Nghiên cứu tổng hợp một số oxit hỗn hợp chưa fe (fe mn, fe nd, fe ti) kích thước nanomet ứng dụng để xử lý asen trong nước sinh hoạt

Nghiên cứu tổng hợp một số oxit hỗn hợp chứa fe (fe mn,fe nd, fe ti) kích thước nanomet ứng dụng để xử lý asen trong nước sinh hoạt

Nghiên cứu tổng hợp một số oxit hỗn hợp chứa fe (fe  mn,fe  nd, fe  ti) kích thước nanomet ứng dụng để xử lý asen trong nước sinh hoạt
... tính ưu việt đơn oxit cần quan tâm Vì vậy, đề tài Nghiên cứu tổng hợp số oxit hỗn hợp chứa Fe (hệ Fe – Mn, Fe – Ti, Fe – Nd) kích thước nanomet ứng dụng để xử Asen nước sinh hoạt Mục đích ... thống vào lĩnh vực nghiên cứu vật liệu nano, ứng dụng vào thực tiễn xử asen nước sinh hoạt Nội dung luận án nghiên cứu tổng hợp nano oxit hỗn hợp chứa sắt hệ (Fe – Ti, Fe Nd, Fe – Mn) phương ... liệu oxit riêng rẽ sắt, oxit mangan, oxit titan oxit đất nghiên cứu sử dụng để loại bỏ asen Tuy nhiên, việc nghiên cứu chế tạo ứng dụng vật liệu nano oxit hỗn hợp hấp phụ asen, nhằm kết hợp đặc...
 • 26
 • 278
 • 1

Nghiên cứu chế tạo, đặc trưng cấu trúc vật liệu ống nano cacbon gắn trên gốm và ứng dụng để xử lý asen trong nước bị ô nhiễm

Nghiên cứu chế tạo, đặc trưng cấu trúc vật liệu ống nano cacbon gắn trên gốm và ứng dụng để xử lý asen trong nước bị ô nhiễm
... mặt vật liệu gốm xốp có gắn ống nano cacbon theo BET diện tích tăng lên ~ 20 lần (12,5 m2/g) so với vật liệu gốm xốp chưa gắn ống nano cacbon (0,6 m2/g) Khi đó, vật liệu bền vững để xử nước ô ... sát khả hấp phụ As vật liệu Vật liệu gốm xốp có gắn nano cacbon sử dụng làm vật liệu hấp phụ thân chúng sử dụng vật liệu lọc Để khảo sát khả hấp phụ vật liệu tiến hành nghiên cứu thời gian đạt ... khả hấp phụ gốm xốp sau gắn CNT tăng lên nhiều Khảo sát khả hấp phụ As vật liệu Vật liệu gốm xốp có gắn nano cacbon mục đích sử dụng nghiên cứu làm nhiệm vụ lọc thô, nhiên khả lọc vật liệu đóng...
 • 14
 • 511
 • 0

đánh giá vật liệu cát tự nhiên và biến tính để xử lý asen trong nước

đánh giá vật liệu cát tự nhiên và biến tính để xử lý asen trong nước
... bách Góp phần vào nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu xử asen nước, khoá luận tiến hành nghiên cứu: Đánh giá vật liệu cát tự nhiên biến tính để xử asen nước Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học ... nanomet … để xử asen nước Tại số nơi khác :Viện Địa Lý, Viện Vật liệu, Viện Hoá học, Viện Công nghệ Môi trường … nghiên cứu, tìm kiếm vật liệu tự nhiên, sau hoạt hoá, xử dùng để xử asen nước ... đề tài đánh giá vật liệu cát tự nhiên biến tính để xử asen nước 2.2.2 Nội dung nghiên cứu : Dùng phương pháp bạc đietyl đithiocacbamat để phân tích asen nước xác định độ ô nhiễm asen nước Khảo...
 • 71
 • 154
 • 0

nghiên cứu chế tạo, đặc trưng cấu trúc vật liệu ống nano cacbon gắn trên gốm và ứng dụng để xử lý asen trong nước bị ô nhiễm

