SKKN chuyên đề PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI một số DẠNG BÀI tập HÓA học

Phân dạng và phương pháp giải bài tập sinh học phần tiến hoá tham khảo

Phân dạng và phương pháp giải bài tập sinh học phần tiến hoá tham khảo
... phỏt trin ca sinh gii qua cỏc i a cht, cỏc nhúm linh trng phỏt sinh A k Krờta (Phn trng) ca i Trung Sinh B.k T (Th t) ca i Tõn sinh C k Tam (th ba) ca i Tõn sinh D.k Jura ca i Trung sinh Cõu (H ... Trong lch s phỏt trin ca sinh gii qua cỏc i a cht, bũ sỏt c ng tr A k Pecmi thuc i C sinh B k tam thuc i Tõn sinh C k Jura thuc i Trung sinh D k Triat (Tam ip) thuc i Trung Sinh Cõu (C 2011): Hin ... nng sinh sn C Cỏc nhúm cỏ th thớch nghi vi cỏc iu kin sinh thỏi khỏc nhausinh sn cỏc khỏc nờn khụng giao phi vi D Cỏc cỏ th sng mt mụi trng nhng cú tớnh giao phi khỏc nờn b cỏch li v mt sinh...
 • 26
 • 328
 • 0

CHUYÊN đề 2 QUY TRÌNH và PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ bất ĐỘNG sản

CHUYÊN đề 2 QUY TRÌNH và PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ bất ĐỘNG sản
... 1/5 tng 3/5 tng 1/5 tng 3/5 Din tớch 84 m2 70 m2 84m2 42 m2 70 m2 56 m2 Giỏ bỏn 6 92 tr 360 tr 717 ,2 tr 189 tr 525 tr Cha bit Ni tht X+ 20 tr X + 10tr X +20 tr X tr X tr X tr Cựng Thun li hn Thun ... tr/m2 - n giỏ bỏn BS 4: 189 tr/ 42m2 = 4,5 tr/m2 - n giỏ bỏn BS 5: 525 tr/ 70m2 = 7,5 tr/m2 PGS TS Bựi Ngc Ton 31 Chng trỡnh o to Nghip v G Cỏc phng phỏp nh giỏ BS Phng phỏp so sỏnh trc tip Bc 2: ... 5tr/m2 - c tớnh giỏ bỏn BS sau iu chnh s khỏc bit v trang trớ ni tht so vi BS cn nh giỏ: 717 ,2 tr 20 tr = 697 ,2 tr n giỏ bỏn BS sau iu chnh s khỏc bit v trang trớ ni tht: 697 ,2 tr/ 84m2 = 8,3...
 • 75
 • 253
 • 0

nghiên cứu vấn đề quản lý và phương pháp hạch toán tiền lương và bhxh ở công tytnhh điện tử toàn anh

nghiên cứu vấn đề quản lý và phương pháp hạch toán tiền lương và bhxh ở công tytnhh điện tử toàn anh
... n hà nh nghiên u đề tà i: “ Tổ chứ c công tá c tiề n lương cá c khoả n trí ch theo lương tạ i công ty TNHH Điệ n Tử Toà n Anh 2.Mụ c tiêu nghiên cứ u -Mụ c tiêu chung :Nghiên u công tá ... n anh Nộ i dung nghiên cứ u Nghiên u nhữ ng vấ n đề liên quan đế n công tá c kế toá n tiề n lương cá c khoả n trí ch theo lương củ a công ty TNHH Điệ n Tử Toà n Anh GV Truong Phương phá p nghiên ... NG CÔNG TÁ C KẾ TOÁ N TIỀ N LƯƠNG VÀ CÁ C KHOẢ N TRÍ CH THEO LƯƠNG TẠ I CÔNG TY TNHH ĐIỆ N TỬ TOÀ N ANH Đặ c điể m chung Công ty TNHH Điệ n Tử Toà n Anh 1.1 Sơ lượ c sự phá t triể n Công...
 • 49
 • 102
 • 0

