Câu hỏi và đáp án môn đa dạng sinh học

ngân hàng câu hỏi đáp án môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

ngân hàng câu hỏi và đáp án môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam
... - Câu hỏi: Trình bày khái niệm đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu môn môn học - Đáp án: * Khái niệm đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam ... cứu môn học - Môn Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam nghiên cứu đời Đảng cộng sản Việt Nam đường lối Đảng đề trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến Do đối tượng chủ yếu mônhọc ... cứu, học tập môn học đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam - Đáp án * Phương pháp nghiên cứu - Cơ sở phương pháp luận Nghiên cứu môn Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam phảI dựa giới...
 • 26
 • 4,398
 • 65

Câu hỏi đáp án môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Câu hỏi và đáp án môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
... lĩnh trị Đảng: - Phương hướng chiến lược cách mạng Việt Nam là: “Tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản - Nhiệm vụ cách mạng sản dân quyền thổ địa cách mạng +Về ... vô sản lực lượng lãnh đạo Việt Nam Đảng đội tiên phong giai cấp vô sản, Đảng phải liên hệ mật thiết với quần chúng -Về quan hệ cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng giới: cách mạng Việt Nam ... Lênin cách mạng Việt Nam Sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam đời “một bước ngoặt vô quan trọng lịch sử cách mạng Việt Nam ta Nó chứng tỏ giai cấp vô sản ta trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng ...
 • 13
 • 2,563
 • 0

Tổng hợp câu hỏi đáp án môn Đường lối kinh tế của Đảng

Tổng hợp câu hỏi và đáp án môn Đường lối kinh tế của Đảng
... Vốn kinh tế công hữu (bao gồm kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể phần công hữu kinh tế hỗn hợp) đóng vai trò quan trọng tổng vốn đầu tư XH - Kinh tế nhà nước nắm giữ vị trí then chốt kinh tế Một ... đặc thù kinh tế thị trường công xây dựng CNXH Nền kinh tế thị trường sở kinh tế xã hội qu độ tiến lên CNXH VN Đặc trưng hàm ý kinh tế khác kinh tế thị trường đảm nhiệm vai trò sở kinh tế để xây ... để khuyến khích thành phần kinh tế phát triển, kinh tế tư nhân kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; Kinh tế tư nhân động lực kinh tế ); phát triển loại hình sản xuất kinh doanh “Phân định rõ quyền...
 • 39
 • 217
 • 8

Tổng hợp câu hỏi đáp án môn Đường Lối Đảng

Tổng hợp câu hỏi và đáp án môn Đường Lối Đảng
... cách mạng Đảng - Vì: Đường lối trị đắn, sáng tạo Đảng nhân tố hàng đầu định thắng lợi Cách mạng tháng Tám 1945 đời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà Đường lối kết tinh trí tuệ Trung ương Đảng đứng ... đại hội 6, đảng nhà nước có nhiều chủ trương, sách nhằm cụ thể hóa đường lối đổi mới, đưa đường lối đổi vào sống toàn xh Câu 6: Nghị 09-NQ/TW (9/2/2007) HNTW4 (Khoa X)- nêu mục tiêu tổng quát ... thời kỳ độ lên CNXH nước ta Đường lối đổi đảng đáp ứng yêu cầu nguyên vọng toàn đảng, toàn dân ta, đồng thời phù hợp với xu phát triển thời đại ls - Đường lối đổi đảng thể tâm tiếp tục giương cao...
 • 84
 • 270
 • 1

NGÂN HÀNG câu hỏi đáp án môn LỊCH sử ĐẢNG

NGÂN HÀNG câu hỏi và đáp án môn LỊCH sử ĐẢNG
... Quốc nơi khác:15, Trung kỳ ghép vào Bắc kỳ Nam Kỳ) Hội nghị trí tán thành việc hợp hai tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng An Nam Cộng sản Đảng thành Đảng nhất, lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam; thông ... gay gắt Câu 1.3: Cương lĩnh trị tháng 2/1930 Sự đời Cương lĩnh trị tháng 2/1930: Ngày 3/2/1930 Đảng Cộng sản Việt nam đời, hội nghị thảo luận thông qua văn kiện như: Chánh cương vắn tắt Đảng, Sách ... hành động Đảng đặc biệt có ý nghĩa lâu dài tiến tình vận động cách mạng Đảng ta, thời đại ngày Câu 2.1: Quá trình nhận thức phát triển đường lối cách mạng Đảng từ tháng 10/1930 đến tháng 5/1941...
 • 132
 • 1,317
 • 1