nghiên cứu chế tạo, đặc trưng cấu trúc vật liệu ống nano cacbon gắn trên gốm và ứng dụng để xử lý asen trong nước bị ô nhiễm
... nc b ụ nhim Asen, chỳng tụi ó chn v thc hin ti: Nghiờn cu ch to, c trng cu trỳc vt liu ng nano cacbon gn trờn gm v ng dng x Asen nc b ụ nhim Chng 1: TNG QUAN 1.1 Vt liu 1.1.1 Vt liu nano ... s xut hin ca cỏc a giỏc l ng giỏc Cú hai loi ng nano cacbon l: ng nano cacbon n lp (SWCNT), c cu to bi mt lp nht cỏc nguyờn t cacbon v ng nano cacbon a lp (MWCNT), c cu to nh th bao gm nhiu ng ... nguyờn t Spectrometric CNT Carbon nanotube ng nano cacbon CVD Chemical vapor diposition Phng phỏp lng ng pha hi hoỏ hc MWCNT Multi layer carbon ng nano cacbon a lp nanotubes SEM Scanning electron...
 • 71
 • 151
 • 1

vận dụng kiến thức liên môn lí tin ngữ văn anh mĩ thuật toán sinh và hóa học để xử lý mùi trong nhà vệ sinh tại trường thcs tây sơn

vận dụng kiến thức liên môn lí tin ngữ văn anh mĩ thuật toán sinh và hóa học để xử lý mùi trong nhà vệ sinh tại trường thcs tây sơn
... tình huống: XỬ LÝ MÙI TRONG NHÀ VỆ SINH Trường học không đơn giản nơi để chúng em học tập kiến thức trường học mái nhà thứ hai học sinh chúng em Để học tập tốt môi trường xung quanh yếu tố ... NGỮ VĂN, ANH, MĨ THUẬT, TOÁN, SINH, … VÀ HÓA HỌC ĐỂ XỬ LÝ MÙI TRONG NHÀ VỆ SINH TẠI TRƯỜNG THCS TÂY SƠN Mục tiêu giải tình huống: Trong hoàn cảnh dù làm việc hay nghỉ ngơi, dù học tập hay vui chơi ... thực : “ Để khử mùi nhà vệ sinh, chúng em đốt nến thơm nhà vệ sinh. ” - Trước hết, với việc khử mùi nhà vệ sinh nến, chúng em cần sử dụng kiến thức môn Tin học để tìm hiểu cách làm nến thơm Môn Công...
 • 9
 • 346
 • 7

Tổng hợp vật liệu ti fe kích thước nano bằng phương pháp đốt cháy gel để xử lý asen trong nước

Tổng hợp vật liệu ti fe kích thước nano bằng phương pháp đốt cháy gel để xử lý asen trong nước
... liu Ti/ Fe kớch thc Nano bng phng phỏp t chỏy Gel x Asen nuc nghiờn cu Mc ti u nghiờn cu: -Nghiờn cu tng hp c vt liu Ti/ Fe kớch thc nanomet bng phng phỏp t chỏy gel -ỏnh giỏ kh nng x Asen ... Ti/ Fe Ni dung nghiờn cu: - Thu thp, tng hp ti liu liờn quan n vt liu nano, phng phỏp x Asen - Ch to vt liu Ti/ Fe kớch thc nano bng phng phỏp t chỏy gel 5 - Phõn tớch cu trỳc ca vt liu Ti/ Fe ... Cu trỳc tinh th ca TiO2: (A) rutile, (B) anatase b Gii thiu v Fe2 O3 Oxit st tn ti t nhiờn mt s dng, ú cú magnetit (Fe 3O4), maghemit ( -Fe2 O3) v hematit ( -Fe2 O3) l ph bin nht Hematit, -Fe2 O3 l...
 • 40
 • 150
 • 0

Nghiên cứu chế tạo, đặc trưng cấu trúc vật liệu ống nano cacbon gắn trên gốm và ứng dụng để xử lý asen trong nước bị ô nhiễm

Nghiên cứu chế tạo, đặc trưng cấu trúc vật liệu ống nano cacbon gắn trên gốm và ứng dụng để xử lý asen trong nước bị ô nhiễm
... nc b ụ nhim Asen, chỳng tụi ó chn v thc hin ti: Nghiờn cu ch to, c trng cu trỳc vt liu ng nano cacbon gn trờn gm v ng dng x Asen nc b ụ nhim Chng 1: TNG QUAN 1.1 Vt liu 1.1.1 Vt liu nano ... s xut hin ca cỏc a giỏc l ng giỏc Cú hai loi ng nano cacbon l: ng nano cacbon n lp (SWCNT), c cu to bi mt lp nht cỏc nguyờn t cacbon v ng nano cacbon a lp (MWCNT), c cu to nh th bao gm nhiu ng ... nguyờn t Spectrometric CNT Carbon nanotube ng nano cacbon CVD Chemical vapor diposition Phng phỏp lng ng pha hi hoỏ hc MWCNT Multi layer carbon ng nano cacbon a lp nanotubes SEM Scanning electron...
 • 70
 • 121
 • 0

