skkn KINH NGHIỆM TRONG TUYỂN CHỌN và bồi DƯỠNG CHỌN và bồi DƯỠNG học SINH GIỎI môn địa lý

tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi môn địa lớp 9 có đáp án thang điểm

tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 9 có đáp án và thang điểm
... Cán coi thi không giải thích thêm - thí sinh đợc sử dụng át lát Địa Việt nam Sở Giáo Dục Đào Tạo THANH hoá Hớng dẫn chấm Đề thức kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh Năm học: 2010-2011 Môn thi: Địa ... * Lu ý: Thớ sinh c s dng Atlỏt a lớ Vit Nam Sở Giáo Dục Đào Tạo kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh THANH hoá Năm học: 2010-2011 Môn thi: Địa Đề thức Số báo danh Lớp - thcs Ngày thi 24/03/2011 ... nc ta, giai on 199 5 - 2007 Nm Chố Din tớch thu hoch (nghỡn ha) Sn lng (nghỡn tn) 199 5 52,1 180 ,9 199 7 63 ,9 235,0 2000 70,3 314,7 2005 97 ,7 570,0 2006 102,1 648 ,9 2007 106,5 704 ,9 (Ngun: Niờn giỏm...
 • 192
 • 468
 • 3

tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lớp 12 có đáp án thang điểm

tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 12 có đáp án và thang điểm
... BÌNH ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT Kỳ thi thứ hai - Năm học 2 012 – 2013 MÔN: ĐỊA LÍ Ngày thi 18 /12/ 2 012 (Thời gian làm 180 phút, không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm ... NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2013 – 2014 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi : ĐỊA LÝ LỚP 12 THPT – BẢNG A (Đề thi 01 trang) Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề) Câu ... THỨC ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT MÔN: ĐỊA LÍ Ngày thi 18 /12/ 2 012 (Thời gian làm 180 phút, không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 05 câu, 01 trang Câu (5,0 điểm) : a) Dựa vào Átlát Địa...
 • 138
 • 359
 • 1

tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi môn địa lớp 8 có đáp án thang điểm

tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 8 có đáp án và thang điểm
... đến địa hình sông ngòi Việt Nam? - Hết (Lưu ý: Thí sinh quyền sử dụng át lát địa Việt Nam) đáp án biểu điểm đề thi chọn học sinh giỏi - Môn địa lớp ... - Hết (Lưu ý: Học sinh quyền sử dụng át lát địa Việt Nam NXB giáo dục) Đáp án biểu điểm bàithi chọn học sinh giỏi lớp năm học 2010 - 2011 môn đia lí Câu (1,0đ): Vo ngy 21-3 ... trạch trường thcs quảng hợp Đề thi chọn học sinh giỏi lớp năm học 2010 - 2011 đề thức môn đia lí (Đề gồm câu, trang) đề ra: Câu (1,0đ): Hãy tính góc nhập xạ tia sáng Mặt Trời lúc 12 trưa chí...
 • 122
 • 947
 • 2

tuyển chọn 45 đề thi học sinh giỏi môn địa lớp 9 có đáp án thang điểm

tuyển chọn 45 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 9 có đáp án và thang điểm
... GD&ĐT HẠ HỊA ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2015 – 2016 Mơn: ĐỊA LÝ Ngày thi: 21 tháng 12 năm 2015 Thời gian: 120 phút (khơng kể thời gian giao đề) (Đề thi trang) ... KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP THCS VỊNG HUYỆN- NĂM HỌC 20 09- 2010 Mơn thi : ĐỊA LÝ Ngày thi : 23/01/2010 Thời gian làm : 150 phút (khơng kể thòi gian phát đề) Đề thi : trang Câu 1: (3 điểm) Dựa vào ... vùng? Câu (4 điểm) Dựa vào bảng số liệu đây: Cơ cấu GDP nước ta thời kì 199 1-2002 (%) 199 1 199 3 199 5 199 7 199 9 2001 2002 Tổng số 100 100 100 100 100 100 100 Nơng,lâm,ngư nghiệp 40,5 29, 9 27,2 25,8...
 • 220
 • 375
 • 1

SKKN 'Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa ở trường THPT QUẢNG XƯƠNG 1

SKKN 'Một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý ở trường THPT QUẢNG XƯƠNG 1
... công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn ĐỊA LÝ THPT 1. 1 Thực trạng Trong trường THPT, ĐỊA LÝ môn học trang bị cho học sinh giới quan nhân sinh quan khoa học, bồi dưỡng phẩm chất trị, đạo đức, lối sống ... ĐOẠN 19 90 – 2005 Khu vực kinh tế 19 90 19 91 1995 19 99 2000 2003 2005 Nông, lâm, ngư 73 ,1 72,7 71, 2 68,9 65 ,1 60,2 57,3 nghiệp Công nghiệp & 11 ,1 11, 2 11 ,4 11 ,9 13 ,1 16,4 18 ,2 xây dựng Dịch vụ 15 ,8 ... – Trường THPT Quảng Xương I 18 SKKN: “Một số kinh nghiệm công tác bồi dưỡng HSG môn ĐỊA LÝ” -Cần tổ chức đợt hội thảo chuyên đề báo cáo kinh nghiệm công tác bồi dưỡng HSG để GV có điều kiện học...
 • 19
 • 344
 • 1

