ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐẤT . 3.1 BẢO VỆ KHOẢNG ... kỳ. Một trong các bảo vệ đó là bảo vệ khoảng cách. Bảo vệ khoảng cách là loại bảo vệ có bộ phận cơ bản là bộ phận đo khoảng cách, làm nhiệm vụ xác đònh tổng trở từ chỗ đặt bảo vệ tới điểm NM. Thời ... với bảo vệ cấp I tiếp sau khi kể đến sai số của bảo vệ. k11 = 0,8 ÷ 1 là hệ số tính đến sai số bảo vệ cấp II; 1AB là chiều dài đường dây bảo vệ. Z1 là tổng trở đường dây bảo vệ...
 • 27
 • 769
 • 3

Tài liệu bảo vệ role chương 6.pdf

Tài liệu bảo vệ role chương 6.pdf
... vệ quá tải cuộn từ trường , bảo vệ chóng quá tải đột ngột . bảo vệ công suất ngược , bảo vệ quá áp,thấp tần số … 6.3. Các sơ đồ bảo vệ động cơ điện a. Sơ đồ bảo vệ động cơ loại nhỏ (<1MW) ... điện trở ổn đònh. b. Bảo vệ chóng chạp pha. Sự cố nhiều pha ít xảy ra , dùng rơle quá dòng cách nhanh như bảo vệ chạm đất để bảo vệ ,giá trò đặt của rơle khoảng 20% Iđm. Bảo vệ so lệch thỉnh thoảng ... pha (bảo vệ dòng thứ tự nghòch). 47: Rơle thứ tự pha. 48: Mất gia tốc. 49: Rơle nhiệt độ. 49R: Bảo vệ nhiệt độ Rôto. 49S: Bảo vệ nhiệt độ stato. 50: Rơle quá dòng cắt nhanh. 51BF: Rơ le bảo vệ...
 • 22
 • 655
 • 3

Tài liệu bảo vệ role chương4.pdf

Tài liệu bảo vệ role chương4.pdf
... nhanh, cầu chì loại E được dùng nhiều trong các trường hợp: Bảo vệmáy biến áp đo lường. Bảo vệ MBA động lực. Bảo vệ tụ điện. Bảo vệ tuyến điện thế cao. Cầu chì công suất có thể đặt trong nhà hoặc ... việc bảo vệ và điều khiển trong hệ thống điện công nghiệp khó khăn hơn , Chúng ta có thể sử dụng các kỹ thuật bảo vệ dùng cho các hệ thống điện cao áp hoặc cấp điện áp thấp hơn để áp dụng bảo vệ ... TT CÔNG NGHỆ ĐIỆN GIÁO TRÌNH BẢO VỆ RƠ LE VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ TRONG HTĐ Trang 69 CHƯƠNG 4 BẢO VỆ HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP Hiện nay quá trình...
 • 21
 • 673
 • 2

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P12 pdf

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P12 pdf
... động ở tần số 49 ,5 ÷ 50 Hz, cũng được thực hiện bao gồm một số đợt, thời gian tác động của đợt đầu tiên khoảng 10 đến 20 sec. Khoảng thời gian nhỏ nhất giữa các đợt kề nhau là 5 sec. Công suất ... là: 48; 47 ,5; 47 Hz. Khi tần số giảm xuống đến 48Hz (điểm 1) thì đợt 1 tác động cắt một phần phụ tải, nhờ vậy giảm được tốc độ giảm thấp tần số. Khi tần số tiếp tục giảm xuống đến 47,5Hz (điểm ... tăng lượng hơi (nước) vào tuốc-bin và tần số tăng lên. Có thể điều khiển xa cơ cấu 4 nhờ động cơ 5. III. Điều chỉnh và phân phối công suất tác dụng giữa các máy phát làm việc song song: Bộ điều...
 • 7
 • 413
 • 1

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P11 pdf

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P11 pdf
... 159Chương 11: TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP VÀ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG I. Khái niệm chung: Duy trì điện áp bình thường là một trong những biện pháp cơ bản để đảm bảo chất lượng ... nhằm mục đích mỗi lần đóng tiếp điểm ĐH chỉ kèm theo một thao tác đóng hoặc cắt bộ tụ. Khi bảo vệ BV của bộ tụ tác động thì rơle RG có điện, tiếp điểm RG2 đóng lại để tự giữ, tiếp điểm RG3 ... lập hoặc đặc tính phụ thuộc (hình 11. 15) . Dưới đây ta sẽ xét đến một số trường hợp sử dụng TĐK để tự động hóa quá trình điều chỉnh điện Hình 11. 15 : Đặc tính điều chỉnh điện áp 1 - độc...
 • 11
 • 312
 • 0

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P10 pptx

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P10 pptx
... chuyển trigơ P5 sang trạng thái có tín hiệu. 150 Hình 10 .5: Bộ phận kiểm tra độ lệch tần số của máy hòa đồng bộ a) Sơ đồ khối chức năng ; b) Đồ thị thời gian làm việc Trigơ P5 là phần tử ... P21, P22 và rơle 5RG. Khi tín hiệu đi đóng máy cắt được phát đi thì phần tử thời gian P21 cũng khởi động. Sau thời gian duy trì t6 của P21, rơle 5RG sẽ tác động, tiếp điểm của 5RG mở mạch cung ... tần số: Bộ phận kiểm tra độ lệch tần số (hình 10.5a) gồm máy biến áp trung gian B5, phần tử chỉnh lưu, bộ lọc L, phần tử rơle P2, trigơ P3 và P5, phần tử thời gian P4 và P6. Ở đầu vào của bộ...
 • 16
 • 387
 • 2

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P9 doc

Tài liệu Bảo vệ rơle và tự động hóa P9 doc
... TĐL). V.2. Tăng tốc độ tác động của bảo vệ trước TĐL: Cắt máy cắt lần thứ 1 bằng bảo vệ tác động nhanh không chọn lọc (ví dụ, bảo vệ dòng cắt nhanh), sau đó bảo vệ này bị khóa lại trong trong một ... b)Mạch tăng tốc Sơ đồ bộ phận tăng tốc độ bảo vệ trước TĐL như trên hình 9.5b, tiếp điểm 1RI là của bảo vệ cắt nhanh 3I>>, tiếp điểm 2RI là của bảo vệ dong cực đai 3I>. Thiết bị TĐL đặt ... trước đó của bảo vệ được sửa chữa bằng tác động của thiết bị TĐL. Nhờ cắt nhanh ngắn mạch sẽ tạo khả năng TĐL thành công lớn hơn. 1 35 Hình 9 .5 : Tăng tốc độ tác động của bảo vệ trước...
 • 9
 • 383
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu bảo vệ roletài liệu bảo vệ thực vậttài liệu bảo vệ môi trườngtài liệu bảo vệ thực vật đại cươngtài liệu bảo vệ vốn gentài liệu bảo vệ chống séttài liệu bảo vệ môi trường cho trẻ mầm nontai lieu quan tri hoc chuong 5tài liệu bảo vệ rơ letài liệu bảo dưỡng rơletài liệu giáo trình revit chương 3 pdftài liệu giáo trình revit chương 4 pdftài liệu hướng dẫn vận hành rơle bảo vệ so lệch p634 pdftài liệu môn bảo vệ rơletài liệu hay về phân tích báo cáo tài chínhNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXQuản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