Câu hỏi đáp án môn Lịch sử Đảng

Câu hỏi và đáp án môn Lịch sử Đảng
... mạng” Câu Hoàn cảnh lịch sử, nội dung ý nghĩa lịch sử chuyển hướng đạo chiến lược cách mạng Việt Nam Đảng thời kì 1939 – 1945 Ý nghĩa kinh nghiệm khởi nghĩa Cách mạng 8/1945 Hoàn cảnh lịch sử, ... lần lịch sử cách mạng dân tộc thuộc địa nửa thuộc địa, Đảng 15 tuổi lãnh đạo cách mạng thành công, nắm quyền toàn quốc“.- Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám đánh dấu bước phát triển nhảy vọt lịch sử ... tài giỏi cấp Đảng cấp huy quân đội Câu Căn vào đâu đẻ Đảng ta vạch chuyển hướng chiến lược CMVN miền vào thời kỳ 54 – 75 Dựa sở để hội nghị trị: Đợt 1: Tháng 10 – 1974 Đợt 2: Tháng – 1975 nhằm...
 • 12
 • 1,211
 • 0

Câu hỏi đáp án môn Quản trị Hậu cần

 Câu hỏi và đáp án môn Quản trị Hậu cần
... gồm thông tin cần thiết cho khách, nhân viên cho dlí bán +Tiến hành q cáo cho chuyến dl: sd nhiều p tiện # b.Tổ chức bán thực chuyến dl theo hợp đồng -Tổ chức bán: thông qua điểm bán, đlý -Tổ ... di dl cty dl phải vào số sở sau: Phải vào nhu cầu khách: cty dl củ động nắm bắt nhu cầu, thị hiếu dl đa số tầng lớp xã hội, làm xuất phát điểm cho việc xây dựng tuyến dl Căn vào khả thu hút, hấp ... cứu khả toán, thời gian rỗi khách Xác định giá TB thời gian dl khách: phải vào liệu sơ cấp thứ cấp để nghiên cứu +Nghiên cứu cung: đối tg tham quan dl Nghiên cứu hấp dẫn tài nguyên, khí hậu, cảnh...
 • 12
 • 2,244
 • 10

Câu hỏi đáp án môn thi văn hóa ẩm thực

Câu hỏi và đáp án môn thi văn hóa ẩm thực
... ẩm thực Việt Nam trọng ăn ngon không đặt mục tiêu hàng đầu ăn bổ Bởi hệ thống ẩm thực người Việt có cầu kỳ, hầm nhừ ninh kỹ ẩm thực Trung Hoa, không thi n bày biện có tính thẩm mỹ cao độ ẩm thực ... lang xưa thường tinh thông nhiều môn khoa học thường thức Như vậy, thấy ẩm thực mang tính triết lý, tìm hiểu ẩm thực cho ta biết nhiều lĩnh vực khác thuộc văn hóa Việt Nam nước nông nghiệp thuộc ... vật v.v) Trong thực tế nhiều người nhận thấy, cách cảm tính, đặc trưng ẩm thực Việt Nam toát lộ đối sánh với văn hóa ẩm thực khác giới: ăn Trung Hoa ăn bổ thân, ăn Việt ăn ngon miệng, ăn Nhật...
 • 7
 • 6,303
 • 57

NGÂN HÀNG câu hỏi đáp án môn học tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH

NGÂN HÀNG câu hỏi và đáp án môn học tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH
... trình hình thành tưởng Hồ Chí Minh? Câu 4: tưởng Hồ Chí Minh gì? Phân tích nội dung khái niệm Câu 5: Những điều kiện lịch sử xã hội tác động đến đời tưởng Hồ Chí Minh? Câu 6: Ðối với cách ... CNXH theo tưởng Hồ Chí Minh? Câu 14: Mục tiêu động lực CNXH thể tưởng Hồ Chí Minh nào? Câu 15: Sự vận dụng tưởng Hồ Chí Minh Ðảng ta công đổi CNXH đường độ lên CNXH Việt Nam nào? Câu 16: ... đạo đức tưởng Hồ Chí Minh hiểu nào? Câu 30: Những nguyên tắc xây dựng đạo đức tưởng đạo đức Hồ Chí Minh gì? Câu 31: Hãy phân tích phẩm chất đạo đức tưởng đạo đức Hồ Chí Minh? Câu 32:...
 • 34
 • 2,826
 • 20