Một số biện pháp kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa ở trường phổ thông

Một số biện pháp và kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý ở trường phổ thông
... Một số biện pháp kinh nghiệp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ TRƯỜNG THPT PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ I chọn đề tài: ... phát bồi dưỡng học sinh giỏi môn, môn Địa Môn Địa có khả bồi dưỡng cho học sinh khối lượng tri thức phong phú Tự nhiên – Kinh Trang Một số biện pháp kinh nghiệp bồi dưỡng học sinh giỏi môn ... mở rộng, nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa trường THPT Từ khách quan chủ quan đây, định chọn đề tài: Một số biện pháp kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa trường...
 • 28
 • 293
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm Bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa khối 9 theo hướng bền vững lê phạm duy liên THCS đa phước

Sáng kiến kinh nghiệm Bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lý khối 9 theo hướng bền vững lê phạm duy liên THCS đa phước
... soạn tài liệu theo chuyên đề nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý: Có thể cho biện pháp mang tính bền vững công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa Từ thực tế kinh nghiệm bồi dưỡng năm ... học lên bậc trung học phổ thông, nhiều học sinh giỏi môn Địa lớp tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lớp 12 15 III PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA ĐỀ TÀI: Qua số kinh nghiệm bồi dưỡng ... học sinh giỏi môn Địa trường nhiều thuận lợi do: - Đa số học sinh khối có hứng thú đam mê môn Địa Vì vậy, học sinh đăng ký dự thi tương đối, bình quân năm có 05 học sinh - Số học sinh khối...
 • 17
 • 276
 • 0

SKKN một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa khối 9 theo hướng bền vững

SKKN một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lý khối 9 theo hướng bền vững
... soạn tài liệu theo chuyên đề nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý: Có thể cho biện pháp mang tính bền vững công tác bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa Từ thực tế kinh nghiệm bồi dưỡng năm ... phương pháp bồi dưỡng khác Sau xin trình bày số phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa mà thân thực năm qua a) Sử dụng phương pháp sơ đồ hóa bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý: Phương pháp ... trên, hiểu học sinh giỏi môn Địa học sinh phải nắm kiến thức môn phải vận dụng hiểu biết; kỹ địa để giải nội dung theo yêu cầu đề bài, thực tiễn sống học sinh giỏi môn Địa học sinh có lực...
 • 18
 • 2,790
 • 3

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lớp 9

giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lý lớp 9
... Năm 192 1 193 1 195 1 196 0 197 0 197 6 197 9 198 9 199 9 2003 Số dân 15.5 17.7 22.0 30.1 39. 9 41.0 52.4 64.4 76.6 80 .9 (Triệu người) Giải thích dân số nước ta từ năm 192 1 đến 197 6 tăng chậm, từ năm 197 6 ... số liệu: Dân số Việt Nam giai đoạn 192 1 - 2006 ( đơn vị: triệu người) Năm 192 1 193 1 194 1 195 1 195 5 196 5 197 5 197 9 198 9 199 9 2005 2006 Số dân 15.6 17.7 20 .9 23.1 25.1 35 47.6 52.5 64.4 76.6 83.1 ... thích thay đổi Bài tập 9: Cho bảng số liệu: Tình hình hoạt động du lịch nước ta từ 199 1 đến 2005 Năm 199 1 199 5 199 7 199 8 2000 2005 Khách nội địa (Triệu lượt khách) 1.5 5.5 8.5 9. 6 11.2 16 Khách quốc...
 • 19
 • 1,584
 • 6

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa

Kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý
... TT Họ tên Lớp Kết học tập môn Địa Hồ Văn Lanh 6A Giỏi Hồ Thị Thiếp 6A Giỏi Hồ Thị Giang 7A Giỏi Hồ Thị Thỉ 7A Giỏi Hồ Thị Sơng 7A Giỏi Hồ Thị Linh 7A Giỏi Hồ Thị Hà 7A Giỏi Hồ A Xuôm 8B ... a phng Kế hoạch bồi dỡng - Giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dỡng từ đẩu năm học tổ chức thực theo tháng, tuần, cụ thể: - Tiến hành khảo sát đối tợng học sinh từ xây dựng kế hoạch bồi dỡng phụ ... bồi dỡng phụ đạo cho sát đối tợng học sinh - Tổ chức ôn tập, phụ đạo vào thứ hàng tuần Trên kế hoạch bồi dỡng phụ đạo học sinh khá, giỏi môn Địa thân năm học 2009 2010 năm Hớng Lộc, ngày...
 • 4
 • 1,556
 • 20

Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa ở trường THCS

Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lý ở trường THCS
... dưỡng học sinh giỏi môn, môn Địa lí Hoàng Lưu Ly THCS Liên Khê – Khoái Châu _ Hưng Yên Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa trường THCS Môn Địa lí có khả bồi dưỡng cho học sinh khối lượng ... có học sinh giỏi môn cấp trường cấp huyện - cấp tỉnh III/ Một số giải pháp phát bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa lí Hoàng Lưu Ly THCS Liên Khê – Khoái Châu _ Hưng Yên Phương pháp bồi dưỡng học sinh ... Yên Phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Địa trường THCS tổng hợp, xét đoán dựa đồ” Người giáo viên Địa phải trọng đến việc hình thành cho học sinh phương pháp học tập đặc trưng môn...
 • 14
 • 1,033
 • 16

BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA THCS

BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ THCS
... hứng thú học tập môn cho học sinh học- học sinh yêu thích học tập môn, có ý thức tham gia đội tuyển Phương pháp bồi dưỡng - Sau phát đối tượng học sinh yêu thích môn có khiếu học giỏi môn giáo ... dưỡng học sinh giỏi, thân thấy để công tác bồi dưỡng học sinh giỏi có hiệu cần phải: + Làm tốt công tác phát hiện- bồi dưỡng học sinh có khiếu học giỏi môn + Xây dựng kế hoạch chươnhg trình bồi dưỡng ... cho học sinh, từ kiểm tra, đánh giá, nắm bắt tình hình nhận thức học sinh để có biện pháp khắc phục - Đánh giá phân loại đối tượng học sinh, nắm điểm mạnh điểm yếu học sinh từ có biện pháp bồi dưỡng...
 • 20
 • 2,207
 • 3

bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa

bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lý
... 52030 = - 52030 52030T Ta a ca A [67057B, 52030T] GV: Ngô Quang Tuấn - THPT Ngô Trí Hoà - Diễn Châu - Nghệ An Page Giáo án Bồi dỡng Học sinh giỏi môn Địa http://quangtuan8682.violet.vn/ ... Page 22 Giáo án Bồi dỡng Học sinh giỏi môn Địa http://quangtuan8682.violet.vn/ - Cỏc ngnh cụng nghip ch bin l nhng c s gõy ụ nhim nc ln, gõy nh hng n mụi trng v i sng ca ngi ln sinh vt - Vic ... Giáo án Bồi dỡng Học sinh giỏi môn Địa http://quangtuan8682.violet.vn/ PHN I : TNG QUAN V TRI T-CC CHUYN NG V H QU Cõu...
 • 27
 • 354
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lý 9phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lýbài soạn bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lý lớp 9boi duong hoc sinh gioi mon dia ly lop 9tai lieu boi duong hoc sinh gioi mon dia ly 9boi duong hoc sinh gioi mon dia ly 10bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lýkinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa líkinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lýsang kiến kinh nghiệm công tác bồi dưỡng học sinh gioi môn địa lísangkien kinh nghiem boi duong hoc sinh gioi mon dia lichuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lítài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa 9tổng hợp chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý 8bài soạn bồi dưỡng học sinh giỏi môn địa lí lớp 9Quyết định 5554 QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Rửa phổi toàn bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhQuyết định 1285 QĐ-LĐTBXH năm 2016 Kế hoạch thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hànhQuyết định 1916 QĐ-TTg năm 2016 công nhận huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 3979 QĐ-BCT năm 2016 về phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Công thươngQuyết định 5541 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà NộiQuyết định 30 2016 QĐ-UBND Bảng giá tối thiểu đối với xe máy điện để áp dụng tính lệ phí trước bạ do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 1037 QĐ-BXD năm 2016 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hànhQuyết định 39 2016 QĐ-UBND về Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà NamQuyết định 54 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 10 2015 QĐ-UBND Quy định số lượng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 38 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình DươngQuyết định 2441 QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 1289 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án: Tu bổ, tôn tạo cụm di tích Đình Trai và chùa Hưng Quốc, xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 40 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45 2004 QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình PhướcQuyết định 2800 QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải DươngQuyết định 2801 QĐ-UBND bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Ninh Giang, tỉnh Hải DươngQuyết định 2385 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận đô thị Phú Hòa, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên là đô thị loại VQuyết định 2365 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà GiangQuyết định 939 QĐ-UBND năm 2016 về mã định danh phục vụ kết nối hệ thống quản lý văn bản và điều hành của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Gia LaiQuyết định 2951 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành do tỉnh Đắk Lắk ban hànhQuyết định 2388 QĐ-UBND năm 2016 về công nhận đô thị La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V