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI ĐƯỜNG NHẰM TĂNG CƯỜNG ĐỘ BỀN NHIỆT CỦA PHYTASE TÁI TỔ HỢP

NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG MỘT SỐ LOẠI ĐƯỜNG NHẰM TĂNG CƯỜNG ĐỘ BỀN NHIỆT CỦA PHYTASE TÁI TỔ HỢP
... pháp nhằm tăng cường độ bền nhiệt phytase Xuất phát sở thực tiễn lí luận phạm vi nghiên cứu sinh viên lựa chọn đề tài: Nghiên cứu sử dụng số loại đường nhằm tăng cường độ bền nhiệt phytase ... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 24 3.1 Nghiên cứu sản xuất phytase tái tổ hợp nồi lên men……… …24 3.2 Nghiên cứu ảnh hưởng chất bổ sung đến độ bền nhiệt phytase thô đã loại đường ... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Nghiên cứu sản xuất phytase tái tổ hợp nồi lên men Nhằm thu được enzyme để phục vụ cho nghiên cứu tiến hành nghiên cứu sản xuất phytase tái tổ hợp sử...
 • 45
 • 577
 • 0

Nghiên cứu xây dựng danh mục hồ sơ và xác định danh mục tài liệu trong một số hồ sơ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Nghiên cứu xây dựng danh mục hồ sơ và xác định danh mục tài liệu trong một số hồ sơ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
... liệu 55 hồ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2.3.2 Yêu cầu việc xây dựng Danh mục hồ Danh mục tài liệu 59 số hồ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2.4 Phương pháp xây dựng Danh mục hồ xác định ... pháp xây dựng Danh mục hồ danh mục tài liệu hồ NHNN VN, kết Danh mục hồ Danh mục tài liệu số hồ hành NHNN VN 12 Chƣơng 3: Cấu trúc cách sử dụng Danh mục hồ Danh mục tài liệu hồ ... hồ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 3.1 Cấu trúc Danh mục hồ Danh mục tài liệu hồ 83 hành 3.1.1 Cấu trúc Danh mục hồ 83 3.1.2 Cấu trúc Danh mục tài liệu hồ hành 87 Cách sử dụng Danh...
 • 111
 • 279
 • 1

Nghiên cứu xây dựng công thNghiên cứu xây dựngxicillin kết dính sinh học đường tiêu hóa

Nghiên cứu xây dựng công thNghiên cứu xây dựngxicillin kết dính sinh học đường tiêu hóa
... thực đề tài: Nghiên cứu xây dựng công thức bào chế viên amoxicillin kết dính sinh học đƣờng tiêu hóa” với mục tiêu sau: - Xây dựng công thức bào chế viên nén amoxicillin kết dính sinh học dày ... phân hủy sinh học, không độc, liên kết sinh học tốt, đặc biệt kết dính sinh học Một số nghiên cứu hệ kết dính sinh học công bố Jha S cộng tiến hành bào chế viên nén atenolol GPKD dày Kết nghiên ... việc nghiên cứu bào chế viên nén kết dính sinh học hướng nghiên cứu đáng quan tâm, có ý nghĩa thực tiễn Tuy nhiên, Việt Nam đến chưa có nghiên cứu viên nén kết dính sinh học chứa amoxicillin công...
 • 62
 • 157
 • 0

Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa cấu trúc hóa học các dẫn chất flavonoid và hoạt tính chống oxy hóa

Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa cấu trúc hóa học các dẫn chất flavonoid và hoạt tính chống oxy hóa
... trúc hóa học các dẫn chất flavonoid và hoạt tính chống oxy hóa Nhiêm vụ là: - Tập hợp cấu trúc hóa học dẫn chất flavonoid có hoạt tính chống oxy hóa từ tài liệu tham khảo nước - Nghiên ... Hạ quanh đời sống ta, tiêu biểu họ cam đồng thời giới có 4000 loại flavonoid xác định cấu trúc hoá học Đây sở để tạo liệu cho việc thực đề tài: Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa cấu trúc ... cấu trúc hóa học dẫn chất flavonoid có hoạt tính chống oxy hóa từ tài liệu tham khảo nước - Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ cấu trúc hóa học dẫn chất flavonoid hoạt tính chống oxy hóa phần mềm...
 • 37
 • 362
 • 1

Nghiên cứu xây dựng và lồng ghép nội dung giáo dục môi trường vào chương trình đào tạo cho học sinh tại trường tiểu học quốc tế olympia – khu đô thị trung văn – hà nội

Nghiên cứu xây dựng và lồng ghép nội dung giáo dục môi trường vào chương trình đào tạo cho học sinh tại trường tiểu học quốc tế olympia – khu đô thị trung văn – hà nội
... NHUNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO HỌC SINH TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ OLYMPIA KHU ĐÔ THỊ TRUNG VĂN - HÀ NỘI Chuyên ... dục môi trường học sinh Tiểu học, tác giả lựa chọn đề tài: Nghiên cứu xây dựng và lồng ghép nội dung giáo dục môi trường vào chương trình đào tạo cho học sinh tại trường tiểu ... phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường + Phạm vi nghiên cứu: Trường Tiểu học quốc tế Olympia Khu đô thị Trung Văn Hà Nội 2.3 Nội dung nghiên...
 • 109
 • 148
 • 0

Nghiên cứu xây dựng và lồng ghép nội dung giáo dục môi trường vào chương trình đào tạo cho học sinh tại trường tiểu học quốc tế olympia – khu đô thị trung văn – hà nội

Nghiên cứu xây dựng và lồng ghép nội dung giáo dục môi trường vào chương trình đào tạo cho học sinh tại trường tiểu học quốc tế olympia – khu đô thị trung văn – hà nội
... học sinh Tiểu học, tác giả lựa chọn đề tài: Nghiên cứu xây dựng lồng ghép nội dung giáo dục môi trường vào chương trình đào tạo cho học sinh trường tiểu học quốc tế Olympia Khu đô thị Trung Văn ... ĐẶNG THỊ HỒNG NHUNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG VÀ LỒNG GHÉP NỘI DUNG GIÁO DỤC MÔI TRƯỜNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO HỌC SINH TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC QUỐC TẾ OLYMPIA KHU ĐÔ THỊ TRUNG VĂN - HÀ NỘI Chuyên ... tượng, phạm vi nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu: Phương pháp giáo dục bảo vệ môi trường + Phạm vi nghiên cứu: Trường Tiểu học quốc tế Olympia Khu đô thị Trung Văn Hà Nội 2.3 Nội dung nghiên cứu...
 • 116
 • 250
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 5 mô hình xử lý asen trong nước ngầmnghiên cứu xử lý asen trong nước ngầm bằng vật liệu zeolit biến tính đioxít mangan mno2nghiên cứu xây dựng mạch cảnh báo về nồng độ cồn tại vùng không gian làm việc của người lái xe cao quánghiên cứu sử dụng bột bèo hoa dâu cho gà đẻ nuôi công nghiệpxử lý asen trong nước ngầmcông nghệ xử lý asen trong nước ngầmthí nghiệm 3 thí nghiệm nghiên cứu sử dụng bột bèo hoa dâu và điền thanh thân xanh trên gà đẻ trứng thương phẩm leghorncác phương pháp xử lý asen trong nước ngầmxây dựng vùng đất ngập nước để xử lý nước trong nuôi trồng thủy sảnquy định xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ 3sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụngxử lý cán bộ công chức sinh con thứ 3xử lý kỷ luật cán bộ sinh con thứ 3xử lý cán bộ đảng viên sinh con thứ 3xử lý kỷ luật công chức sinh con thứ baBài đọc thêm 3. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing TestBài 4. Sử dụng biến trong chương trìnhgiao an sinh học 8TKB 10.0 Full Crack | Crack Tkb 10.0 Giá rẻ nhấtTkb 10.0 Full Crack | Crack tkb 10.0 | LH: 0947.090.693Tuần 6. Nhớ-viết: Ê-mi-li, con....GIÁO ÁN ĐẠO ĐỨC KHỐI 4 CẢ NĂM HOÀN CHỈNHchuyên đề âm nhạcbiện pháp giúp trẻ cảm thụsáng kiến kinh nghiệm khám phá môi trường xung quanhGIÁO ÁN LỚP GHÉP - BẢN THÂNchủđề gia đìnhTRUONG MAM NONTuần 5. MRVT: Hoà bìnhTuần 5. MRVT: Hoà bìnhNHẬN BIẾT SO SÁNH CHIỀU DÀI HAI ĐỐI TƯỢNG MG BÉChương VI. Bài 3. Thủ tục trong Logo (tiếp)Bài 14. Trang trí đường diềm ở đồ vậtBài 20. Châu ÂuBài 4. Sông ngòi