Tài liệu Phân tích định lượng bằng các phương pháp hóa học potx

Tài liệu Phân tích định lượng bằng các phương pháp hóa học potx
... người phân tích cần phải biết xử lý số liệu thu để đưa kết phân tích xác I PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯNG: Để phân tích đònh lượng có nhiều phương pháp thường sử dụng, là: Phương ... chính: - Phương pháp trung hòa - Phương pháp chuẩn độ phức chất - Phương pháp oxi hóa – khử - Phương pháp tạo tủa Phương pháp hóa học áp dụng để phân tích mẫu có nồng độ lớn (10-3 - 10-1 M) Phương ... học HDTH Phân tích đònh lượng phương pháp hoá học - 50 - TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- PGS Cù Thành Long, GVC Vũ đức Vinh Hướng dẫn thực hành phân tích đònh lượng phương pháp hóa học kết hợp với phương...
 • 50
 • 947
 • 1

Báo cáo luận văn các phương pháp thông minh để phân loại và định vị sự cố trên đường dây truyền tải điện

Báo cáo luận văn các phương pháp thông minh để phân loại và định vị sự cố trên đường dây truyền tải điện
... DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP THÔNG MINH ĐỂ PHÂN LOẠI SỰ CỐ ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN 96 4.1 Mở đầu 96 4.2 Phân loại cố đường dây tải điện bằng hệ mờ 97 4.2.1 Thuật toán phân loại ... dựa truyền thông IEC 61850 13 Hình 1.5 Tương tác các miền lưới điện thông minh 13 Hình 1.6 Sơ đồ sợi hệ thống điện đồng 15 Hình 1.7 Định vị cố sử dụng liệu đo lường hai đầu đường dây ... 1.9 Hệ thống định vị cố băng sóng truyền 22 Hình 1.10 Phương pháp kiểu D 23 Hình 1.11 Phương pháp kiểu A 24 Hình 1.12 Phương pháp kiểu E 24 Hình 1.13 Phân loại mô hình mạng ANN 28 Hình 1.14...
 • 186
 • 424
 • 1

skkn phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học. một số dạng bài tập hóa học thpt nguyễn hữu cảnh

skkn phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học. một số dạng bài tập hóa học thpt nguyễn hữu cảnh
... Chuyên đề: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SÔ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC Chuyên đề : SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC ’’ TÓM TẮT ... Trường THPH NGUYỄN HỮU CẢNH - - trang Đỏ i1 r1 r2 i2t (n) Tím Trắng Chuyên đề: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SÔ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC B SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh C ... TRƯỞNG MỤC LỤC Tổ Hóa Trường THPH NGUYỄN HỮU CẢNH - - trang Chuyên đề: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SÔ DẠNG BÀI TẬP HÓA HỌC Tổ Hóa Trường THPH NGUYỄN HỮU CẢNH - - trang ...
 • 4
 • 163
 • 0

skkn PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập ANKAN, ANKEN, ANKIN

skkn PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập ANKAN, ANKEN, ANKIN
... SKKN: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ANKAN, ANKEN, ANKIN Tên SKKN: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ANKAN, ANKEN, ANKIN I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1- Trong môn Hóa ... chưa đưa phương pháp giải hợp lý 6- Xuất phát từ thực trạng trên, số kinh nghiệm sau năm công tác, Trường THPH NGUYỄN HỮU CẢNH - Trang - SKKN: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ANKAN, ANKEN, ANKIN ... BÀI TẬP VỀ ANKAN, ANKEN, ANKIN Trường THPH NGUYỄN HỮU CẢNH - Trang - SKKN: PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ ANKAN, ANKEN, ANKIN SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THPT...
 • 5
 • 1,110
 • 24

Phân loại và phương pháp giải bài tập Vật Lí 10 (nâng cao + chuyên) tập 1

Phân loại và phương pháp giải bài tập Vật Lí 10 (nâng cao + chuyên) tập 1
... K t qu o ∆x (m ) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 ∆t (s) 8 10 10 12 12 12 14 14 o kho ng d i th i gian th c hi n c ghi b ng dư i ây 14 a/ Tính v n t c trung bình cho t ng o n ng 10 m ? b/ V n t c ... A 15 (km ), 10 (km ) B (km ), 10 (km ) C 10 (km ), (km ) D 15 (km ), (km ) ÁP ÁN TR C NGHI M 1. C 2.C 3.D 4.D 5.C 6.C 7.A 8.D 9.A 10 . D 11 .A 12 .D 13 .D 14 .A 15 .C 16 .B 17 .C 18 .C 19 .C 20.C 21. A ... t + s2 + s3 + = T ng th i gian III – Phương trình ng không + t2 + t3 + th c a chuy n ng i c a chuy n ng th ng ng th ng = v1 t1 + v2 t2 + v t3 + t1 + t2 + t3 + u (chuy n ng u) u s = v t Phương...
 • 211
 • 460
 • 0

skkn chuyên đề phân loại và phương pháp giải bài tập trắc nghiệm về kim loại

skkn chuyên đề phân loại và phương pháp giải bài tập trắc nghiệm về kim loại
... Chuyên đề: Phân loại phương pháp giải tập trắc nghiệm kim loại Tóm tắt: Chuyên đề đưa phân loại phương pháp giải số dạng tập trắc nghiệm kim loại, với dạng tập minh họa có hướng dẫn cách giải ... chọn đề tài: Phân loại phương pháp giải tập trắc nghiệm kim loại Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Kim Nga Chuyên đề: Phân loại phương pháp giải tập trắc nghiệm kim loại B TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ... Nguyễn Thị Kim Nga Chuyên đề: Phân loại phương pháp giải tập trắc nghiệm kim loại 2) Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài: * Chuyên đề chia thành dạng tập cụ thể: - Dạng 1: Kim loại tác dụng...
 • 44
 • 150
 • 0

skkn PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập ANCOL

skkn PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI bài tập ANCOL
... Chuyên đề: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ANCOL Chuyên đề : SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM “PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ANCOL ’ TÓM TẮT : Chuyên đề đưa phân loại phương pháp giải tập ancol ... CẢNH - - trang Chuyên đề: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ANCOL Tổ Hóa Trường THPH NGUYỄN HỮU CẢNH - - trang Chuyên đề: PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ANCOL Tổ Hóa Trường THPH ... kinh nghiệm: “PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP ANCOL ” Người thực : Hồ Xuân Hiếu Đơn vị : Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Lĩnh vực Quản lý giáo dục:  Phương pháp dạy học môn:  Phương pháp...
 • 6
 • 173
 • 4

skkn một số vấn đề về KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TRONG VIỆC bồi DƯỠNG CHUYÊN đề “sự lai hóa”CHO HỌC SINH GIỎI bậc TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

skkn một số vấn đề về KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TRONG VIỆC bồi DƯỠNG CHUYÊN đề “sự lai hóa”CHO HỌC SINH GIỎI bậc TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
... *Sự lai hóa BM03-TMSKKN Tên SKKN :MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TRONG VIỆC BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ “sự lai hóa”CHO HỌC SINH GIỎI BẬC TRUNG HỌC PHÔ THÔNG I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI -Trong ... ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: :MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KIẾN THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP TRONG VIỆC BỒI DƯỠNG CHUYÊN ĐỀ “ SỰ LAI HÓA”CHO HỌC SINH GIỎI BẬC TRUNG HỌC PHÔ THÔNG Họ tên tác giả: ... trách công tác bồi dưỡng HSG viết chuyên đề lẻ, nhỏ, chuyên sâu,sau vài năm giáo viên đó sẽ có mảng đề tài bồi dưỡng học sinh giỏi phong phú chất lượng - Đối với lớp chuyên hóa có...
 • 34
 • 154
 • 0

Chuyên đề 1 lý thuyết và phương pháp giải bài tập điện phân

Chuyên đề 1 lý thuyết và phương pháp giải bài tập điện phân
... Lớp mạ thường mỏng, có độ dày từ 5 .10 -5 ÷ 1. 10-3 cm -4- Website : luyenthithukhoa.vn Phương pháp giải tập điện phân I – NHẮC LẠI LÍ THUYẾT 1) Điện phân chất điện li nóng chảy: áp dụng MCln, M(OH)n ... thiết để điện phân hết Cu2+ t = s → t1 < t < t2 → Tại t1 có 1/ 2 số mol 2+ 2+ Cu bị điện phân → m1 = 0, 01. 64 = 0,64 gam t2 Cu bị điện phân hết → m2 = 1, 28 gam → đáp án B Ví dụ 5: Điện phân 200 ... gian t’ cần điện phân hết lượng ion mà đề cho so sánh với thời gian t đề Nếu t’ < t lượng ion bị điện phân hết t’ > t lượng ion chưa bị điện phân hết - Khi điện phân dung dịch bình điện phân mắc...
 • 9
 • 1,212
 • 31

skkn chuyên đề phân số và giải toán với phân số

skkn chuyên đề phân số và giải toán với phân số
... đến vấn đề: • Khái niệm phân số • Tính chất phân số • So sánh phân số • Tìm phân số hai phân số cho trước • Phân tích phân số thành tổng phân số tối giản 2/ Bốn phép tính phân số; gồm toán xoay ... thành Phân số thương phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) Các phân số lớn đơn vị viết dạng hỗn số Mọi số tự nhiên viết thành phân số Phân số có tử số mẫu số phân số Phân số có tử số lớn ... thuật tính toán 3/ Toán giải phân số: Gồm toán có lời văn liên quan đến phân số Trong có: * loại toán ẩn kiện phân số * dạng toán điển hình phân số * Một số dạng toán thường gặp khác phân số Trong...
 • 18
 • 703
 • 0

phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học về hợp chất hữu cơ chứa nitơ

phân loại và phương pháp giải một số dạng bài tập hóa học về hợp chất hữu cơ chứa nitơ
... Hóa học, tập đa dạng phong phú; để giải tập hóa học yêu cầu phải biết được phương trình, sự chuyển hóa của các chất, các dạng bài tập và phương pháp giải các dạng bài tập ... BÀI TẬP VỀ PHẢN ỨNG THUỶ PHÂN PEPTIT III NỘI DUNG Trong chương trình hóa học 12 có nhiều dạng tập hóa học hợp chất hữu chứa nitơ - Tôi nhận thấy nhiều học sinh lúng túng gặp hợp chất chứa nitơ có ... bày số dạng bài tập và phương pháp giải Chuyên đề này cũng trình bày về các định luật, phân loại và chỉ rõ việc áp dụng các định luật vào giải toán hóa học - Chuyên...
 • 28
 • 788
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp hóa học và sinh họcxử lí bằng phương pháp hóa họcphương pháp hóa lývấn đề phân loại giốngthập mẫu nấm hoang dại trong rừng để phân loại nấm độc nấm thuốc và thực phẩmchuyên đề phân tích swot và những giải pháp chiến lược đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của công ty cà phê 49chuyên đề phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh láng hạphần 4 giống lợn và phương pháp chọn giống nái đẻ con siêu nạcnội suy và phương pháp bình phương bé nhấtnhững sáng tạo về lý luận và phương pháp tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộctổng hợp các công thức và phương pháp giải bài tập môn toán luyện thi đại họccông thức và phương pháp giải các bài toán thi đại họcphân loại tài nguyên du lịchhoàn thiện về nội dung và phương pháp thẩm định tài chính dự án2 đối tượng và phương phápPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học