câu hỏi đáp án môn kinh tế công cộng

câu hỏi và đáp án môn kinh tế công cộng
... MUA = MUB Câu 42: Đường cầu co giãn nhiều, đường cung co giãn người bán chịu phần lớn gánh nặng thuế Đúng◊ Câu 43: Chi tiêu công cộng hiểu theo nghĩa rộng toàn chi phí cho hoạt động công cộng thông ... chi tiêu công cộng theo nghĩa hẹp◊ Câu 44: Chính phủ phải xác định quy mô công nghệ sản xuất sản phẩm để đem lại lợi nhuận tối đa định trả lời câu hỏi sản xuất nào? sai trả lời câu hỏi sản xuất ... tối đa Câu 45: Nếu tất thị trường kinh tế thị trường cạnh tranh hoàn hảo, trừ thị trường, cân kết hợp kinh tế đạt hiệu Pareto Sai thị trường cạnh tranh hoàn hảo cân bằng◊ kết hợp nên kinh tế (...
 • 14
 • 11,493
 • 59

câu hỏi đáp án môn dinh dưỡng học

câu hỏi và đáp án môn dinh dưỡng học
... sai Câu 45 Dựa vào thang phân loại Welcome, cân nặng < 60% so với chuẩn không kèm theo phù biểu suy dinh dưỡng thể nào: a Kwashiorkor b Thiếu dinh dưỡng c Marasmus d Marasmus, Kwashiorkor Câu ... sau ngủ dậy, trước ăn, đại tiểu tiện d Vào buổi sáng sau ngủ dậy, sau ăn, chưa đại tiểu tiện Câu 43 So sánh với quần thể tham khảo NCHS, trẻ thiếu dinh dưỡng độ II tiêu Cân nặng theo tuổi thuộc ... tiêu nhân trắc dinh dưỡng, người ta xác định thời điểm tiến hành cân tốt nào: a Vào buổi chiều, sau ăn, chưa đại tiểu tiện b Vào buổi chiều, trước ăn, đại tiểu tiện c Vào buổi sáng sau ngủ dậy,...
 • 5
 • 2,815
 • 74

180 câu hỏi đáp án môn luật hành chính

180 câu hỏi và đáp án môn luật hành chính
... phần nguồn luật hành chính) 51.Thẩm phán chủ toạ phiên tiến hành xử phạt vi phạm hành phải áp dụng theo thủ tục hành Đúng, hoạt động quản lý hành nhà nước, QĐ tiến hành theo thủ tục hành quy định ... 52 Văn nguồn luật hành đồng thời định hành Sai, nguồn LHC quy phạm luật Hiến pháp, quy phạm luật luật tổ chức phủ, luật tra, luật khiếu nại, tố cáo… 53 Thanh tra Chính phủ quan hành nhà nước ... 2008; Luật ban hành VBQPPL HĐND UBND năm 2004) 27 Quan hệ quan hành nhà nước cá nhân quan hệ pháp luật hành Sai – Vì có quan hệ pháp luật khác quan hệ dân sự; quan hệ tố tụng giải vụ án hành chính, ...
 • 8
 • 44,298
 • 1,602

Các câu hỏi đáp án môn quản trị học pdf

Các câu hỏi và đáp án môn quản trị học pdf
... Cách 3: - Quản trị vừa khoa học vừa nghệ thuật cao Bởi quản trị đòi hỏi phải hoàn thành mục tiêu đề mà phải hoàn thành chúng với hiệu cao a-Tính khoa học Quản trị thể hiện: - Thứ nhất, quản trị ... kỹ chuyên môn 4.Tổ chức học tập: a b c d Đại học Microsoft Học hỏi từ sai lầm khứ Học từ người xung quanh Học từ khách hàng Câu 4: Chọn công ty thất bại phân tích để làm rõ sai lầm quản lý lãnh ... trước hết triết học, kinh tế học, toán học, tin học, điều khiển học, công nghệ học, … kinh nghiệm thực tế vào thực hành quản trị - Thứ ba, quản trị phải đảm bảo phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh...
 • 21
 • 1,461
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi và đáp án môn lịch sử triết họccâu hỏi và đáp án môn lịch sử đảngcâu hỏi và đáp án môn đường lối đảng csvncâu hỏi và đáp án môn chính trị hệ trung cấp cao đẳngcau hoi va dap an mon duong loi dang cong san viet namcâu hỏi và đáp án môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namcâu hỏi và đáp án môn điện tửcâu hỏi và đáp án môn văn hóa doanh nghiệpcâu hỏi và đáp án môn tư tưởng hcmcâu hỏi và đáp án môn hành chính văn phòngcâu hỏi và đáp án môn kinh tế môi trườngcâu hỏi và đáp án môn luật môi trườngcâu hỏi và đáp án môn luật kinh tếcâu hỏi và đáp án môn quản trị tài chínhcâu hỏi và đáp án môn pháp luật kinh tếĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả